Onkotrone


Onkotrone injekcinis tirpalas 20mg/10ml N1
Asta Medica
Kaina apie 147.05 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Onkotrone 10 mg/5 ml injekcinis tirpalas

Onkotrone 20 mg/10 ml injekcinis tirpalas

Mitoksantrono hidrochloridas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

Lapelio turinys

1. Kas yra Onkotrone ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Onkotrone

3. Kaip vartoti Onkotrone

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Onkotrone

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA ONKOTRONE IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Onkotrone yra priešnavikinis vaistinis preparatas, citostatikas.

Indikacijos:

-  Krūtų vėžys;

-  Piktybinė limfoma;

-  Ūminė leukemija;

-  Pirminis kepenų vėžys;

-  Kiaušidžių vėžys.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ONKOTRONE

 

Onkotrone vartoti negalima:

-  jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) mitoksantrono hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei Onkotrone medžiagai.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Šio vaistinio preparato reikia vartoti atsargiai ligoniams, kuriems yra pancitopenija ar sunki, progresuojanti infekcijos sukelta liga arba kurie serga kepenų ir (arba) inkstų veiklos nepakankamumu. Be to, ypatinga priežiūra būtina mitoksantronu gydomiems ligoniams, kurie sirgo sunkia širdies liga, buvo gydomi antraciklinų grupės vaistiniais preparatais ir (arba) kurių tarpusienis buvo švitintas radioaktyviasiais spinduliais.

Pacientus, kuriems yra vienas ar keli minėti rizikos faktoriai arba kurie vartoja mitoksantrono kartu su kardiotoksinio poveikio citostatikais ar kitokiais vaistiniais preparatais, sukeliančiais kardiotoksinį poveikį, gydymo metu reikia labai atidžiai stebėti (prireikus būtina koreguoti dozavimą) ir tinkamais metodais reguliariai kontroliuoti širdies veiklą. Stipresnis kardiotoksinis poveikis pasireiškia, kuomet pasiekiama kumuliacinė mitoksantrono dozė 160 mg/m­­­­­­2 kūno paviršiaus ploto ( esant rizikos faktoriams 140 mg/m2 kūno paviršiaus ploto).

Gauta pranešimų apie antrinės ūmios mielocitinės leukemijos išsivystymą pacientams, kurie buvo gydyti topoizomerazės II inhibitoriais. Refraktorinė antrinė leukemija pasireiškė dažniau, jei topoizomerazės II inhibitoriai buvo skiriami kartu su kitais DNR veikiančius priešnavikinius vaistinius preparatus ir/ar radioterapija, jei pacientas prieš tai buvo ilgai gydytas citostatiniais vaistiniais preparatais, jei buvo gydoma padidintomis topoizomerazės II inhibitorių dozėmis.

Kraujo sudėties tyrimas turi būti atliekamas prieš kiekvieną mitoksantrono skyrimą ir mažiausiai vieną kartą kiekvieno gydymo ciklo metu. Kepenų funkciją nusakantys tyrimai turi būti atliekami reguliariai viso gydymo ciklo metu.

Vartojant mitoksantroną, šlapimas nusidažo melsvai-žalia spalva ir išlieka toks 1-2 dienas po vartojimo.

Mitoksantronas yra toksiškas genams. Vyrams, kurie yra gydomi šiuo vaistiniu preparatu, patariama neplanuoti palikuonių dar 6 mėnesius po gydymo. Taip pat jiems patariama prieš gydymą užšaldyti spermą, nes gali išsivystyti negrįžtamas nevaisingumas. Moterims gydymo mitoksantronu metu ir jį baigus dar 6 mėn. rekomenduojama nepastoti.

Gydymo mitoksantronu metu negalima skiepyti gyvo viruso vakcina

Dirbant su Onkotrone, reikia saugotis sąlyčio su juo (mūvėti pirštines, nešioti apsauginius akinius). Jei vaistinio preparato pateko ant odos ar gleivinės, paliestą vietą reikia nedelsiant nuplauti šiltu (bet ne karštu) vandeniu. Akis būtina ilgai ir kruopščiai plauti vandeniu, prireikus kreiptis į akių gydytoją.

  Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumo metu mitoksantrono vartoti negalima, nes mitoksantronas gali sukelti genotipo pažeidimą ir neigiamai veikti embriono vystymąsi. Esant gyvybinėms indikacijoms gydymui nėštumo metu, reikalinga konsultacija dėl galimos rizikos embrionui.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Gydymo mitoksantronu metu gali pasireikšti pykinimas, vėmimas ir kraujotakos sutrikimas. Todėl gydytojas individualiai turėtų nuspręsti, ar pacientas gali vairuoti ir valdyti mechanizmus.

 

Kitų vaistų vartojimas

Onkotrone vartojant kartu su kitokiais priešnavikiniais vaistais, reikia atsižvelgti į galimą stipresnį toksinį poveikį, ypač kraujodaros organams bei širdžiai.

Nustatyti keli atvejai, kuomet, gydant mitoksantronu kombinacijoje su kitais citostatiniais vaistiniais preparatais ir/ar radioterapija, išsivystė ūminė mieloidinė leukemija ir mielodisplazinis sindromas.

 

 

3. KAIP VARTOTI ONKOTRONE

 

Dozę pacientui labai atsargiai būtina nustatyti iš anksto. Jeigu nepaskirta kitaip, tinka toliau pateiktos dozavimo rekomendacijos.

Mitoksantrono negalima vartoti į arteriją, po oda, į raumenis ir smegenų kanalą.

 

Injekcijos į veną

Krūtų vėžys, ne Hodžkino limfoma, pirminis kepenų vėžys, kiaušidžių vėžys

Jei gydoma vienu Onkotrone (monoterapija), pirmojo gydymo ciklo metu rekomenduojama iš pradžių vartoti 14 mg mitoksantrono 1 m2 kūno paviršiaus. Po 21 dienos šią dozę galima kartoti.

Pacientams, kuriems dėl ankstesnio gydymo radioaktyviaisiais spinduliais ir (arba) chemoterapiniais preparatais ar dėl blogos bendrosios būklės sumažėjęs kaulų čiulpų pajėgumas, iš pradžių reikėtų vartoti 12 mg/m2 kūno paviršiaus ploto arba (atsižvelgus į kraujo sudėtį) sumažintą dozę.

Kiekvieną kartą iš naujo vartojant Onkotrone, dozę reikia koreguoti atsižvelgiant į ligos eigą, kaulų čiulpų veiklos slopinimo stiprumą bei trukmę.

 

Lentelėje pateiktos bendrosios dozavimo rekomendacijos

Mažiausias leukocitų ir trombocitų kiekis (paprastai 6 – 15 dieną po vartojimo)

Laikas, per kurį sunormalėja kraujo sudėtis

Rekomenduojama dozė

Daugiau negu 1,5 x 109/l leukocitų ir daugiau negu 50 x 109/l trombocitų

Per 21 dieną arba greičiau

Tokia pati, kaip ankstesnė dozė

Daugiau negu 1,5 x 109/l leukocitų ir daugiau negu 50 x 109/l trombocitų

Ilgiau negu per 21 dieną

Palaukti, kol sunormalės kraujo sudėtis, po to vartoti tokią pačią kaip ankstesnė dozę

Mažiau negu 1,5 x 109/l leukocitų arba mažiau negu 50 x 109/l trombocitų

Nepriklausomai nuo sunormalėjimo laiko

Vartojama 2 mg/m2 kūno paviršiaus ploto mažesnė už ankstesnę dozė.

Mažiau negu 1,0 x 109/l leukocitų arba mažiau negu 25 x 109/l trombocitų

Nepriklausomai nuo sunormalėjimo laiko

Vartojama 2 mg/m2 kūno paviršiaus ploto mažesnė už ankstesnę dozė.

