Nepalin


NEPANIL 10mg plėvele dengtos tabletės N28
Gedeon Richter
Kaina apie 11.67 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

NEPANIL 5 mg plėvele dengtos tabletės

NEPANIL 10 mg plėvele dengtos tabletės

NEPANIL 15 mg plėvele dengtos tabletės

NEPANIL 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas (oksalato pavidalu)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra NEPANIL ir kam jis vartojimas

2. Kas žinotina prieš vartojant NEPANIL

3. Kaip vartoti NEPANIL

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti NEPANIL

6. Kita informacija

1. KAS YRA NEPANIL IR KAM JIS VARTOJAMAS

NEPANIL, kurio sudėtyje yra escitalopramo, yra antidepresantas, priklausantis selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei.

NEPANIL yra vartojamas depresijai, nerimo sutrikimams, socialinio nerimo sutrikimui (dar vadinamam socialine fobija), generalizuoto nerimo sutrikimui ir obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui gydyti.

- Depresijai yra būdinga bloga, prislėgta nuotaika, energijos trūkumas, melancholija, menko savęs vertinimo arba nevertinimo jausmai, miego sutrikimai, vengimas arba nesugebėjimas atlikti kasdieninių užduočių. Sergant depresija taip pat gali kilti minčių apie savižudybę. Be to, depresija sergantys pacientai gali kentėti ir nuo nerimo simptomų.

- Panikos sutrikimas apibūdinamas netikėtu didelės panikos ar nerimo atsiradimu pacientams, kai jie susiduria su specifinėmis situacijomis arba bijo patirti naujų priepuolių. Atskiriems pacientams priepuolių atsiranda dėl skirtingų priežasčių. Priepuoliai atsinaujina, kai pacientas vėl susiduria su tokia pat situacija.

- Socialinio nerimo sutrikimas, dar vadinamas socialine fobija, yra susijęs su perdėta socialinių situacijų baime. Pacientai vengia socialinių situacijų, kurios jiems galėtų sukelti nerimą arba įtampą.

- Obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui yra būdingos nepageidaujamos mintys ir pasikartojantys elgesio elementai.

NEPANIL palengvina šiuos simptomus ir leidžia pasijusti geriau.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT NEPANIL

NEPANIL vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei NEPANIL medžiagai (žr. 6 skyrių). Pasitarkite su gydytoju, jeigu manote, kad esate alergiškas šioms medžiagoms;

- jeigu vartojate kitus vaistinius preparatus, priklausančius MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vartojamą Parkinsono ligai gydyti), moklobemidą (vartojamą depresijai gydyti) ir linezolidą (antibiotiką);

- jeigu vartojate kitus vaistus, kurie priklauso vaistų grupei, vadinamai neselektyviaisiais monoaminooksidazės (MAOI) inhibitoriais, tokius kaip fenelzinas, izokarboksazidas ir tranilciprominas, kurie taip pat yra vartojami depresijai gydyti. Jeigu Jūs vartojate bet kurį iš šių vaistų, prieš pradedant vartoti NEPANIL yra būtina palaukti 14 dienų. Nustojus vartoti NEPANIL reikia palaukti 7 dienas prieš pradedant vartoti bet kurį iš šių vaistų;

- taip pat žr. „Kitų vaistų vartojimas".

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prašome pasakyti gydytojui apie bet kokią kitą savo būklę arba negalavimą.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Escitalopramas paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šio tipo vaistinius preparatus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, minčių apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio), apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti escitalopramo jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė escitalopramo jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems escitalopramą, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš anksčiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta duomenų, ar saugus ilgalaikis escitalopramo poveikis šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kaip ir vartojant kitus vaistus, kuriais gydoma depresija ir susijusios ligos, pagerėjimas nėra pasiekiamas iš karto. Pradėjus gydymą NEPANIL gali prireikti keleto savaičių, kol pasijusite geriau. Gydant panikos sutrikimą paprastai reikia 2–4 savaičių, kol būklė pagerėja. Gydymo pradžioje kai kurie pacientai gali pajusti padidėjusį nerimą, kuris pranyksta tęsiant gydymą. Todėl yra labai svarbu, kad tiksliai vykdytumėte gydytojo nurodymus, nenutrauktumėte gydymo ir nekeistumėte dozės su juo nepasitarę.

Kai kurie pacientai, sergantys maniakine-depresine liga, gali pereiti į maniakinę fazę. Tai pasireiškia neįprastais ir greitais idėjų pokyčiais, neadekvačiu laimės pojūčiu ar pernelyg dideliu fiziniu aktyvumu. Tai pajutę kreipkitės į gydytoją.

Tokie simptomai kaip neramumas arba sunkumas sėdėti ar stovėti ramiai taip pat gali pasireikšti pirmomis gydymo savaitėmis. Pajutę šiuos simptomus nedelsdami pasakykite gydytojui.

Kartais galite nesuvokti anksčiau išvardytų simptomų, todėl būtų naudinga paprašyti draugo arba giminaičio, kad atkreiptų dėmesį į galimus Jūsų elgesio pasikeitimo požymius.

Jeigu atsiranda neramių minčių arba gydymo metu patiriate bet kurį iš minėtų simptomų, nedelsdami pasakykite apie tai gydytojui arba kreipkitės į artimiausią ligoninę.

Tai ypač svarbu:

- jei kada nors buvo pasireiškusi manija (ypač pakili nuotaika) arba hipomanija (irzli nuotaika);

- jei kraujyje yra sumažėjęs natrio kiekis;

- jei taikoma elektrokonvulsinė terapija (EKT);

- jei sergate sunkia kepenų liga arba kepenų funkcija yra susilpnėjusi;

- jeigu yra inkstų funkcijos nepakankamumas;

- jeigu sergate diabetu;

- jei sergate koronarine širdies liga;

- jeigu sergate epilepsija arba jei Jums yra buvę traukulių. Gydant visais vaistais nuo depresijos, traukuliai kelią ypatingą pavojų;

- jeigu gydant NEPANIL, kuriame yra escitalopramo, patiriate traukulių arba jų padažnėja. Tokiu atveju labai svarbu informuoti gydytoją;

- jei pasireiškia poodinis kraujavimas. