No-spa


No-spa 40mg tabletės N24
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“
Kaina apie 2.95 Eur

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NO-SPA 40 mg tabletės

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: tabletėje yra 52 mg laktozės monohidrato.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.       FARMACINĖ FORMA

Tabletė.

Tabletės yra geltonos, žalsvo ar oranžinio atspalvio, apvalios, išgaubtos, vienoje pusėje ženklas „spa“.

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1     Terapinės indikacijos

-                 Lygiųjų raumenų spazmai, susiję su tulžies takų ligomis: tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų, didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimu.

-                 Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių, šlapimo pūslės uždegimo sukeltas šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmas, mėšlungiškas noras šlapintis.

Kaip pagalbinė priemonė:

 

-                 prasidėjus skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmams, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas;

-                 esant dismenorėjai.

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugę pacientai

Įprastinė vidutinė drotaverino hidrochlorido paros dozė yra 120 - 240 mg. Ją reikia išgerti per 2-3 kartus.

Vaikų populiacija

Drotaverino panaudojimas vaikams klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo.

4.3     Kontraindikacijos

-        Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-        Sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas.

-        Sunkus širdies veiklos nepakankamumas.

-        Tablečių nevartoti jaunesniems kaip 1 metų vaikams.

4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

-                 Pacientams, kurie serga hipotenzija, vaistinį preparatą vartoti reikia labai atsargiai.

-                 Kadangi sudėtyje yra laktozės, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - Lapp laktazės stygius ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

-                 Drotaverino naudojimas vaikams klinikiniuose tyrimuose netirtas.

4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Tokie fosfodiesterazės inhibitoriai kaip papaverinas sumažina levodopos antiparkinsoninį poveikį. Todėl drotaveriną skiriant kartu su levodopa, gali padidėti raumenų rigidiškumas ir drebulys.

4.6     Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Turima nedaug duomenų apie vaistinio preparato panaudojimą nėščioms pacientėms. Tyrimai su gyvūnais nerodo tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumui ir embriono/vaisiaus vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Vis dėlto, vaistinį preparatą skirti nėščiosioms reikėtų atsargiai.

Žindymas

Tyrimuose su gyvūnais drotaverino išsiskyrimas su pienu nebuvo tirtas. Todėl jo skirti žindančioms motinoms nerekomenduojama.

4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydomosiomis dozėmis geriamas drotaverinas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Jeigu pasireiškė galvos svaigimas, pacientas turėtų vengti vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8     Nepageidaujamas poveikis

Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai poveikiai pateikiami pagal organų klases ir mažėjančio sunkumo tvarka:

Labai dažni (≥1/10); dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1000 iki <1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1000); labai reti (<1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Virškinimo trakto sutrikimai

Reti: pykinimas, vidurių užkietėjimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Reti: galvos skausmas, vertigo tipo galvos svaigimas, nemiga.

Širdies ir kraujagyslių sutrikimai

Reti: širdies plakimas (palpitacija), hipotenzija.

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti: alerginė reakcija (angioedema, dilgėlinė, išbėrimas, niežulys) (žr. 4.3 skyrių).

 

4.9     Perdozavimas

Drotaverino perdozavimo atveju gali sutrikti širdies ritmas arba atsirasti širdies laidumo sutrikimų, įskaitant pilną Hiso pluošto blokadą ir širdies sustojimą, kuris gali baigtis mirtimi.

Perdozavimo atveju paciento būklė turi būti atidžiai stebima, taikomas simptominis ir palaikomasis gydymas.

5.       FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1     Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai nuo funkcinių žarnų sutrikimų, ATC kodas – A03A D02.

