Pantul


Pantul 20mg skrandyje neirios tabletės N14
Lannacher
Kaina apie 4.83 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Pantul 20 mg skrandyje neirios tabletės

Pantoprazolas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį

- poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Pantul 20 mg ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Pantul 20 mg

3. Kaip vartoti Pantul 20 mg

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Pantul 20 mg

6. Kita informacija

1. KAS YRA PANTUL 20 mg IR KAM JIS VARTOJAMAS

Pantul 20 mg yra skrandžio rūgštingumą mažinantis vaistas, (selektyvusis protonų siurblio inhibitorius).

Preparatas vartojamas:

- lengvos gastroezofaginio refliukso ligos (stemplės ligos, kurią sukelia grįžtamasis skrandžio sulčių patekimas į ją) ir su ja susijusių simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo, skausmingo rijimo) gydymui;

- ilgalaikiam refliuksinio ezofagito (stemplės uždegimo) gydymui ir jo atkryčio profilaktikai;

- skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų, kurias sukelia nuolat vartojami vaistai nuo skausmo (neselektyvieji nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU)), profilaktikai.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PANTUL 20 mg

Pantul 20 mg vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui arba bet kuriai pagalbinei Pantul 20 mg medžiagai;

- jeigu Jūs vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra atazanaviro (vartojamo gydyti ŽIV-infekcijai).

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- jeigu Jūs sergate sunkia kepenų liga, pasakykite apie tai gydytojui, kuris nuspręs kokią Jums parinkti vaisto dozę;

- jeigu vartojate Pantul 20 mg ilgai (pvz., ilgiau nei vienerius metus), Jūsų sveikatą reguliariai turi sekti gydytojas. Jei atsirado naujų ligos simptomų ar kitų išskirtinių aplinkybių, pasakykite apie tai gydytojui;

- jeigu Jums nustatyta vitamino B12 stoka, pasakykite apie tai gydytojui, kad jis galėtų stebėti vitamino B12 kiekį kraujyje;

- jeigu sergate reumatu arba vartojate vaistus nuo reumato dėl kitų priežasčių ir anksčiau tokių vaistų vartojimo metu sirgote skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige. Jūsų gydytojas patikrins, ar Jūs priklausote vadinamajai rizikos grupei;

- jei neseniai pradėjo mažėti Jūsų svoris arba kartojosi vėmimas, buvo skausmingas rijimas, vėmėte su krauju arba pastebėjote kraujo išmatose, kurios tapo labai tamsios, pasakykite apie tai gydytojui. Gydytojas gali nuspręsti atlikti papildomų tyrimų (pvz., gastroskopiją – stemplės, skrandžio, viršutinės žarnyno dalies apžiūrėjimą). Pasakykite taip pat gydytojui, jei, nežiūrint šio vaisto vartojimo, išlieka ligos simptomai.

- Jaunesni nei 12 metų vaikai

- Vaikams negalima duoti Pantul 20 mg, nes apie jų gydymą Pantul 20 mg patyrimo nėra.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Pasakykite gydytojui, jei vartojate šiuos preparatus:

- vaistus grybelių sukeltoms infekcijoms gydyti (pvz., ketakonazolą ar itrakonazolą) ar kitus vaistus, apie kuriuos žinoma, kad jų koncentracija kraujyje priklauso nuo rūgščių sekrecijos skrandyje;

- vaistus krešėjimui mažinti (vadinamuosius kumarino junginius, pvz., fenprokumoną ar varfariną); tokiais atvejais Jūsų gydytojas turės stebėti Jūsų kraujo krešėjimą;

- atazanavirą ŽIV infekcijai gydyti, kurio kartu su Pantul 20 mg vartoti negalima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Apie pantoprazolo vartojimą nėščioms moterims pakankamai klinikinių duomenų nėra. Nežinoma, ar pantoprazolo išsiskiria su žindyvės pienu. Todėl nėštumo ir žindymo laikotarpiu Pantul 20 mg galima vartoti tik tuo atveju, jei Jūsų gydytojas nuspręs, kad gydymo nauda motinai yra didesnė už galimą nepageidaujamą poveikį vaisiui arba kūdikiui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pantul 20 mg gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. Tačiau gali pasitaikyti tokių nepageidaujamo poveikio požymių kaip galvos sukimasis ir matymas lyg per miglą, kurie gali pakeisti paciento reakcijos greitį ir trikdyti gebėjimą vairuoti bei valdyti mechanizmus.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Pantul 20 mg medžiagas

Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

3. KAIP VARTOTI PANTUL 20 mg

Pantul 20 mg visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo instrukcija

Pantul 20 mg skrandyje neirias tabletes reikia nuryti nesukramtytas (nesutrintas), užsigeriant skysčiu.

