Anastrozole


Anastrozole-Teva 1mg plėvele dengtos tabletės N28
Teva
Kaina apie 55.35 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės

Anastrozolas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Anastrozole-Teva ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Anastrozole-Teva

3. Kaip vartoti Anastrozole-Teva

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Anastrozole-Teva laikymo sąlygos

6. Kita informacija

1. KAS YRA ANASTROZOLE-Teva IR kam JIS VARTOJAMAS

Anastrozole-Teva priklauso vaistų, vadinamų aromatazės inhibitoriais, grupei. Šiuo būdu jis sutrikdo tam tikrą aromatazės, t. y. organizme esančio fermento, veikimą, todėl organizme sumažėja kai kurių moteriškųjų lytinių hormonų, tokių kaip estrogenai, kiekis.

Anastrozole-Teva vartojamas progresavusiam, hormonams jautriam moterų po menopauzės krūties vėžiui gydyti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ANASTROZOLE-Teva

Anastrozole-Teva vartoti negalima:· jeigu esate alergiška (per daug jautri) anastrozolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaistinio preparato medžiagai;

· jeigu dar nebuvo menopauzės;

· jeigu esate nėščia arba žindyvė;

· jeigu yra sunkių inkstų veiklos sutrikimų;

· jeigu sergate vidutinio sunkumo ar sunkia kepenų liga

;· jeigu vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra estrogenų (žr. toliau poskyrį „Kitų vaistų vartojimas");

· jeigu vartojate tamoksifeno (žr. toliau poskyrį „Kitų vaistų vartojimas").

Vartojant Anastrozole-Teva reikia laikytis specialių atsargumo priemonių

· Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, pasakykite gydytojui, jeigu:

· sergate ostoporoze arba yra buvę bet kokių būklių, kurios paveikė Jūsų kaulų stiprumą. Anastrozole-Teva mažina moteriškų lytinių hormonų kiekį. Šis pokytis gali skatinti kaulų mineralinių medžiagų netekimą, todėl gali mažėti kaulų stiprumas. Gydymo metu Jums gali reikėti ištirti kaulų tankį. Gydytojas gali paskirti Jums vaistų, kurie neleidžia kaulams išretėti ar gydo šį sutrikimą.

· Jūs vartojate LHAH (liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono) analogą (medikamentą nuo krūties vėžio, kai kurių ginekologinių problemų ir nevaisingumo). LHAH analogo ir anastrozolo derinio vartojimas kartu neištirtas, todėl šių vaistų vartoti kartu negalima.

· Jums kyla abejonių, ar esate jau po menopauzės, ar ne. Gydytojas turėtų patikrinti Jūsų hormonų kiekį.

Kitų vaistų vartojimasAnastrozole-Teva turite nevartoti, jeigu esate gydoma šiais vaistais (žr. taip pat „Anastrozole-Teva vartoti negalima, jeigu"):

· preparatais, kurių sudėtyje yra estrogenų;

· tamoksifenu (kitu vaistu nuo krūties vėžio).

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpisJeigu Jūs esate nėščia ar žindyvė, Anastrozole-Teva vartoti negalima.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymasAnastrozole-Teva gali sukelti nuovargį ir silpnumą. Jeigu atsiranda šių simptomų, Jūs turėtumėte atsisakyti vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Anastrozole-Teva medžiagas

Anastrozole-Teva sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI ANASTROZOLE-Teva

Anastrozole-Teva visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugę žmonės, įskaitant pagyvenusias pacientes

Gerkite kartą per parą 1 tabletę. Ją nurykite, užsigeriant stikline vandens.

Vaikai

Anastrozole-Teva vaikams vartoti nerekomenduojama.

Pavartojus per didelę Anastrozole-Teva dozę

Jeigu Jūs (ar kas nors kitas) nurijote per daug tablečių, ar manote, jog vaikas nurijo kiek nors tablečių, reikia nedelsiant kreiptis į savo gydytoją arba artimiausios ligoninės priėmimo skyrių. Vykdami į ligoninę ar pas gydytoją, pasiimkite su savimi pakuotės lapelį, kiek nors likusių tablečių ir talpyklę tam, kad jie žinotų, kokių tablečių buvo išgerta.

