Seroxat


Seroxat 30mg plėvele dengtos tabletės N30
SmithKline Beecham
Kaina apie 22.17 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Seroxat 30 mg plėvele dengtos tabletės

Paroksetinas (paroksetino hidrochlorido hemihidrato pavidalu)

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

Lapelio turinys

1. Kas yra Seroxat ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Seroxat

3. Kaip vartoti Seroxat

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Seroxat

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA SEROXAT IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Seroxat yra skirtas gydyti suaugusiems žmonėms, kuriems pasireiškia depresija ir/ar nerimas.


Nerimas, kuris gali būti gydomas vartojant Seroxat, yra obsesinis kompulsinis sindromas (pasikartojančios, įkyrios mintys su nekontroliuojamu elgesiu), panika (panikos priepuoliai, įskaitant ir atsiradusius dėl agorafobijos – atvirų erdvių baimės), socialinis nerimas (baimė ar socialinių situacijų vengimas), potrauminio streso sindromas (nerimas, atsiradęs po traumuojančio įvykio) ir generalizuotas nerimo sutrikimas (bendra nerimastinga ar nervinga savijauta).


Seroxat priklauso SSSI vaistų grupei (selektyvūs serotonino sugrąžinimo inhibitoriai). Kiekvieno žmogaus smegenyse yra medžiagos, vadinamos serotoninu. Depresyvių ir nerimaujančių žmonių serotonino kiekis yra mažesnis nei kitų. Nėra visiškai aišku, kaip veikia Seroxat ir kiti SSSI, bet jie gali padėti padidinti serotonino kiekį smegenyse. Svarbu tinkamai gydyti depresiją ir nerimą, nes tai padės Jums jaustis geriau.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SEROXAT

 

Seroxat vartoti negalima:

- jei vartojate vaistus, vadinamus monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI, įskaitant moklobemidą), arba vartojote juos per paskutines dvi savaites. Gydytojas Jums patars, kaip nutraukus MAOI pradėti vartoti Seroxat;

- jei Jūs vartojate antipsichozinius vaistus, vadinamus tioridazonu ar pimozidu;

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) paroksetinui arba bet kuriai pagalbinei Seroxat medžiagai.

 

Jeigu bent vienas iš šių teiginių Jums tinka, prieš pradėdami vartoti Seroxat, apie tai pasakykite gydytojui.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Aptarkite su savo gydytoju:

-  jeigu Jūs vartojate kitus vaistus (žr. „Kitų vaistų vartojimas“);

-  jeigu sergate inkstų, kepenų ar širdies ligomis;

-  jeigu sergate epilepsija ar praeityje yra buvę traukulių priepuolių;

-  jei Jums kada nors yra buvę manijos epizodų (per daug aktyvus elgesys ar mintys);

-  jei Jums taikoma elektros impulsų terapija (EIT);

-  jeigu praeityje Jums yra buvę kraujo krešumo sutrikimų arba jei Jūs vartojate vaistus, kurie gali padidinti kraujavimo riziką (vaistus, kurie skystina kraują, tokius kaip varfarinas, antipsichozinius vaistus, tokius kaip perfenazinas ar klozapinas, tricikliai antidepresantai, vaistus nuo skausmo ir uždegimo, vadinamus nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo ar NVNU, tokius kaip acetilsalicilo rūgštis, ibuprofenas, celekoksibas, etodolakas, diklofenakas, meloksikamas);

-  jei vartojate tamoksifeną krūties vėžiui gydyti ar dėl vaisingumo sutrikimų. Seroxat gali sumažinti tamoksifeno poveikį, todėl gydytojas gali Jums rekomenduoti vartoti kitą vaistą nuo depresijos.

-  jeigu Jūs sergate diabetu;

-  jei vartojate mažai natrio;

-  jeigu Jūs sergate glaukoma (padidėjęs akispūdis);

-  jei Jūs esate nėščia ar planuojate nėštumą (žr. „Nėštumas ir žindymo laikotarpis“);

-  jei Jūs jaunesnis(-ė) nei 18 metų amžiaus (žr. „Vaikai ir jaunesni nei 18 metų amžiaus paaugliai“).

Jei Jums tinka nors vienas iš aukščiau išvardytų teiginių ir jo neaptarėte su savo gydytoju, dar kartą pasitarkite su gydytoju dėl Seroxat vartojimo.