 

Jei Onkotrone vartojama kartu su kitokiais citostatikais, slopinančiais kaulų čiulpų veiklą, yra tikslinga vartoti 2 – 4 mg/m2 kūno paviršiaus ploto mažesnę, negu rekomenduojama monoterapijai, pradinę dozę. Kitų gydymo ciklų metu nustatant mitoksantrono dozę taip pat reikia atsižvelgti į ligos eigą, trukmę bei kaulų čiulpų veiklos slopinimo laipsnį.

 

Ūminė leukemija

Jei yra ūminė leukemija, iš pradžių rekomenduojama 5 dienas kasdien 1 m2 kūno paviršiaus ploto vartoti po 10 – 12 mg mitoksantrono (bendroji dozė – 50 – 60 mg/m2 kūno paviršiaus ploto) 5 dienas kasdien vartojant 12 mg/m2 kūno paviršiaus ploto dozę, remisijų kiekis būna didesnis. Žinoma, didesnę dozę galima vartoti tik tokiu atveju, jei leidžia ligonio būklė.

Onkotrone vartojant kartu su kitokiais citostatikais, priklausomai nuo ligonio būklės gali prireikti koreguoti dozę. Į tai būtina atsižvelgti tiek pirmojo kurso metu, tiek vėliau.

Pradinio gydymo kurso metu atsiradus sunkiam ar gyvybei pavojingam nepageidaujamam poveikiui ne kraujodaros sistemai, antrąjį gydymo kursą galima pradėti tik po to, kai minėtas nepageidaujamas poveikis išnyksta.

 

Instiliacija į pleuros ertmę

(pvz., jei pleuroje yra tolimųjų krūties vėžio arba ne Hodžkino limfomos metastazių)

Rekomenduojama iš karto į pleuros ertmę suleisti 20 – 30 mg mitoksantrono. Prieš gydymą reikia nuleisti kiek galima daugiau pleuros ertmės skysčio. Pirmoji mitoksantrono dozė pleuros ertmėje būna 48 val.

Kad citostatikas pleuros ertmėje pasiskirstytų vienodai, visą minėtą laikotarpį pacientas turi judėti.

Vaistą suleidus, po 48 val. vėl reikia nuleisti pleuros skystį. Jei jo išbėga mažiau negu 200 ml, pirmasis gydymo ciklas baigiamas, jei daugiau negu 200 ml – į pleuros ertmę vėl suleidžiama 30 mg mitoksantrono. Prieš šią injekciją reikia patikrinti kraujo sudėtį. Antrąją mitoksantrono dozę galima palikti pleuros ertmėje. Per vieną gydymo ciklą galima suvartoti ne daugiau kaip 60 mg mitoksantrono.

Po 4 savaičių, jei leukocitų ir trombocitų kiekis normalus, vaisto injekciją į pleuros ertmę galima kartoti.

4 savaites prieš mitoksantrono suleidimą į pleuros ertmę bei 4 savaites po jo nerekomenduojama gydyti jokiais sisteminio poveikio citostatiniais preparatais.

  Vartojimo būdas ir trukmė

Gydyti Onkotrone gali tik vėžiu sergančių pacientų gydymo patirtį turintis gydytojas.

 

Injekcija į veną

Geriausiai šį vaistinį preparatą iš lėto švirkšti į gerai lašančią intraveninės infuzijos sistemą. Geriausiai lašinti izotoninį natrio chlorido arba 5 % gliukozės tirpalą.

Onkotrone galima suleisti ir trumpalaikės infuzijos būdu, t.y. per 15 – 30 min. Numatytą dozę reikia skiesti 50 – 100 ml vienu iš minėtų tirpalų.

Jei atsiranda šalia venos esančių audinių infiltratas, vaisto injekciją reikia nedelsiant nutraukti ir jo injekuoti iš naujo į kitą veną.

