Strattera


Strattera 60mg kietos kapsulės N28
Eli Lilly
Kaina apie 114.55 Eur

PAKUOTĖS lapelis

strattera 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg arba 60 mg kietos kapsulės

Atomoksetino hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti (arba duoti vaikui, kurį prižiūrite) šį vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums arba Jūsų vaikui, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Toliau tekste žodis „Jūs" reiškia Jus patį arba Jūsų vaiką.

Lapelio turinys

1. Kas yra strattera ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant strattera

3. Kaip vartoti strattera

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti strattera

6. Kita informacija

1. KAS YRA strattera IR KAM JIS VARTOJAMAS

strattera – nestimuliuojantis vaistinis preparatas. Juo gydomas vyresnių negu 6 metų vaikų ir paauglių veiklos ir dėmesio sutrikimas, pasireiškiantis dėmesio stoka ir per dideliu aktyvumu (ang. ADHD). Preparatas vartojamas kaip visapusės gydymo programos, į kurią gali būti įtrauktos psichologinės, auklėjamosios ir socialinės priemonės, dalis.

strattera sudėtyje yra atomoksetino, kuris smegenyse didina noradrenalino kiekį. Ši normaliai smegenyse gaminama cheminė medžiaga gerina pacientų, sergančių veiklos ir dėmesio sutrikimu, dėmesingumą, slopina impulsyvumą ir per daug padidėjusį aktyvumą. Šio vaisto gydytojas skiria ADHD simptomams kontroliuoti. Kad strattera atsirastų potraukis, neįrodyta.

Pradėjus vartoti strattera, gali prireikti keleto savaičių, kol simptomai visiškai palengvėja.

Jeigu gydyti pradedamas jaunas asmuo, jam gydymas strattera gali tikti ir suaugus. Apie tai Jus informuos specialistas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT strattera

strattera vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) atomoksetinui arba bet kuriai pagalbinei Strattera medžiagai.

- jeigu per paskutines dvi savaites vartojote vaistų, vadinamų monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais, pavyzdžiui, fenelzino. MAO inhibitoriais kartais gydoma depresija ir kiti psichikos sutrikimai. strattera vartojant kartu su MAO inhibitoriais gali pasireikšti sunkus šalutinis poveikis ar kilti pavojus gyvybei (po gydymo strattera MAO inhibitorių galima pradėti vartoti praėjus ne mažiau kaip 14 parų).

- jeigu sergate akių liga, vadinama uždaro kampo glaukoma (akispūdžio padidėjimas).

Specialių atsargumo priemonių reikia

Pasitarkite su gydytoju prieš pradėdami vartoti strattera:

- jeigu sergate arba sirgote kepenų liga (gali tekti mažinti dozę);

- jeigu Jūsų kraujospūdis didelis (strattera gali didinti kraujospūdį);

- jeigu yra širdies sutrikimų arba padažnėję jos susitraukimai strattera gali didinti širdies susitraukimų dažnį, (t. y. pulsą);

- jeigu Jūsų kraujospūdis mažas .Žmonėms, kurių kraujospūdis mažas, strattera gali sukelti galvos svaigimą arba alpulį;

- jeigu sergate širdies ir kraujagyslių sistemos liga arba buvo ištikęs smegenų insultas;

- jeigu sirgote epilepsija arba dėl kitokių priežasčių buvo traukulių priepuolių (strattera gali dažninti traukulių priepuolius).

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate, neseniai vartojote arba numatote vartoti kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, maisto papildus ir vaistažolių preparatus, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Gydytojas nuspręs, ar jų galite vartoti kartu su strattera.

Kartu su MAO (monoaminooksidazės) inhibitoriais strattera vartoti negalima (žr. poskyrį „strattera vartoti negalima").

strattera vartojant tuo pačiu metu kartu su kai kuriais kitais medikamentais (jų pavyzdžiai patekti žemiau), gali kisti jų arba strattera poveikis, todėl būtinas atsargumas.

- Vaistai, didinantys kraujospūdį (strattera gali keisti kraujospūdį).

- Medikamentai, keičiantys noradrenalino kiekį, t. y. antidepresantai (pvz., imipraminas, venlafaksinas, mirtazapinas) bei nosies užgulimą mažinantys preparatai (dekongestantai), pvz., pseudoefedrinas ar fenilefrinas (strattera gali keisti noradrenalino kiekį).

