Norestal


Norestal 10mg plėvele dengtos tabletės N28
Norameda
Kaina apie 12.06 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Norestal 5 mg plėvele dengtos tabletės

Norestal 10 mg plėvele dengtos tabletės

Norestal 15 mg plėvele dengtos tabletės

Norestal 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Norestal ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Norestal

3. Kaip vartoti Norestal

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Norestal

6. Kita informacija

1. KAS YRA NORESTAL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Escitalopramas yra selektyvaus poveikio serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei priklausantis antidepresantas. Šie vaistai veikia serotonino sistemą smegenyse, t. y. didina jo kiekį. Manoma, kad serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra svarbus veiksnys, skatinantis atsirasti depresiją ir su ja susijusias ligas.

Norestal vartojama toliau išvardytoms ligoms gydyti:

- depresijos sutrikimui (didžiosios depresijos epizodui);

- panikos sutrikimui su agorafobija (pvz., baime išeiti iš namų, įeiti į parduotuvę, būti minioje ar viešose vietose) arba be jos;

- socialinio nerimo sutrikimui (socialinei fobijai);

- generalizuoto nerimo sutrikimui;

- obsesiniam - kompulsiniam sutrikimui.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT NORESTAL

Norestal vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Norestal medžiagai;

- jeigu tuo pat metu vartojate neselektyvaus negrįžtamojo poveikio monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių (žr. poskyrį „Kitų vaistų vartojimas").

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Jeigu yra panikos sutrikimas, kai kuriems pacientams gydymo pradžioje gali sustiprėti nerimo simptomai. Vis dėlto tęsiant gydymą paprastai tokie simptomai išnyksta savaime per 2 savaites. Kad sumažėtų tokių paradoksinių nerimo simptomų atsiradimo tikimybė, rekomenduojama vartoti mažą pradinę dozę (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Norestal").

Jei gydymo metu atsiranda traukulių, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Norestal negalima vartoti sergant nestabilia epilepsija. Jei epilepsija kontroliuojama, pacientui būtina atidi priežiūra, o jei traukulių padažnėja, šio vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti.

Norestal turi atsargiai vartoti pacientai, kuriems anksčiau buvo pasireiškusi manija ar hipomanija (patologiškai pakili nuotaika). Jei gydymo metu ligoniui atsiranda manija, Norestal vartojimą būtina nutraukti.

Gydymo Norestal laikotarpiu gali pakisti cukraus kiekis cukriniu diabetu sergančių pacientų kraujyje. Gali reikėti keisti insulino ar geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę.

Depresinis sutrikimas būna susijęs su padidėjusia minčių apie savižudybę, save žalojančio elgesio bei savižudybės rizika. Tokia rizika išliek tol, kol neatsiranda aiškaus būklės pagerėjimo (pirmą savaitę ar net kelias savaites jo gali ir nepasireikšti). Kol tokio pagerėjimo neatsiranda, pacientas turi būti atidžiai stebimas. Klinikinė gydymo antidepresantais patirtis rodo, kad ankstyvosiomis pagerėjimo stadijomis savižudybės pavojus paprastai padidėja.

Kitokios psichikos būklės, gydomos Norestal, irgi gali būti susijusios su savižudybe susijusio elgesio pavojaus padidėjimu. Be to, šios būklės gali pasireikšti kartu su depresiniu sutrikimu (didžiosios depresijos epizodu). Gydant kitokius psichikos sutrikimus, reikia imtis tokių pačių atsargumo priemonių, kaip ir gydant ligonius, kuriems yra didžiosios depresijos epizodas.

Jei pastebėjote, kad atsirado minčių apie savižudybę arba kad norite pakenkti sau, iš karto pasakykite gydytojui arba globėjui!

Ypač didelis savižudybės pavojus kyla, jei Jūs jau prieš gydymą bandėte žudytis arba galvojote apie savižudybę arba jei buvo kilęs didelis savižudybės pavojus, todėl gydytojas Jus stebės atidžiau. Be to, atidžiau stebėti rekomenduojama ligonius, kurie anksčiau niekada nevartojo antidepresantų.

