Anastrozole


Anastrozole Accord 1mg plėvele dengtos tab.N28
Accord Healthcare
Kaina apie 50.78 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės

Anastrozolas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškia sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Anastrozole Accord ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Anastrozole Accord

3. Kaip vartoti Anastrozole Accord

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Anastrozole Accord

6. Kita informacija

1. KAS YRA ANASTROZOLE ACCORD IR KAM JIS VARTOJAMAS

Anastrozole Accord tabletės priklauso grupei vaistų, vadinamų aromatazės inhibitoriais. Tai reiškia, kad jos slopina aromatazės, žmogaus organizme esančio fermento, kuris turi įtakos tam tikrų moters lytinių hormonų, pvz., estrogenų, koncentracijai, veikimą. Tabletės vartojamos gydyti krūties vėžiu sergančioms moterims po menopauzės.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ANASTROZOLE ACCORD

Anastrozole Accord vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) anastrozolui arba bet kuriai pagalbinei Anastrozole Accord medžiagai;

- jeigu Jums dar nėra menopauzės;

- jeigu Jūs esate nėščia arba žindote kūdikį;

- jeigu sergate sunkia inkstų liga

;- jeigu sergate vidutinio sunkumo arba sunkia kepenų liga;

- jeigu vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra estrogenų (žr. toliau „Kitų vaistų vartojimas");

- jeigu vartojate tamoksifeną (žr. toliau „Kitų vaistų vartojimas").

Specialių atsargumo priemonių reikia

Prieš pradėdama vartoti šį vaistą, pasakykite savo gydytojui:

- jeigu Jūs sergate osteoporoze arba kokia nors kita liga, kuri turi įtakos kaulų stiprumui. Anastrozolas mažina moteriškų hormonų koncentraciją, o tai gali sukelti kaulų mineralų netekimą, todėl gali mažėti kaulų stiprumas. Gydymo metu Jums gali tekti pasitikrinti kaulų tankį. Gydytojas gali skirti Jums vaistų, kurie vartojami kaulų tankio mažėjimo prevencijai arba gydymui;

- jeigu Jūs vartojate liuteinizuojantį hormoną atpalaiduojančio hormono (LHAH) analogus (vaistus, kurie skirti gydyti krūties vėžiui, tam tikroms ginekologinėms ligoms arba nevaisingumui). LHAH analogų ir anastrozolo derinio vartojimas nebuvo tirtas jokių tyrimų metu. Todėl anastrozolo ir LHAH analogų nereikėtų vartoti kartu;

- jeigu abejojate, ar Jums jau buvo menopauzė. Gydytojas ištirs Jūsų hormonų koncentraciją.

Kitų vaistų vartojimas

Anastrozolo turėtumėte nevartoti, jeigu vartojate kuriuos nors toliau išvardytų vaistų (žr. anksčiau „Anastrozole Accord vartoti negalima"):

- vaistus, kurių sudėtyje yra estrogenų;

- tamoksifeną - kitą vaistą, skirtą krūties vėžiui gydyti.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Anastrozole Accord vartojimas su maistu ir gėrimais

Maistas neturi įtakos anastrozolo tablečių absorbcijai.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį, Anastrozole Accord tablečių vartoti negalima. Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymas

Nepanašu, kad anastrozolas sutrikdytų paciento gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus. Tačiau kai kurie pacientai kartais gali jausti silpnumą ar mieguistumą. Jeigu Jūs taip jaučiatės, reikėtų nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Anastrozole Accord medžiagas

Anastrozole Accord tablečių sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI ANASTROZOLE ACCORD

Anastrozole Accord visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Įprastinė dozė suaugusiam žmogui yra viena tabletė per parą.

- Nuryti reikia visą tabletę, užsigeriant ją vandeniu.

- Stenkitės tabletes visada išgerti tuo pačiu laiku.

- Net jeigu jaučiatės gerai, tablečių vartoti nenustokite, nebent taip nurodė gydytojas.

Pavartojus per didelę Anastrozole Accord dozę

Jeigu Jūs išgėrėte anastrozolo tablečių daugiau nei reikėjo arba koks nors kitas žmogus išgėrė anastrozolo tablečių, kreipkitės į artimiausios ligoninė priėmimo skyrių. Pasiimkite su savimi likusias tabletes arba tuščią dėžutę, kad būtų aiškiau, kokio vaisto išgerta.

