Water for injections Fresenius


Water for injections Fresenius tirpikl.1000ml N10
Fresenius Kabi
Kaina apie 18.94 Eur

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

 

Water for injections Fresenius tirpiklis parenteriniam vartojimui

Injekcinis vanduo

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.       Kas yra Water for injections Fresenius tirpiklis ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Fresenius tirpiklį

3.       Kaip vartoti Water for injections Fresenius tirpiklį

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Water for injections Fresenius tirpiklį

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Water for injections Fresenius tirpiklis ir nuo ko jis vartojamas

 

Water for injections Fresenius tirpiklis vartojamas į raumenis ir į veną leidžiamiems vaistams skiesti arba tirpinti.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Fresenius tirpiklį

 

Būtina perskaityti vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelį.

 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Water for injections Fresenius tirpiklio medžiagas

Pagalbinė tirpiklio medžiaga yra injekcinis vanduo.

 

Injekuoti Water for injections į veną be vaisto draudžiama. Gali įvykti hemolizė (padidėjęs eritrocitų

irimas)

 

 

3.       Kaip vartoti Water for injections Fresenius tirpiklį

 

Water for injections Fresenius tirpiklį visada vartokite kaip nurodyta vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Kaip laikyti Water for injections Fresenius tirpiklį

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Polipropileno maišeliai

Laikyti ne aukštesnėje 25 °C temperatūroje.

 

Polietileno buteliukai su EuroCap dangteliais, polipropileno buteliukai su KabiClear dangteliais

Negalima užšaldyti.

 

Ant etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Water for injections Fresenius tirpiklio vartoti negalima. Preparatas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Tinkamumo laikas

3 metai (100 ml, 250 ml, 500 ml ir 1000 ml polietileno buteliukuose su EuroCap dangteliu arba polipropileno buteliukuose su dangteliu KabiClear).

2 metai (1000 ml polipropileno maišeliuose).

 

Atidarius pakuotę ir laikantis visų antiseptikos reikalavimų, injekcinį vandenį galima vartoti ne ilgiau kaip 12 valandų.

 

 

5.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Water for injections Fresenius tirpiklio sudėtis

 

-     Veikliųjų medžiagų nėra.

-     Pagalbinė medžiaga yra injekcinis vanduo.

 

Water for injections Fresenius tirpiklio išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Tirpiklis yra skaidrus, bespalvis, bekvapis ir beskonis skystis. Pakuotėje jo yra 100 ml, 250 ml, 500 ml arba 1000 ml.

 

Registruotojas

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Lenkija

 

Gamintojas

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Lenkija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

UAB "Fresenius Kabi Baltics"

Olimpiečių g. 1A-22, LT-09200, Vilnius

Lietuva

Tel. +370 52609169

Faksas +370 526 08 696

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-08-15

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.