Vartojant SSRI buvo akatizijos atvejų (jai būdingas subjektyviai nemalonus ar trikdantis nenustygstamumas bei poreikis judėti, dažnai žmogus negali sėdėti ar ramiai stovėti). Didžiausia tokio poveikio tikimybė būna per kelias pirmąsias gydymo savaites.

Gauta duomenų apie SSRI vartojimo metu pasireiškiantį retą šalutinį poveikį hiponatremiją (mažą natrio kiekį kraujyje). Tikėtina tokio poveikio priežastis yra nepakankama antidiurezinio hormono sekrecija (NAHS), t. y. smegenų hormono, reguliuojančio vandens pusiausvyrą organizme, stoka. Paprastai, gydymą nutraukus, toks sutrikimas iš karto praeina. Padidėjusios rizikos pacientams, pvz., senyviems žmonėms, ciroze sergantiems pacientams ar ligoniams, vartojantiems kitokių hiponatremiją sukelti galinčių vaistų, Norestal būtina vartoti atsargiai.

Gauta duomenų, kad į Norestal panašūs vaistai gali sukelti taškinių ar dėminių odos ir gleivinės kraujosruvų (ekchimozę ir purpurą). Ypač atsargiai šio vaisto reikia vartoti ligoniams, kuriems yra padidėjęs kraujavimo pavojus, bei pacientams, kurie tuo pat metu vartoja kraujo krešėjimą veikiančių vaistų, pvz., acetilsalicilo rūgšties, nesteroidinių preparatų nuo reumato (vaistų nuo skausmo), kai kurių vaistų nuo psichozės (netipinių antipsichozinių preparatų bei fenotiazinų) arba daugumą triciklių antidepresantų. Riziką didina ir kartu vartojami tiklopidinas ir dipiridamolis (trombų susidarymo pavojų mažinantys vaistai) bei geriamieji antikoaguliantai (kraujo krešėjimą slopinantys vaistai).

Šiuo metu klinikinė Norestal vartojimo kartu su gydymu elektra sukeltais traukuliais patirtis yra labai nedidelė, todėl taip gydyti reikia atsargiai.

Norestal nerekomenduojama vartoti kartu su selektyvaus grįžtamojo poveikio MAO-A inhibitoriais, pvz., moklobemidu, nes gali kilti serotonino sindromo pasireiškimo pavojus (žr. poskyrį „Kitų vaistų vartojimas").

Norestal rekomenduojama atsargiai vartoti kartu su serotoninerginį poveikį sukeliančiais vaistais, pvz., sumatriptanu, kitokiais triptanais, tramadoliu ar triptofanu. Pacientams, SSRI vartojusiems kartu su serotoninerginį poveikį sukeliančiais vaistais, buvo retų serotonino sindromo atvejų. Šiam sindromui būdingas įvairių simptomų derinys, pvz., didelis motorinis nenustygstamumas (ažitacija), drebulys (tremoras), raumenų trūkčiojimas (mioklonija) ir kūno temperatūros padidėjimas (hipertermija).

Jei atsiranda tokių simptomų, Norestal ir serotoninerginių vaistų vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, kuris pradės simptominį gydymą.

Nerekomenduojama kartu u Norestal vartoti paprastųjų jonažolių (Hypericum perforatum) preparatų, kadangi didėja šalutinio poveikio pavojus (žr. poskyrį „Kitų vaistų vartojimas").

Jei gydymas Norestal nutraukiamas, dozę reikia mažinti palaipsniui ir gydymą nutraukti per 1‑2 savaites, kad neatsirastų nutraukimo simptomų (žr. skyrių „Kaip vartoti Norestal").

Pacientams, sergantiems išemine širdies liga, Norestal būtina vartoti atsargiai, nes trūksta klinikinės tokių ligonių gydymo patirties.

Vaikų ir jaunesnių kaip 18 metų paauglių gydymas

Escitalopramas paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės medikamentus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti escitalopramo jaunesniems nei 18 metų pacientams, jei, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė escitalopramo jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metu pacientams, vartojantiems escitalopramo, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie escitalopramo poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Toliau išvardyti vaistai gali keisti Norestal poveikį arba Norestal gali keisti jų poveikį.