Stiprus spazmolizinis drotaverino poveikis pasireiškia dėl to, kadangi vaistinis preparatas reikšmingai slopina fermentą fosfodiesterazę. Fosfodiesterazė hidrolizuoja ciklinį adenozinmonofosfatą (cAMF) į AMF, todėl slopinant fosfodiesterazę padidėja cAMF koncentracija, sukelianti reakcijų kaskadą. Didelė cAMF koncentracija aktyvina nuo cAMF priklausomą proteinkinazę, kuri fosforilina miozino lengvųjų grandžių kinazę (MLGK). MLGK fosforilinimas sumažina jos afinitetą kalcio jonų ir kalmodulino kompleksui, todėl neaktyvi MLGK palaiko raumenį atsipalaidavusį. Taip pat cAMF daro įtaką citozolinei kalcio jonų koncentracijai, skatindama jų patekimą į ekstraląstelinę erdvę ir į sarkoplazmos tinklelį. Šis per cAMF pasireiškiantis kalcio jonų koncentraciją mažinantis drotaverino poveikis lemia jo kalcio jonams antagonistines savybes.

Drotaverinas slopina fermentą fosfodiesterazę (FDE) IV in vitro, bet neslopina FDE III ir FDE V izofermentų. Pasirodo, kad FDE IV funkciškai yra labai svarbi lygiųjų raumenų kontraktiliniam aktyvumui mažinti, todėl selektyvūs FDE IV inhibitoriai gali būti naudingi gydant sutrikimus, susijusius su padidėjusiu virškinimo trakto motorika ir spazmais.

Fermentas, kuris hidrolizuoja cAMF miokarde ir kraujagyslių lygiuosiuose raumenyse, yra daugiausia FDE III izofermentas, todėl drotaverinas yra efektyvus spazmolizinis preparatas, nesukeliantis didesnio nepageidaujamo ir gydomojo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai.

5.2     Farmakokinetinės savybės

Išgėrus radioaktyvaus drotaverino, didžiausia jo koncentracija plazmoje būna po 45 - 60 min. Vadinasi, vaistinio preparato rezorbcija yra greita. Išgėrus 37 mg drotaverino, ištirpinto 20 ml vandens, radioaktyvumo tyrimu nustatyta, kad vaistinis preparatas rezorbuojamas beveik visas. Kito tyrimo duomenimis, didžiausia koncentracija plazmoje buvo 45 - 90 min., pusinės rezorbcijos laikas - 12 min. Išgėrus vienkartinę 80 mg drotaverino hidrochlorido dozę, didžiausia nepakitusio medikamento koncentracija plazmoje (136-320 ng/ml) būna po 2 valandų.

Drotaverinas ir (arba) jo metabolitai per placentą prasiskverbia sunkiai.

In vitro didelė vaistinio preparato dalis (95 - 97 %) jungiasi su žmogaus plazmos baltymais, ypač su albuminais, gama ir beta globulinais bei didelio tankio alfa lipoproteinais.

Žmogaus organizme drotaverinas beveik visiškai metabolizuojamas: jis deetilinamas iki monofenolinių junginių. Šie metabolitai greitai konjuguojami su gliukurono rūgštimi. Pagrindinis metabolitas yra 4\'‑dezetildrotaverinas. Be jo, dar būna 6-dezetildrotaverino ir 4\'-dezetildrotaveraldino.

Didelė drotaverino dalis suardoma pirmo prasiskverbimo per kepenis metu, tik 65 % išgerto vaistinio preparato žmogaus sisteminę kraujotaką pasiekia nepakitusio.

Drotaverino farmakokinetikai ištirti žmogaus organizme buvo naudotas dviejų skyrių matematinis modelis. Tiriant radioaktyvumo metodais, nustatyta, kad galutinis radioaktyvumo pusinio išnykimo plazmoje periodas yra 16 valandų.

Per 168 val. 51 - 58 % išgertos dozės pašalinama su šlapimu, 39 - 48% - su išmatomis.

Kito tyrimo duomenimis, daugiausia drotaverino (54 – 73 % išgertos dozės) pašalinama su šlapimu ir tik 10 -32 % - su išmatomis.

