Leucovorin


Leucovorin Teva 10mg/ml 5ml injekcinis tirp.N1
Teva
Kaina apie 5.96 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

LEUCOVORIN-TEVA 10 mg/ ml injekcinis tirpalas

Kalcio folinatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra LEUCOVORIN-TEVA ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant LEUCOVORIN-TEVA

3. Kaip vartoti LEUCOVORIN-TEVA

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti LEUCOVORIN-TEVA

6. Kita informacija

1. KAS YRA LEUCOVORIN-TEVA IR KAM JIS VARTOJAMAS

LEUCOVORIN-TEVA veiklioji medžiaga folino rūgštis (5-formiltetrahidrofolio rūgštis, antianeminė medžiaga) yra veiklioji folio rūgšties forma, žmogaus organizmui būtinas vidinis faktorius. Ji dalyvauja pasireiškiant kai kurioms metabolizmo reakcijoms, pvz., purinų ir pirimidino nukleotidų sintezei bei aminorūgščių metabolizmui.

Metotreksatas konkurenciniu būdu slopina dihidrofolato reduktazės aktyvumą, todėl stabdomas redukuotųjų folatų formavimasis ląstelėse, slopinama nukleorūgščių bei baltymų sintezė.

LEUCOVORIN-TEVA vartojamas metotreksato toksinio poveikio silpninimui, gydant vidutine arba didele jo doze (leukovorinas vartojamas kaip priešnuodis).

Metastazavusio gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio gydymui kalcio folinatas vartojamas kartu su 5-fluorouraciliu.

Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - detoksikuojamoji medžiaga antinavikiniam gydymui, ATC kodas - V03A F03.

Folino rūgštis (5-formiltetrahidrofolio rūgštis, antianeminė medžiaga) yra veiklioji folio rūgšties forma, žmogaus organizmui būtinas vidinis faktorius. Ji dalyvauja pasireiškiant kai kurioms metabolizmo reakcijoms, pvz., purinų ir pirimidino nukleotidų sintezei bei aminorūgščių metabolizmui.

Metotreksatas konkurenciniu būdu slopina dihidrofolato reduktazės aktyvumą, todėl stabdomas redukuotųjų folatų formavimasis ląstelėse, slopinama DNR, RNR bei baltymų sintezė.

Iš kalcio folinato atsipalaidavusi folino rūgštis greitai virsta veiklia 5-metiltetrahidrofolio rūgštimi.

Skirtingai negu folio rūgščiai, folino rūgščiai (leukovorinui) redukavimas, veikiant dihidrofolato reduktazei, nereikalingas, todėl dihidrofolato reduktazės blokatoriai folino rūgšties poveikio netrikdo.

Metotreksato poveikis daugiausiai priklauso nuo ląstelių dalijimosi greičio, todėl jo citostatinis poveikis pasireiškia greitai augantiems audiniams, t. y. ne tik navikams, bet ir kitiems greitai proliferuojantiems audiniams: odai, gleivinei, kaulų čiulpams bei lytinėms liaukoms. Nuo metotreksato sukeliamo žalingo poveikio minėtus gyvybiškai svarbius organus gali apsaugoti kalcio folinatas (N5-formil-THF = folino rūgštis = citrovoro faktorius).

Citotoksinį 5-fluorouracilio poveikį lemia fluorodeoksiuridino trifosfato (FdUMP) prisijungimas prie timidilato ligazės ir dėl to jos aktyvumo slopinimas. Pavartojus kalcio folinato, atsiranda daugiau folatų kofaktorių, kurie padidina FdUMP jungimąsi prie timidilato ligazės.

Farmakokinetinės savybės

Svarbiausias folino rūgšties metabolitas yra 5-metiltetrahidrofolio rūgštis, gaminama daugiausiai kepenyse ir plonųjų žarnų gleivinėje.

Preparato suleidus į veną arba raumenis, pusinės šio metabolito eliminacijos laikas yra maždaug 6 valandos.

Biologinis išgertų folinatų prieinamumas mažėja didėjant dozei, kadangi folatų rezorbcija tampa įsotinta.

Ekskrecija. 80 – 90 % dozės išsiskiria su šlapimu neveiklių metabolitų (5- formiltetrahidrofolatų bei 10-formiltetrahidrofolatų pavidalu), 5 – 8 % dozės - su išmatomis.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT LEUCOVORIN-TEVA

LEUCOVORIN-TEVA vartoti negalima:- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kalcio folinatui arba bet kuriai pagalbinei LEUCOVORIN-TEVA medžiagai.