Norestal negalima vartoti kartu su neselektyvaus poveikio MAO inhibitoriais (jais irgi gydoma depresija), kadangi toks derinys gali sukelti sunkų šalutinį poveikį, įskaitant serotonino sindromą (žr. poskyrį „Norestal vartoti negalima" bei skyrių „Galimas šalutinis poveikis").

Jei buvo gydoma negrįžtamojo poveikio MAO inhibitoriais (vaistais nuo depresijos), nutraukus jų vartojimą, Norestal galima pradėti vartoti po 14 parų.

Baigus gydymą Norestal, neselektyvaus poveikio MAO inhibitorių (vaistų nuo depresijos) galima pradėti vartoti ne anksčiau kaip po 7 parų.

Norestal nerekomenduojama vartoti kartu su grįžtamojo selektyvaus poveikio MAO-A inhibitoriumi moklobemidu (vaistu nuo depresijos), kadangi kyla serotonino sindromo (būklės, kurią sukelia serotonino perteklius smegenyse) pavojus. Gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas ir vėmimas. Gydymo Norestal negalima pradėti mažiausiai vieną dieną po moklobemido vartojimo nutraukimo (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia").

Jei kartu su Norestal moklobemido vartoti būtina, gydymo pradžioje būtina vartoti mažiausią dozę, tokį pacientą turi labai atidžiai stebėti medikas.

Norestal būtina atsargiai vartoti su selegilinu (negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitoriumi, kuriuo gydomi Parkinsono ligos simptomai), kadangi gali atsirasti serotonino sindromas. Selegilino galima saugiai vartoti kartu su ne didesne kaip 10 mg raceminio citalopramo paros doze.

Jei tuo pat metu vartojama sumatriptano (vaisto nuo migrenos), kitokių triptanų arba tramadolio (vaisto nuo skausmo), gali prasidėti serotonino sindromas. Jei vartojant minėto derinio kyla problemų, pasitarkite su gydytoju (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia").

Jei kartu su Norestal vartojama kitokių vaistų, mažinančių traukulių atsiradimo slenkstį, pvz.:

- antidepresantų (triciklių, SSRI);

- neuroleptikų (vaistų nuo psichozės, pvz., fenotiazinų, tioksantenų ir butirofenonų);

- meflokvino (vaisto nuo maliarijos);

- bupropiono (vaisto, padedančio mesti rūkyti);

- tramadolio (vaisto nuo skausmo),

būtinas atsargumas, nes vaistų grupės, kuriai priklauso ir Norestal, preparatai irgi gali mažinti šį slenkstį.

Gauta duomenų apie kartu su toliau išvardytais vaistais vartojamų SSRI (antidepresantų) poveikio sustiprėjimą.

- Ličiu (juo gydomas bipolinis sutrikimas arba manija pasireiškianti depresija).

- Triptofanu (juo gydoma depresija).

Dėl šios priežasties SSRI kartu su šiais vaistais galima vartoti tik labai atsargiai. Jei Norestal vartojant kartu su ličiu ar triptofanu atsiranda karščiavimas, raumenų trūkčiojimas, susijaudinimas ar sumišimas, iš karto kreipkitės į gydytoją.

Jei escitalopramo vartojama kartu su paprastųjų jonažolių preparatais, gali padidėti šalutinio poveikio pavojus (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia").

Kadangi gali pakisti kraujo krešėjimas, pacientams, kurie vienu metu vartoja Norestal ir geriamųjų kraujo krešėjimą slopinančių vaistų, būtina ypač atidi priežiūra, ypač gydymo Norestal pradžioje ir pabaigoje (žr. poskyrį „Specialių atsargumo priemonių reikia").

Nors duomenų apie escitalopramo ir alkoholio sąveiką nėra, vartojant Norestal, kaip ir kitokių centrinę nervų sistemą veikiančių vaistų, alkoholio gerti nerekomenduojama.