 

Vaikai ir jaunesni nei 18 metų amžiaus paaugliai

Seroxat negalima duoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams. Jaunesniems nei 18 metų amžiaus pacientams, vartojantiems Seroxat, padidėja šalutinio poveikio rizika, tokia kaip bandymas nusižudyti, su savižudybe susijusios mintys ar priešiškumas (dažniausia agresija, priešiškas elgesys ir pyktis). Jei Jums (ar Jūsų vaikui) gydytojas išrašė Seroxat ir Jūs norite tai aptarti, dar kartą aplankykite savo gydytoją. Nedelsdami praneškite gydytojui, jei Jums (ar Jūsų vaikui) vartojant Seroxat atsirastų ar pasunkėtų nors vienas iš aukščiau išvardytų simptomų. Be to, dar nėra ištirta, ar ilgai vartojamas Seroxat saugus šios amžiaus grupės augimui, brendimui bei kognityviniam ir elgesio vystymuisi.

 

Atliekant Seroxat tyrimus su jaunesniais nei 18 metų amžiaus asmenimis, dažniausias šalutinis poveikis, kuris buvo mažiau nei 1 iš 10 vaikų / paauglių, buvo toks: padažnėjusios su savižudybe susijusios mintys ir bandymai nusižudyti, sąmoningas savęs žalojimas, priešiškumas, agresyvumas ar nedraugiškumas, apetito stoka, drebėjimas, nenormalus prakaitavimas, hiperaktyvumas (energijos perteklius), susijaudinimas, emocijų kaita (įskaitant verkimą ir nuotaikos pokyčius), neįprastos mėlynės ar kraujavimas, pvz., iš nosies. Šie tyrimai taip pat parodė, kad tokių pat simptomų atsirasdavo vaikams ir paaugliams, kurie vietoj Seroxat gaudavo cukraus piliules (placebą), bet šių simptomų pasitaikydavo rečiau.

 

Šių klinikinių tyrimų metu kai kuriems jaunesniems nei 18 metų amžiaus pacientams nutraukus Seroxat vartojimą atsirasdavo nutraukimo efektas. Šis efektas buvo labai panašus į Seroxat vartojimą nutraukusių suaugusiųjų (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Seroxat“). Be to, jaunesni nei 18 metų amžiaus pacientai dažniau (mažiau nei 1 iš 10) skundėsi skrandžio skausmu, jautėsi nervingi, patyrė emocijų kaitą (įskaitant verkimą, nuotaikos pokyčius, bandymą save sužaloti, mintis apie savižudybę ar bandymą nusižudyti).

 

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

 

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

-  jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

-  jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

 

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

 

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

 

Svarbus šalutinis poveikis vartojant Seroxat

Kai kuriems Seroxat vartojantiems pacientams išsivysto būsena, vadinama akatizija, kai jie jaučiasi sunerimę ir negali ramiai sėdėti ar stovėti. Kitiems pacientams išsivysto vadinamasis serotonino sindromas, kurio metu pasireiškia kai kurie ar visi šie simptomai: sumišimas, neramumas, prakaitavimas, drebėjimas, krūptelėjimai, haliucinacijos (keisti vaizdai ir garsai), staigūs raumenų trūkčiojimai arba greitas širdies plakimas. Jei Jūs pastebėjote nors vieną iš šių simptomų, kreipkitės į gydytoją. Daugiau apie šį ir kitokį šalutinį Seroxat poveikį žiūrėkite šio lapelio 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“.

 

Kitų vaistų vartojimas

Kai kurie vaistai gali turėti įtakos Seroxat veikimui arba padidinti šalutinio poveikio atsiradimo riziką. Seroxat taip pat gali turėti įtakos kitų vaistų poveikiui. Tokie vaistai yra:

- vaistai, vadinami monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI, įskaitant moklobemidą); žiūrėkite „Seroxat vartoti negalima“;

- tioridazonas ar pimozidas, kurie yra antipsichoziniai vaistai; žiūrėkite „Seroxat vartoti negalima“;

- acetilsalicilo rūgštis, ibuprofenas ar kiti vaistai, vadinami NVNU (nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo), tokie kaip celekoksibas, etodolakas, diklofenakas, meloksikamas, vartojami skausmui ir uždegimui slopinti;

- vaistai nuo skausmo tramadolis ir petidinas;