- Kai kurie vaistiniai preparatai nuo psichikos sutrikimų, (t.y. antipsichotiniai vaistai, litis bipoliam afektiniam sutirikimui (dar vadinamam maniakine depresija) gydyti ir tricikliai antidepresantai), širdies ritmo sutrikimo (pvz., chinidinas ir amjodaronas), preparatai, trikdantys elektrolitų pusiausvyrą (pvz., tiazidiniai diuretikai), metadonas, meflokvinas (maliarijos profilaktikai ir gydymui) ir kai kurie antibiotikai (t.y., moksifloksacinas, eritromicinas) Kartu su Strattera vartojami šie medikamentai gali didinti širdies ritmo sutrikimo riziką.

- Medikamentai, didinantys traukulių riziką, įskaitant antidepresantus, kai kuriuos vaistus nuo psichozės, bupropionas (rūkimo nutraukimui), ar maliarijos bei kai kuriuos skausmą malšinančius preparatus (pvz., tramadolį). Kartu su strattera vartojami šie medikamentai gali dažninti traukulių priepuolius.

strattera skaldymui organizme įtaką gali daryti kiti medikamentai, todėl strattera organizme gali išlikti ilgiau negu paprastai. Tokiems vaistams priklauso kai kurie antidepresantai (pvz., fluoksetinas, paroksetinas), bei kiti medikamentai, pvz., chinidinas, terbinafinas. Gydytojui gali tekti Jums strattera dozę mažinti arba daug lėčiau didinti.

strattera gali keisti organizmo reakciją į salbutamolį (vaistą nuo astmos) ir kitus panašaus poveikio medikamentus. Kartu su strattera vartojant purkštuvu inhaliuojamų, geriamųjų (pvz. sirupo, tablečių) arba injekuojamųjų jo preparatų, gali dažnėti širdies plakimas, tačiau dėl to astma nepasunkėja. Jeigu salbutamolio inhaliuojate purkštuvu, geriate ar injekuojate, prieš pradėdami vartoti strattera, pasikalbėkite su gydytoju. Jei salbutamolį vartojate tik inhaliuodami inhaliatoriumi, nerimauti nereikia.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

- Jeigu planuojate nėštumą arba manote, kad pastojote, prieš pradėdama vartoti strattera, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

- Nėštumo metu strattera vartoti negalima, išskyrus tuos atvejus, kai skiria gydytojas.

- Nežinoma, ar strattera patenka į motinos pieną. Todėl žindyvėms reikia arba žindymą nutraukti, arba strattera nevartoti.

Jeigu Jūs maitinate krūtimi ar planuojate pradėti žindymą, prieš vartojant strattera, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pavartojus strattera, gali atsirasti nuovargis ar mieguistumas. Tol, kol suprasite, kaip strattera Jus veikia, vairuojant automobilį ir valdant pavojingus mechanizmus būtinas atsargumas Jei jaučiate nuovargį ar mieguistumą, nevairuokite automobilio ir nevaldykite pavojingų mechanizmų.

Svarbi informacija apie kapsulių turinį

Atverti strattera kapsulės negalima. Vaistas gali dirginti akis. Jeigu kapsulių turinio patenka į akis, jas reikia nedelsiant praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Jeigu kapsulių turinio patenka ant rankų ar kitų kūno vietų, jas irgi kuo greičiau reikia nuplauti vandeniu.

3. KAIP VARTOTI strattera

- strattera visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Paprastai vaistas geriamas vieną arba du kartus per parą (ryte ir vėlyvo popiečio metu arba anksti vakare).

- strattera galima gerti valgant arba nevalgius.

- strattera vartojimas kasdien tokiu pačiu metu gali padėti Jums nepamiršti šio vaisto išgerti.

Kokią strattera dozę gerti, pasakys gydytojas. Ją jis apskaičiuos, atsižvelgdamas į Jūsų kūno svorį. Pradžioje gydytojas paprastai skiria gerti mažesnę dozę už nurodytą toliau, o vėliau ją didina.

Vaikams (6 metų ir vyresniems) ir paaugliams:

Sveriantiems ne daugiau kaip 70 kg. Rekomenduojama paros dozė yra maždaug 0,5 mg/kg kūno svorio. Ją reikia vartoti ne trumpiau kaip 7 paras iš eilės. Po to gydytojas paros dozę gali padidinti maždaug iki 1,2 mg/kg kūno svorio.