Norestal apykaitą kontroliuoja specifiniai kepenų fermentai (citochromo P-450 izofermentai, daugiausia CYP2C19, kiek mažiau - CYP3A4 ir CYP2D6).

Vaistai, slopinantys šiuos kepenų fermentus, pvz.:

- omeprazolas, esomeprazolas ir lansoprazolas (vaistai nuo skrandžio sutrikimų);

- fluvoksaminas (antidepresantas);

- tiklopidinas (kraujo krešėjimą veikiantis vaistas);

- bendrojo poveikio fermentų inhibitorius cimetidinas (jis panašus į omeprazolį, juo gydomi skrandžio sutrikimai);

gali didinti kartu vartojamo Norestal kiekį kraujo plazmoje. Tokių vaistų kartu su Norestal būtina vartoti atsargiai, o pasireiškus šalutiniam poveikiui, gali reikėti mažinti Norestal plėvele dengtų tablečių dozę.

Norestal gali slopinti kitų vaistų, kuriuos skaido specifiniai kepenų fermentai (CYP2D6, CYP2C19), katabolizmą (skilimą), todėl gali padidėti šių medžiagų kiekis kraujyje ir audiniuose.

Dėl šios priežasties Norestal būtina atsargiai vartoti kartu su:

- flekainidu, propafenonu ir metoprololiu (vaistais nuo didelio kraujo spaudimo ir širdies ligų);

- vaistais, veikiančiais centrinę nervų sistemą ir metabolizuojamais daugiausia dalyvaujant CYP2D6, pvz., antidepresantais (pvz., dezipraminu, klomipraminu, nortriptilinu) ir neuroleptikais (vaistais nuo psichozės, pvz., risperidonu, tioridazinu ir haloperidoliu).

Jei kartu vartojama vaistų, kurių metabolizme dalyvauja CYP2C19, gali reikti keisti dozę.

Kartu su Norestal vartojant dezipramino (vaisto nuo depresijos) ir metoprololio (vaisto nuo didelio kraujo spaudimo bei širdies ligų), šių vaistų kiekis kraujyje padidėja.

Jei kartu su Norestal vartojama dezipramino, klomipramino, nortriptilino, risperidono, tioridazino, haloperidolio, flekainido, propafenono bei metoprololio, dozę reikia koreguoti. Aptarkite tai su gydytoju.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Tyrimų su gyvūnais metu pasireiškė poveikis augimui ir kaulų susidarymui, tačiau duomenų apie sklaidos defektus negauta.

Nėštumo laikotarpiu Norestal vartojama tik tuo atveju, jei indikacija aiški, ir labai rūpestingai įvertinus gydomąjį poveikį motinai ir žalingo poveikio riziką embrionui ar vaikui.

Jei SSRI (šiai vaistų grupei priklauso ir Norestal) vartojama paskutiniais trimis nėštumo mėnesiais, naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo sindromas, įskaitant neurologinius elgesio sutrikimus. Moterų, vartojusių SSRI iki pat gimdymo, naujagimiams atsirado toks poveikis: kvėpavimo pasunkėjimas, odos melsvumas, traukuliai, kūno temperatūros pokyčiai, žindymo sutrikimai, vėmimas, mažas cukraus kiekis kraujyje, sustingę ar suglebę raumenys, sustiprėję refleksai, drebulys, nervingumas, irzlumas, letargija, nuolatinis verkimas, mieguistumas ir miego sutrikimai. Tai gali būti serotoninerginis poveikis arba nutraukimo sindromas. Jei SSRI vartojama nėštumo laikotarpiu, jų vartojimo negalima nutraukti staiga.

Žindymo laikotarpis

Manoma, kad veikliosios medžiagos patenka į moters pieną, todėl gydymo laikotarpiu maitinti krūtimi nerekomenduojama.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Net vartojamas taip, kaip nurodyta, šis vaistas gali pabloginti reakciją tiek, kad sutriktų gebėjimas vairuoti ar valdyti mechanizmus. Nedirbkite be saugumo užtikrinimo.

