Pramipexol Torrent


Pramipexol Torrent 0,7mg tabletės N30
Torrent Pharma
Kaina apie 25.36 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletės

Pramipexol Torrent 0,18 mg tabletės

Pramipexol Torrent 0,35 mg tabletės

Pramipexol Torrent 0,54 mg tabletės

Pramipexol Torrent 0,7 mg tabletės

Pramipexol Torrent 1,1 mg tabletės

Pramipeksolis

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti

(net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-   Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

1   Kas yra Pramipexol Torrent ir kam jis vartojamas

2   Kas žinotina prieš vartojant Pramipexol Torrent

3   Kaip vartoti Pramipexol Torrent

4   Galimas šalutinis poveikis

5   Kaip laikyti Pramipexol Torrent 

6   Kita informacija

 

 

1. KAS YRA PRAMIPEXOL TORRENT IR KAM JIS VARTOJAMAS

Pramipexol Torrent priklauso vaistų, vadinamų dopamino agonistais, grupei. Jie stimuliuoja dopamino receptorius, esančius galvos smegenyse. Dopamino receptorių stimuliavimas galvos smegenyse sukelia nervinius impulsus, padedančius kontroliuoti kūno judesius.

Pramipexol Torrent vartojamas toliau išvardytais atvejais:

-  idiopatinės Parkinsono ligos simptominis gydymas. Galima vartoti vien Pramipexol Torrent arba kartu su levodopa;

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PRAMIPEXOL TORRENT

Pramipexol Torrent vartoti negalima:

-  jei Jums yra alergija (padidėjęs jautrumas) pramipeksoliui arba bet kuriai pagalbinei Pramipexol Torrent medžiagai (žr. 6 skyrių ).

 

Specialių atsargumo priemonių reikia

Prieš pradėdami vartoti Pramipexol Torrent pasakykite gydytojui, jei Jums buvo pasireiškusios ar dabar atsirado toliau išvardytos būklės:

-  inkstų liga;

-  haliucinacijos (nesančių daiktų pojūtis, matymas arba girdėjimas). Dažniausiai pasireiškia regos haliucinacijos;

-  diskinezija (nenormalūs, nekontroliuojami galūnių judesiai). Jei Parkinsono liga progresavusi ir Jūs vartojate levodopa, tai gydymo Pramipexol Torrent pradžioje gali pasireikšti diskinezija;

-  mieguistumas ir staigūs miego priepuolių epizodai;

-  elgesio pokyčiai (patologinis potraukis lošti kortomis, neįveikiamas potraukis apsipirkti), sustiprėjęs lytinis potraukis, per daug prisivalgote; 

-  psichozė (atsiranda panašūs į šizofreniją simptomai);

-  regėjimo sutrikimas. Vartojant Pramipexol Torrent reikia reguliariai tikrintis akis;

-  sunki širdies arba kraujagyslių liga. Norėdami išvengti staigaus kraujospūdžio sumažėjimo (pvz., atsistojant), turite reguliariai matuoti savo kraujospūdį, ypač gydymo pradžioje;

-  būklės pasunkėjimas. Yra žinoma, kad jei simptomai atsiranda anksčiau, negu įprastai, jie būna sunkesni ir apima kitas galūnes.

Vaikai ir paaugliai

Vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams Pramipexol Torrent vartoti nerekomenduojama.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto (vaistus, žolinius preparatus, sveiko maisto produktus ar maisto papildus), pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Turite vengti Pramipexol Torrent vartoti kartu su antipsichoziniais vaistais.

Būkite atsargūs, jei vartojate toliau išvardytų vaistų:

-  cimetidino (jis vartojamas padidėjusiam skrandžio rūgštingumui mažinti ir opai gydyti);

-  amantadino (jis vartojamas Parkinsono ligai gydyti);

-  meksiletino (vaisto, vartojamo širdies ritmo sutrikimui gydyti, t.y. būklei, vadinamai skilvelių

aritmija).

Jei Jūs vartojate levodopa ir pradedate gerti Pramipexol Torrent, levodopa dozę rekomenduojama sumažinti.

Elkitės atsargiai, jei Jūs vartojate bet kokių raminamųjų vaistų arba geriate alkoholio, nes Pramipexol Torrent gali sukelti kenksmingą poveikį gebėjimui vairuoti arba dirbti su mechanizmais.

Pramipexol Torrent vartojimas su maistu ir gėrimais

Būtina laikytis atsargumo, jei Pramipexol Torrent vartojimo laikotarpiu geriate alkoholio. Pramipexol Torrent galima vartoti valgio metu arba nevalgius. Nurydami tabletes užsigerkite vandeniu.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate nėščia, manote, kad esate nėščia ar ketinate pastoti, pasitarkite su gydytoju. Jei Jums būtina gydymą Pramipexol Torrent tęsti, tuomet gydytojas su Jumis turi tai apsvarstyti.

Ar Pramipexol Torrent daro žalingą poveikį vaisiui, nežinoma. Vis dėlto, jei esate nėščia, nevartokite Pramipexol Torrent, nebent gydytojas nurodytų jo gerti.

Žindymo laikotarpiu Pramipexol Torrent vartoti negalima. Pramipexol Torrent gali slopinti pieno gamybą. Be to, vaisto gali patekti į motinos pieną ir į kūdikio organizmą. Jei Pramipexol Torrent vartoti būtina, kūdikio žindymą reikia nutraukti.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pramipexol Torrent vartojimo laikotarpiu gali atsirasti haliucinacijų (daiktų, kurių nėra, pojūtis, matymas arba girdėjimas). Atsiradus tokiam poveikiui, vairuoti ar dirbti su mechanizmais negalima.

Pramipexol Torrent gali sukelti snaudulį (labai didelį mieguistumą) arba staigius miego priepuolių epizodus, ypač ligoniams, sergantiems Parkinsono liga. Jei Jums pasireiškė minėtas šalutinis poveikis, vairuoti ar dirbti su mechanizmais draudžiama. Jei toks poveikis pasireiškia, būtinai pasakykite gydytojui.

 

 

3. KAIP VARTOTI PRAMIPEXOL TORRENT 

Pramipexol Torrent visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jis patars, kokią tinkamą vaisto dozę vartoti.

Pramipexol Torrent reikia vartoti valgio metu arba nevalgius. Tabletę reikia nuryti, užsigeriant vandeniu.

Parkinsono liga

Paros dozę reikia padalyti į 3 lygias dalis. Paprastai pirmąją gydymo savaitę reikia gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletę tris kartus per parą (tai atitinka 0,264 mg paros dozę).

 

1-oji savaitė

Tablečių kiekis

Gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletę tris kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,264

 

Gydytojo nurodymu ši dozė gali būti didinama kas 5 – 7 paras tol, kol simptomai tampa kontroliuojami (vartojama palaikomoji dozė).

 

 2-oji savaitė

 3-oji savaitė

Tablečių kiekis

Gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,18 mg tabletę tris kartus per parą arba

Gerti po dvi Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletes tris kartus per parą

Gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,35 mg tabletę tris kartus per parą arba

gerti po dvi Pramipexol Torrent 0,18 mg tabletes tris kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,54

1,1

 

Paprastai palaikomoji paros dozė yra 1,1 mg. Tačiau dozę vėliau galima didinti. Jei būtina, gydytojas gali paros dozę padidinti iki didžiausios, t.y. 3,3 mg pramipeksolio per parą. Galima ir mažesnė palaikomoji paros dozė, t.y. geriama po tris Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletes per parą.