Nustojus vartoti Anastrozole-Teva

Nenutraukite savo tablečių vartojimo, net jeigu jaučiatės gerai, nebent taip padaryti nurodė Jūsų gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Anastrozole-Teva, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, tačiau jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jeigu pasireiškia toliau nurodytas sutrikimas, nutraukite Anastrozole-Teva vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar artimiausios ligoninės priėmimo skyrių.

· Sunki alerginė reakcija (išbėrimas, niežulys, veido, lūpų, burnos

ar gerklės patinimas, dėl kurio gali pasunkėti kvėpavimas ir rijimas).

Tai sunkus, bet labai retai pasitaikantis šalutinis poveikis. Jums gali prireikti skubios medicininės priežiūros ar hospitalizacijos.

Pastebėtas šis šalutinis poveikis apytikriai tokiu dažnumu:

Labai dažnai (pasireiškia daugiau negu 1 pacientui iš 10)

· Karščio pylimas.

Dažnai (pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 10, bet daugiau negu 1 pacientui iš 100)

· Letargija.

· Sąnarių skausmas ir sustingimas.

· Makšties sausumas.

· Plaukų retėjimas.

· Išbėrimas.

· Pykinimas, viduriavimas.

· Galvos skausmas.

Nedažnai (pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 100, bet daugiau negu 1 pacientui iš 1 000)

· Kraujavimas iš makšties, daugiausia per pirmąsias kelias gydymo savaites, po perėjimo nuo esamo hormoninio gydymo. Svarbu nedelsiant informuoti gydytoją, jeigu yra bet koks neįprastas (nuolatinis) kraujavimas iš makšties ar nereguliarios mėnesinės gydymo Anastrozole-Teva metu ar po to bet kuriuo laiku.

· Apetito netekimas.

· Didelis cholesterolio kiekis.

· Vėmimas.

· Mieguistumas.

Labai retai (pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 10 000)

· Išbėrimas rožinės ar raudonos spalvos dėmėmis, kurių centras gali būti šviesus.

· Odos, burnos, akių ir lyties organų pūslės (Stivenso - Džonsono sindromas).

· Alerginės reakcijos, įskaitant dilgėlinę.

Kitas galimas šalutinis poveikis

Anastrozole-Teva mažina estrogenų kiekį. Šis pokytis gali skatinti kaulų mineralinių medžiagų netekimą, todėl gali mažėti kaulų stiprumas, ir kai kuriais atvejais jie gali lūžti.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. ANASTROZOLE-Teva LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Ant dėžutės šalia užrašo „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Anastrozole-Teva vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Anastrozole-Teva sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra anastrozolas. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg anastrozolo.

- Pagalbinės medžiagos:

Branduolys. Laktozės monohidratas, magnio stearatas (E 572), povidonas K-30 (E1201), karboksimetilkrakmolo A natrio druska.

Plėvelė. Hipromeliozė (E 464), makrogolis 400 ir 6000, titano dioksidas (E 171).

Anastrozole-Teva išvaizda ir kiekis pakuotėje

Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos ar beveik baltos, apvalios. Vienoje tabletės pusėje yra įspaustas skaičius „93", kitoje pusėje – užrašas „A10".

Anastrozole-Teva tiekiamas pakuotėmis, kurių kiekvienoje yra 1, 14, 20, 28, 30, 30 (3x10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 arba 300 tablečių, pakuotėmis ligoninei, kurių kiekvienoje yra 84 tabletės ir vienetinių dozių pakuotėmis ligoninei, kurių kiekvienoje 10 (10x1) arba 50 (50x1) plėvele dengtų tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nyderlandai

Gamintojai

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Jungtinė Karalystė

arba

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem

Nyderlandai

arba

Teva Santé SA

Rue Bellocier, 89107 Sens

Prancūzija

arba

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Vengrija

arba

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő

Vengrija

arba

IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava -Komárov

Čekijos Respublika

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Sicor Biotech"

V.A. Graičiūno 8,

LT-02241 Vilnius, Lietuva

Tel.: 8 5 266 02 03

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-12-23 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Anastrozole, Anastrozolas, Krūties, Vėžys, Menopauzė, Hormonai