Pamiršus pavartoti Anastrozole Accord

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę. Tiesiog vartokite toliau pagal įprastą schemą.

Nustojus vartoti Anastrozole Accord

Net jeigu jaučiatės gerai, tablečių vartoti nenustokite, nebent taip nurodė gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

Anastrozole Accord, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Galimas šalutinis poveikis nurodytas toliau pagal dažnio kategorijas:

Labai dažnas šalutinis poveikis: pasireiškė bent 1 pacientui iš 10.

Dažnas šalutinis poveikis: pasireiškė bent 1 pacientui iš 100.

Nedažnas šalutinis poveikis: pasireiškė bent 1 pacientui iš 1000.

Retas šalutinis poveikis: pasireiškė bent 1 pacientui iš 10 000.

Labai retas šalutinis poveikis: pasireiškė mažiau nei 1 pacientui iš 10 000.

Jeigu pasireiškė toliau nurodytas poveikis, nebevartokite Anastrozole Accord ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės priėmimo skyrių:

- ūminė alerginė reakcija (bėrimas, niežulys, veido, lūpų, burnos

ar gerklės tinimas, kuris gali apsunkinti rijimą ar kvėpavimą).

Tai yra sunkus, bet labai retai pasireiškiantis šalutinis poveikis. Jums gali būti reikalinga skubi medicininė pagalba ar gydymas ligoninėje.

Toliau nurodytas šalutinis poveikis pasireiškė maždaug tokiu dažniu:

Labai dažnas

- Karščio pylimas.

Dažnas

- Apsnūdimas.

- Sąnarių skausmas ar sustingimas.

- Makšties sausumas.

- Plaukų išretėjimas.

- Bėrimas.

- Pykinimas, viduriavimas.

- Galvos skausmas.

- Riešo kanalo tunelinis sindromas (dilgčiojimas plaštakoje).

Nedažnas

- Kraujavimas iš makšties, dažniausiai per pirmąsias savaites po to, kai pakeičiamas hormoninis gydymas. Būtina nedelsiant pasakyti gydytojui, jeigu vartojant anastrozolą arba baigus jį vartoti Jums prasideda neįprastas (nuolatinis) kraujavimas iš makšties arba menstruacijos tampa nereguliarios.

- Apetito netekimas.

- Didelė cholesterolio koncentracija.

- Vėmimas.

- Mieguistumas.

- Hepatitas (kepenų uždegimas).

Labai retas

- Rausvas ar raudonas bėrimas, kurio centras gali būti blyškus.

- Odos, burnos, akių ir lytinių organų pūslinis bėrimas (Stevens-Johnson'o sindromas).

- Alerginės reakcijos, įskaitant dilgėlinę.

Kitas galimas šalutinis poveikis

Anastrozolas mažina estrogenų koncentraciją, todėl gali sumažėti kaulų mineralinis tankis ir tvirtumas, o kai kuriais atvejais jie gali lūžti.

Jeigu vaistas Jums sukelia kitokį poveikį, pasakykite gydytojui, slaugytojui arba vaistininkui. Tas poveikis gali pasireikšti, tačiau jis paprastai pranyksta, kai gydytojas sumažina anastrozolo tablečių dozę arba paskiria Jums papildomą vaistą.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ANASTROZOLE ACCORD

- Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

- Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

- Nereikalingus vaistus grąžinkite vaistininkui. Laikykite juos pas save tik tuomet, jei nurodė gydytojas.

- Ant dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

- Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Anastrozole Accord sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra 1 mg anastrozolo.

- Pagalbinės medžiagos:

Tabletės šerdis: laktozės monohidratas, povidonas K-30, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, magnio stearatas.

Plėvelė: titano dioksidas E171, makrogolis 300, hipromeliozė E-5.

Anastrozole Accord išvaizda ir kiekis pakuotėje

Anastrozole Accord yra baltos ar beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje įspaustas užrašas AHI, o kita pusė yra lygi.

Anastrozolo tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis po 28 tabletes.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas : Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Jungtinė Karalystė

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-02-03 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Anastrozole, Anastrozolas, Krūties, Vėžys, Menopauzė, Hormonai