Lanzostad


Lanzostad 30mg skrandyje neirios kapsulės N14
Stada
Kaina apie 8.36 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

LANZOSTAD 15 mg skrandyje neirios kietos kapsulės

LANZOSTAD 30 mg skrandyje neirios kietos kapsulės

Lansoprazolas

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net

tokiu atveju, jeigu jų ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.- Jei pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis

poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra LANZOSTAD ir nuo ko jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant LANZOSTAD

3. Kaip vartoti LANZOSTAD

4. Galimas nepageidaujamas poveikis

5. Kaip laikyti LANZOSTAD

6. Kita informacija

1. KAS YRA LANZOSTAD IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Veiklioji LANZOSTAD medžiaga yra lansoprazolas – protonų pompos inhibitorius. Protonų pompos

inhibitoriai sumažina skrandžio išskiriamos rūgšties kiekį.

Jūsų gydytojas LANZOSTAD gali skirti esant tokioms indikacijoms:

- Dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opoms gydyti

- Stemplės uždegimui gydyti (refliuksinis ezofagitas)

- Refliuksinio ezofagito prevencijai

- Rėmeniui gydyti ir rūgštingumui reguliuoti

- Bakterinei Helicobacter pylori infekcijai gydyti skiriant kartu su antibiotikais

- Nuolatos vartojančių NVNU pacientų dvylikapirštės žarnos arba skrandžio opaligei gydyti

arba prevencijai (NVNU gydomas skausmas arba uždegimas)

- Zollingerio-Ellisono sindromui gydyti

Jūsų gydytojas LANZOSTAD gali skirti ir esant kitoms indikacijoms arba skirti kitokią dozę, negu nurodyta informaciniame lapelyje. Vartodami vaistą laikykitės savo gydytojo nurodymų.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT LANZOSTAD

LANZOSTAD vartoti draudžiama:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) lansoprazolui arba kuriai nors LANZOSTAD sudedamajai daliai;

- jei vartojate vaistinį preparatą, kuriame yra veikliosios medžiagos atazanaviro (naudojamas ŽIV

gydyti).

Vartodami LANZOSTAD laikykitės specialių atsargumo priemonių

Praneškite savo gydytojui, jeigu sergate sunkia kepenų liga. Gydytojas galbūt turės koreguoti dozę.

Jūsų gydytojas, norėdamas nustatyti jūsų liga ir (arba) patvirtinti, kad nėra piktybinės ligos, galbūt

atliks arba jau atliko papildomą tyrimą, vadinamą endoskopija.

Jei vartodami LANZOSTAD pradėjote viduriuoti, nedelsdami susisiekite su savo gydytoju, nes

vartojantiems LANZOSTAD šiek tiek padidėja infekcinės diarėjos galimybė.

Jei Jūsų gydytojas LANZOSTAD skyrė kartu su kitais Helicobacter pylori infekcijai gydyti skirtais vaistais (antibiotikais) arba vaistais nuo uždegimo, skirtais skausmui malšinti bei reumatinei ligai

gydyti, atidžiai perskaitykite šių vaistų informacinius lapelius.

Jei LANZOSTAD vartojate ilgą laiką (ilgiau kaip 1 metus), greičiausiai gydytojas reguliariai stebės jūsų būklę. Kiekvieną karta apsilankę pas gydytoje praneškite apie naujus ir neįprastus simptomus bei jų atsiradimo aplinkybes.

Kitų vaistų vartojimas

Pasakykite savo gydytojui, jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, tarp jų nereceptinių.

Labai svarbu pranešti gydytojui, jeigu vartojate vaistus, kuriuose yra toliau išvardytų veikliųjų

medžiagų, nes LANZOSTAD gali turėti įtakos šių vaistų poveikiui:

- ketokonazolas, itrakonazolas, rifampicinas (naudojami infekcijoms gydyti);

- digoksinas (naudojamas širdies ligoms gydyti);

- teofilinas (naudojamas astmai gydyti);

- takrolimuzas (naudojamas norint išvengti transplantato atmetimo);

- fluvoksalinas (naudojamas depresijai ir kitoms psichikos ligoms gydyti);

- antacidai (naudojami rėmeniui gydyti arba rūgštingumui reguliuoti);

- sukralfatas (naudojamas gyjančioms opoms)

- Jonažolė (Hypericum perforatum) (naudojama lengvos formos depresijai gydyti)

LANZOSTAD vartojimas su maistu ir gėrimais

Kad vaistas veiktų geriausiai, sugerkite LANZOSTAD bent 30 minučių prieš valgį.