5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis saugumo farmakologiniais, genotoksiškumo ir toksiškumo reprodukcinei funkcijai tyrimais, jokie neklinikinių tyrimų duomenys žalingo poveikio žmonėms neparodė:

-                 Remiantis in vitro ir in vivo tyrimais, drotaverinas skilvelių repoliarizacijos nesuvėlino.

-                 Eilėje mutageniškumo in vitro ir in vivo tyrimų (pvz. Ames tyrimo, pelių limfomos tyrimo ir žiurkės mikrobranduolių tyrimo) metu galimas drotaverino genotoksinis poveikis nenustatytas.

-                 Drotaverinas neturėjo poveikio žiurkių vaisingumui bei žiurkių ir triušių embriono/vaisiaus vystymuisi.

6.       FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas

Magnio stearatas

Talkas

Povidonas

Kukurūzų krakmolas

Laktozė monohidratas

6.2     Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3     Tinkamumo laikas

3 metai

6.4     Specialios laikymo sąlygos

Lizdinės Alu/Alu plokštelės

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Lizdinės PVC/Alu plokštelės

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5     Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kartono dėžutė, kurioje yra 20 tablečių aliuminio/aliuminio lizdinėse plokštelėse arba skaidraus polivinilchlorido/ aliuminio lizdinėse plokštelėse.

 

 

 

Kartono dėžutė, kurioje yra 24 tabletės skaidraus polivinilchlorido/ aliuminio lizdinėje plokštelėje.

 

 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

 

6.6     Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

 

 

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

 

 

 

 

7.       RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

 

 

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

A.Juozapavičiaus g. 6/2

LT-09310 Vilnius

Lietuva

 

 

 

 

8.       RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

 

 

N20 - LT/1/96/0784/002

 

N24 - LT/1/96/0784/005

 

 

 

 

 

9.       RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

 

 

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1996 m. vasario mėn. 15 d.

 

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2011 m. sausio mėn. 17 d.

 

 

 

 

 

10.     TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

 

2013-01-04

 

 

Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NO-SPA 40 mg tabletės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: tabletėje yra 52 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė.
Tabletės yra geltonos, žalsvo ar oranžinio atspalvio, apvalios, išgaubtos, vienoje pusėje ženklas „spa“.


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

- Lygiųjų raumenų spazmai, susiję su tulžies takų ligomis: tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies latakų, didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimu.
- Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių, šlapimo pūslės uždegimo sukeltas šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmas, mėšlungiškas noras šlapintis.

Kaip pagalbinė priemonė:
- prasidėjus skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmams, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas; 
- esant dismenorėjai.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugę pacientai
Paprastai rekomenduojama vartoti po 40 -80 mg 1-3 kartus per parą.
Įprastinė vidutinė drotaverino hidrochlorido paros dozė yra 120 - 240 mg.

Vaikų populiacija
Drotaverino panaudojimas vaikams klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo.

Vartojimo metodas
Vartoti per burną.

4.3 Kontraindikacijos

- Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
- Sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas.
- Sunkus širdies veiklos nepakankamumas (sumažėjusios išstūmimo frakcijos sindromas).
- Tablečių nevartoti jaunesniems kaip 1 metų vaikams.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Pacientams, kurie serga hipotenzija, vaistinį preparatą vartoti reikia labai atsargiai.
- Kadangi sudėtyje yra laktozės, šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - Lapp laktazės stygius ar gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
- Drotaverino naudojimas vaikams klinikiniuose tyrimuose netirtas.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Tokie fosfodiesterazės inhibitoriai kaip papaverinas sumažina levodopos antiparkinsoninį poveikį. Todėl drotaveriną skiriant kartu su levodopa, gali padidėti raumenų rigidiškumas ir drebulys.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Turima nedaug duomenų apie vaistinio preparato panaudojimą nėščioms pacientėms. Tyrimai su gyvūnais nerodo tiesioginio ar netiesioginio žalingo poveikio nėštumui ir embriono/vaisiaus vystymuisi (žr. 5.3 skyrių). Vis dėlto, vaistinį preparatą skirti nėščiosioms reikėtų atsargiai.