- Sveriantiems daugiau kaip 70 kg. Pradinė rekomenduojama paros dozė yra 40 mg. Ją reikia vartoti ne trumpiau kaip 7 paras iš eilės. Tolesnę paros dozę gydytojas gali padidinti iki 80 mg. Didžiausia gydytojo skiriama paros dozė yra 100 mg.

Jeigu sergate arba sirgote kepenų ligomis – gydytojas Jums gali skirti mažesnę dozę.

Pradėjus vartoti strattera, gali šiek tiek sumažėti Jūsų vaiko kūno svoris. Gydytojas seks Jūsų vaiko ūgį ir svorį. Jeigu vaikas taip, kaip reikalaujama, neaugs arba nedidės jo kūno svoris, gydytojas gydymą strattera gali keisti ar laikinai nutraukti.

Mažesnių negu 6 metų vaikų strattera gydyti negalima,

Pavartojus per didelę strattera dozę

Tokiu atveju būtinai nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios medicinos pagalbos skyrių ir pasakykite, kiek kapsulių išgėrėte. Dažniausi perdozavimo simptomai yra mieguistumas, susijaudinimas (ažitacija), per didelis aktyvumas, neįprastas elgesys ir virškinimo trakto sutrikimo simptomai.

Pamiršus pavartoti strattera

Jeigu praleisite dozę, ją turite išgerti kiek galima greičiau, bet per 24 valandas didesnės dozės, negu bendra Jūsų paros dozė, gerti negalima. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti strattera

strattera vartojimą nutraukus, jokio šalutinio poveikio paprastai neatsiranda, tačiau prieš nustodami šio vaisto vartoti, pasitarkite su gydytoju

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

strattera, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nors ir nedažnai (mažiau negu 1 iš 100 pacientų), strattera gali sukelti sunkią alerginę reakciją. strattera vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių, jeigu atsiranda žemiau nurodyti požymiai:

- veido ar kaklo patinimas,

- pasunkėjęs kvėpavimas,

- dilgėlinė (mažos iškilusios niežtinčios odos dėmelės)

Labai retai (mažiau negu 1 iš 10 000 pacientų) atsirasdavo kepenų pažeidimas. strattera vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kviesti gydytoją, jeigu atsiranda žemiau nurodyti požymiai:

- patamsėja šlapimas,

- pagelsta oda arba akys,

- atsiranda pilvo skausmas, stiprėjantis paspaudus po pat šonkauliais esančią dešinės pilvo pusės sritį,

- pradeda dėl neaiškių priežasčių pykinti,

- nuovargis,

- niežulys

- į gripą panašūs simptomai.

Nepaisyti šių simptomų negalima, kadangi jie gali būti sunkesnių sutrikimų pradžia.

Jaunesniems negu 18 metų pacientams yra didesnė šalutinio poveikio rizika, pvz.,

- minčių apie savižudybę,

- priešiškumo (daugiausiai agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio)

- emocijų nepastovumo.

Jeigu kuris nors iš išvardytų simptomų atsiranda arba pasunkėja pradėjus šio vaisto vartoti, reikia pasakyti gydytojui. Turite žinoti, kad gydantis šiuo, kaip ir kitais psichiką veikiančiais medikamentais, tikimybės, kad retais atvejais pasireikš sunkus šalutinis poveikis psichikai, atmesti negalima. Be to, trūksta ilgalaikio saugumo duomenų apie strattera poveikį vaikų ir paauglių augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Nedažnai pasitaikęs, bet reikšmingas šalutinis poveikis buvo sutrikęs širdies ritmas ir, taip pat, traukuliai. Kreipkitės į gydytoją, jei manote, kad galimas širdies sutrikimas ar traukuliai.

Šalutinis poveikis, klinikinių strattera tyrimų metu pasireiškęs paaugliams ir vyresniems negu 6 metų vaikams

Labai dažnas (daugiau negu 1 iš 10 pacientų):

- apetito sumažėjimas (alkio nejutimas);

- šleikštulys (vėmimas);

- skrandžio (pilvo) skausmas.

Šie sutrikimai paprastai praeidavo savaime.

Dažnas (daugiau negu 1 iš 100 pacientų) šalutinis poveikis:

- simptomai, panašūs į peršalimo arba gripo;

- apetito praradimas;

- ankstyvas prabudimas;

- dirglumas;

- nuotaikos kaita;

- galvos svaigimas;

- mieguistumas;

- vyzdžių išsiplėtimas (tamsus akies centras);

- vidurių užkietėjimas;

- skrandžio sutrikimas;

- pykinimas;

- odos patinimas, išbėrimas, paraudimas ir niežulys;

- nuovargis;

- kūno svorio mažėjimas.

Šalutinis poveikis kuris gali būti stebimas, bet yra nedažnas (mažiau negu 1 iš 100 pacientų)

- labai dažnas širdies plakimas arba jo jutimas;

- mintys apie savižudybę arba bandymas žudytis;

- agresija;

- priešiškumas;

- emocijų nepastovumas.

Ką daryti, jei atsiranda šis šalutinis poveikis, žr. aukščiau tekste.

Šalutinis poveikis klinikinių strattera tyrimų metu pasireiškęs suaugusiems žmonėms:

Labai dažnas (daugiau negu 1 iš 10 pacientų)

- apetito sumažėjimas (alkio nejutimas);

- miego sutrikimas;

- burnos džiūvimas;

- pykinimas.

Dažnas (daugiau negu 1 iš 100 pacientų) šalutinis poveikis:

- ankstyvas prabudimas;

- miego sutrikimas;

- galvos svaigimas;

- galvos skausmas;

- vidurių užkietėjimas;

- skrandžio skausmas;

- nevirškinimas;

- pilvo pūtimas;

- karščio pylimas;

- labai dažnas širdies plakimas arba jo jutimas;

- odos patinimas, paraudimas ir niežulys;

- padidėjęs prakaitavimas;

- šlapinimosi sutrikimas;

- priešinės liaukos uždegimas (prostatitas);

- erekcijos sutrikimas;

- orgazmo nebuvimas;

- nenormalus orgazmas;

- diegliai mėnesinių metu, mėnesinių nereguliarumas;

- nuovargis;

- letargija;

- sustingimas;

- kūno svorio sumažėjimas.

Šalutinis poveikis kuris gali būti stebimas, bet yra nedažnas (mažiau negu 1 iš 100 pacientų) :

- rankų ir kojų pirštų šalimas.

Kiti galimi šalutiniai poveikiai:

- ilgalaikė ir skausmingas erekcija;

- rankų ir kojų pirštų šalimas ir išblyškimas dėl sutrikusios kraujotakos (Raynaud sindromas).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui

5. KAIP LAIKYTI STRATTERA

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės po „Exp." nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Strattera 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg ir 60 mg kietų kapsulių sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra atomoksetino hidrochloridas. Kiekvienoje Strattera 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg kapsulėje yra 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg arba 60 mg atomoksetino (atomoksetino hidrochlorido pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos yra pregelifikuotas krakmolas ir dimetikonas.

Kapsulės korpuso sudėtis: želatina, natrio laurilsulfatas ir juodi valgomieji dažai (šelakas ir juodasis geležies oksidas E 172). Korpuso dažikliai yra:

Geltonasis geležies oksidas E172 (5 mg, 18 mg ir 60 mg kapsulių)

Titano dioksidas E 171 (10 mg, 18 mg, 25 mg 40 mg ir 60 mg kapulių)

FD&C mėlynasis 2 (indigokarminas) E 132 (25 mg, 40 mg ir 60 mg kapsulių).

Strattera išvaizda ir kiekis pakuotėje

5 mg kapsulės yra aukso spalvos, su užrašu „Lilly 3226/5 mg".

10 mg kapsulės yra baltos, su užrašu ,,Lilly 3227/10 mg.

18 mg kapsulės yra aukso spalvos/baltos, su užrašu ,,Lilly 3238/18 mg. 25 mg kapsulės yra mėlynos/baltos, su užrašu ,,Lilly 3228/25 mg".

40 mg kapsulės yra mėlynos, su užrašu ,,Lilly 3229/40 mg".

60 mg kapsulės yra mėlynos/aukso spalvos, su užrašu ,,Lilly 3239/60 mg".

Pakuotėje yra 7, 14, 28 arba 56 kapsulės. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojai

Rinkodaros teisės turėtojas

Eli Lilly Holdings Limited, Lilly House, Priestley Road, Hampshire RG24 9NL, , Jungtinė Karalystė.

Gamintojai:

Eli Lilly and Company Limited, Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire RG21 6XA, Jungtinė Karalystė.

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Ispanija

strattera yra Eli Lilly and Company registruotas prekės ženklas.

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas.

UAB „Eli Lilly Lietuva"

Gynėjų 16

01109 Vilnius

Tel. + 370 2649600

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-03-05 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.