Iberogast


Iberogast geriamasis skystis 20ml
Steigerwald Arzneimittelwerk
Kaina apie 6.94 Eur

1. Iberogast geriamasis skystis

2. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis 100 ml tirpalo yra šviežių augalų ekstraktų: Karčiųjų rudgrūdėlių ekstrakto (1: 1,5 - 2,5) 15,0 ml Ekstrahentas: 50 % V/V etanolis. Etanolinių ekstraktų iš: Vaistinių šventagaršvių šaknų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Vaistinių ramunių žiedų (1: 2 - 4) 20,0 ml Paprastųjų kmynų vaisių (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Tikrųjų margainių vaisių (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Vaistinių melisų lapų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Pipirmėčių lapų (1: 2,5 - 3,5) 5,0 ml Didžiųjų ugniažolių žolės (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Paprastųjų saldymedžių šaknų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Ekstrahentas: 30 % V/V etanolis. Sudėtyje yra 31 % V/V etanolio.

3. Vaisto forma Geriamasis skystis. Tamsiai rudas, skaidrus arba šiek tiek drumstas skystis.

4. Klinikinė informacija

4.1 Terapinės indikacijos Funkcinės dispepsijos ir dirglios žarnos sindromo simptominis gydymas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, vaikams

nuo 6 iki 12 metų - po 15 lašų 3 kartus per dieną, prieš valgį arba valgio metu, sulašinus į truputį skysčio. Vartojimo trukmė neribojama. Prieš vartojimą suplakti!4.3 Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Nėra.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Iki šiol nežinoma.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis Klinikinių duomenų apie Iberogast vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė (žr. 5.3 skyrių). Nėščioms moterims skiriama atsargiai.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Iberogast gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8 Nepageidaujamas poveikis Pavieniais atvejais gali sukelti odos alergiją turintiems polinkį pacientams.

4.9 Perdozavimas Perdozavimo atvejų nepastebėta.

5. FARMAKOLOGINĖS savybės

5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė - Vaistai nuo funkcinių skrandžio ir žarnyno sutrikimų. ATC kodas : A03 Iberogast veikliųjų medžiagų derinys veikia spazmolitiškai. Farmakodinamika Tyrimuose su gyvūnais nustatytas priešuždegiminis Iberogast poveikis. Klinikinis veiksmingumas Daugelyje klinikinių kontroliuojamų tyrimų, buvo nustatyta, kad vartojant 4 vaisto savaites ženkliai pagerėjo dispepsijos simptomai: atsirūgimas rūgštimi, rėmuo, pykinimas, vėmimas, ankstyvas pasisotinimo pojūtis, apetito stoka, pilvo pūtimas, obstipacija, viduriavimas, spaudimas už krūtinkaulio, skausmas epigastriume, kiti viršutinio pilvo aukšto negalavimai.

5.2 Farmakokinetinės savybės Farmakokinetinių tyrimų neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio, genotoksinio bei kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

6. farmacinė informacija

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Etanolis. Išgrynintas vanduo.

6.2 Nesuderinamumas Nežinoma.

6.3 Tinkamumo laikas 3 metai. Atidarius buteliuką galima vartoti 4 savaites.

6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti ne aukštesnėje kaip 25o C temperatūroje.

6.5 Pakuotė ir jos turinys Rudo stiklo buteliukas su plastmasiniu lašintuvu ir plastmasiniu dangteliu. Pakuotė, kurioje yra 20 ml, 50 ml ar 100 ml geriamojo skysčio.

6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija Specialių reikalavimų nėra.

7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS S T E I G E R W A L D Arzneimittelwerk GmbH Havelstrasse Darmstadt Vokietija

8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO numeris 20 ml - LT/1/95/0641/001 50 ml - LT/1/95/0641/002 100 ml - LT/1/95/0641/003

9. pirmojo REGISTRAVIMO arba perregistravimo data 2007-01-26

10. teksto peržiūros dATA 2007-01-26

PAKUOTĖS LAPELIS:

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Iberogast geriamasis skystis

Vaistinių šventagaršvių šaknys, vaistinių ramunių žiedai, paprastųjų kmynų vaisiai, tikrųjų margainių vaisiai, vaistinių melisų lapai, pipirmėčių lapai, didžiųjų ugniažolių žolė, paprastųjų saldymedžių šaknys Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Iberogast galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. - Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 7-14 dienų nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. - Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Iberogast ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Iberogast

3. Kaip vartoti Iberogast

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Iberogast

6. Kita informacija

1. KAS YRA IBEROGAST IR KAM JIS VARTOJAMAS Iberogast yra tamsiai rudas, skaidrus arba šiek tiek drumstas geriamasis skystis. Iberogast tiekiamas buteliukais, kuriuose yra 20 ml, 50 ml ar 100 ml geriamojo skysčio. Iberogast yra skirtas funkcinės dispepsijos ir dirglios žarnos sindromo simptominiam gydymui.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IBEROGAST Iberogast vartoti draudžiama: - jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) bet kuriai veikliajai Iberogast medžiagai. Specialių atsargumo priemonių reikia: - nereikia. Iberogast vartojimas su maistu ir gėrimais - specialių nurodymų nėra. Nėštumas

Prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Žindymo laikotarpis Prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Iberogast gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. Kitų vaistų vartojimas Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.3. KAIP VARTOTI IBEROGAST Iberogast visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, vaikams nuo 6 iki 12 metų - po 15 lašų 3 kartus per dieną, prieš valgį arba valgio metu, sulašinus į truputį skysčio. Prieš vartojimą suplakti! Jei vaistas susidrumstų ar iškristų nuosėdų, vaisto poveikis dėl to nesumažėtų. Jeigu manote, kad Iberogast veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Pavartojus per didelę Iberogast dozę Pavartojus per didelę dozę pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pamiršus pavartoti Iberogast Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima. Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Iberogast vartojimą Galimas sutrikimų paūmėjimas.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS Iberogast, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Pavieniais atvejais gali sukelti odos alergiją turintiems polinkį pacientams. Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI IBEROGAST Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25o C temperatūroje. Atidarius buteliuką galima vartoti 4 savaites. Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA Iberogast sudėtis - Veikliosios medžiagos: 100 ml tirpalo yra šviežių augalų ekstraktų: Karčiųjų rudgrūdėlių ekstrakto (1: 1,5 - 2,5) 15,0 ml Ekstrahentas: 50 % V/V etanolis. Etanolinių ekstraktų iš: Vaistinių šventagaršvių šaknų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Vaistinių ramunių žiedų (1: 2 - 4) 20,0 ml Paprastųjų kmynų vaisių (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Tikrųjų margainių vaisių (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Vaistinių melisų lapų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Pipirmėčių lapų (1: 2,5 - 3,5) 5,0 ml Didžiųjų ugniažolių žolės (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Paprastųjų saldymedžių šaknų (1: 2,5 - 3,5) 10,0 ml Ekstrahentas: 30 % V/V etanolis. Sudėtyje yra 31 % V/V etanolio. Pagalbinės medžiagos: etanolis, išgrynintas vanduo. Iberogast išvaizda ir kiekis pakuotėje Tamsiai rudas, skaidrus arba šiek tiek drumstas geriamasis skystis. Pakuotė, kurioje yra 20 ml, 50 ml arba 100 ml geriamojo skysčio.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH Havelstrasse 5 D-64295 Darmstadt Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą. BIONORICA AG Kerschensteinerstr. 11 - 15 92318 Neumarkt Vokietija Tel. Nr.: +49 9181 23190

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-05-23 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Iberogast, Funkcinė, Dispepsija, Dirgliosios, Žarnos, Sindromas