- vaistai, vadinami triptanais, tokie kaip sumatriptanas, vartojamas migrenai gydyti;

- kiti antidepresantai, įskaitant SSSI ir triciklius antidepresantus, tokius kaip klomipraminą, nortriptiliną ir desipraminą;

- maisto papildas triptofanas;

- tokie vaistai kaip litis, risperidonas, perfenazinas, klozapinas (vadinami antipsichoziniais vaistais), vartojami kai kurioms psichiatrinėms ligoms gydyti;

- fentanilis, vartojamas nejautrai ar lėtiniam skausmui gydyti;

- fosamprenaviro ir ritonaviro derinys, kuris vartojamas Žmogaus imunodeficito viruso infekcijai (ŽIV) gydyti;

- jonažolė, vaistažolė vartojama nuo depresijos;

- fenobarbitalis, fenitoinas, natrio valproatas ar karbamazepinas, vartojami esant priepuoliams ar epilepsijai;

- atomoksetinas, kuris yra vartojamas dėmesio stokos hiperaktyvumo sindromui (DSHS) gydyti;

- prociklidinas, vartojamas tremorui slopinti, ypač sergant Parkinsono liga;

- varfarinas ir kiti vaistai (vadinami antikoaguliantais), vartojami kraujui skystinti;

- propafenonas, flekainidas ir kiti vaistai, vartojami širdies aritmijoms (netolygiam širdies plakimui) gydyti;

- metoprololis, beta blokatorius, kuris vartojamas padidėjusiam kraujo spaudimui ir širdies ligoms gydyti;

- rifampicinas, vartojamas tuberkuliozei (TB) ir raupsams gydyti;

- linezolidas, antibiotikas;

- tamoksifenas, kuris vartojamas krūties vėžiui gydyti ar esant vaisingumo sutrikimams.

 

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote vaistų iš šio sąrašo ir to neaptarėte su savo gydytoju, dar kartą kreipkitės į gydytoją ir klauskite, ką daryti. Gali reikėti sumažinti vaisto dozę arba Jums gali tekti vartoti kitą vaistą.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Seroxat vartojimas su maistu ir gėrimais

Vartodami Seroxat negerkite alkoholio. Alkoholis gali pasunkinti simptomus ar sustiprinti šalutinį poveikį. Seroxat vartojimas ryte su maistu sumažins pykinimo tikimybę.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei pastojote, galvojate, kad pastojote ar planuojate pastoti, kuo greičiau apie tai pasakykite gydytojui. Gauta keletas pranešimų apie padidėjusią apsigimimų, ypač širdies ydų, riziką kūdikiams, kurių motinos pirmaisiais nėštumo mėnesiais vartojo Seroxat. Apskritai maždaug 1 iš 100 kūdikų gimsta su širdies yda, o motinų, vartojusių Seroxat, kūdikiams širdies ydos nustatomos 2 iš 100. Kartu su savo gydytoju galite nuspręsti ar gydymą pakeisti kitu ar palaispniui nutraukti gydymą Seroxat kol laukiatės. Atsižvelgdamas į aplinkybes, gydytojas gali patarti tęsti gydymą Seroxat.

 

Jeigu Jūs vartojate Seroxat nėštumo metu, ypatingai paskutinius 3 nėštumo mėnesius, pasakykite apie tai akušerei ar gydytojui. Tokie vaistai kaip Seroxat gali padinti sunkios būklės, vadinamos ilgalaike naujagimių plautine hipertenzija, išsivystymo riziką. Sergant plautine hipertenzija, kraujo spaudimas kraujagyslėse tarp kūdikio širdies ir plaučių yra per didelis. Jeigu Jūs vartojote Seroxat paskutinius 3 nėštumo mėnesius, jūsų kūdikis gali turėti tam tikrų simptomų.

Simptomai paprastai atsiranda per pirmas 24 valandas po gimimo. Tai gali būti:

-   kvėpavimo problemos;

-   melsva odos spalva, perkaitimas ar atšalimas;

-   melsvos lūpos;

-   vėmimas ar negalėjimas tinkamai maitintis;

-   didelis nuovargis, negalėjimas užmigti, ilgas verkimas;

-   sustingę ar išglebę raumenys;

-   tremoras, drebėjimas ar priepuoliai.