- Jeigu yra piktybinė ar kitokios rūšies megaloblastinė anemija (nuo to laiko, kai prasideda tik hematologins remisija) bei kitokia vitamino B12 trūkumo sukelta anemija.

Specialių atsargumo priemonių reikia:- Gydant vėžį, būtina turėti daug chemoterapijos žinių ir įrangą poveikiui ir saugumui sekti.

- Dėl susilpnėjusio pernešimo per membranas atsiradus atsparumui metotreksatui, atsparumas galimas ir folino rūgščiai, kadangi abi šios medžiagos pernešamos tokiu pačiu būdu.

- Labai didelių kalcio folinato dozių vartoti negalima, kadangi jos gali silpninti metotreksato sukeliamą citostatinį poveikį navikams, ypač esantiems CNS, kadangi po kartotinių gydymo kursų kalcio folinato kaupiasi CNS. Kaip silpninti metotreksato sukeliamą toksinį poveikį, nurodyta šio preparato charakteristikų santraukoje.

- Folio ar folino rūgštimi gydant vitamino B12 trūkumo sukeltą megaloblastinę anemiją (pvz., piktybinę), kraujo pokyčiai išnyksta, tačiau liga ir nervų pažeidimas progresuoja.

- Makrocitemiją sukelia dauguma citotoksinių preparatų, tiesioginiai arba netiesiogiai slopinančių DNR sintezę: hidroksikarbamidas, citarabinas, merkaptopurinas, tioguaninas. Tokios makrocitemijos folino rūgštimi išgydyti neįmanoma.

- Ne kraujui pasireiškiančiam toksiniam metotreksato poveikiui, pavyzdžiui, inkstų pažeidimui, atsirandančiam dėl metotreksato ir (arba) jo metabolitų nuosėdų inkstuose, kalcio folinatas poveikio nedaro.

- Kalcio folinato vartojant kartu su 5-fluorouraciliu, padidėja, ypač senyviems žmonėms ir silpniems ligoniams, toksinio pastarojo vaistinio preparato poveikio pasireiškimo rizika. Dažniausiai pasireiškia leukopenija, mukozitas ir (arba) viduriavimas. Dėl jų gali tekti mažinti dozę. Gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžį gydant 5 fluorouraciliu ir kalcio folinatu, 5-fluorouracilio dozę dėl sukeliamo toksinio poveikio reikia mažinti dažniau, negu gydant tik 5-fluorouraciliu. Nepageidaujamas poveikis, pasireiškęs ligoniams, vartojusiems kalcio folinato ir 5-fluorouracilio yra panašus į poveikį žmonėms, gydytiems tik 5-fluorouraciliu, tačiau toksinis poveikis virškinimo traktui pasireiškia daug dažniau ir gali būti daug sunkesnis, net mirtinas. Jeigu poveikis sunkus, gydymą 5-fluorouraciliu ir kalcio folinatu būtina nutraukti.

Kitų vaistų vartojimasJeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Kalcio folinato vartojant kartu su folio rūgšties antagonistais (pvz., kotrimoksazoliu, pirimetaminu), folio rūgšties poveikis gali susilpnėti ar visai nepasireikšti. Kalcio folinatas gali silpninti antiepileptinių preparatų (pvz., fenobarbitalio, pirimidono, fenitoino, sukcinimidų) poveikį, dažninti traukulių priepuolius (dėl metabolizmo kepenyse aktyvinimo kraujo plazmoje mažėja ferementus indukuojančių preparatų nuo traukulių koncentracija).

Kartu su kalcio folinatu vartojant 5-fluorouracilio, stiprėja pastarojo medikamento veiksmingumas ir toksinis poveikis.

LEUCOVORIN-TEVA vartojimas su maistu ir gėrimaisMedikamento vartojimui maistas įtakos nedaro.

Nėštumas ir žindymo laikotarpisPrieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kalcio folinato poveikis gyvūnų dauginimosi funkcijai netirtas, tačiau kitų tyrimų netiesioginiai duomenys rodo, jog vaisiui šis preparatas žalingo poveikio nesukelia. Tinkamų ir gerai kontroliuojamų tyrimų su nėščioms moterims neatlikta, todėl nėštumo metu kalcio folinato galima vartoti tik gydytojo nurodymu.

Ar kalcio folinato patenka į motinos pieną, nežinoma. Kūdikį krūtimi maitinančioms moterims kalcio folinato galima vartoti tik gydytojo nurodymu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymasMažai tikėtina, kad kalcio foliantas galėtų daryti įtaką gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

3. KAIP VARTOTI LEUCOVORIN-TEVA

LEUCOVORIN-TEVA visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Kalcio folinato tirpalo galima švirkšti į raumenis, veną arba lašinti į veną. Į subarachnoidinį tarpą jo injekuoti draudžiama.

