Penester


Penester 5mg plėvele dengtos tabletės N30
Zentiva
Kaina apie 16.10 Eur

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

 

Penester 5 mg plėvele dengtos tabletės

Finasteridas

 

Atidžiai perskaitykite visą visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-          Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-          Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-          Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-          Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.   Kas yra Penester ir kam jis vartojamas

2.   Kas žinotina prieš vartojant Penester

3.   Kaip vartoti Penester

4.   Galimas šalutinis poveikis

5.   Kaip laikyti Penester

6.   Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Penester ir kam jis vartojamas

 

Penester priklauso vaistų, vadinamų 5-alfa reduktazės inhibitoriais, grupei. Jiems veikiant, mažėja prostatos (priešinės liaukos) dydis.

Penester vartojamas gerybinio priešinės liaukos padidėjimo (gerybinės prostatos hiperpazijos - GPH) gydymui ir kontroliavimui. Šis vaistas sumažina padidėjusią priešinę liauką, gerina šapimo tekėjimą, palengvina su GPH susijusius simptomus ir mažina ūminio šlapimo susilaikymo dažnį bei operacijos poreikį.

 

 

  1. 2.             Kas žinotina prieš vartojant Penester

 

Penester vartoti negalima:

  • jei yra alergija finasteridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
  • jeigu esate moteris (žr. poskyrį „Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“).

 

Penester netinka vartoti vaikams.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Penester.

 

Specialių atsargumo priemonių vartojant Penester reikia:

  • jeigu Jūsų lytinė partnerė yra nėščia arba gali pastoti. Tokiu atveju reikia vengti sėklos patekimo į partnerės organizmą (sėkloje gali būti šiek tiek vaisto);
  • jeigu ruošiatės atlikti PSA tyrimą (tyrimą skirtą nustatyti prostatos vėžį). Finasteridas gali paveikti tyrimo rezultatus;
  • jeigu po šlapinimosi šlapimo pūslėje lieka daug šlapimo ir (arba) labai susilpnėjusi šlapimo srovė. Tokiu atveju Jus reikia atidžiai ištirti dėl galimo šlapimo takų susiaurėjimo.

 

Jeigu atsirado krūties audinio pokyčių, pvz., guzų, skausmas, krūties audinio padidėjimas arba išskyros iš spenelių, reikia nedelsiant pasakyti gydytojui, nes tai gali būti sunkios būklės, pavyzdžiui, krūties vėžio, požymis.

 

Kiti vaistai ir Penester

Reikšmingos vaistų sąveikos nenustatyta. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Penester vartojimas su maistu ir gėrimais

Penester galima vartoti valgio metu arba nevalgius.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Penester skirtas vartoti tik vyrams.

 

Nėščioms ar pastoti planuojančioms moterims negalima liesti sutrupėjusių ar sulaužytų Penester tablečių, nes finasteridas gali absorbuotis (prasiskverbti pro odą) ir sukelti pavojų vyriškos lyties vaisiui.

Penester tabletės yra dengtos plėvele, kuri apsaugo nuo kontakto su veikliąja medžiaga, tačiau tik tokiu atveju, jeigu tabletės yra nesulūžusios ar nesutrupėjusios.

 

Jeigu paciento lytinė partnerė yra arba gali būti nėščia, pacientas turi saugoti savo partnerę nuo kontakto su sperma (pvz., naudoti prezervatyvus).

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Penester poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nėra tikėtinas.

 

Panester sudėtyje yra laktozės

Jei gydytojas yra Jums sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

 

 

3.       Kaip vartoti Penester

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Rekomenduojama dozė yra viena  Penester 5 mg plėvele dengta tabletė per parą.

Penester galima vartoti nevalgius arba valgio metu.

Gydytojas gali skirti Penester vartoti kartu su kitu vaistu vadinamu doksazosinu.

 

Nors pagerėjimas gali pasireikšti anksti, tačiau palankios organizmo reakcijos pasireiškimo nustatymui gali prireikti ne trumpesnio kaip 6 mėn. gydymo.

 

Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turėsite vartoti Penester. Nenutraukite gydymo per anksti, nes simptomai gali vėl pasunkėti.

 

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Apie dozavimą pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, duomenų nėra.

 

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Dozės koreguoti nereikia.

 

Senyvi pacientai

Senyvo amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Penester dozę?

Jeigu Jūs išgėrėte daugiau tablečių nei paskirta arba kas nors kitas išgėrė kiek nors tablečių, kreipkitės į greitąją pagalbą arba artimiausios ligoninės priėmimo skyrių. Su savimi pasiimkite visas likusias tabletes arba tuščią dėžutę, kad būtų galima lengviau nustatyti, kokio vaisto išgėrėte.

 

Pamiršus pavartoti Penester

Jei pamiršote pavartoti Penester dozę, prisiminę ją tuojau pat išgerkite, nebent būtų beveik laikas gerti kitą dozę, tokiu atveju vaisto vartokite toliau taip, kaip paskirta. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti Penester

Nenutraukite Penester vartojimo, kol tai padaryti nenurodys gydytojas.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

  1. 4.             Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos yra impotencija ir sumažėjęs lytinis potraukis. Šios nepageidaujamos reakcijos paprastai pasireiškia gydymo pradžioje ir daugumai pacientų išnyksta tęsiant gydymą.

 

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip, kaip nurodyta toliau.

Labai dažnas: gali pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10.

Dažnas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 10.

Nedažnas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 100.

Retas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 1 000.

Labai retas: gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš 10 000.

Nežinomas: dažnis negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis.

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažnis nežinomas: padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant lūpų ir veido patinimą.

 

Psichikos sutrikimai

Dažnas: susilpnėjęs lytinis potraukis.

Dažnis nežinomas: depresija, lytinio potraukio sumažėjimas, kuris išlieka nutraukus vaisto vartojimą.

 

Širdies sutrikimai

Dažnis nežinomas: palpitacija (stiprus, juntamas širdies plakimas).

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Dažnis nežinomas: kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažnas: bėrimas.

Dažnis nežinomas: niežėjimas, dilgėlinė.

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažnas: impotencija (negalėjimas pasiekti erekcijos).

Nedažnas: ejakuliacijos sutrikimas, krūtų jautrumas arba padidėjimas.

Dažnis nežinomas: sėklidžių skausmas, erekcijos sutrikimas, kuris išlieka nutraukus vaisto vartojimą, vyrų nevaisingumas ir (arba) bloga spermos kokybė.

 

Tyrimai

Dažnas: sumažėjęs išmetamos spermos kiekis.

 

Vartojant finasteridą, gali pakisti PSA laboratorinio tyrimo rezultatai.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Penester

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant kartono dėžutės po „Tinka iki“ ir lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Penester sudėtis

-      Veiklioji medžiaga yra finasteridas. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg finasterido.

-      Pagalbinės medžiagos yra: tabletės šerdyje - laktozė monohidratas, kukurūzų krakmolas, povidonas 30, natrio dokuzatas, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, magnio stearatas; tabletės plėvelėje - hipromeliozė 2910/5, makrogolis 6000, talkas, titano dioksidas (E171), simetikono emulsija SE4 (E900), geltonasis geležies oksidas (E172).

 

Penester išvaizda ir kiekis pakuotėje

Penester tabletės yra apvalios, abipus išgaubtos, geltonos, 7,1 mm skersmens, plėvele dengtos.

 

Penester 5 mg plėvele dengtos tabletės yra tiekiamos skaidriose Al/PVC/PVDC lizdinėse plokštelėse. Kartono dėžutėje yra 30 tablečių.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

ZENTIVA, k. s.

U kabelovny 130

Dolní Měcholupy

102 37 Praha 10

Čekija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

A. Juozapavičiaus g. 6/2

LT‑09310, Vilnius

Tel.: +370 5 2755224

Faks.: +370 5 2755239

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2015-05-21

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.