Jei Jūsų kūdikiui po gimimo pasireiškia kuris nors iš šių simptomų ir Jums tai kelia susirūpinimą, kreipkitės į akušerę ar gydytoją, kurie gali patarti.

 

Seroxat gali nedideliais kiekiais patekti į motinos pieną. Jei Jūs vartojate Seroxat, prieš pradėdama žindyti, dar kartą kreipkitės į gydytoją ir tai aptarkite. Kartu su savo gydytoju Jūs galite nuspręsti, kad žindysite kūdikį vartodama Seroxat.

 

Tokie vaistai kaip Seroxat gali pabloginti Jūsų sėklos kokybę. Nors šio vaisto įtaka vaisingumui nežinoma, Seroxat vartojimo metu kai kurių vyrų vaisingumas gali būti paveiktas.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Galimas šalutinis Seroxat poveikis yra svaigimas, sumišimas, mieguistumas ar apsiblausęs regėjimas. Jei Jums atsirado toks šalutinis poveikis, vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima.

 

 

3. KAIP VARTOTI SEROXAT

 

Seroxat visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Kartais Jums gali reikėti išgerti pusę tabletės ar daugiau nei vieną tabletę. Ši lentelė Jums parodys, kiek tablečių reikia išgerti.

 

 

Dozė

Reikia išgerti tablečių

 

 

10 mg

Viena rožinė tabletė

arba pusė baltos tabletės

 

 

20 mg

Viena balta tabletė

arba dvi rožinės tabletės

 

 

30 mg

Viena mėlyna tabletė

   arba pusantros baltos tabletės

   arba viena balta tabletė + viena rožinė tabletė

   arba trys rožinės tabletės

 

 

40 mg

Dvi baltos tabletės

   arba viena mėlyna tabletė + viena rožinė tabletė

   arba keturios rožinės tabletės

 

 

50 mg

Viena mėlyna tabletė + viena balta tabletė

   arba dvi su puse baltos tabletės

   arba dvi baltos tabletės + viena rožinė tabletė

   arba penkios rožinės tabletės

 

 

60 mg

Dvi mėlynos tabletės

   arba trys baltos tabletės

   arba šešios rožinės tabletės

 

 

Įvairioms būklėms įprastinės dozės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

 

 

 

Pradinė dozė

Rekomenduojama paros dozė

Maksimali paros dozė

 

 

Depresija

20 mg

20 mg

50 mg

 

 

Obsesinis kompulsinis sindromas

20 mg

40 mg

60 mg

 

 

Panikos sutrikimai

10 mg

40 mg

60 mg

 

 

Socialinio nerimo sutrikimas

20 mg

20 mg

50 mg

 

 

Potrauminio streso sindromas

20 mg

20 mg

50 mg

 

 

Generalizuoto nerimo sutrikimas

20 mg

20 mg

50 mg

 

 

 

Gydytojas Jums patars, nuo kokios Seroxat dozės reikia pradėti. Dauguma žmonių pradeda jaustis geriau po keleto savaičių. Jei Jums po tiek laiko nepasidarys geriau, kreipkitės į gydytoją, kuris Jums patars. Gydytojas gali nuspręsti palaipsniui didinti dozę po 10 mg iki maksimalios paros dozės.

Išgerkite tabletes iš ryto su maistu.

 

Išgerkite jas užsigerdami stikline vandens.

 

Nekramtykite.

 

Gydytojas pasakys Jums, kiek laiko turėsite gerti šias tabletes. Tai gali trukti daugelį mėnesių ar net ilgiau.

 

Vyresnio amžiaus ligoniai

Maksimali vyresnių nei 65 metų amžiaus ligonių paros dozė yra 40 mg.

 

Pacientai, sergantys kepenų ar inkstų ligomis

Jeigu turite problemų su kepenimis ar sunkią inkstų ligą, Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad Jums reikia skirti mažesnę nei įprasta Seroxat dozę.

 

Pavartojus per didelę Seroxat dozę

Niekada negerkite daugiau tablečių nei rekomendavo Jūsų gydytojas. Jei išgėrėte per daug Seroxat tablečių (ar išgėrė kas nors kitas), nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar važiuokite į ligoninę. Parodykite jiems tablečių pakuotę. Pavartojus per didelę Seroxat dozę gali atsirasti bet kuris iš 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“ minimų ar toliau pateiktų simptomų: karščiavimas, nekontroliuojamas raumenų įsitempimas.

 

Pamiršus pavartoti Seroxat

Gerkite vaistą kiekvieną dieną tuo pačiu metu.

Jei pamiršote išgerti dozę ir atsiminėte prieš eidamas miegoti, išgerkite nedelsdamas. Toliau tęskite kaip įprastai.

Jei atsiminėte naktį ar kitą dieną, praleistos dozės negerkite. Jums gali atsirasti nutraukimo simptomų, bet jie turėtų praeiti, kai įprastu laiku išgersite kitą dozę.

 

Ką daryti, jei nesijaučiate geriau

Seroxat nepašalins Jūsų simptomų iš karto – visų antidepresantų poveikiui atsirasti reikia tam tikro laiko. Kai kurie žmonės pradeda jaustis geriau per keletą savaičių, bet kai kuriems tai gali užtrukti ilgiau. Kai kuriems žmonėms, vartojantiems antidepresantus, prieš būsimą pagerėjimą būna savijautos pablogėjimas. Jei Jūs nepasijusite geriau po keleto savaičių, kreipkitės į gydytoją, kuris Jums patars. Jūsų gydytojas paprašys Jus apsilankyti po keleto savaičių. Pasakykite gydytojui, kad Jūs nepradėjote jaustis geriau.

 

Nustojus vartoti Seroxat

Nenutraukite Seroxat vartojimo, kol nepasakys gydytojas.

Nutraukiant Seroxat vartojimą, gydytojas padės Jums per keletą savaičių ar mėnesių palaipsniui sumažinti dozę – tai turėtų padėti sumažinti nutraukimo efekto tikimybę. Vienas iš būdų tai padaryti yra palaipsniui mažinti Jūsų vartojamą Seroxat dozę po 10 mg per savaitę. Daugumai žmonių nutraukus Seroxat vartojimą simptomai būna nesunkūs ir praeina savaime per 2 savaites. Kitiems žmonėms šie simptomai gali būti sunkesni ar trukti ilgiau.

 

Jeigu Jums išsivystė nutraukimo sindromas mažinant vartojamų tablečių kiekį, Jūsų gydytojas gali nupręsti, kad turėtumėte mažinti vartojamų tablečių kiekį lėčiau. Jei nutraukus Seroxat vartojimą Jums išsivystė sunkus nutraukimo sindromas, kreipkitės į gydytoją. Jis gali Jūsų paprašyti vėl pradėti vartoti tabletes ir mažinti jų skaičių lėčiau.

 

Net jeigu Jums ir išsivystė nutraukimo sindromas, Jūs galėsite nutraukti Seroxat vartojimą.

 

Galimas nutraukimo sindromas pabaigus gydymą

 

Tyrimai rodo, kad 3 iš 10 pacientų, nustoję vartoti Seroxat, patiria vieną ar daugiau simptomų. Kai kurių nutraukimo sindromo simptomų pasitaiko dažniau nei kitų.

 

Dažniausias šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 10 žmonių:

- apsvaigimas, svyravimas ar sutrikusi pusiausvyra;

- smeigtukų ar adatų badymo pojūtis, deginimas ir (rečiau) elektros šoko pojūčiai, taip pat ir galvoje, zvimbimas, švilpimas, čirškimas ar kitas nuolatinis triukšmas ausyse (ūžimas ausyse);

- miego sutrikimai (ryškūs sapnai, košmarai, nemiga);

- nerimas;

- galvos skausmai.

 

Nedažnas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 100 žmonių:

- liguistumas (pykinimas);

- prakaitavimas (įskaitant naktinius prakaitavimus);

- neramumas ar sujaudinimas;

- tremoras (drebėjimas);

- sumišimas ar dezorientacija;

- viduriavimas (laisvi viduriai);

- jausmingumas ar dirglumas;

- regėjimo sutrikimai;

- širdies plazdėjimas ar mušimas (smarkus plakimas).

 

Jei Jūs susirūpinęs dėl Seroxat vartojimo nutraukimo ir nutraukimo sindromo, kreipkitės į gydytoją.

 

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

Seroxat, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labiau tikėtina, kad šalutinis poveikis vartojant Seroxat dažniau gali pasireikšti per keletą pirmų vartojimo savaičių.

 

Jei gydymo metu atsiras kuris nors iš šių šalutinio poveikio reiškinių, kreipkitės į gydytoją.

