Sertraline LANNACHER


Sertraline LANNACHER 50mg plėvele dengtos tab.N30
Lannacher
Kaina apie 8.61 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS :INFORMACIJA VARTOTOJUI

Sertraline LANNACHER 50 mg plėvele dengtos tabletės

Sertraline LANNACHER 100 mg plėvele dengtos tabletės

Sertralinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite <gydytojui> <arba> <vaistininkui>.>

Lapelio turinys

1. Kas yra Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės ir kam jos vartojamos

2. Kas žinotina prieš vartojant Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes

3. Kaip vartoti Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes

6. Kita informacija

1. KAS YRA Sertraline LANNACHER IR KAM JIS VARTOJAMAS

Šis vaistas priklauso depresijai ar obsesiniam sutrikimui gydyti skirtų vaistų, vadinamųjų selektyvių serotonino reabsorbcijos inhibitorių, grupei. Veiklioji medžiaga sertralinas normalizuoja biocheminius procesus smegenyse, kurie būna sutrikę sergant depresija.

Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės vartojamos didžiosios depresijos epizodui gydyti. Jos taip pat skiriamas obsesiniam kompulsiniam sutrikimui, panikai (su patologine atviros erdvės baime arba be jos), potrauminiam stresui gydyti.

Vaikams ir paaugliams (jaunesniems nei 18 metų) šis vaistas vartojamas obsesiniam kompulsiniam sutrikimui gydyti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Sertraline LANNACHER

Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartoti negalima jeigu į nors vieną iš žemiau išvardytų klausimų atsakote TAIP:

- ar jums kada nors yra pasireiškusi alergija sertralinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai?

- ar jūs vartojate ar vartojote paskutinių dviejų savaičių laikotarpiu vaistus, vadinamus monoaminooksidazės inhibitoriais (sutrumpintai MAOI)?

- ar jūs sergate nestabilia epilepsija?

- ar jūs vartojate vaistą, kurio sudėtyje yra pimozido?

- ar sergate sunkia kepenų liga?

Jeigu jūs esate nėščia ar ketinate pastoti, pasakykite apie tai gydytojui.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Vaisto vartojimas vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, išskyrus pacientus, sergančius obsesiniu kompulsiniu sutrikimu. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės medikamentus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių jaunesniems nei 18 metų pacientams, jei, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartojimas su maistu ir gėrimais

Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletes reikia vartoti vieną kartą per dieną (ryte arba vakare), geriausiai valgant. Tablečių smulkinti ar kramtyti negalima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumo laikotarpiu Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių galima vartoti tik tada, kai gydytojas kruopščiai įvertina naudos ir rizikos santykį. Vaisingo amžiaus moterys, vartodamos Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes, turi naudotis veiksmingomis kontracepcijos priemonėmis.

Žindymo laikotarpiu Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes galima vartoti tik tada, kai gydytojas kruopščiai įvertina naudos ir rizikos santykį.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Vaistas gali sutrikdyti gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės ir kai kurie kiti vaistai gali turėti įtakos vieni kitų poveikiui. Siekdami išvengti galimos vaistų sąveikos, visada pasakykite savo gydytojui ar vaistininkui apie visus vaistus, kuriuos vartojate ar ketinate vartoti.

Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes derinti su kitais vaistais galima tik tada, kai tai rekomenduoja gydytojas.

Sertraline – Sirowa plėvele dengtų tablečių negalima vartoti kartu su vaistais, kurių sudėtyje yra pimozido.

Kartu vartojant antidepresantų (įskaitant sertralino) ir monoaminooksidazės inhibitorių, gali atsirasti sunkių, kartais mirtį sukeliančių reakcijų (padidėjusi kūno temperatūra, sustingimas, raumenų spazmai, sutrikusios organizmo funkcijos, bendras negalavimas, sumišimas, dirglumas, didelis sujaudinimas iki kliedesių, komos ir mirties). Todėl Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (žr. Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartoti draudžiama). Po Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartojimo monoaminooksidazės inhibitorius galima vartoti tik praėjus mažiausiai dviem savaitėms.

Jeigu kartu skiriama kraujo krešėjimą veikiančių vaistų, būtina tikrinti kraujo krešėjimo rodmenis.

