Avelox


Avelox infuzinis tirpalas 400mg/250ml N1
Bayer
Kaina apie 65.17 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Avelox 400 mg/250 ml infuzinis tirpalas

Veiklioji medžiaga: Moksifloksacinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Avelox 400 mg/250 ml infuzinis tirpalas ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Avelox 400 mg/250 ml infuzinį tirpalą

3. Kaip vartoti Avelox 400 mg/250 ml infuzinį tirpalą

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Avelox 400 mg/250 ml infuzinį tirpalą

6. Kita informacija

1. KAS YRA AVELOX 400 mg/250 ml INFUZINIS TIRPALAS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Avelox yra antibiotikas, priklausantis chinolonų grupei. Veiklioji Avelox medžiaga yra moksifloksacinas, kuris priklauso antibiotikų vadinamų fluorochinolonais grupei. Avelox naikina infekcines ligas sukeliančias bakterijas, kurios yra jautrios moksifloksacinui.

Avelox gydomos šios suaugusių žmonių infekcinės ligos:

- ne ligoninėje įgyta infekcinė plaučių liga (pneumonija);

- komplikuotos odos ar jos darinių infekcinės ligos.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT AVELOX 400 mg/250 ml INFUZINĮ TIRPALĄ

Jeigu neaišku, ar priklausote kuriai nors toliau išvardytai pacientų grupei, kreipkitės į gydytoją.

Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai medžiagai moksifloksacinui, bet kuriam kitam chinolonų grupės antibiotikui arba bet kuriai pagalbinei Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija");

- jeigu esate nėščia arba krūtimi maitinate kūdikį;

- jeigu esate vaikas arba augantis paauglys;

- jeigu buvo su chinolonų grupės antibiotikų vartojimu susijusi sausgyslių liga ar sutrikimas (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia" ir 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

- jeigu yra įgimta arba įgyta būklė, susijusi su tam tikru elektrokardiogramos, t. y. elektrinio širdies aktyvumo užrašas (EKG), pokyčiu;

- jeigu kraujyje sutrikusi druskų pusiausvyra, ypač jeigu per mažai kalio (hipokalemija), tačiau šiuo metu nuo to negydoma;

- jeigu labai lėtas širdies ritmas (bradikardija);

- jeigu silpna širdies veikla (širdies nepakankamumas);

- jeigu buvo sutrikęs širdies ritmas (aritmija) arba vartojate vaistų, sukeliančių tam tikrus EKG pokyčius (žr. poskyrį „Kitų vaistų vartojimas"), kadangi ir Avelox sukelia tam tikrus EKG pokyčius: ilgina QT intervalą, t. y. uždelsia elektrinio signalo perdavimą;

- jeigu sergate sunkia kepenų liga arba kepenų fermentų, t. y. transaminazių, kiekis kraujyje yra daugiau negu 5 kartus didesnis už didžiausią leistiną kiekį.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prieš vartojant Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo

- Vartojant Avelox galimi EKG pokyčiai. Jeigu gydotės medikamentais, mažinančiais kalio kiekį organizme, prieš pradėdami vartoti Avelox , kreipkitės į gydytoją patarimo. Jeigu gydymo šiuo preparatu metu pasireiškia pernelyg stiprus, juntamas širdies plakimas (palpitacija) arba širdies ritmas tampa nereguliarus, nedelsdami informuokite gydytoją, kadangi jis (arba ji) gali norėti atlikti EKG, kad nustatytų Jūsų širdies ritmą.

- Jeigu sergate epilepsija arba jeigu yra kitokia būklė, skatinanti traukulių pasireiškimą, prieš pradėdami vartoti Avelox, kreipkitės į gydytoją patarimo.

- Jeigu Jums arba giminaičiams yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas (reta paveldima liga), informuokite gydytoją, kuris nuspręs, ar Jums tinka vartoti Avelox.

Vartojant Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo

- Didinant dozę gali didėti širdies veiklos sutrikimo rizika, todėl reikia laikytis rekomenduotos dozės.

- Avelox tirpalą galima lašinti tik į veną, į arteriją jo leisti negalima.

- Retais atvejais galima, net po pirmos dozės pavartojimo sunki, staigi alerginė reakcija (anafilaksinė reakcija arba šokas), pasireiškianti krūtinės spaudimu, galvos svaigimu, pykinimu, alpuliu arba galvos svaigimu atsistojant. Jeigu toks poveikis atsiranda, Avelox vartojimą nutraukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Avelox gali sukelti žaibinį ir sunkų kepenų uždegimą, galintį sukelti gyvybei pavojingą kepenų nepakankamumą (žr. skyrių „Galimas šalutinis poveikis"). Jeigu vystosi tokie simptomai kaip staigiai blogėjanti savijauta ir(ar) atsiranda pykinimas, kartu pagelsta akių obuoliai, patamsėja šlapimas, niežti oda, atsiranda polinkis į kraujavimą ar protinės veiklos pokyčiai dėl kepenų nepakankamumo (tai kepenų veiklos sutrikimo požymiai arba žaibinis ir sunkus kepenų uždegimas), prieš tęsiant gydymą medikamentu reikia informuoti gydytoją.

- Antibiotikų, įskaitant Avelox, vartojimo metu arba po jo galimas viduriavimas. Jeigu jis tampa sunkus ar išsilaiko arba jeigu išmatose atsiranda kraujo arba gleivių, Avelox vartojimą būtina tuoj pat nutraukti ir kreiptis į gydytoją. Peristaltiką lėtinančių arba stabdančių medikamentų tokiu atveju vartoti draudžiama.

- Senyviems žmonėms, kurių inkstų veikla sutrikusi, būtina gerti pakankamai skysčių, kadangi dehidracija gali didinti inkstų funkcijos nepakankamumo riziką.

- Retkarčiais, ypač senyviems ir kortikosteroidų vartojantiems žmonėms, Avelox gali sukelti sausgyslių skausmą ir uždegimą. Atsiradus pirmųjų skausmo ar uždegimo požymių, Avelox vartojimą reikia nutraukti, pažeistą galūnę pailsinti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

- Jeigu Avelox vartojimo metu sutrinka regėjimas arba pasireiškia kitoks poveikis akims, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

- Vartojant chinolonų grupės antibiotikų, gali padidėti odos jautrumas saulės šviesai ir ultravioletiniams spinduliams. Avelox vartojimo metu reikia vengti ilgo buvimo saulėje, stiprios saulės, soliariumo bei kitokių UV lempų.

- ne ligoninėje įgytos infekcinės plaučių ligos (pneumonijos) pakaitinio gydymo Avelox (pradžioje infuziniu tirpalu, po to tabletėmis) patirtis yra maža.

- Avelox veiksmingumas, gydant sunkią nudegimo infekciją, fascitą, didelius abscesus ar diabetinės pėdos infekciją ir kartu osteomielitą (kaulų čiulpų infekciją), netirtas.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Vartojant Avelox, reikia žinoti toliau pateiktą informaciją.

- Avelox vartojant kartu su kitais širdį veikiančiais vaistais, didėja širdies ritmo pokyčio rizika, todėl kartu su Avelox nevartokite: medikamentų nuo širdies aritmijos (pvz., chinidino, hidrochinidino, dizopiramido, amjodarono, sotalolio, dofetilido, ibutilido), neuroleptikų (pvz., fenotiazinų, pimozido, sertindolio, haloperidolio, sultoprido), triciklių antidepresantų, kai kurių antimikrobinių preparatų (pvz., sparfloksacino, į veną leidžiamų eritromicino preparatų, pentamidino, vaistų nuo maliarijos, ypač halofantrino), kai kurių medikamentų nuo alergijos (pvz., terfenadino, astemizolio, mizolastino) ar kitokių vaistinių preparatų (pvz., cizaprido, į veną leidžiamų vinkamino preparatų, bepridilio bei difemanilio).

- Jeigu vartojate geriamųjų antikoaguliantų, pvz., varfarino, gydytojui gali tekti sekti Jūsų kraujo krešėjimą.

Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo vartojimas su maistu ir gėrimais

Maistas, įskaitant pieno produktus, Avelox poveikiui įtakos nedaro.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia arba krūtimi maitinate kūdikį, Avelox vartoti negalima.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Avelox gali sukelti galvos svaigimą arba apsvaigimą. Jeigu toks poveikis pasireiškia, vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo medžiagas

Vienoje vaistinio preparato dozėje yra 787 mg (maždaug 34 mmol) natrio. Jeigu laikotės dietos, kurioje natrio kiekis kontroliuojamas, nedelsdami informuokite gydytoją..

3. KAIP VARTOTI AVELOX 400 mg INFUZINĮ TIRPALĄ

Avelox 400 mg/250 ml infuzinį tirpalą visada infuzuoja gydytojas arba kitos sveikatos

priežiūros specialistas.

Įprastinė paros dozė yra vienas butelis (lankstus maišas) Avelox 400 mg/250 ml tirpalo.

Avelox tirpalas lašinamas į veną. Gydytojas užtikrins, kad vaisto dozė būtų nepertraukiamai lašinama 60 min.