Sunkios lokalios reakcijos (nekrozės), kuri atsiranda Vaistinio preparato per klaidą suleidus šalia venos, iki šiol pastebėta tik pavienių atvejų.

 

Instiliacija į pleuros ertmę

Į pleuros ertmę leidžiamą Onkotrone dozę reikia skiesti 50 ml izotoninio natrio chlorido tirpalo.

Tirpalą, kurio sudėtyje yra mitoksantrono, reikia sušildyti iki kūno temperatūros ir lėtai (per 5 – 10 min.), labai švelniai spaudžiant švirkšto stūmuoklį, suleisti į pleuros ertmę.

 

Vartojimo trukmė

Kai suleisto dėl bet kurios minėtos indikacijos mitoksantrono suminė dozė būna maždaug 200 mg/m2 kūno paviršiaus ploto, vaistinio preparato vartojimas baigiamas.

 

Specialios pastabos dėl saugaus vartojimo

Dirbant su Onkotrone, reikia saugotis sąlyčio su juo (mūvėti pirštines, nešioti apsauginius akinius). Jei vaistinio preparato pateko ant odos ar gleivinės, paliestą vietą reikia nedelsiant nuplauti šiltu (bet ne karštu) vandeniu. Akis būtina ilgai ir kruopščiai plauti vandeniu, prireikus kreiptis į akių gydytoją. Ruošiant vaistinį preparatą ar jo vartojant, naikinant šiuo vaistiniu preparatu užterštas medžiagas bei valant užterštus daiktus, pvz., sanitarinę keramiką, visada būtina mūvėti pirštines ir nešioti apsauginius akinius. Daiktus, kurie lietėsi su mitoksantrono tirpalu, galima išvalyti suspensija, pagaminta iš 5,5 dalių kalcio hipochlorito ir 13 dalių vandens. Po to juos reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens. Inde, kurio vidinis paviršius nukenksminamas hipochloritu, po šios procedūros visų pirma perplaunamas skiesta acto rūgštimi, po to – daug kartų vandeniu, vėl galima laikyti mitoksantrono tirpalą.

 

Pavartojus per didelę Onkotrone dozę

Ūminio ar lėtinio perdozavimo atveju sustiprėja nepageidaujamo poveikio simptomai. Ūminio ar lėtinio perdozavimo tolesnė eiga labiausia priklauso nuo kaulų čiulpų veiklos slopinimo laipsnio. Galima net agranulocitozė su nekrozine angina bei kritinė trombocitopenija. Be to, gali išopėti burna ir virškinamasis traktas, pasireikšti hemoraginis enterokolitas (kartais jis sukelia sunkų kraujavimą), prasidėti viduriavimas, atsirasti ilgalaikių toksinio poveikio inkstams ir kepenims požymių.

Jei kaulų čiulpų aplaziją sukelia ūminis onkotrono perdozavimas, ligšiolinės patirties duomenimis, ji trunka ilgiau (maždaug 3 savaites).

Leukemija sergantiems ligoniams pavieniais atvejais pasireiškia stiprus burnos gleivinės uždegimas. Tokiu atveju būtinos reikiamos profilaktikos bei gydymo priemonės.

Pavieniais atvejais galimi įvairaus stiprumo ūminiai širdies veiklos sutrikimo simptomai.

Nustačius, kad perdozuota, nuosekliai infekcijos profilaktikai būtina pradėti vartoti antibiotikų. Agranulocitozei bei trombocitopenijai šalinti perpilama šviežio kraujo, trombocitų bei leukocitų masės. Ligoninėje taikomos įprastinės palaikomosios priemonės: sunormalinamas skysčių ir elektrolitų kiekis, prižiūrima inkstų ir kepenų veikla, nuolat labai atidžiai stebima širdies ir kraujagyslių sistemos veikla.

Perdozavimo atveju būtina labai atidžiai stebėti ligonio būklę, kad būtų galima laiku pastebėti galimas vėlyvas komplikacijas.

