Ondansetron Teva


Ondansetron Teva 8mg plėvele dengtos tabletės N10
Teva
Kaina apie 15.99 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Ondansetron – Teva 4 mg plėvele dengtos tabletės

Ondansetron – Teva 8 mg plėvele dengtos tabletės

Ondansetronas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Ondansetron – Teva ir nuo kam vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Ondansetron – Teva

3. Kaip vartoti Ondansetron – Teva

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Ondansetron – Teva

6. Kita informacija

1. KAS YRA ONDANSETRON – TEVA IR KAM JIS VARTOJAMAS

Ondansetron – Teva priklauso vaistų nuo vėmimo, vadinamai antiemetikais, grupei. Jie vartojami apsisaugoti nuo pykinimo (šleikštulio) ir vėmimo.

Kai kurių medicininių ir chirurginių procedūrų metu gali kilti šleikštulys (pykinti) ar vemiama. Ondansetron – Teva tabletės šį poveikį gali nutraukti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ONDANSETRON – TEVA

Ondansetron – Teva vartoti negalima:

- jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) ondansetrono hidrochlorido dihidratui arba bet kuriai pagalbinei Ondansetron – Teva medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- jeigu alergiškai reaguojate į kitus panašius vaistus, pvz., granisetroną ar tropisetroną;

- jei sergate kepenų liga;

- jei užsikimšęs žarnynas ar labai užkietėję viduriai.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėščioms moterims Ondansetron – Teva vartoti draudžiama.

Žindamoms moterims Ondansetron – Teva vartoti draudžiama.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ondansetron – Teva medžiagas

Jeigu gydytojas yra Jums sakęs, kad netoleruojate kai kurių cukrų, prieš vartodami šio medikamento, pasitarkite su gydytoju.

3. KAIP VARTOTI ONDANSETRON – TEVA

Ondansetron-Teva visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Kokia dozė reikalinga, nuspręs gydytojas.

Šios tabletės vartojamos:

- apsisaugoti nuo pykinimo (šleikštulio) ir vėmimo;

- šalinti pykinimą ir nutraukti vėmimą.

Tabletė nuryjama visa, užgeriant vandeniu.

Įprastinio dozavimo instrukcija pateikiama žemiau.

Dozavimas pacientams, kuriems chemoterapijos ir (ar) radioterapijos metu atsiranda šleikštulys ir vėmimas

Suaugę žmonės (įskaitant pagyvenusius)

Rekomenduojama dozė yra 8 mg, kuri geriama 1 – 2 valandos prieš chemoterapiją. Praėjus 12 valandų geriama kita 8 mg dozė. Praėjus pirmosioms 24 valandoms po chemoterapijos, kad apsisaugoti nuo pykinimo ir vėmimo, ne ilgiau kaip 5 paras du kartus per parą geriama 8 mg dozė.

Vaikai

Prieš sugirdant tabletę būtina įsitikinti, ar tabletės yra tokios, kokios nurodytos etiketėje. Įprastinė paros dozė yra 4 mg du kartus per dieną. Po chemoterapijos ją galima gerti ne ilgiau kaip 5 paras.

Kad nepykintų ir netektų vemti po operacijos

Suaugę žmonės (įskaitant pagyvenusius)

Viena valanda prieš operaciją gali nuryti 16 mg dozę. Kitoks dozavimas: prieš operaciją geriama viena 8 mg dozė, kitos dvi 8 mg dozės geriamos 8 valandų intervalais.

Vaikai (2 metų ir vyresni)

Rekomenduojama Ondansetron – Teva injekuoti į veną.

Kepenų liga sergantys pacientai

Bendra paros dozė jiems negali viršyti 8 mg.

Pavartojus per didelę Ondansetron – Teva dozęJei Jūs (ar kas nors kitas) vienu kartu prarijote daug tablečių, ar jei manote, kad vaikas netyčia prarijo kelias tabletes, nedelsdami kreipkitės į artimiausią ligoninę ar gydytoją. Perdozavus, gali laikinai sutrikti regėjimas, labai užkietėti viduriai, svaigti galva, galite apalpti.

Pamiršus pavartoti Ondansetron – TevaJei pykina ar vemiate ir esate pamiršę išgerti tabletę, išgerkite ją, kai tik prisiminsite, kitas tabletes gerkite laikydamiesi nustatytos tvarkos. Jei pamiršote išgerti tabletę ir Jūsų nepykina, palaukite kitos dozės, kokia nurodyta pakuotės etiketėje. Likusias dozes reikia gerti nustatytu laiku.

Jei jau pradėjote vartoti Ondansetron – Teva

Tabletę nurijus, Ondansetron – Teva turi pradėti veikti per 1 – 2 valandas. Jei dozę išvėmėte po valandos, reikia gerti kitą. Priešingu atveju reikia tęsti tablečių vartojimą taip, kaip nurodyta etiketėje, bet negalima vartoti daugiau negu rekomendavo gydytojas. Jei vis tiek pykina, reikia kreiptis į gydytoją.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Ondansetron – Teva, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kažkiek žmonių yra alergiški kai kuriems medikamentams. Jei išgėrus tabletę tuoj atsiras žemiau išvardytas retas šalutinis poveikis, kitos tabletės gerti negalima. Reikia nedelsiant pasakyti gydytojui ar kreipkis į artimiausią ligoninę.

- Dėl alerginės reakcijos gali tinti veidas, lūpos, liežuvis ar gerklė, pasunkėti kvėpavimas ar rijimas, išberti odą, ištikti kolapsas.

Kitas galimas šalutinis poveikis:

- vidurių užkietėjimas;

- galvos skausmas;

- žagsėjimas;

- veido paraudimas ar karščio pylimas;

- galvos svaigimas dėl žemo kraujospūdžio.

Jei atsirado kuris nors žemiau paminėtas labai retas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.

- Nenormalūs akių judesiai, akių vertimas į viršų.

- Nenormalus raumenų sustingimas, kūno judesiai ar drebėjimas.

- Priepuoliai.

- Širdies susitraukimų ritmo pokyčiai.

- Krūtinės skausmas.

Jei darote kraujo tyrimus kepenų veiklai įvertinti, šis medikamentas gali paveikti tyrimo rodmenis.

Jei blogai jaučiatės ar patiriate neįprastą diskomfortą, kurio nesuprantate, svarbu apie tai kaip galima greičiau papasakoti gydytojui.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ONDANSETRON – TEVA

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti gamintojo pakuotėje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ondansetron-Teva vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Ondansetron-Teva sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra ondansetrono hidrochlorido dihidratas. Kiekvienoje tabletėje yra 4 mg arba 8 mg ondansetrono.

- Pagalbinės medžiagos yra laktozės monohidratas, natrio krakmolo glikolatas A tipo, mikrokristalinė celiuliozė, pregelatinuotas krakmolas, magnio stearatas, hipromeliozė, titano dioksidas (E171), makrogolis 400, makrogolis 6000, geležies oksidas geltonasis (E172).

Ondansetron-Teva išvaizda ir kiekis pakuotėje

Preparatas tiekiamas pakuotėmis po 10 tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas

Teva Pharma B.V.,

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht,

Nyderlandai

Gamintojai

Teva UK Limited

Bramptom Road

Hampden Park

Eastrbourne

East sussex

BN22 9AG

Jungtinė Karalystė

ir/arba

Teva Pharmaceutical Works Company Limited by Shares,

Pallagi Str.13,

H-4042 Debrecen,

Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Sicor Biotech"

Kęstučio g. 59 / Lenktoji g. 27

LT-08124 Vilnius

Tel. + 370 5 211 35 00

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-01-14 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.