Senyviems ir mažai sveriantiems žmonėms bei ligoniams, kurių inkstų veikla sutrikusi, dozės keisti nereikia.

Gydymo trukmę Avelox infuziniu tirpalu nustatys gydytojas. Kai kuriais atvejais jis pradės gydyti Avelox infuziniu tirpalu, o gydymą tęs tabletėmis.

Gydymo trukmė priklauso nuo infekcinės ligos rūšies ir paciento reakcijos į vaistą. Rekomenduojama gydymo trukmė yra tokia:

ne ligoninėje įgyta infekcinė plaučių liga (pneumonija): 7 - 14 parų.

Daugumai pneumonija sergančių ligonių gydymas Avelox infuziniu tirpalu buvo pakeistas gydymu tabletėmis per 4 paras;

komplikuotos odos ar jos darinių infekcinės ligos: 7 – 21 para.

Daugumas komplikuota infekcine odos ar jos darinių liga sergančių ligonių Avelox infuziniu tirpalu buvo gydyti 6 paras. Bendra gydymo infuziniu tirpalu ir tabletėmis trukmė buvo 13 parų.

Preparato būtina vartoti visą gydymo kursą, net ir tuo atveju, jeigu po kelių gydymo parų savijauta pagerėja. Medikamento vartojimą nutraukus prieš laiką, infekcinė liga gali nevisiškai išgyti, ji gali atsinaujinti ar pablogėti būklė, be to, gali atsirasti bakterijų atsparumas antibiotikui.

Rekomenduojamos dozės ir gydymo trukmės viršyti negalima (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia"... „Prieš vartojant Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo").

Pavartojus per didelę Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo dozę

Jeigu manote, kad Jums buvo suleista per didelė dozė, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pamiršus pavartoti Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo

Jeigu manote, kad Jums preparato nesuleido, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nustojus vartoti Avelox 400 mg/250 ml infuzinį tirpalą

Jeigu preparato vartojimą nutrauksite per anksti, Jūsų infekcinė liga gali nevisiškai išgyti. Jeigu infuzinio tirpalo vartojimą norėsite nutraukti gydymo kursui nepasibaigus, kreipkitės į gydytoją patarimo.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

Avelox 400 mg infuzinis tirpalas, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Šalutinis poveikis, pastebėtas gydymo Avelox metu, nurodytas toliau. Sutrikimų dažnis apibūdinamas taip:

Dažni: pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 10, tačiau daugiau negu 1 iš 100.

Nedažni: pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 100, tačiau daugiau negu 1 iš 1 000.

Reti: pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 1 000, tačiau daugiau negu 1 iš 10 000;

Labai reti: pasireiškia mažiau negu 1 pacientui iš 10 000, įskaitant pavienius atvejus.

Infekcija

Dažni: infekcinė liga, sukelta atsparių bakterijų arba grybelių, pvz., burnos

arba makšties liga, sukelta balkšvagrybių (Candida).

Kraujo ir limfinė sistema

Nedažni: mažas raudonųjų kraujo kūnelių kiekis, mažas baltųjų kraujo kūnelių kiekis, mažas specialių baltųjų kraujo kūnelių (neutrofilų) kiekis, specialių kraujo ląstelių, būtinų kraujui krešėti, kiekio padidėjimas arba sumažėjimas, specialių baltųjų kraujo kūnelių (eozinofilų) kiekio padidėjimas, kraujo krešėjimo sumažėjimas.

Labai reti: kraujo krešėjimo padidėjimas.

Alerginė reakcija

Nedažni: alerginė reakcija.

Reti: sunki, staigi generalizuota alerginė reakcija įskaitant labai retai pasireiškiantį gyvybei pavojingą šoką (pvz., kvėpavimo pasunkėjimas, kraujospūdžio kritimas, greitas pulsas), sutinimą, įskaitant gyvybei pavojingą kvėpavimo takų sutinimą.

Laboratorinių tyrimų duomenų pokytis

Nedažni: lipidų (riebalų) kiekio padidėjimas kraujyje.

Reti: cukraus ar šlapimo rūgšties kiekio padidėjimas kraujyje.

Psichika

Nedažni: nerimas, neramumas, ažitacija.

Reti: emocijų nestabilumas, depresija (labai retais atvejais lemianti kenkimą sau), haliucinacijos.

Labai reti: asmenybės jausmo netekimas (nebuvimas savimi), psichikos sutrikimas (galintis lemti kenkimą sau).

Nervų sistema

Dažni: galvos skausmas ar svaigimas.