Nėštumas ir žindymas

Jei esate nėščia, žindote arba galite pastoti, prieš pradėdami vatoti vaistą pasitarkite su savo gydytoju.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymas

Vartojantiems LANZOSTAD kartais gali pasireikšti šie nepageidaujamo poveikio reiškiniai: galvos

sukimasis, svaigimas, nuovargis ir regėjimo sutrikimai. Jei jums pasireiškė minėti nepageidaujamo

poveikio reiškiniai, būkite atsargūs, nes gali pablogėti ir Jūsų reakcija.

Turite nuspręsti pats, ar gerai jaučiatės ir galite vairuoti motorinę transporto priemonę, taip pat ar

galite kruopštumo reikalaujančias užduotis. Vaistams būdingas poveikis arba nepageidaujamas

poveikis – vienas iš veiksnių, galinčių trukdyti saugiai atlikti minėtus veiksmus.

Šių reiškinių aprašymą galite rasti kituose skyriuose.

Perskaitykite visą informaciniame lapelyje esančią informaciją ir ja vadovaukitės.

Jei dėl ko nors abejojate, aptarkite tai su savo gydytoju, sesele arba vaistininku.

Svarbi informacija apie kai kurias LANZOSTAD sudedamąsias dalis

LANZOSTAD sudėtyje yra sacharozės. Jei gydytojas Jums sakė, kad blogai toleruojate kai kuriuos cukraus produktus, prieš pradėdami vartoti vaistą pasikonsultuokite su gydytoju.

3. KAIP VARTOTI LANZOSTAD

Nurykite kapsulę užsigerdami stikline vandens. Jei nuryti kapsulę sunku, gydytojas galės pasiūlyti

kitų vaisto vartojimo būdų. Kapsulės ar kapsulės turinio netrinkite ir nekramtykite, nes taip jos gali

veikti netinkamai.

Jei LANZOSTAD vartojate kartą per parą, pasistenkite kasdien vartoti tuo pačiu metu. Geriausių rezultatų pasiekiama, jei LANZOSTAD geriamas iš karto atsikėlus ryte.

Jei LANZOSTAD vartojate du kartus per parą, pirmąją vaisto dozę vartokite ryte, o antrąją – vakare.

LANZOSTAD dozė priklauso nuo būklės. Toliau pateikiama įprastinė LANZOSTAD dozė suaugusiems. Kartais gydytojas gali paskirti kitokią dozę, taip pat informuos, kiek truks gydymas.

Rėmeniui gydyti ir rūgštingumui reguliuoti: viena 15 arba 30 mg kapsulė kasdien 4 savaites. Jei

simptomai išlieka, būtinai praneškite savo gydytojui. Jei simptomai per 4 savaites nepraeina, kreipkitės į savo gydytoją.

Dvylikapirštės žarnos opoms gydyti: viena 30 mg kapsulė kasdien 2 savaites.

Skrandžio opoms gydyti: viena 30 mg kapsulė kasdien 4 savaites.

Stemplės uždegimui gydyti (refliuksinis ezofagitas): viena 30 mg kapsulė kasdien 4 savaites.

Ilgalaikei refliuksinio ezofagito prevencijai: viena 15 mg kapsulė kasdien; gydytojas dozę gali

padidinti iki vienos 30 mg kapsulės kasdien.

Helicobacter pylori infekcijai gydyti: Įprastinė dozė yra viena 30 mg kapsulė, skiriama ryte kartu su

dviem skirtingais antibiotikais, bei viena 30 mg kapsulė, skiriama vakare kartu su dviem skirtingais

antibiotikais. Gydymas dažniausiai bus skiriamas 7 dienas kasdien.

Rekomenduojami antibiotikų deriniai:

- 30 mg LANZOSTAD kartu su 250–500 mg klaritromicino ir 1000 mg amoksacilino,

- 30 mg LANZOSTAD kartu su 250 mg klaritromicino ir 400–500 mg metronidazolo.

Jeigu dėl opos skiriamas infekcijos gydymas, sėkmingai ją išgydžius mažai tikėtina, kad opa atsinaujins. Kad vartojamas vaistas veiktų efektyviasiai, vartokite jį tinkamu metu ir nepamirškite jo

išgerti.

Dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opos gydymas nuolatos NVNU vartojantiems pacientams:

viena 30 mg kapsulė kasdien 4 savaites.

Dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opos prevencija nuolatos NVNU vartojantiems pacientams:

viena 15 mg kapsulė kasdien; gydytojas dozę gali padidinti iki vienos 30 mg kapsulės kasdien.

Zollingerio-Ellisono sindromas: Įprastinė pradinė dozė – dvi 30 mg kapsulės kasdien. Vėliau pagal

atsaką į gydymą vaistu LANZOSTAD gydytojas parenka tinkamiausią dozę.

LANZOSTAD negalima skirti vaikams.

Vartokite vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jei dėl vaisto vartojimo kyla abejonių,

pasiteiraukite savo gydytojo.

Jei LANZOSTAD vartojate daugiau, negu paskyrė gydytojas

Jei suvartojote daugiau LANZOSTAD, negu jums buvo paskirta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją

Pamiršus pavartoti LANZOSTAD

Jei išgerti vaisto pamiršote, išgerkite vos prisiminę, jei dar neatėjo laikas gerti kitą vaisto dozę. Jei

taip ir nutiko, pamirštą dozę praleiskite ir, kaip paprastai, išgerkite nesugertą kapsulę. Pamiršus išgerti

kapsulę vėliau dvigubos dozės vartoti negalima.

Jei nutraukėte LANZOSTAD vartojimą

Jei simptomai pagerėjo, gydymo anksčiau nenutraukite. Jei viso gydymo kurso nebaigsite, ne iki galo

išgydyta liga gali atsinaujinti.

Jei dėl šio preparato vartojimo kyla klausimų, teiraukitės savo gydytojo.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

LANZOSTAD, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Šie šalutinio poveikio reiškiniai pasitaiko dažnai (daugiau kaip 1 pacientui iš 100):

- galvos skausmas, svaigimas

- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, pilvo skausmas, pykinimas arba vėmimas, vidurių pūtimas,

burnos arba gerklės džiuvimas ar skausmas

- odos bėrimas, niežulys

- pakitę kepenų funkcijos tyrimų duomenys

- nuovargis

Šie šalutinio poveikio reiškiniai pasitaiko dažnai (daugiau kaip 1 pacientui iš 100):

- depresija

- sąnarių arba raumenų skausmas

- skysčių kaupimasis arba tinimas

- pakitę bendro kraujo tyrimo duomenys

Šie šalutinio poveikio reiškiniai pasitaiko retai (mažiau kaip 1 pacientui iš 1000):

- karščiavimas

- nerimas, mieguistumas, dezorientacija, haliucinacijos, nemiga, regos sutrikimai, galvos svaigimas

- pakitęs skonis, apetito praradimas, liežuvio uždegimas (glositas)

- odos reakcijos, pavyzdžiui, deginimo ar dilgčiojimo pojūtis po oda, mėlynės, paraudimas ir gausus

prakaitavimas

- jautrumas šviesai

- plaukų slinkimas

- ant odos bėgiojančių skruzdėlyčių pojūtis (parestezija), drebulys

- anemija (išbalimas)

- inkstų sutrikimai

- pankreatitas

- kepenų uždegimas (gali pasireikšti geltona odos ar akių spalva)

- krūtų patinimas vyrams, impotencija

- kandidozė (grybelinė infekcija, galinti pažeisti odą arba gleivines)

- angioedema. Pasireiškus angioedemos simptomams (veido, liežuvio, gerklų patinimas, sutrikęs

rijimas, dilgėlinė ir sunkus kvėpavimas) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Šie šalutinio poveikio reiškiniai pasitaiko labai retai (mažiau kaip 1 pacientui iš 10 000):

- sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant šoką. Galimi padidėjusio jautrumo simptomai

yra: karščiavimas, bėrimas, patinimas ir kartais kraujospūdžio kritimas

- burnos uždegimas (stomatitas);

- kolitas (žarnų uždegimas)

- pakitę natrio, cholesterolio ir trigliceridų koncentracijos tyrimų duomenys

- labai sunkios odos reakcijos (paraudimas, pūslelių susidarymas, sunkus uždegimas ir odos

nykimas)

- labai retai LANZOSTAD gali sukelti baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus mažėjimą ir sumažinti organizmo atsparumą infekcijai. Jei pasireiškė tokių infekcijos simptomų kaip karščiavimas, rimtai pablogėjo bendra būklė arba pasireiškė karščiavimas ir vietiniai infekcijos simptomai, kaip antai gerklės, ryklės ar burnos skausmas, arba atsirado problemų šlapinantis, nedelsdami kreipkitės į savo

gydytoją. Siekiant įsitikinti, kad nesumažėjo baltųjų kraujo kūnelių (agranuliocitozė), bus atliktas

kraujo tyrimas.

Jei pasireiškė sunkūs šalutinio poveikio reiškiniai, arba jeigu pastebėjote informaciniame lapelyje

nenurodytų reiškinių, kreipkitės į savo gydytoją.

5. KAIP LAIKYTI LANZOSTAD

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Pasibaigus ant lapelio ir pakuotės nurodytam tinkamumo laikui LANZOSTAD vartoti draudžiama.

Tinkamumo laiko pabaiga – nurodyto mėnesio paskutinė diena.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, siekiant apsaugoti nuo drėgmės.

Vaistų negalima išmesti su nutekamuoju vandeniu arba buitinėmis šiukšlėmis. Kaip išmesti

nebereikalingus vaistus, teiraukitės vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

LANZOSTAD sudėtyje yra

- Veiklioji medžiaga yra lansoprazolas

- Pagalbinės medžiagos yra: kukurūzų krakmolas, sacharozė, natrio laurilsulfatas, megluminas, manitolis, hipromeliozė, makrogolis 6000, talkas, polisorbatas 80, titano dioksidas (E 171), metakrilo rūgšties etilakrilato kopolimeras (1:1) 30% dispersija. Kapsulės korpusas susideda iš želatinos ir šių dažų:

15 mg kapsulėse: titano dioksidas (E171) ir geltonasis kvinolinas (E 104)

30 mg kapsulėse: titano dioksidas (E171)

Kaip atrodo LANZOSTAD ir jo pakuotės turinys

LANZOSTAD 15 mg skrandyje neirios kapsulės

Nepermatomos, geltonos, kietos želatinos kapsulės, pripildytos granulių su skrandžio rūgščių poveikiui atsparia plėvele.

Vienoje kapsulėje yra 15 mg lansoprazolo.

LANZOSTAD 15 mg kapsulės būna šiose pakuotėse: 14, 28, 56 ir 98 kapsulės.

LANZOSTAD 30 mg skrandyje neirios kapsulės

Nepermatomos, geltonos, kietos želatinos kapsulės, pripildytos granulių su skrandžio rūgščių poveikiui atsparia plėvele.

Vienoje kapsulėje yra 30 mg lansoprazolo.

LANZOSTAD 30 mg kapsulės būna šiose pakuotėse: 7, 14, 28, 56 ir 98 kapsulės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registravimo liudijimo turėtojas ir Gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2‑18

D-61118 Bad Vilbel

Vokietija

Gamintojas:

LICONSA, Liberación Controlada de Sustancias Activas, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Ispanija

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Vokietija

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija"

Goštauto 40A,

LT-01112 Vilnius,

Lietuva

ofisas@stada.lt

Šis vaistinis preparatas yra registruotas šalyse narėse Europos ekonominėje zonoje sekančiais

pavadinimais:

Danija: Lansoprazol „Stada"

Estija: Lanzostad 15 mg

Lanzostad 30 mg

Suomija: Lansoprazol STADA 15 mg enterokapseli, kova

Lansoprazol STADA 30 mg enterokapseli, kova

Airija: Zomel 15 mg gastro-resistant capsules, hard

Zomel 30 mg gastro-resistant capsules, hard

Italija: Lansoprazolo EG

Latvija: Lanzostad

Lietuva: Lanzostad 15 mg skrandyje neirios kietos kapsulės

Lanzostad 30 mg skrandyje neirios kietos kapsulės

Švedija: Lansoprazol Stada 15 mg enterokapslar, hårda

Lansoprazol Stada 30 mg enterokapslar, hårda

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-02-02 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.