 

Mažiausia palaikomoji dozė

Didžiausia palaikomoji dozė

Tablečių kiekis

Gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletę tris kartus per parą

Gerti po vieną Pramipexol Torrent 1,1 mg tabletę tris kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,264

3,3

 

Pacientai, sergantys inkstų liga

Jei Jūs sergate vidutinio sunkumo arba sunkia inkstų liga, gydytojas Jums paskirs mažesnę dozę. Tokiu atveju tablečių reikės gerti tik vieną arba du kartus per parą. Jei sergate vidutinio sunkumo inkstų liga, paprastai gydymo pradžioje reikia gerti po vieną Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletę du kartus per parą. Jei inkstų liga yra sunki, pradinė įprastinė dozė yra tik viena Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletė per parą.

Pavartojus per didelę Pramipexol Torrent dozę

Jei neapdairiai išgėrėte per daug tablečių,

-  būtinai nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba į artimiausios ligoninės priėmimo skyrių.

-  Jums gali pasireikšti vėmimas, neramumas arba bet kuris šalutinio poveikio simptomas, išvardytas 4 skyriuje („Galimas šalutinis poveikis“).

Pamiršus pavartoti Pramipexol Torrent

Nesijaudinkite. Šią dozę tiesiog praleiskite ir atėjus įprastam laikui vaistą vartokite taip, kaip nurodyta. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Pramipexol Torrent

Nepasitarus su gydytoju, Pramipexol Torrent vartojimo nutraukti negalima. Jei Jums reikia nutraukti šio vaisto vartojimą, gydytojas turės laipsniškai mažinti dozavimą. Tai sumažina simptomų pasunkėjimo riziką.

Jei Jūs sergate Parkinsono liga, staigiai nutraukti Pramipexol Torrent vartojimo negalima. Staigiai nutraukus vaisto vartojimą, Jums galėtų pasireikšti būklė, vadinama piktybiniu neurolepsiniu sindromu. Tokia būklė sukelia didelę riziką sveikatai. Jos simptomai:

-akinezija (raumenų judesių nebuvimas),

-raumenų rigidiškumas,

-karščiavimas,

-nestabilus kraujospūdis,

-tachikardija (dažnas širdies plakimas), 

-minčių susipainiojimas,

-gilėja sąmonės sutrikimas (pvz., ištinka koma).

 

Jei kyla klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Pramipexol Torrent, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Šalutinių poveikių dažnumas nurodomas taip:

Labai dažni

Pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 vartotojų

Dažni

Pasireiškia 1 - 10 iš 100 vartotojų

Nedažni

Pasireiškia 1 - 10 iš 1000 vartotojų

Reti

Pasireiškia 1 - 10 iš 10000 vartotojų

Labai reti

Pasireiškia mažiau negu 1 iš 10000 vartotojų

Dažnis nežinomas

Dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

 

Jei Jūs sergate Parkinsono liga, gali pasireikšti toliau išvardyti šalutinio poveikio atvejai. 

Labai dažni

-Diskinezija (pvz., nenormalūs, nekontroliuojami galūnių judesiai).  

-Mieguistumas.

-Svaigulys.

-Pykinimas (šleikštulys).

-Hipotenzija (žemas kraujospūdis).

Dažni

-Potraukis neįprastai elgtis.

-Haliucinacijos (daiktų, kurių nėra, jutimas, matymas arba girdėjimas).

-Minčių susipainiojimas.

-Nuovargis.

-Mieguistumas (nemiga).

-Skysčių kaupimasis, paprastai kojose (periferinė edema).

-Galvos skausmas.

-Nenormalūs sapnai.

-Vidurių užkietėjimas.

-Nerimastingumas.

-Amnezija (atminties sutrikimas).

-Matymo sutrikimas.

-Vėmimas.

-Kūno svorio mažėjimas.

Nedažni

-Paranoja (pvz., perdėta baimė dėl savo sveikatos).

-Manija.

-Didelis mieguistumas dienos metu ir staigaus užmigimo priepuoliai.

-Hiperkinezija (nevalingi įvairių kūno dalių judesiai ir nesugebėjimas jų suvaldyti).

-Svorio augimas.

-Padidėjęs seksualumas (pvz., padidėjęs lytinis potraukis).

-Alerginė reakcija (pvz., išbėrimas, niežulys, padidėjęs jautrumas).