 

Jums gali tekti kreiptis į gydytoją ar nedelsiant važiuoti į ligoninę.

 

Nedažnas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 100 žmonių:

- jei Jums atsiras kraujosruvų ar kraujavimas, įskaitant ir vėmimą krauju ar tuštinimąsi krauju, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar važiuokite į ligoninę;

- jei pastebėjote, kad negalite šlapintis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar važiuokite į ligoninę.

 

Retas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 1000 žmonių:

- jei Jus ištiko traukulių priepuolis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar važiuokite į ligoninę;

- jei jaučiatės neramus ir jaučiate, kad negalite ramiai sėdėti ar stovėti, Jums gali būti būsena, vadinama akatizija. Padidindami Seroxat dozę šiuos simptomus galite pasunkinti. Jei Jūs taip jaučiatės, kreipkitės į gydytoją;

- jei jaučiatės pavargęs, silpnas ar sumišęs, o Jūsų raumenys skausmingi, sustingę ar nekoordinuoti, tai gali būti dėl to, kad kraujyje yra mažai natrio. Jei Jums atsirado tokių simptomų, kreipkitės į gydytoją.

 

Labai retas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 10 000 žmonių:

- alerginės reakcijos į Seroxat. Jeigu Jums atsiras raudonas ir nelygus odos bėrimas, pradės tinti vokai, veidas, lūpos, burna ar liežuvis, pradės niežėti ar pasidarys sunku kvėpuoti ar ryti, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar važiuokite į ligoninę;

- jeigu Jums atsiras kurie nors ar visi toliau išvardyti simptomai, Jums gali būti būsena, vadinama serotonino sindromu. Gali būti tokių simptomų: sumišimas, neramumas, prakaitavimas, drebėjimas, krūpčiojimas, haliucinacijos (keisti vaizdai ir garsai), staigūs raumenų trūkčiojimai ar greitas širdies plakimas. Jei Jūs taip jaučiatės, kreipkitės į gydytoją;

- ūmi glaukoma. Jei akys taps skausmingos ir regėjimas pasidarys apsiblausęs, kreipkitės į gydytoją.

 

Dažnis nežinomas

Kai kuriems pacientams vartojantiems Seroxat, ar netrukus po vartojimo nutraukimo, kilo minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę (žr. 2 skyrių „Kas žinotina prieš vartojant Seroxat“)

 

Kitas gydymo metu galintis atsirasti šalutinis poveikis

 

Labai dažnas šalutinis poveikis, pasitaikantis daugiau nei 1 iš 10 žmonių:

- liguistumas (pykinimas). Seroxat vartojant ryte su maistu sumažės pykinimo tikimybė;

- lytinio potraukio ar lytinės funkcijos pokyčiai. Pavyzdžiui, orgazmo nebuvimas, vyrams – nenormali erekcija ir ejakuliacija.

 

Dažnas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 10 žmonių:

- padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje;

- apetito stoka;

- blogas miegas (nemiga) ar mieguistumas;

- neįprasti sapnai (įskaitant košmarus);

- svaigimas ar drebėjimas (tremoras);

- galvos skausmas;

- sujaudinimas;

- keistas silpnumas;

- apsiblausęs regėjimas;

- žiovulys, sausa burna;

- viduriavimas ar vidurių užkietėjimas;

- vėmimas;

- svorio didėjimas;

- prakaitavimas.

 

Nedažnas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 100 žmonių:

- trumpalaikis kraujospūdžio padidėjimas, arba sumažėjimas, dėl kurio galite jausti svaigulį ar net apalpti, jei staigiai atsistojate;

- dažnesnis nei įprastai širdies ritmas;

- judesių nebuvimas, sustingimas, drebėjimas ar nenormalūs judesiai burnoje ir liežuviu;

- vyzdžių išsiplėtimas;

- odos bėrimas;

- sumišimas;

- haliucinacijos (keisti vaizdai ir garsai);

- negalėjimas nusišlapinti (šlapimo susilaikymas) arba nekontroliuojamas, nevalingas šlapinimasis (šlapimo nelaikymas).