Žindymas
Tyrimuose su gyvūnais drotaverino išsiskyrimas su pienu nebuvo tirtas. Todėl jo skirti žindančioms motinoms nerekomenduojama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Gydomosiomis dozėmis geriamas drotaverinas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. 
Jeigu pasireiškė galvos svaigimas, pacientas turėtų vengti vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai poveikiai pateikiami pagal organų klases ir mažėjančio sunkumo tvarka: 
Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥1/10); dažnas (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažnas (nuo ≥1/1000 iki <1/100); retas (nuo ≥1/10 000 iki <1/1000); labai retas (<1/10 000); nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis).

Virškinimo trakto sutrikimai
Reti: pykinimas, vidurių užkietėjimas.

Nervų sistemos sutrikimai
Reti: galvos skausmas, vertigo tipo galvos svaigimas, nemiga.

Širdies ir kraujagyslių sutrikimai
Reti: širdies plakimas (palpitacija), hipotenzija.

Imuninės sistemos sutrikimai
Reti: alerginė reakcija (angioneurozinė edema, dilgėlinė, išbėrimas, niežulys) (žr. 4.3 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius), faksu (nemokamu fakso numeriu (8 800) 20 131), elektroniniu paštu (adresu [email protected]), per interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt).

4.9 Perdozavimas

Drotaverino perdozavimo atveju gali sutrikti širdies ritmas arba atsirasti širdies laidumo sutrikimų, įskaitant pilną Hiso pluošto blokadą ir širdies sustojimą, kuris gali baigtis mirtimi.
Perdozavimo atveju paciento būklė turi būti atidžiai stebima, taikomas simptominis ir palaikomasis gydymas.


5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai nuo funkcinių žarnų sutrikimų, ATC kodas – A03A D02.

Stiprus spazmolizinis drotaverino poveikis pasireiškia dėl to, kadangi vaistinis preparatas reikšmingai slopina fermentą fosfodiesterazę. Fosfodiesterazė hidrolizuoja ciklinį adenozinmonofosfatą (cAMF) į AMF, todėl slopinant fosfodiesterazę padidėja cAMF koncentracija, sukelianti reakcijų kaskadą. Didelė cAMF koncentracija aktyvina nuo cAMF priklausomą proteinkinazę, kuri fosforilina miozino lengvųjų grandžių kinazę (MLGK). MLGK fosforilinimas sumažina jos afinitetą kalcio jonų ir kalmodulino kompleksui, todėl neaktyvi MLGK palaiko raumenį atsipalaidavusį. Taip pat cAMF daro įtaką citozolinei kalcio jonų koncentracijai, skatindama jų patekimą į ekstraląstelinę erdvę ir į sarkoplazmos tinklelį. Šis per cAMF pasireiškiantis kalcio jonų koncentraciją mažinantis drotaverino poveikis lemia jo kalcio jonams antagonistines savybes.
Drotaverinas slopina fermentą fosfodiesterazę (FDE) IV in vitro, bet neslopina FDE III ir FDE V izofermentų. Pasirodo, kad FDE IV funkciškai yra labai svarbi lygiųjų raumenų kontraktiliniam aktyvumui mažinti, todėl selektyvūs FDE IV inhibitoriai gali būti naudingi gydant sutrikimus, susijusius su padidėjusiu virškinimo trakto motorika ir spazmais.
Fermentas, kuris hidrolizuoja cAMF miokarde ir kraujagyslių lygiuosiuose raumenyse, yra daugiausia FDE III izofermentas, todėl drotaverinas yra efektyvus spazmolizinis preparatas, nesukeliantis didesnio nepageidaujamo ir gydomojo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Išgėrus radioaktyvaus drotaverino, didžiausia jo koncentracija plazmoje būna po 45 - 60 min. Vadinasi, vaistinio preparato rezorbcija yra greita. Išgėrus 37 mg drotaverino, ištirpinto 20 ml vandens, radioaktyvumo tyrimu nustatyta, kad vaistinis preparatas rezorbuojamas beveik visas. Kito tyrimo duomenimis, didžiausia koncentracija plazmoje buvo 45 - 90 min., pusinės rezorbcijos laikas - 12 min. Išgėrus vienkartinę 80 mg drotaverino hidrochlorido dozę, didžiausia nepakitusio medikamento koncentracija plazmoje (136-320 ng/ml) būna po 2 valandų.