Nedažni: dilgčiojimas ir (arba) nutirpimas, skonio pojūčio pokytis (labai retais atvejais skonio praradimas), sumišimas ir dezorientacija, miego sutrikimas (dažniausiai nemiga), virpėjimas, galvos svaigimas (sukimosi ar kritimo pojūtis), mieguistumas.

Reti: odos jutimo sutrikimas, kvapų pojūčio pokytis (įskaitant praradimą), nenormalūs sapnai, pusiausviros sutrikimas, koordinacijos susilpnėjimas (dėl galvos svaigimo), konvulsijos, dėmesio sukaupimo sutrikimas, kalbos sutrikimas, dalinis arba visiškas atminties praradimas.

Labai reti: odos jautrumo padidėjimas.

Akys

Nedažni: regėjimo sutrikimas, įskaitant dvejinimąsi akyse ir daiktų matymą lyg per miglą.

Ausys

Reti: spengimas, triukšmas ausyse.

Širdies ir kraujagyslių sistema

Dažni: aiškus elektrinio širdies aktyvumo (EKG) pokytis pacientams, kurių kraujyje mažai kalio.

Nedažni: aiškus elektrinio širdies aktyvumo (EKG) pokytis, pernelyg greitas, juntamas širdies plakimas, nereguliarus ir greitas širdies plakimas, sunkūs širdies ritmo sutrikimai, krūtinės angina, paraudimas.

Reti: nenormalus greitas širdies plakimas, alpulys, didelis arba mažas kraujospūdis.

Labai reti: nespecifinis širdies ritmo sutrikimas, nereguliarus širdies ritmas (paroksizminė polimorfinė skilvelinė tachikardija), širdies sustojimas (žr. poskyrį „Prieš vartojant Avelox") .

Kvėpavimo sistema

Nedažni: kvėpavimo pasunkėjimas įskaitant astminę būklę.

Virškinimo traktas

Dažni: pykinimas, vėmimas, skrandžio ir pilvo skausmas, viduriavimas.

Nedažni: apetito stoka, vidurių pūtimas ir užkietėjimas, skrandžio sutrikimas (nevirškinimas, rėmuo), skrandžio ar žarnų uždegimas, specialaus virškinimo fermento amilazės kiekio padidėjimas kraujyje.

Reti: rijimo pasunkėjimas, burnos gleivinės uždegimas, sunkus viduriavimas kraujingomis ar (ir) gleivingomis išmatomis (nuo antibiotikų poveikio priklausomas kolitas, įskaitant pseudomembraninį kolitą ), kuris labai retais atvejais gali sukelti gyvybei pavojingas komplikacijas.

Kepenys

Dažni: specialių kepenų fermentų (transaminazių) kiekio padidėjimas kraujyje.

Nedažni: kepenų funkcijos sutrikimas (įskaitant specialaus kepenų fermento, t. y. laktatdehidrogenazės, kiekio padidėjimą), bilirubino ar specialių kepenų fermentų (gama gliutamiltransferazės, šarminės fosfatazės) kiekio padidėjimas kraujyje.

Reti: gelta (akių obuolių ar odos pageltimas), kepenų uždegimas.

Labai reti: žaibinis hepatitas, galintis sukelti gyvybei pavojingą kepenų nepakankamumą

Oda

Nedažni: niežėjimas, išbėrimas, dilgėlinė, odos sausmė.

Labai reti: odos ir gleivinės pokyčiai (skausmingos burnos, nosies, varpos ar makšties pūslės), kartais pavojingi gyvybei (Stivenso ir Džonsono sindromas, toksinė epidermolizė).

Raumenų, kaulų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Nedažni: raumenų ir sąnarių skausmas.

Reti: sausgyslių skausmas ir sutinimas (tendinitas), raumenų mėšlungis arba trūkčiojimas.

Labai reti: sausgyslių plyšimas, sąnarių uždegimas, raumenų rigidiškumas.

Inkstai

Nedažni: dehidracija.

Reti: inkstų funkcijos sutrikimas, įskaitant specialių inkstų funkcijos tyrimų duomenų (pvz., karbamido, kreatinino) padidėjimą, inkstų nepakankamumas.

Bendri sutrikimai

Nedažni: bloga savijauta (daugiausiai silpnumas ir nuovargis) , gėla ir skausmas, pvz., nugaros, krūtinės, pilvo ar galūnių, prakaitavimas.

Reti: sutinimas (rankų, kojų, kulkšnių, lūpų, burnos, gerklės).

Injekcijos vieta

Dažni: injekcijos vietos skausmas ar uždegimas.

Nedažni: venos uždegimas.