 

Retas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 1000 žmonių:

- nenormali pieno gamyba krūtyse vyrams ir moterims;

- reta širdies veikla;

- poveikis kepenims, kurį galima nustatyti tiriant kepenų funkciją pagal kraujo rodiklius;

- panikos priepuoliai;

- hiperaktyvus elgesys ar mintys (manija);

- atsiskyrimas nuo savęs (depersonalizacija);

- nerimas;

- nenugalimas noras judinti kojas (neramių kojų sindromas);

- skausmas sąnariuose ar raumenyse.

 

Labai retas šalutinis poveikis, pasitaikantis 1 iš 10 000 žmonių:

- kepenų problemos, dėl kurių pagelsta oda ar akių baltymai;

- skysčių ar vandens sankaupos, kurios gali sukelti rankų ar kojų sutinimą;

- jautrumas saulės šviesai;

- skausminga ilgai trunkanti erekcija;

- mažas trombocitų kiekis kraujyje.

 

Kai kuriems Seroxat vartojantiems pacientams atsiranda zvimbimas, šnypštimas, švilpimas, čirškimas ar kitas nuolatinis triukšmas ausyse (ūžimas ausyse).

 

Pastebėta, kad vartojant tokios grupės vaistus, kaip Seroxat, padidėja kaulų lūžių rizika.

 

Jei dėl Seroxat vartojimo kyla kokių nors klausimų, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką, kurie Jums patars. Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI SEROXAT

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant lizdinės plokštelės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Seroxat vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Jeigu vartojate po pusę tabletės, atsargiai laikykite jas pakuotėje.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.   KITA INFORMACIJA

 

Seroxat sudėtis

 

-  Veiklioji medžiaga yra paroksetinas. Vienoje tabletėje yra 30 mg paroksetino (paroksetino hidrochlorido hemihidrato pavidalu).

-  Pagalbinės medžiagos

Tabletės branduolys: kalcio-hidrofosfato dihidratas (E341), magnio stearatas (E470b), karboksimetilkrakmolo A natrio druska.

Tabletės plėvelė: hipromeliozė (E464), titano dioksidas (E171), makrogolis 400, polisorbatas 80 (E433) ir indigokarminas (E132).

 

Seroxat išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Mėlyna ovalo formos abipus išgaubta plėvele dengta tabletė, kurios vienoje pusėje įspausta užrašas „SEROXAT 30“ arba „30“, kitoje pusėje yra laužimo linija. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Seroxat tiekiamas lizdinėmis plokštelėmis arba plastikinėmis talpyklėmis (buteliais).

Pakuotė yra 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 arba 500 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex,

TW8 9 GS

Jungtinė Karalystė

 

Gamintojas

 

SmithKline Beecham plc. (trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals)

Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9QJ

Jungtinė Karalystė

 

Arba

 

Glaxo Wellcome Production

Terras 1, Zone Industrielle du Terras, 53100 Mayenne,

Prancūzija

 

arba

 

S.C. Europharm S.A.

2 Panselelor St

Brasov

County of Brasov

500419

Rumunija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

A. Goštauto g. 40A

LT-01112 Vilnius

Lietuva

 

Šis vaistinis preparatas yra registruotas EEA valstybėse narėse šiais pavadinimais:

 

Licencijos numeris 566/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Belgija   Seroxat

Čekija Seroxat

Danija Seroxat

Estija   Seroxat

Graikija  Seroxat

Airija  Seroxat 30 mg film – coated tablet

Liuksemburgas  Seroxat

Nyderlandai Seroxat 30 mg tablets

Slovakija   Seroxat 30 mg

Slovėnija   Seroxat

Jungtinė Karalystė   Seroxat

 

Licencijos numeris 567/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Belgija    Aropax

Liuksemburgas   Aropax

Nyderlandai  Paroxetine GSK 30 mg

Slovėnija Paroxat

 

Licencijos numeris 568/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Nyderlandai  Paroxetine 30 A

 

Licencijos numeris 569/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Nyderlandai   Paroxetine Ratiopharm

 

Licencijos numeris 591/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Airija    Parox 30 mg film – coated tablets

Nyderlandai      Paroxetine SKB 30 mg

 

Licencijos numeris 592/02, 30 mg plėvele dengtos tabletės:

Nyderlandai      Paroxetine 30 mg

 

Jums gali būti naudinga surasti savitarpio pagalbos grupę ar pacientų organizaciją, tai padėtų Jums daugiau sužinoti apie Jūsų būklę. Išsamiau galės paaiškinti Jūsų gydytojas.

 

Pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-07-26

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.