Ligoniams, kuriems yra malabsorbcijos sindromas arba kitoks virškinimo trakto funkcijos sutrikimas (pvz., vėmimas, viduriavimas, silpnas žarnyno nepraeinamumas ar kt.), kurio metu išgerto medikamento rezorbcija yra nepakankama, kalcio folinato, kaip priešnuodžio, reikia vartoti parenteraliniu būdu. Didesnės nei 50 mg dozės vartojamos parenteraliniu būdu.

Prieš infuziją į veną kalcio folinato tirpalą galima atskiesti 0,9 % natrio chlorido ar 5 % gliukozės tirpalu (žr. skyrių "Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu bei jo likučių naikinimo instrukcija").

Dozavimas

Kalcio folinato, vartojamo kaip priešnuodžio, dozavimas

Kadangi kalcio folinato dozavimas labai priklauso nuo to, ar vidutine, ar didele metotreksato doze ligonis gydomas, todėl kalcio folinato, vartojamo kaip priešnuodžio, dozė priklauso nuo gydymo metotreksatu metodo. Vadinasi, folinato dozavimą reikia nustatyti atsižvelgiant į tai, ar vidutine, ar didele metotreksato doze ligonis bus gydomas.

Žemiau pateikti nurodymai, kuriais galima remtis dozuojant kalcio folinatą, yra tik orientaciniai.

Kalcio folinato, kaip priešnuodžio, dozavimas gydant vidutine arba didele metotreksato doze

Jeigu gydoma didesne nei 500 mg/m2 kūno paviršiaus metotreksato doze, folino rūgšties, kaip priešnuodžio, vartoti būtina. Manoma, kad jos reikėtų vartoti ir gydant 100 – 500 mg/m2 kūno paviršiaus metotreksato doze.

Kadangi tolerancijos folino rūgšties antagonistams atsiradimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tikslių kalcio folinato dozavimo, nesutrikdančio metotreksato poveikio, rekomendacijų pateikti neįmanoma.

Kalcio folinato dozė ir vartojimo trukmė pirmiausiai priklauso nuo metotreksato vartojimo metodo, dozės ir (arba) pasireiškusio nepageidaujamo poveikio. Įprastinė pirmoji kalcio folinato dozė yra 15 mg (6 – 12 mg/m2 kūno paviršiaus). Ją būtina suleisti praėjus 12 - 24 valandoms (tačiau ne daugiau kaip 24 val.) nuo metotreksato infuzijos pradžios. Tokią pačią dozę kas 6 valandos reikia vartoti 72 valandų laikotarpiu. Po kelių injekcijų vietoj švirkščiamojo preparato galima pradėti vartoti geriamojo.

Praėjus 48 valandoms nuo metotreksato infuzijos pradžios, reikia nustatyti metotreksato koncentraciją kraujo serume. Jei ji > 0,5 μmol/l, kalcio folinato dozę reikia nustatyti taip, kaip nurodyta žemiau.

Jeigu praėjus 48 valandoms nuo infuzijos pradžios metotreksato kiekis kraujo serume yra didesnis, reikia 48 valandas kas 6 valandos papildomai vartoti kalcio folinato, kol jis taps mažesnis negu 0,05 μmol/l

Jeigu metotreksato koncentracija yra ≥ 0,5 μmol/l, reikia vartoti 5 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozę.

Jeigu metotreksato koncentracija yra ≥ 1 μmol/l, reikia vartoti 100 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozę.

Jeigu metotreksato koncentracija yra ≥ 2 μmol/l, reikia vartoti 200 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozę.

Laboratoriniai tyrimai. Ligonius, kurie kalcio folinato vartoja po gydymo metotreksatu, įskaitant pavartojusius per didelę jo dozę, bei tuos pacientus, kurių organizme metotreksato klirensas yra sumažėjęs, reikia sekti ir kas 24 valandos nustatinėti metotreksato kiekį kraujo serume. Atsižvelgiant į laboratorinių tyrimų duomenis, reikia keisti kalcio folinato dozę.

Kalcio folinato, vartojamo kartu su 5 fluorouraciliu, dozavimas gydant metastazavusį gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžį

Buvo vartotos įvairios kalcio folinato dozės, taikyti skirtingi vartojimo metodai, tačiau nenustatyta kuris dozavimas optimaliausias.

Suaugę žmonės medikamentu buvo gydyti toliau išvardytais metodais.