Toliau nurodytų sutrikimų dažniau atsirado intraveninėmis infuzijomis gydomiems pacientams.

Dažni: specialaus kepenų fermento (gama gliutamiltransferazės) kiekio padidėjimas.

Nedažni: nenormalus greitas širdies ritmas, mažas kraujospūdis, sutinimas (rankų, kojų, kulkšnių, lūpų, burnos, gerklės), sunkus viduriavimas kraujingomis ar (ir) gleivingomis išmatomis (su antibiotikų poveikiu susijęs kolitas), kuris labai retai gali sukelti gyvybei pavojingas komplikacijas, konvulsijos, haliucinacijos, inkstų veiklos sutrikimas (įskaitant specialių inkstų laboratorinių tyrimų duomenų (pvz., karbamido azoto, kreatinino) padidėjimą, inkstų nepakankamumas.

Vartojant kitokių fluorochinolonų, retais atvejais pasireiškė ir toks poveikis, kuris galimas ir gydant Avelox, t. y. trumpalaikis apakimas, natrio ar kalcio kiekio padidėjimas kraujyje, raudonųjų kraujo kūnelių irimo padidėjimas, odos jautrumo saulės šviesai ar ultravioletiniams spinduliams padidėjimas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI AVELOX 400 mg INFUZINĮ TIRPALĄ

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant butelio (lankstaus maišo) etikėtės ir kartoninės dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima.

Negalima šaldyti ar užšaldyti. Laikant šaltoje vietoje, gali atsirasti nuosėdų, kurios kambario

temperatūroje ištirpsta.

Laikyti gamintojo pakuotėje.

Vienos pakuotės turinys tinka vartoti tik vieną kartą. Tirpalo likutį reikia sunaikinti.

Pakuotę praėmus, tirpalą reikia infuzuoti nedelsiant.

Jeigu tirpalas drumstas arba jame yra matomų dalelių, vartoti negalima.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Avelox 400 mg/250 ml infuzinio tirpalo sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra moksifloksacinas. Kiekviename butelyje (lanksčiame maiše) yra 400 mg moksifloksacino (moksifloksacino hidrochlorido pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

Avelox 400 mg infuzinio tirpalo išvaizda ir kiekis pakuotėje

Avelox infuzinis tirpalas yra skaidrus geltonas.

Avelox 400 mg/250 ml infuzinis tirpalas tiekiamas 250 ml stikliniais buteliais, užkimštais guminiu kamščiu. Vienoje dėžutėje yra 1 arba 5 buteliai. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Avelox 400 mg/250 ml infuzinis tirpalas tiekiamas 250 ml poliolefininiais maišais, kurių polipropileninė anga sandariai uždengta aliuminio folija. Vienoje dėžutėje yra 1 arba 5 buteliai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Vokietija

Gamintojas

Bayer Schering Pharma AG

D-51368 Leverkusen

Vokietija.

Europos ekonominės erdvės šalyse registruoto preparato pavadinimai

Austrija: Avelox

Belgija: Avelox

Danija: Avelox

Estija: Avelox

Suomija: Avelox

Vokietija: Avalox

Graikija: Avelox

Vengrija: Avelox

Airija: Avelox

Latvija: Avelox

Lietuva: Avelox

Liuksenburgas: Avelox

Malta: Avelox

Nyderlandai: Avelox

Slovakijos Respublika: Avelox

Slovenija: Avelox

Švedija: Avelox

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Bayer, Bayer Schering Pharma

Tel.: +370 5 233 68 68

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-04-29

Žemiau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams.

Infuzine sistema (žarnelių sujungimas T formos) Avelox infuzinį tirpalą galima lašinti su šiais tirpalais injekciniu vandeniu, 0,9% natrio chlorido tirpalu, vienmoliniu natrio chlorido tirpalu, 5%, 10% arba 40% gliukozės tirpalu, 20% ksilitolio tirpalu, Ringerio tirpalu, sudėtiniu natrio laktato tirpalu (Hartmano tirpalu, Ringerio laktato tirpalu).

Su kitais vaistiniais preparatais Avelox tirpalo maišyti negalima.

Avelox infuzinio tirpalo negalima maišyti (pasireiškia nesuderinamumas) su:

- 10% arba 20% natrio chlorido tirpalu;

- 4,2% arba 8,4% natrio vandenilio karbonato tirpalu. 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Avelox, Moksifloksacinas, Infekcinės, Ligos, Gydymas, Sukeltos, Bakterijų, Prienosinių, Ančių, Uždegimas, Kvėpavimo, Takų, Ligos, Plaučių, Infekcija, Moters, Viršutinių, Lytinių, Organų