Jei nenurodoma kitaip, įprasta dozė yra:

Suaugusieji ir vyresni nei 12 metų paaugliai

Lengvos gastroezofaginio refliukso ligos ir su ja susijusių simptomų (pvz., rėmuo, rūgščių atpylimas, skausmingas rijimas) gydymas

Viena skrandyje neiri tabletė per parą (atitinka 20 mg pantoprazolo).

Simptomai paprastai išnyksta per 2-4 savaites, 4 savaičių trukmės gydymo prireikia norint kartu išgydyti ir ezofagitą. Jei šio laikotarpio nepakanka, paprastai išgyjama per sekančias 4 savaites.

Jei ligos simptomai pasikartoja, jiems gydyti – pasitarus su gydytoju - galima gerti po vieną skrandyje neirią tabletę (atitinka 20 mg pantoprazolo) per parą, tomis dienomis, kai yra ligos požymių. Toks gydymas vadinamas „gydymas esant poreikiui". Jei tokiu būdu vartojant simptomai tinkamai negerėja, gydytojas nuspręs, ar nereikia vartoti vaisto nuolat.

Ilgalaikis pasikartojančio refliuksinio ezofagito gydymas ir profilaktika (refliuksinio ezofagito atkryčio profilaktika)

Ilgalaikiam gydymui reikia gerti po vieną skrandyje neirią tabletę (atitinka 20 mg pantoprazolo) per parą. Ligos atkryčio atveju dozę galima padidinti iki dviejų skrandyje neirių tablečių (atitinka 40 mg pantoprazolo) per parą. Šiuo atveju tinka Pantul 40 mg tabletės. Išgydę ligos pasikartojimą, Jūs galite vėl sumažinti dozę iki vienos skrandyje neirios tabletės per parą (atitinka 20 mg pantoprazolo).

Suaugę žmonės

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų, kurias sukelia nuolat vartojami vaistai nuo skausmo (neselektyvieji nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU)), profilaktika

Viena skrandyje neiri tabletė (atitinka 20 mg pantoprazolo) per parą.

Sunkus kepenų veiklos sutrikimas

Jei priklausote šiai pacientų grupei, pasitarkite su gydytoju, kuris nuspręs, ar reikia Jums sumažinti vaisto dozę. Dažniausiai šie pacientai negali vartoti daugiau kaip vieną skrandyje neirią tabletę per parą (tai atitinka 20 mg pantoprazolo).

Senyvi pacientai ir pacientai, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas

Jei priklausote šiai pacientų grupei, pasitarkite su gydytoju. Tačiau dažniausiai dozės koreguoti ar keisti nereikia.

Jaunesni nei 12 metų vaikai

Apie pantoprazolo vartojimą vaikams gydyti patyrimo nėra.

Jei 4 savaičių gydymas Jums nepadėjo, reikia pasitarti su gydytoju, kuris nuspręs ar reikia gydymą tęsti toliau.

Pavartojus per didelę Pantul 20 mg dozę

Duomenų apie perdozavimo poveikio požymius žmogui nėra. Tačiau jei Jūs pastebėjote apsinuodijimo požymius, kreipkitės į gydytoją. Atsižvelgdamas į vartojamą vaisto dozę ir/arba atsiradusius simptomus, gydytojas nuspręs, kokių priemonių reikia imtis.

Pamiršus pavartoti Pantul 20 mg

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Vartokite vaistą nustatyta doze toliau.

Nustojus vartoti Pantul 20 mg

Jeigu dėl kokių nors priežasčių norite anksčiau laiko nutraukti gydymą, visuomet praneškite apie tai savo gydytojui.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Pantul 20 mg, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Šalutinis poveikis vertinamas pagal tokį pasireiškimo dažnį:

Labai dažnas: pasireiškia daugiau kaip 1 iš 10 pacientų

Dažnas: pasireiškia daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 pacientų

Nedažnas: pasireiškia daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 pacientų

Retas: pasireiškia daugiau kaip 1 iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000 pacientų

Labai retas: pasireiškia mažiau kaip 1 iš 10000 pacientų arba nežinoma (pagal esamus duomenis nustatyti negalima).

