Gudobelių skystasis ekstraktas Valentis


Gudobelių skystasis ekstraktas Valentis, 25ml
UAB „Valentis“
Kaina apie 1.25 Eur

 

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas)
Gudobelių vaisių skystasis ekstraktas
 
Tradicinis augalinis vaistinis preparatas
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

  • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
  • Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
  • Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
  • Jeigu per 4 savaites Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
 
1.       Kas yra Gudobelių skystasis ekstraktas VALENTIS ir kam jis vartojamas
2.       Kas žinotina prieš vartojant Gudobelių skystASIS ekstrakTAS VALENTIS
3.       Kaip vartoti Gudobelių skystASIS ekstraktAS VALENTIS
4.       Galimas šalutinis poveikis
5.       Kaip laikyti Gudobelių SKYSTASIS ekstraktAS VALENTIS
6.       Pakuotės turinys ir kita informacija
 
 
1        Kas yra GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS ir kam jis vartojamas
 
Tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui.
Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu.
 
Jeigu per keturias savaites Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
 
 
2        Kas žinotina prieš vartojant GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS
 
Gudobelių skystASIS ekstraktAS VALENTIS vartoti negalima:
  • jeigu yra padidėjęs jautrumas erškėtinių šeimos augalams.
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku prieš pradėdami vartoti GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS.
 
Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip keturias savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.
 
Vaikams ir paaugliams
Šio vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims.
 
Kiti vaistai ir GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Šio vaisto sąveika su kitais vaistais nežinoma.
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
Nėra jokių duomenų apie vaisto saugumą nėščiosioms ir žindyvėms.
Nerekomenduojama vartoti nėščiosioms ir žindyvėms.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nors vaisto sudėtyje yra etanolio, preparatas, vartojamas rekomenduojamomis dozėmis, gebėjimo vairuoti ar valdyti mechanizmus neveikia.
 
Gudobelių skystASIS ekstraktAS VALENTIS sudėtyje yra etanolio
Šio vaisto sudėtyje yra 55 % (V/V) etanolio, t.y. 236 mg dozėje, tai atitinka 4,72 ml alaus, 1,96 ml vyno. Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.
Į tai būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz. sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.
 
 
3.       Kaip vartoti GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS
 
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
Suaugusiems
Vartoti per burną.
Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms šio vaisto reikia gerti praskiedus vandeniu po 20 - 30 lašų 3 - 4 kartus per dieną.
Geriamuosius lašus reikia įlašinti į nedidelį kiekį, pvz., 50 ml, vandens ir po to išgerti.
 
Jei negalavimai išlieka ilgiau kaip keturias savaites, būtina nustatyti jų priežastį ir prireikus koreguoti gydymą.
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
Vartojimas vaikams ir paaugliams
Šio vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims, nes nėra atlikta atitinkamų saugumo tyrimų.
 
 
4.       Galimas šalutinis poveikis
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
Nepageidaujamas poveikis nežinomas.
 
Pranešimas apie šalutinį poveikį
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt  esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt , taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt ). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.
 
 
5.       Kaip laikyti GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Buteliuką laikyti sandarų.
 
Ant buteliuko etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
 
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 
 
6.       Pakuotės turinys ir kita informacija
 
GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS sudėtis
-        Veiklioji medžiaga yra gudobelių skystasis ekstraktas. 1 ml tirpalo (33geriamieji lašai) yra 1 ml Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), C. laevigata (Poir.) DC. (Coxyacanthoides Thuill.), fructus (gudobelių vaisių) skystojo ekstrakto 1:1. Ekstrahentas: 70 % (V/V) etanolis.
-        Pagalbinių medžiagų nėra.
 
GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS VALENTIS išvaizda ir kiekis pakuotėje
Skaidrus, rusvai raudonos spalvos, specifinio kvapo, saldžiarūgštis tirpalas.
Laikymo metu gali iškristi nuosėdų.
 
Kartono dėžutėje yra vienas buteliukas, kuriame yra 25 ml geriamųjų lašų, užkemšamas lašintuvu bei užsukamas polietileniniu dangteliu.
 
Registruotojas ir gamintojas
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT‑08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.
 
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT‑08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-06-22
 
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Širdis, Ekstraktas, Valentis, Gudobelių, Skystasis, Ekstraktas, Gudobelė