Domperidon


Domperidon Actavis 10mg tabletės N30
Actavis
Kaina apie 7.47 Eur

INFORMACINIS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
Domperidon Actavis 10 mg tabletės
Domperidonas
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį
lapelį.
- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų bet kokių klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
- Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame
lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Domperidon Actavis 10 mg nuo ko jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Domperidon Actavis 10 mg
3. Kaip vartoti Domperidon Actavis 10 mg
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Domperidon Actavis 10mg laikymo sąlygos.
6. Kita informacija

1. KAS YRA DOMPERIDON ACTAVIS 10 mg IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
Veiklioji preparato medžiaga domperidonas priklauso skrandžio motoriką
skatinantiems vaistams (šios grupės medikamentais gydomas skrandžio
motorikos sulėtėjimas, slopinami pykinimo ir vėmimo simptomai). Domperidonas
greitina maisto perėjimą pro skrandį.
Be to, jis silpnina pykinimą.
Domperidon Actavis 10 mg vartojimo atvejai išvardyti toliau:
Suaugusiems žmonėms:
- pykinimo ir vėmimo simptomų slopinimas;
- pilnumo pojūčio po valgio ir skrandžio turinio atpylimo gydymas.

Vyresniems negu 12 metų paaugliams, sveriantiems 35 kg arba daugiau:
- pykinimo ir vėmimo simptomų slopinimas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT DOMPERIDON ACTAVIS 10 mg
Domperidon Actavis 10 mg vartoti draudžiama:
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai medžiagai
domperidonui arba bet kuriai pagalbinei Domperidon Actavis 10 mg medžiagai;
- jeigu yra tam tikras smegenų auglys (prolaktinoma);
- jeigu yra arba manote, kad yra, sunkus skrandžio sutrikimas, pvz.,
kraujavimas iš skrandžio arba žarnų (to požymis gali būti nuolat juodos
išmatos) arba skrandžio ar žarnų blokada, užsikimšimas arba prakiurimas
(tokiu atveju Jus dažniausiai kankins stiprūs skrandžio diegliai).
Specialių atsargumo priemonių reikia:
Jeigu sutrikusi kepenų ar inkstų veiklą, prieš šio medikamento vartojimą
reikia kreiptis į gydytoją patarimo. Tokiu atveju paprastai jis keis dozę
arba patars Domperidon Actavis 10 mg nevartoti.

Jeigu gydytojo skyrimu Domperidon Actavis 10 mg vartosite ilgai, jis
reguliariai seks Jūsų būklę.

Preparatai nuo grybelinių ligų
Jeigu nuo grybelinių ligų vartojate preparatų, kuriuose yra ketokonazolo, prieš domperidono vartojimą turite kreiptis į gydytoją patarimo. Jis vietoj ketokonazolo gali skirti vartoti kitokio vaistinio preparato nuo grybelio (žr. poskyrį "Kitų vaistų vartojimas).