 

 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

Onkotrone, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Kaulų čiulpų slopinimas, leukopenija ie neutropenija gali pasireikšti dažnai, net skiriant mitoksantrono įprastines terapines dozes. Ligoniams, kurie buvo gydyti chemoterapiniais vaistais ir (arba) švitinti radioaktyviaisiais spinduliais, bei pat pacientams, kurių bloga bendroji sveikatos būklė, kaulų čiulpų veiklos slopinimas gali būti ypač stiprus. Mažiausias leukocitų kiekis kraujyje dažniausiai būna po mitoksantrono vartojimo praėjus 6 – 15 dienų. Iš karto po to kaulų čiulpų veikla ir kraujo sudėtis pradeda gerėti ir po vaistinio preparato vartojimo praėjus ne daugiau kaip 21 dienai dažniausiai visiškai sunormalėja. Nedažnai, esant kaulų čiulpų slopinimui su leukocitų skaičiaus sumažėjimu, pasireiškia gyvybei pavojingos ar net mirtinos infekcijos. Nedažnai pasireiškia sunki trombocitopenija, retai sumažėja eritrocitų kiekis, pasreiškia anemija.

 

Širdies sutrikimai

Dažnas nepageidaujamas poveikis širdžiai yra EKG pokyčiai, aritmija, sumažėja kairiojo skilvelio išmetimo frakcija, dusulys. Nedažnai galimas širdies nepakankamumas ir skausmas krūtinėje. Miokardo infarktas pasireiškia retai, o kardiomiopatija labai retai.  Sunkus nepageidaujamas poveikis širdžiai paprastai pasireiškia rizikos grupės pacientams.

 

Akių sutrikimai

Retai akių junginės nusidažo melsvai. Šis poveikis yra praeinantis.

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažnai gali atsirasti laikinas, dažniausiai lengvas ar vidutinio sunkumo, pykinimas ir vėmimas.

Dažnai pasireiškia gleivinės, pvz., burnos, uždegimas, kuris esant leukemijai, atsiranda dažniau ir būna stipresnis. Dažnai taip pat pablogėja apetitas, pradeda skaudėti pilvą, atsiranda viduriavimas arba vidurių užkietėjimas. Nedažnai pasireiškia kraujavimas iš virškinamojo trakto ir anoreksija.

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Nuovargis ir bendras silpnumas pasireiškia labai dažnai. Labai retais atvejais stebima audinių nekrozė, kuomet vaistinio preparato patenka šalia venos.

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Nedažnai susilpnėja kepenų funkcija. (žr. skyriuje Tyrimai)

Imuninės sistemos sutrikimai

Dažnas nepageidaujamas poveikis yra padidėjusio jautrumo reakcija ( ekzantema, dusulys, kraujospūdžio sumažėjimas), kuri retais atvejais gali pasireikšti kaip ūminė alerginė reakcija (anafilaksija). Imunosupresija pasireiškia labai retai.

 

Infekcijos ir infestacijos

Karščiavimas pasireiškia labai dažnai. Gyvybei pavojingos infekcijos nustatomos nedažnai.

 

Tyrimai

Retai pakinta kepenų fermentų aktyvumas, kreatinino kiekis serume bei šlapalo ir bilirubino koncentracija kraujyje. Ūmine leukemija sergantiems ligoniams kartais atsiranda didesnių kepenų fermentų pokyčių, sutrinka kepenų veikla. Dažnai paciento šlapimas nusidažo melsvai.

 

Gerybiniai, piktybiniai ir nepatikslinti navikai

Retai po gydymo mitoksantronu, ypač kombinacijoje su kitais citostatiniais vaistiniais preparatais ir/ar radioterapija, išsivysto ūmi mieloidinė leukemija ir mielodisplazinis sindromas. 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažnai pasireiškia bendrieji neurologiniai sutrikimai (mieguistumas, sumišimas, konvulsija, neuritas, parestezijos).