- Vartojimas kas savaitę. Per 2 valandas į veną infuzuota 20 mg/m2 kūno paviršiaus arba 200 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozė. Infuzijos viduryje arba pabaigoje į veną iš karto sušvirkšta 500 mg/m2 kūno paviršiaus 5-fluorouracilio dozė.

- Vartojimas kas 2 savaites. Per 2 valandas į veną infuzuota ³ 20 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozė, po to sušvirkšta 5-fluorouracilio.

- Vartojimas kas mėnesį. Penkias dienas iš eilės į veną iš karto leista 20 mg/m2 kūno paviršiaus arba 200 mg/m2 kūno paviršiaus kalcio folinato dozė, po to iš karto į veną švirkšta 425 mg/m2 kūno paviršiaus arba 370 mg/m2 kūno paviršiaus 5-fluorouracilio dozė.

Jeigu manote, kad LEUCOVORIN-TEVA veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę LEUCOVORIN-TEVA dozęPavartojus per didelę kalcio folinato dozę, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Pamiršus pavartoti LEUCOVORIN-TEVANegalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę Tolesnį vaisto dozavimą nurodys gydytojas.

Nustojus vartoti LEUCOVORIN-TEVASavo nuožiūra pertraukti arba baigti anksčiau, negu nurodyta, gydymą medikamentu negalima, kadangi gali pablogėti sveikatos būklė. Bet kokiu atveju būtina gydytojo konsultacija.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

LEUCOVORIN-TEVA, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Abi terapinės indikacijos

Imuninės sistemos sutrikimai

Labai reti (< 0,01 %): alerginė reakcija (kalcio folinatas gali sukelti anafilaksinį šoką).

Psichikos sutrikimai

Reti (0,01 - 0,1 %): nemiga, sujaudinimas arba depresija (pastaroji komplikacija galima vartojant didelę dozę).

Virškinimo trakto sutrikimai

Reti (0,01 – 0,1%): virškinimo trakto funkcijos sutrikimas (vartojant didelę dozę).

Bendri sutrikimai ir injekcijos vietos pažeidimai

Nedažnai (0,1 – 1 %): karščiavimas (pasireiškė suleidus injekcinio kalcio folinato tirpalo).

Metastazavęs gaubtinės ir tiesiosios žarnų vėžys

Vartojimo saugumas paprastai priklauso nuo 5-fluorouracilio vartojimo metodo, kadangi gali sustiprėti jo sukeliamas toksinis poveikis.

Vartojant kartą per mėnesį

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni (> 10 %): vėmimas ir pykinimas.

Bendri sutrikimai ir injekcijos vietos pažeidimai

Labai dažni (> 10 %): sunkus toksinis poveikis gleivinei.

Kitoks 5-fluorouracilio sukeliamas toksinis poveikis, pvz., neurotoksinis, nesustiprėjo.

Vartojimas kas savaitę

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni (> 10 %): viduriavimas, dėl kurio gali sustiprėti toksinį poveikis ir pasireikšti dehidracija, dėl kurios ligonį būtina gydyti ligoninėje ir dėl kurios jis gali net mirti. Prasidėjus viduriavimui ar mukozitui, net 1-ojo laipsnio, chemoterapinių preparatų vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir nevartoti tol, kol simptomai visiškai neišnyksta.

Toks toksinis poveikis dažniau pasireiškia senyviems žmonėms bei ligoniams, kurių fizinė būklė dėl ligos yra silpna. Vadinasi, tokius pacientus reikia gydyti itin atsargiai.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI LEUCOVORIN-TEVA

Laikyti vaikams

nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Laikyti gamintojo pakuotėje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

LEUCOVORIN-TEVA sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra kalcio folinatas. Viename mililitre leukovorino tirpalo yra 10 mg folino rūgšties (atitinka 10,8 mg kalcio folinato).

5 ml tirpalo buteliuke yra 50 mg folino rūgšties.

- Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo.

LEUCOVORIN-TEVA išvaizda ir kiekis pakuotėje

Bespalvio stiklo buteliukas, užkimštas butilkaučiuko kamščiu, kurio vidinis paviršius dengtas B2 dangalu, viršus - aliumininiu dangteliu. Dėžutėje yra vienas buteliukas, kuriame yra 5 ml tirpalo.

Rinkodaros teisės turėtojas

Teva Pharma B.V.,

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht

Nyderlandai

Gamintojas

Pharmachemie B.V.,

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

(Postal adress: P.O.Box 552, 2003 RN Haarlem, Nyderlands)

ir

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllö Tancsics Mihaly u.82,

Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Sicor Biotech"

Kęstučio g. 59 / Lenktoji g. 27,

LT-08124 Vilnius

Tel.: +370 5 211 35 00

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-11-06 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.