-Galvos svaigimas.

-Patologinis potraukis azartiniams žaidimams, ypač tuo atveju, jei Pramipexol Torrent vartojama didelėmis dozėmis.

-Padidėjęs seksualumas.

-Neįveikiamas potraukis apsipirkti.

-Dispnėja (pasunkėjęs kvėpavimas).

-Pneumonija (infekcinė plaučių liga).

 

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

-Gausus valgymas (per daug prisivalgoma), persivalgymas (hiperfagija).

Jei pasireiškia sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI PRAMIPEXOL TORRENT

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus Pramipexol Torrent vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Pramipexol Torrent sudėtis

 

-  Veiklioji medžiaga yra pramipeksolis.

Vienoje tabletėje yra 0,125 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 0,088 mg pramipeksolio.

Vienoje tabletėje yra 0,25 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 0,18 mg pramipeksolio.

Vienoje tabletėje yra 0,5 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 0,35 mg pramipeksolio.

Vienoje tabletėje yra 0,75 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 0,54 mg pramipeksolio.

Vienoje tabletėje yra 1,0 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 0,7 mg pramipeksolio.

Vienoje tabletėje yra 1,5 mg pramipeksolio dihidrochlorido monohidrato, atitinkančio 1,1 mg pramipeksolio.

-  Pagalbinės medžiagos yra manitolis, kukurūzų krakmolas,bevandenis koloidinis silicio dioksidas, pregelifikuotas kukurūzų krakmolas, povidonas K 30, magnio stearatas.

 

Pramipexol Torrent išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Pramipexol Torrent 0,088 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais, nedengtos, pažymėtos "P1" vienoje pusėje ir lygios kitoje pusėje.

 

Pramipexol Torrent 0,18 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais, nedengtos, pažymėtos "P2" abiejose laužimo vagelės pusėse, vienoje tabletės pusėje ir lygios kitoje pusėje. Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Pramipexol Torrent 0,35 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, abipus išgaubtos, nedengtos, pažymėtos "P3" abiejose laužimo vagelės pusėse, vienoje tabletės pusėje ir su laužimo vagele iš kitos pusės. Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Pramipexol Torrent 0,54 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais, nedengtos, pažymėtos "P4" abiejose laužimo vagelės pusėse, vienoje tabletės pusėje ir lygios kitoje pusėje. Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Pramipexol Torrent 0,7 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais, nedengtos, pažymėtos "P5" abiejose laužimo vagelės pusėse, vienoje tabletės pusėje ir lygios kitoje pusėje. Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Pramipexol Torrent 1,1 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, plokščios, nuožulniais kraštais, nedengtos, pažymėtos "P6" abiejose laužimo vagelės pusėse, vienoje tabletės pusėje ir lygios kitoje pusėje. Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

Visi stiprumai tiekiami pakuotėse po 20, 30, 60 arba 100 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Torrent Pharma GmbH

Sudwestpark 50

90449 Nurnberg

Vokietija

 

Gamintojas

Heuamnn Pharma GmbH & Co. Generica KG

Sudwestpark 50

90449 Nurnberg

Vokietija

 

Šis vaistinis preparatas EEE šalyse narėse yra registruotas tokiais pavadinimais:

 

Vokietija Pramipexol  Heumann 0,088/0,18/0,35/0,54/0,7/1,1 mg Tabletten

Ispanija   Pramipexol Torrent 0,088/0,18/0,35/0,54/0,7/1,1mg comprimidos

Italija Pramipexolo Torrent 0,088/0,18/0,35/0,54/0,7/1,1mg compresse

Lietuva Pramipexol Torrent 0,088/0,18/0,35/0,54/0,7/1,1mg tabletės

Rumunija   Pramipexol Torrent 0,088/0,18/0,35/0,54/0,7/1,1mg comprimate

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

Torrent Pharma GmbH

Tel. +370 687 14 6 14

[email protected]

 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-04-01

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.