Gydytojas keisdamas gydymą į Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes, apdairiai įvertins naudos ir rizikos santykį, ypač kai buvo vartojama vaistų, kurie sukelia ilgesnį poveikį.

Jeigu jūs vartojate sumatriptaną (migrenos gydymui skirtą vaistą), gydytojas jums pasakys, kokių atsargumo priemonių reikia imtis.

Triptofano ar fenfluramino kartu su Sertraline LANNACHER plėvele dengtomis tabletėmis vartoti negalima.

Vartojant Sertraline LANNACHER plėvele dengtes niekada negerkite alkoholio!

Klinikinių tyrimų, kartu skiriant sertralino ir elektros traukulių terapiją, neatlikta.

Nėra duomenų, rodančių, kad vartojant sertraliną atsiranda priklausomybė nuo šio vaisto.

Sergantiems epilepsija ir gydomiems antidepresantais pacientams gali atsirasti traukulių (žr. Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartoti draudžiama). Jeigu vartojant Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes prasideda traukuliai, vaisto vartojimą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

3. KAIP VARTOTI Sertraline LANNACHER

Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes visada vartokite reguliariai, tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Paros dozė nustatoma kiekvienam pacientui individualiai atsižvelgiant į ligos sunkumą.

Gydant depresiją ar obsesinį kompulsinį sutrikimą, turi būti skiriama 50 mg per parą pradinė dozė. Gydant paniką ar potrauminį stresą, turi būti skiriama 25 mg per parą pradinė dozė. Po savaitės dozę reikia padidinti iki 50 mg per parą.

Paprastai yra efektyvi 50 mg paros dozė skiriant kartą per dieną.

Vaikai ir paaugliai

13-17 metų amžiaus obsesiniu kompulsiniu sutrikimu sergantys vaikai pradedami gydyti 50 mg doze per parą.

6-12 metų amžiaus obsesiniu kompulsiniu sutrikimu sergantys vaikai pradedami gydyti 25 mg paros doze, kuri po savaitės padidinama ir skiriama 50 mg paros dozė.

Paprastai terapinis poveikis pasireiškia po 7 dienų. Tačiau, tam tikras laikotarpis turi praeiti, kol pasireiškia pilnavertis gydomasis poveikis, ypač sergantiesiems obsesiniu kompulsiniu sutrikimu.

Jeigu jūsų gydytojo nuomone jums reikia didesnės dozės, jis gali didinti dozę iš lėto keletą savaičių, kol bus pasiekta didžiausia 200 mg paros dozė.

Gydymo trukmę nustato gydytojas.

Jeigu Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės jums yra efektyvios, tęsiant gydymą galima išvengti depresijos epizodų pasikartojimo.

Taikant ilgalaikį palaikomąjį gydymą turi būti skiriama mažiausia efektyvi vaisto dozė. Pagyvenusiems pacientams paprastai skiriama tokia pati dozė kaip ir jaunesniems suaugusiems pacientams. Kaip ir daugelio kitų vaistų atveju, skirti Sertraline LANNACHER plėvele dengtas tabletes pacientams, kuriems yra sutrikusi kepenų funkcija, reikia atsargiai ir atitinkamai nustatyti dozę.

Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų funkcija, dozės keisti nereikia.

Pavartojus per didelę Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių dozę

Perdozavimas

Perdozavus sertralino, gali atsirasti mieguistumas, pykinimas ir vėmimas, tachikardija (pagreitėjęs širdies plakimas), drebulys, sujaudinimas ir svaigulys. Aprašyti reti komos atvejai.

Jeigu išgėrėte daugiau tablečių negu paskirta, nedelsiant apie tai praneškite gydytojui ar vykite į artimiausią ligoninę. Su savimi pasiimkite vaisto pakuotę.

Pamiršus pavartoti Sertraline LANNACHER

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

Sertraline LANNACHER plėvele dengtos tabletės, kaip ir visi kiti vaistai gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Gydant sertralinu buvo pastebėti tokie šalutiniai poveikiai:

Burnos džiūvimas

Liguista savijauta

Apetito nebuvimas

Skrandžio veiklos sutrikimas

Viduriavimas

Pilvo skausmas

Drebėjimas

Prakaitavimas

Lytinės funkcijos sutrikimas, pvz., uždelsta ejakuliacija,,orgazmo nebuvimas.