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai 

Amenorėja ir susilpnėjusi spermatogenezė yra dažni nepageidaujami poveikiai.

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dusulys pasireiškia nedažnai. Nedažnai, esant kaulų čiulpų slopinimui, leukopenijai, neutropenijai, išsivysto gyvybei pavojingos infekcijos.

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Labai dažnai pacientai, gydomi mitoksantronu nuplinka. Nutraukus gydymą plaukai atauga. Retai nagai nusidažo melsvai, kartais jie nusilupa.

 

Kraujagyslių sutrikimai

Retai venos nusidažo melsvai. Labai retai išsivysto flebitas, patekus vaistinio preparato šalia venos. 

 

Priemonės, kurių reikia imtis pasireiškus nepageidaujamam poveikiui

Kaulų čiulpų veiklos slopinimas Atsižvelgiant į kaulų čiulpų veiklos slopinimo stiprumą, nuosekliai infekcijos profilaktikai būtina pradėti vartoti antibiotikų. Agranulocitozei bei trombocitopenijai šalinti perpilama šviežio kraujo, trombocitų bei leukocitų masės (išsamesnė informacija pateikta skyriuje “Dozavimas ir vartojimo būdas”).

Jei atsiranda šiame informaciniame lapelyje nenurodytas šalutinis poveikis, prašome pranešti gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI ONKOTRONE

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Vaistinį preparatą ir paruoštą infuzinį tirpalą laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Neužšaldyti!

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima.

 

Vaisto vartojimas iš pradėto injekcijų buteliuko

Jei reikia, iš pradėto buteliuko mitoksantrono injekcijų tirpalą galima vartoti dalimis (imant reikiamą kiekį, būtina laikytis aseptikos reikalavimų), bet ne ilgiau kaip 4 dienas.

 

Paruoštas mitoksantrono infuzinis tirpalas

Paruošto vartoti infuzinio tirpalo tinkamumo laikas – 4 dienos. Po to likučius būtina sunaikinti.

 

Nesuvartoto mitoksantrono tirpalo bei tuščių injekcijų buteliukų naikinimo reikalavimai Mitoksantrono tirpalus reikia surinkti atskirai nuo pasenusių vaistų ir nugabenti į atitinkamą atliekų naikinimo įmonę. Tušti injekcijų buteliukai turi būti taip pat surenkami ir sunaikinami. Ruošiant  vaistinį preparatą ar jo vartojant, naikinant šiuo vaistiniu preparatu užterštas medžiagas bei valant užterštus daiktus, pvz., sanitarinę keramiką, visada būtina mūvėti pirštines ir nešioti apsauginius akinius. Daiktus, kurie lietėsi su mitoksantrono tirpalu, galima išvalyti suspensija, pagaminta iš 5,5 dalių kalcio hipochlorito ir 13 dalių vandens. Po to juos reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens. Inde, kurio vidinis paviršius nukenksminamas hipochloritu, po šios procedūros visų pirma perplaunamas skiesta acto rūgštimi, po to – daug kartų vandeniu, vėl galima laikyti mitoksantrono tirpalą.

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Onkotrone sudėtis

-  Veiklioji medžiaga yra mitoksantrono hidrochloridas

-  Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, natrio acetatas, acto rūgštis, injekcinis vanduo.

 

Onkotrone išvaizda ir kiekis pakuotėje

Viename injekcijų buteliuke yra 5 ml injekcijų tirpalo, kuriame yra 10 mg mitoksantrono.

Viename injekcijų buteliuke yra 10 ml injekcijų tirpalo, kuriame yra 20 mg mitoksantrono.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Baxter Oncology GmbH

Kantstraße 2

D-33790 Halle

Vokietija

 

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas.

 

UAB Tamro

9-ojo Forto g. 70,

LT-48179 Kaunas

Tel: 8 698 85678

Fax: 8 37 385363

E. paštas: baxter.onco@takas.lt

 

Pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-03-07

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.