Jeigu sutrikimo simptomai po 14 gydymo Domperidon Actavis 10 mg parų
nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją.
Vaikai
Vaikų, sveriančių mažiau negu 35 kg arba jaunesnių negu 12 metų, Domperidon
Actavis 10 mg gydyti negalima. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją
patarimo.
Jeigu kuri nors iš šiame skyriuje minėtų būklių yra arba buvo anksčiau,
būtina kreiptis į gydytoją patarimo.
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be
recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Domperidon Actavis 10 mg gali sąveikauti su kitais kartu vartojamais
vaistais. Tai ypač svarbu vartojant vaisto formų, kurios turi apsauginį
dangalą (pvz., dengtų, cukrumi dengtų ar skrandyje neirių tablečių) arba
kurių veikliosios medžiagos atpalaidavimas yra kontroliuojamas (pvz., yra pailginto ar uždelsto atpalaidavimo).
Domperidon Actavis 10 mg poveikis gali stiprėti, jeigu kartu vartojama:
- ketokonazolo (preparato nuo grybelinių ligų);
- eritromicino (antibiotiko);
- ritonaviro (vaisto nuo AIDS).
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu esate nėščia, prieš Domperidon Actavis 10 mg vartojimą reikia kreiptis
į gydytoją patarimo.
Jei krūtimi maitinate kūdikį, šio medikamento vartoti negalima, kadangi
domperidono patenka į motinos pieną.
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba
vaistininku.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Ar gali Domperidon Actavis daryti įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti
mechanizmus, duomenų nėra, tačiau toks poveikis nėra tikėtinas.
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Domperidon Actavis medžiagas
Tabletėse yra laktozės.
Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors
angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI DOMPERIDON ACTAVIS 10 mg
Domperidon Actavis 10 mg visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė
gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Įprastinis dozavimas suaugusiems žmonėms ir paaugliams, vyresniems nei 12
metų ir sveriantiems 35 kg arba daugiau yra viena 10 mg tabletė 3 - 4 kartus
per parą (po vieną tabletę reikia gerti likus 15 - 30 min. iki kiekvieno
valgio bei iki miego).
Jeigu sutrikimo simptomai sunkesni, gydytojas 3 - 4 kartus per parą geriamą
dozę gali padidinti iki dviejų 10 mg tablečių.
Didžiausia paros dozė - 80 mg (dvi 10 mg tabletės 4 kartus per parą).
Rekomenduojamos dozės viršyti negalima.
Vaikams, kurie sveria mažiau negu 35 kg arba kurie jaunesni negu 12 metų,
šių tablečių vartoti negalima (žr. poskyrį "Specialių atsargumo priemonių
reikia").Jeigu sutrikusi kepenų ar inkstų veikla,prieš pradedant vartoti
Domperidon Actavis 10 mg tablets reikia pasitarti su savo gydytoju. (žr. Poskyrį "Specialių atsargumo priemonių reikia" ).
Jeigu po 14 Domperidon Avctavis 10 mg vartojimo parų sutrikimo simptomai
nepalengvėja, reikia kreiptis į gydytoją patarimo.
Kaip vartoti Domperidon Actavia 10 mg tabletes
Domperidon Actavis 10 mg tabletės geriamos. Rekomenduojama jų gerti prieš
valgį. Tabletę reikia nuryti visą, užsigeriant pakankamu kiekiu vandens.
Pavartojus per didelę Domperidon Actavis 10 mg dozę
Jeigu iš karto išgersite daugiau Domperidon Actavis 10 mg tablečių negu
reikia, tuoj pat kvieskite gydytoją arba vykite į artimiausią ligoninę.
Preparato perdozavus, rekomenduojama nedelsiant išgerti aktyvintosios
anglies (Norit). Išgerta tuoj pat po apsinuodijimo ji gali sumažinti domperidono patekimą į kraują. Pakuotės neišmeskite, kad gydytojas galėtų pažiūrėti, kokio medikamento perdozavote.
Domperidono perdozavus, galimi tokie simptomai: mieguistumas, sumišimas,
nereguliarūs akių judesiai, neįprasta kūno laikysena ir (arba) neįprasti
judesiai.
Pamiršus pavartoti Domperidon Actavis 10 mg
Jeigu įprastiniu laiku Domperidon Actavis 10 mg išgerti pamiršite, gerkite
tuoj pat, kai tik prisiminsite, tačiau jeigu bus beveik atėjęs kitos dozės
vartojimo laikas, pamirštąją dozę gerkite atėjus kitos dozės vartojimo
laikui.
Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.
Jeigu kyla abejonių, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Nustojus vartoti Domperidon Actavis 10 mg
Jeigu Domperidon Actavis 10 mg vartojate gydytojo skyrimu, nepasitarę su
juo preparato vartojimo nenutraukite.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
Domperidon Actavis 10 mg, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį
poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.
Šalutinio poveikio dažnis apibūdinamas taip: reti (pasireiškia daugiau negu
1 iš 10 000 pacientų, tačiau mažiau negu 1 iš 1 000), labai reti
(pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 10 000).
Imuninės sistemos sutrikimai
Labai retais atvejais gali pasireikšti alerginė (padidėjusio jautrumo)
reakcija (Didelis kraujospūdžio kritimas, lydymas išblyškimo, neramumo,
silpnumo, greito pulso, odos lipnumo,sąmonės pritemimo, pasireiškianti dėl
staigaus, didelio kraujagyslių išsiplėtimo, sukelto labai didelio jautrumo padidėjimo kai kurioms preparato medžiagoms (tai anafilaksinis šokas, arba anafilaksinė reakcija). Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Odos išbėrimas ir kartu niežėjimas, ruplės (dilgėlinė), staigus skysčio
susikaupimas odoje ar gleivinėje (pvz., liežuvio, gerklės), dusulys ir
(arba) niežėjimas bei odos išbėrimas, t. y. angioneurozinė edema. Jeigu ji
apima liežuvį ar gerklę, gali kilti pavojus gyvybei. Tokiai reakcijai pasireiškus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Labai retai galimas niežėjimas ir odos išbėrimas.
Nervų sistemos sutrikimai
Labai retai galimi nereguliarūs judesiai (pvz., nereguliarūs akių judesiai,
neįprasta kūno laikysena, virpėjimas ir raumenų stingulys). Domperidon
Actavis 10 mg vartojimą nutraukus, šie simptomai išnyksta greitai.
Virškinimo trakto sutrikimai
Retais atvejais gali sutrikti virškinimo trakto veikla, labai retai -
pasireikšti pilvo diegliai, kurie praeina, bei viduriavimas.
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Labai retai galimas odos niežėjimas ir išbėrimas.
Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai
Retais atvejais moterims gali išsiskirti iš krūtų pieno, vyrams - padidėti
krūtys.
Moterims gali išnykti mėnesinės.
Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame
lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba
vaistininkui.