Galvos sukimasis

Miego sutrikimas

Padidėjęs mieguistumas

Sutrikęs virškinimas

Dauguma šalutinio poveikio reakcijų yra nestiprios ir turi polinkį silpnėti vartojant vaistą ilgesnį laiką.

Jei jie sukelia Jums diskomfortą ar užtrunka ilgiau, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Kiti požymiai:

Nervų sistemos sutrikimai: galvos skausmas, dilgčiojimas, sustingimas arba nevaldomas trūkčiojimas, staigūs arba skausmingi judesiai (jie pasitaiko dažniau, jei jau Jums kada nors buvo anksčiau).

Traukuliai: atsiradus traukulių, nedelsiant praneškite gydytojui.

Psichikos sutrikimai: konfūzija (suglumimas), atminties netekimas, sujaudinimas, agresyvus elgesys, manijos/hipomanijos būsena, haliucinacijos, nervingumas, panikos reakcijos, sumažėjęs gebėjimas reaguoti į įprastas situacijas, savęs suvokimo netekimas, su depresija susijusios būklės – baimė, verksmas.

Širdies ir kraujagyslių reakcijos: dažnas plakimas, kraujospūdžio kitimai, jų trape kraujospūdžio sumažėjimas, galvos svaigimas atsistojus iš sėdimos padėties.

Inkstų ir lyties sutrikimai: šlapimo susilaikymas, sutrikusios menstruacijos, kraujyje padidėjęs hormono prolaktino kiekis, galintis sukelti tokius simptomus kaip pieno gamybos atsiradimas, krūtų padidėjimas.

Odos sutrikimai: greitas kraujosruvų susidarymas, bėrimas, niežulys, padidėjęs odos jautrumas šviesai.

Kiti: karščiavimas, sąstingis, regėjimo pablogėjimas, bloga savijauta ir negalavimas, nuovargio pojūtis, sąnarių arba raumenų skausmas. Kepenų funkcijos tyrimų pakitimai, retai - gelta, kasos arba kepenų uždegimas, kepenų nepakankamumas. Kraujavimo sutrikimai, sumažėjusi natrio koncentracija kraujyje. Kraujo laboratorinių tyrimų duomenų pakitimai pasitaiko retai.

Jei Sertraline LANNACHER plėvele dengtų tablečių vartojimą nutrauksite staiga gali atsirasti tokių požymių kaip galvos svaigimas, dilgčiojimas, galvos skausmas, baimė, pykinimas. Šie simptomai nėra sunkūs ir po kelių dienų išnyksta. Jei, nutraukus vaisto vartojimą, atsiranda simptomų, pasitarkite su gydytoju. Visi vaistai gali sukelti alerginių reakcijų. Sunkios alerginės reakcijos pasitaiko labai retai. Jei staiga atsiranda švokštimas, pasunkėja kvėpavimas, atsiranda patinimų, bėrimas ar niežulys (ypač išplitęs visame kūne), reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jeigu pasireiškia šalutinis poveikis arba jeigu atsiranda šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.

5. KAIP LAIKYTI Sertraline LANNACHER

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Sertraline LANNACHER vartoti negalima.

6. KITA INFORMACIJA

Sertraline LANNACHER sudėtis

Sertraline LANNACHER 50 mg plėvele dengtos tabletės

- Veiklioji medžiaga yra sertralinas. Vienoje tabletėje yra 50 mg sertralino (sertralino hidrochlorido pavidalu).

Sertraline LANNACHER 100 mg plėvele dengtos tabletės

- Veiklioji medžiaga yra sertralinas. Vienoje tabletėje yra 100 mg sertralino (sertralino hidrochlorido pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos yra mikrokristalinė celiuliozė, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, kalcio-vandenilio fosfatas dihidratas, hidroksipropilceliuliozė, palisorbatas 80, magnio stearatas, hipromeliozė, propilenglikolis, titano dioksidas.

Sertraline LANNACHER išvaizda ir kiekis pakuotėje

Sertraline LANNACHER tabletės yra baltos arba beveik baltos abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės

su padalijimo linija vienoje pusėje. Jos tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis, supakuotomis dėžutėse. Vienoje dėžutėje yra 10, 14, 20, 28 arba 30 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Austrija

Gamintojas

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Austrija

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas.

UAB LANNACHER VILNIUS

A.Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

Lietuva

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-08-01 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.