Reikšmingas šalutinis poveikis

Prašau nedelsiant nutraukti Pantul 20 mg vartojimą ir kreiptis į gydytoją, jei atsirado bent vienas išvardytas požymis:

- veido, liežuvio ir gerklės patinimas,

- pasunkėjęs rijimas,

- odos reakcijos – pūslės arba opelės, dilgėlinė,

- pasunkėjęs kvėpavimas,

- stiprus galvos sukimasis su padažnėjusiu pulsu ir prakaitavimu.

Kitas šalutinis poveikis

Dažnas šalutinis poveikis

Galvos skausmas, nemalonūs pojūčiai viršutinėje pilvo dalyje, vidurių užkietėjimas, pūtimas.

Nedažnas šalutinis poveikis

Galvos sukimasis, regėjimo sutrikimas - daiktų matymas lyg per miglą, pykinimas ir vėmimas, alerginės reakcijos, pvz., niežtėjimas ir bėrimas.

Retas šalutinis poveikis

Burnos džiūvimas, sąnarių skausmas, depresija, haliucinacijos, orientacijos sutrikimas, sumišimas – pasireiškia labiau tiems pacientams, kurie turi polinkį tokiems sutrikimams, taip pat tiems, kuriems tokių požymių pasitaikė anksčiau.

Labai retas šalutinis poveikis

Sumažėjęs leukocitų kiekis (padidėjusi infekcijų rizika), sumažėjęs trombocitų kiekis (padidėjusi kraujosruvų ir kraujavimo rizika, inkstų uždegimas (intersticinis nefritas), spuogai, odos ir gleivinių patinimas (angioedema), sunkios odos ir gleivinių alerginės reakcijos su pūslėmis (Stevens-Johnson sindromas, daugiaformė eritema, Lyell sindromas – „nuplikytos odos sindromas"), padidėjęs jautrumas šviesai, raumenų skausmas, rankų ir kojų apatinės dalies patinimas (periferinė edema), padidėjusi kūno temperatūra, hipernatremija senyviems pacientams, sunki alerginė reakcija, pasireiškianti tokiais bendrais sveikatos sutrikimo požymiais kaip greitas pulsas, gausus prakaitavimas, smarkiai sumažėjęs kraujospūdis, sunkus kepenų pažeidimas, sukeliantis geltą su arba be kepenų nepakankamumo, padidėję kepenų funkcijos tyrimo rodmenys, padidėjęs kraujo serume lipidų kiekis, ginekomastija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI PANTUL 20 mg

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Pantul 20 mg vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Plastmasinio buteliuko pakuotė: buteliuką pirmą kartą atidarius, Pantul 20 mg tinkamumo laikas- 3 mėn.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Pantul 20 mg sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra pantoprazolas. Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolio natrio druskos sekvihidrato pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos yra: tabletės branduolys: maltitolis (E965), krospovidonas B tipo, karmeliozės natrio druska, bevandenis natrio karbonatas (E500), kalcio stearatas; tabletės dangalas: polivinilo alkoholis, talkas (E 553b), titano dioksidas (E 171), makrogolis 3350,

sojų lecitinas (E 322), geltonasis geležies oksidas (E 172), bevandenis natrio karbonatas (E 500),

metakrilo rūgšties ir etilakrilato (1:1) kopolimeras, trietilo citratas (E1505)

-

Pantul 20 mg išvaizda ir kiekis pakuotėje

Pantul 20 mg yra ovalios geltonos skrandyje neirios tabletės.

Pakuotės dydis

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 arba 100 tablečių, supakuotos į lizdines plokšteles.

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 arba 100 tablečių, supakuotos į buteliukus

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Austrija

Gamintojas

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Austrija

Arba

FARMA-APS Produtos Farmaceuticos, S.A.

Rua Joao de Deus, no 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Portugalija

Arba

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Gora

Lenkija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „LANNACHER VILNIUS"

A.Jakšto g. 12

LT-01105 Vilnius

Tel. + 370 5 2610705

[email protected]

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-07-03 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.