5. DOMPERIDON ACTAVIS 10 mg LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant kartoninės dėžutės už įrašo "Nevartoti po" arba ant lizdinės plokštelės
už santrumpos "EXP" nurodytai datai praėjus, vaisto vartoti negalima.
Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės to mėnesio dienos.
Nevartokite vaisto, kurio pakuotė pažeista.

Vaistų likučių negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis
atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa
tai padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Domperidon Actavis 10 mg sudėtyje yra

- Veiklioji medžiaga yra domperidonas.
- Pagalbinės medžiagos yra laktozė, kukurūzų krakmolas, mikrokristalinė
celiuliozė (E 460), povidonas K 30 (E 1201), magnio stearatas (E 470B),
bevandenis koloidinis silicio dioksidas (E 551) ir natrio laurilsulfatas.
Kaip atrodo Domperidon Actavis 10 mg ir jo pakuotės turinys
Domperidon Actavis 10 mg tabletės yra baltos, apvalios, vienoje jų pusėje yra užrašas "Dm10".
Tabletės tiekiamos supakuotos į PVC ir aliuminio lizdines plokšteles.
Vienoje plokštelėje yra 10 tablečių, vienoje kartoninėje dėžutėje - 1, 2, 3,
5 arba 10 lizdinių plokštelių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registravimo liudijimo turėtojas ir Gamintojas

Registravimo liudijimo turėtojas Gamintojas, atsakingas už serijos išleidimą
Actavis Group hf Pharmacin BV
Reykjavikurvegi 76-78 Molenvliet 103
220 Hafnarfjordur 3335 LH Zwijndrecht
Islandija Nyderlandai

Vaistinio preparato registravimo numeris yra RVG 32625
Daugiau informacijos apie šį vaistą gali suteikti vietinis registravimo
liudijimo turėtojo atstovas.
UAB "Actavis Baltics", Vytauto 8/7-6, LT- 08118 Vilnius -4
Tel.: +370 5 260 9615 Fax.: +370 5 260 9616

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2006 m. gruodžio 14 d. 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Domperidon, Domperidonas, Skatina, Skrandžio, Motoriką, Sulėtėjusi, Motorika, Slopina, Pykinimą, Vėmimą, Pykinimas, Vėmimas, Pilnumo, Pojūtis, Po valgio, Skrandžio, Turinio, Atpylimas