Injekcinis vanduo


Injekcinis vanduo SANITAS injekcinis tirp.5ml N5
Sanitas
Kaina apie 2.15 Eur

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

 

Injekcinis vanduo SANITAS tirpiklis parenteriniam vartojimui

Injekcinis vanduo

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Lapelio turinys

 

1.       Kas yra Injekcinis vanduo SANITAS ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Injekcinį vandenį SANITAS

3.       Kaip vartoti Injekcinį vandenį SANITAS

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Injekcinį vandenį SANITAS

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra injekcinis vanduo SANITAS ir kam jis vartojamas

 

Injekcinis vanduo SANITAS vartojamas vaistams skiesti ar tirpinti.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Injekcinį vandenį SANITAS

 

Injekcinio vandens SANITAS vartoti negalima

Vien Injekcinį vandenį SANITAS švirkšti į veną (galima hemolizė), į raumenis ir po oda negalima.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Injekcinį vandenį SANITAS.

 

Injekcinį vandenį SANITAS visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Prieš pradėdami vartoti Injekcinį vandenį SANITAS atidžiai perskaitykite vaistų, kurie skiedžiami injekciniu vandeniu ar jame tirpinami, pakuotės lapelius. Kai kurių vaistų skiesti arba tirpinti negalima.

 

Kiti vaistai ir Injekcinis vanduo SANITAS

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Reikia žiūrėti tirpinamo ar skiedžiamo vaisto Pakuotės lapelį.

 

Nėštunas ir žindymo laikotarpis

Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Injekcinį vandenį SANITAS vartoti galima.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Injekcinis vanduo Sanitas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia, tačiau reikia atsižvelgti į tirpinamo ar skiedžiamo vaisto poveikį.

 

 

3.       Kaip vartoti Injekcinį vandenį SANITAS

 

Injekcinį vandenį SANITAS visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jei į veną švirkščiama vien Injekcinis vanduo SANITAS arba jei vaistas tirpinamas ar skiedžiamas ne pagal instrukcijas, gali suirti eritrocitai (pasireikšti hemolizė).

Šalutinį poveikį gali sukelti Injekciniame vandenyje SANITAS tirpinamas ar juo skiedžiamas vaistas.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Injekcinį vandenį SANITAS

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Ant ampulės etiketės ir dėžutės po „ Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos

 

Pakitus preparato spalvai ar atsiradus jame akimi matomų dalelių arba drumstumui, Injekcinio vandens SANITAS vartoti negalima.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Injekcinio vandens SANITAS sudėtis

 

-          Veikliųjų medžiagų preparato sudėtyje nėra.

Vienoje ampulėje yra 5 ml injekcinio vandens.

 

Injekcinio vandens SANITAS išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Skaidrus bespalvis skystis.

Pakuotėje yra 5 bespalvės stiklo ampulės po 5 ml.

 

Registruotojas

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Čekija

 

Gamintojas

UAB Santonika

Veiverių g. 134 B, LT - 46352 Kaunas, Lietuva

Tel. (8~37) 22 67 25

faksas (8~37) 22 36 96

el. p. santonika@santonika.com

 

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30, 03680 martin

Slovakija

Tel. +421 434202111

Faksas +421 434221004

El. p. hb@hbmpharma.eu

 

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

UAB „PharmaSwiss“

Užnerio g. 1

LT-47484

Kaunas

Tel. +370 5 2790 762

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-10-15

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Injekcinis vanduo, Tirpiklis, Vaistams, Skiesti, Tirpinti