3. KAIP VARTOTI NORESTAL

Norestal visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Įprastinės dozės (jei gydytojas nenurodė kitaip)

Depresijos gydymas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, rekomenduojama kartą per parą gerti 10 mg dozę. Atsižvelgiant į ligos sunkumą ir paciento reakciją, dozę galima didinti (didžiausia paros dozė yra 20 mg).

Panikos sutrikimo su agorafobija arba be jos gydymas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, pirmąją savaitę rekomenduojama vartoti 5 mg paros dozę, vėliau ji didinama iki 10 mg. Atsižvelgiant į ligos sunkumą ir paciento reakciją, dozę galima didinti (didžiausia paros dozė yra 20 mg).

Socialinio nerimo sutrikimo (socialinės fobijos) gydymas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, rekomenduojama kartą per parą gerti 10 mg dozę. Paprastai, kol išnyksta simptomai, gydyti reikia 2‑4 savaites. Atsižvelgęs į paciento reakciją, gydytojas paros dozę gali keisti (ji gali būti 5‑20 mg).

Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, iš pradžių rekomenduojama kartą per parą gerti 10 mg dozę. Atsižvelgęs į paciento reakciją, gydytojas dozę gali didinti iki didžiausios paros dozės, t. y. 20 mg. Jei gydoma ilgai, būtina reguliariai vertinti gydymo naudą.

Obsesinio - kompulsinio sutrikimo (OKS) gydymas

Jei gydytojas nenurodė kitaip, iš pradžių kartą per parą gerti 10 mg dozę. Atsižvelgęs į paciento reakciją, gydytojas dozę gali didinti iki didžiausios paros dozės, t. y. 20 mg. Jei gydoma ilgai, būtina reguliariai vertinti gydymo naudą.

OKS yra lėtinė liga, todėl, siekiant užtikrinti, kad simptomai išnyko, gydyti reikia pakankamai ilgai.

Senyvi pacientai

Paprastai gydymo pradžioje gydoma puse rekomenduojamos dozės, o didžiausia paros dozė turi būti mažesnė nei kitiems ligoniams. t. y. mažesnė nei 20 mg.

Norestal veiksmingumas senyviems pacientams, kuriems yra socialinio nerimo sutrikimas (socialinė fobija), netirtas.

Pacientai, kuriems yra specifinių rizikos veiksnių

Jeigu yra lengvas arba vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, pirmąsias 14 dienų patariama gydyti 5 mg paros doze. Atsižvelgęs į paciento reakciją, gydytojas dozę gali didinti ir nurodyti vartoti 10 mg paros dozę. Ligoniams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, šio vaistinio preparato reikia vartoti atsargiai, o dozė turi būti didinama labai atidžiai.

Jeigu yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia. Ligoniams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.), šio vaisto reikia vartoti atsargiai.

Pacientams, kurių organizme metabolizmas, dalyvaujant CYP2C19 (specifiniam kepenų fermentui), vyksta silpnai, pirmąsias dvi gydymo savaites rekomenduojama pradinė 5 mg paros dozė. Atsižvelgiant į organizmo reakciją, paros dozė gali būti didinama iki 10 mg.

Kaip ir kada vartoti Norestal

Plėvele dengtą tabletę reikia gerti kartą per parą, neatsižvelgiant į valgymo laiką. Ją reikia nuryti sveiką, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens).

Kaip ilgai vartoti Norestal

Kol pasireikš pagerėjimas, vartojant Norestal, kaip ir kitų vaistų nuo depresijos, panikos sutrikimo, socialinio nerimo sutrikimo bei generalizuoto nerimo sutrikimo, gali praeiti kelios (2‑4) savaitės. Vadinasi, Norestal būtina vartoti toliau net tuo atveju, jei kurį laiką būklė negerėja.

Negalima keisti dozės nepasitarus su gydytoju.

Gydant panikos sutrikimą su agarofobija arba be jos, stipriausias poveikis pasireiškia maždaug po 3 mėnesių.

Bendra kiekvieno ligonio gydymo trukmė labai skiriasi, ją nustato gydytojas. Vartokite vaisto visą numatytą laikotarpį, net jei jaučiatės geriau arba jei išnyko simptomai, kad liga vėl nepasunkėtų ar nepasikartotų. Depresiją rekomenduojama gydyti dar mažiausiai 6 mėnesius po to, kai išnyksta simptomai.