Drotaverinas ir (arba) jo metabolitai per placentą prasiskverbia sunkiai.
In vitro didelė vaistinio preparato dalis (95 - 97 %) jungiasi su žmogaus plazmos baltymais, ypač su albuminais, gama ir beta globulinais bei didelio tankio alfa lipoproteinais.

Žmogaus organizme drotaverinas beveik visiškai metabolizuojamas: jis deetilinamas iki monofenolinių junginių. Šie metabolitai greitai konjuguojami su gliukurono rūgštimi. Pagrindinis metabolitas yra 4' dezetildrotaverinas. Be jo, dar būna 6-dezetildrotaverino ir 4'-dezetildrotaveraldino.

Didelė drotaverino dalis suardoma pirmo prasiskverbimo per kepenis metu, tik 65 % išgerto vaistinio preparato žmogaus sisteminę kraujotaką pasiekia nepakitusio.
Drotaverino farmakokinetikai ištirti žmogaus organizme buvo naudotas dviejų skyrių matematinis modelis. Tiriant radioaktyvumo metodais, nustatyta, kad galutinis radioaktyvumo pusinio išnykimo plazmoje periodas yra 16 valandų.

Per 168 val. 51 - 58 % išgertos dozės pašalinama su šlapimu, 39 - 48% - su išmatomis.
Kito tyrimo duomenimis, daugiausia drotaverino (54 – 73 % išgertos dozės) pašalinama su šlapimu ir tik 10 -32 % - su išmatomis.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Remiantis saugumo farmakologiniais, genotoksiškumo ir toksiškumo reprodukcinei funkcijai tyrimais, jokie neklinikinių tyrimų duomenys žalingo poveikio žmonėms neparodė: 
- Remiantis in vitro ir in vivo tyrimais, drotaverinas skilvelių repoliarizacijos nesuvėlino.
- Eilėje mutageniškumo in vitro ir in vivo tyrimų (pvz. Ames tyrimo, pelių limfomos tyrimo ir žiurkės mikrobranduolių tyrimo) metu galimas drotaverino genotoksinis poveikis nenustatytas.
- Drotaverinas neturėjo poveikio žiurkių vaisingumui bei žiurkių ir triušių embriono/vaisiaus vystymuisi.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Magnio stearatas
Talkas
Povidonas
Kukurūzų krakmolas
Laktozė monohidratas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Lizdinės Alu/Alu plokštelės
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

Lizdinės PVC/Alu plokštelės
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kartono dėžutė, kurioje yra 20 tablečių aliuminio/aliuminio lizdinėse plokštelėse arba skaidraus polivinilchlorido/ aliuminio lizdinėse plokštelėse.

Kartono dėžutė, kurioje yra 24 tabletės skaidraus polivinilchlorido/ aliuminio lizdinėje plokštelėje.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.


7.REGISTRUOTOJAS

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“
A.Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva


8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

N20 - LT/1/96/0784/002
N24 - LT/1/96/0784/005


9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 1996 m. vasario 15 d.
Paskutinio perregistravimo data 2011 m. sausio 17 d.


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2015-10-29

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.