Panangin plėvele dengtos tabletės, N50


Panangin plėvele dengtos tabletės, N50
Gedeon Richter
Kaina apie 4.88 Eur

Panangin N50

Įsigykite internetu >

 

PANANGIN 158/140 mg plėvele dengtos tabletės

Kalio aspartatas ir magnio aspartatas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. PANANGIN galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje.

1. Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

2. Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

3. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

4. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.  Kas yra PANANGIN ir kam jis vartojamas

2.  Kas žinotina prieš vartojant PANANGIN

3.  Kaip vartoti PANANGIN

4.  Galimas šalutinis poveikis

5.  Kaip laikyti PANANGIN

6.  Pakuotės turinys ir kita informacija

 

1.    Kas yra PANANGIN ir kam jis vartojamas 

PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelės katijonai. Jie reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi prie ląstelių elementų, raumenų ląstelės susitraukimui. PANANGIN galima vartoti magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jeigu šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama, pvz., ilgai vartojant diuretikų.

 

2.    Kas žinotina prieš vartojant PANANGIN 

PANANGIN vartoti negalima:

1. Jeigu yra alergija i kalio aspartatui ar magnio aspartatui

2. Arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje),

3. Jeigu yra ūminis ir lėtinis inkstų funkcijos nepakankamas atveju,

4. Jeigu sergate Adisono liga,

5. Jeigu esti III – ojo laipsnio atrioventrikulinė blokada, kardiogeninis šokas,

6. Jeigu yra hiperkalemija,

7. Jeigu vartojate kalį sulaikančių diuretikų.

Vaikams ir paaugliams

Kalio aspartato ir magnio aspartato saugumas ir veiksmingumas ir paaugliams neištirti. Duomenų apie vartojimą vaikams nėra.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti PANANGIN.

Kiti vaistai ir PANANGIN

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

PANANGIN  gali turėti įtakos kitų vaistų poveikiui. Jos slopina geriamųjų tetraciklinų, geležies druskų ir natrio fluorido rezorbciją. Šiuos vaistus vartojant vienu metu, tarp jų ir PANANGIN vartojimo būtina 3 val. pertrauka.

Jei kartu būtina vartoti AKFI, vaisto reikia skirti atsargiai ir dažnai tikrinti kalio kiekį kraujo serume.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Duomenų apie PANANGIN veiksmingumą ir saugumą nėštumo ir žindymo laikotarpiu neturima.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Duomenų apie PANANGIN poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus neturima. Remiantis kelerių metų patyrimu, vairuojantiems ir valdantiems mechanizmus pacientams specialių atsargumo priemonių nereikia.

 

3.    Kaip vartoti PANANGIN

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra po 2 – 3 plėvele dengtas tabletes 3 kartus per parą. 

Ką daryti pavartojus per didelę PANANGIN dozę?

Jei atsitiktinai pavartojote per daug tablečių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Perdozavimo iki šiol nepastebėta. Jei jis pasireikštų, galimi hiperkaliemijos ir hipermagnemijos simptomai.

Hiperkaliemijos simptomai: bendras silpnumas, parestezija (skruzdžių rėpliojimo, tirpimo, niežėjimo, skausmo ir kitokių nesamų dirginimų jutimas), retas pulsas, paralyžius. Ypač didelė kalio koncentracija kraujo plazmoje gali sukelti mirtį dėl širdies veiklos slopinimo, aritmijų ar širdies sustojimo.

Hipermagnemijos simptomai: pirmieji apsinuodijimo magniu požymiai: pykinimas, vėmimas, mieguistumas, sumažėjęs kraujospūdis, retas pulsas, silpnumas. Dėl ypatingai didelės magnio koncentracijos kraujo plazmoje gali atsirasti hiporefleksija (refleksų susilpnėjimas), raumenų paralyžius, sustoti širdis ir kvėpavimas.

Perdozavimo atveju reikia nutraukti PANANGIN vartojimą ir gydyti simptominėmis priemonėmis (į veną leisti 100 mg/min. kalcio chlorido, jei būtina – daryti dializę).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

4.    GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Vartojant dideles dozes, gali padažnėti tuštinimasis. 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu [email protected], taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

5.    Kaip laikyti PANANGIN

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir buteliuko nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.    Pakuotės turinys ir kita informacija 

PANANGIN sudėtis:

Veikliosios medžiagos yra kalio aspartatas ir magnio aspartatas.

-    Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato (kalio aspartato hemihidrato forma), atitinkančio 36,2 mg kalio ir 140 mg magnio aspartato (magnio aspartato tetrahidrato forma), atitinkančio 11,8 mg magnio.

-    Pagalbinės medžiagos:

Tablečių branduolys:bevandenis koloidinis silicio dioksidas, povidonas, magnio stearatas, talkas, kukurūzų krakmolas, bulvių krakmolas.

Tablečių plėvelė: makrogolis 6000, titano dioksidas, Eudragit 100 (katijoninis kopolimeras, susidedantis iš dimetilaminetilinto metakrilato, butilinto metakrilato ir metilinto metakrilato) ir talkas. 

PANANGIN išvaizda ir kiekis pakuotėje:

Beveik baltos, truputį blizgios, beveik bekvapės plėvele dengtos tabletės, šiek tiek grublėtu paviršiumi, maždaug 10 mm skersmens.

Didelio tankio, balto polipropileno buteliukas, užkimštas  dangteliu su gofruotu tarpikliu.

Buteliukas, kuriame yra 50 tablečių, įdėtas į kartono dėžutę.

 

Registruotojas ir gamintojas

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Vengrija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

Gedeon Richter Plc. atstovybė

Maironio 23-3,

Vilnius

Tel. +370 5 268 53 92

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2017-11-03.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Įsigykite internetu >

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.