Panikos sutrikimas ir socialinio nerimo sutrikimas gydomi keletą mėnesių.

Gydymo negalima pabaigti staiga: vieną ar dvi savaites lėtai palaipsniui turi būti mažinama dozė, kad neatsirastų nutraukimo simptomų.

Jei manote, kad Norestal veikia per stipriai arba per silpnai, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Pavartojus per didelę Norestal dozę

Duomenų apie perdozavus atsirandančias reakcijas nėra. Vis dėlto perdozavimo atveju kreipkitės į gydymą.

Pamiršus pavartoti Norestal

Jei pamiršote išgerti Norestal dozę, kitą dozę gerkite įprastu metu. Dvigubos dozės gerti negalima.

Nustojus vartoti Norestal

Jei gydymą norite nutraukti, būtinai prieš tai pasitarkite su gydytoju. Jis gali norėti imtis tinkamų priemonių. Nenutraukite vaisto vartojimo savo nuožiūra, nepasitarę su gydytoju.

Nutraukus gydymą Norestal, ypač staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų (toks poveikis pasireiškia dažnai). Nutraukimo simptomų atsiradimo pavojus padidėja, jei Norestal vartojama ilgai, didelė dozė arba jei dozė sumažinama per greitai. Daugumai ligonių šie simptomai būna lengvi ir per dvi savaites praeina savaime. Vis dėlto kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs ir trukti ilgai (2‑3 mėnesius ar ilgiau). Jei baigus gydymą Norestal atsiranda sunkių nutraukimo simptomų, kreipkitės į gydytoją. Jis gali patarti vėl pradėti gerti tablečių ir dozę mažinti lėčiau.

Nutraukimo simptomai yra svaigulys (pusiausvyros sutrikimas arba nelaikymas), dilgčiojimo, badymo, deginimo ir (rečiau) elektros šoko pojūtis (toks pojūtis gali būti ir galvoje), miego sutrikimas (intensyvūs sapnai, košmariški sapnai, negalėjimas miegoti), nerimo pojūtis, galvos skausmas, pykinimas, prakaitavimas (taip pat naktį), nenustygstamumas ar ažitacija, tremoras (drebulys), sumišimas ar dezorientacija, emocionalumas ar irzlumas, viduriavimas (laisvi viduriai), regos sutrikimai, virpantys ar mušantys širdies susitraukimai (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Norestal, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis dažniausiai pasireiškia pirmąją arba antrąją gydymo savaitę ir tęsiant gydymą paprastai palengvėja ir suretėja.

Jei gydymo metu pasireiškia bet kuris toliau išvardytas šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją.

Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100).

Kraujavimas iš skrandžio ir žarnų.

Retas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000).

Odos, liežuvio, lūpų ar veido patinimas arba kvėpavimo ar rijimo pasunkėjimas (alerginė reakcija).

Aukšta temperatūra, baimingas susijaudinimas, sumišimas, drebulys bei staigūs raumenų judesiai (tai gali būti retai pasireiškiančios būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai).

Jei atsiranda toliau išvardytų nepageidaujamų reakcijų, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją arba ligoninę.

Šlapinimosi pasunkėjimas.

Traukuliai (priepuoliai).

Odos ir akių baltymų pageltimas (tai kepenų veiklos sutrikimo bei kepenų uždegimo požymiai).

Be to, gauta duomenų apie toliau išvardytą šalutinį poveikį.

Labai dažnas šalutinis poveikis (daugiau kaip 1 žmogui iš 10): pykinimas.

Dažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10)

Generalizuotas nerimas, nenustygstamumas, nenormalūs sapnai, miego sutrikimas, mieguistumas, galvos svaigimas, pojūčiai odoje (pvz., deginimas, badymas, niežulys ar dilgčiojimas) be aiškios fizinės priežasties, drebulys, žiovulys.

Lytinio potraukio sumažėjimas, orgazmo nebuvimas moterims, lytinio potraukio sumažėjimas ir ejakuliacijos sutrikimas vyrams.

Viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas.

Nosies užsikimšimas arba bėgimas (sinusitas).

Prakaitavimo sustiprėjimas.

Nuovargis, karščiavimas.

Sąnarių arba raumenų skausmas.

Kūno svorio padidėjimas.

Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100)

Nevalingas gręžimas dantimis ar jų sukandimas, baimingas susijaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, sumišimas.

Skonio pojūčio sutrikimas, miego sutrikimas, alpulys.

Kraujavimas iš nosies.

Su menstruacijomis nesusijęs kraujavimas iš gimdos, nenormaliai gausios ar užsitęsusios menstruacijos.

Dilgėlinė (urtikarija), išbėrimas, niežulys.

Plaukų slinkimas.

Kojų ir rankų patinimas.

Vyzdžių išsiplėtimas (midriazė), neryškus matomas vaizdas, spengimas ausyse.

Greitas širdies plakimas.

Kūno svorio sumažėjimas.

Retas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000)

Agresija, depersonalizacija, haliucinacijos.

Su savižudybe susiję reiškiniai.

Lėtas širdies plakimas.

Toliau išvardytas kai kuriems pacientams pasireiškęs šalutinis poveikis, kurio dažnis nežinomas.

Manija.

Judesių sutrikimai (nevalingi raumenų judesiai).

Pieno tekėjimas iš nemaitinančių moterų krūtų.

Skausminga varpos erekcija.

Kraujavimo sutrikimai, įskaitant odos ir gleivinės kraujavimą (ekchimozę) ir mažą trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopenija).

Kraujo spaudimo sumažėjimas staiga keičiant padėtį iš gulimos į stovimą.

Natrio kiekio kraujyje sumažėjimas (tokio poveikio simptomai yra pykinimas ir bloga savijauta su raumenų silpnumu ar sumišimu).

Išskiriamo šlapimo kiekio padidėjimas (netinkama ADH sekrecija).

Nenormalūs kepenų veiklos tyrimų rodmenys (kepenų fermentų kiekio kraujyje padidėjimas).

Be to, žinomas ir kitoks šalutinis poveikis, atsirandantis vartojant vaistų, veikiančių panašiai kaip escitalopramas (veiklioji Norestal medžiaga). Toks poveikis yra motorinis nenustygstamumas (akatizija) ir anoreksija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI NORESTAL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant lizdinės plokštelės ir dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Norestal vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Norestal sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Vienoje plėvele dengtos tabletėje yra 5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu)

- Pagalbinės medžiagos. Tabletės branduolys: mikrokristalinė celiuliozė, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, kroskarmeliozės natrio druska, talkas, magnio stearatas. Tabletės plėvelė: hipromeliozė (6cP), titano dioksidas (E 171), makrogolis 6000.

Norestal išvaizda ir kiekis pakuotėje

Norestal 5 mg. Apvali abipus išgaubta balta plėvele dengta tabletė (6 mm skersmens), vienoje pusėje ženklas „E".

Norestal 10 mg. Ovali abipus išgaubta balta plėvele dengta tabletė (6,4 x 9,25 mm skersmens) su vagele vienoje pusėje ir ženklu „E" kitoje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Norestal 15 mg. Ovali abipus išgaubta balta plėvele dengta tabletė (7,3 x 10,6 mm skersmens) su vagele vienoje pusėje ir ženklu „E" kitoje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Norestal 20 mg. Ovali abipus išgaubta balta plėvele dengta tabletė (8 x 11,7 mm skersmens) su vagele vienoje pusėje ir ženklu „E" kitoje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Norestal pakuotėje yra 28 arba 56 tabletės lizdinėmis plokštelėmis

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

UAB Norameda

Meistrų 8a

Vilnius LT-02189

Lietuva

Gamintojas

Actavis hf

Reykjavikurvegur 78

P.O. Box 420

IS-222 Hafnarfjordur

Islandija

arba

Actavis Ltd

B16 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 08

Malta

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Norameda

Meistrų 8a, Vilnius, LT-02189 Lietuva

+370 5 230 6499

el. paštas: info@norameda.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-12-17 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.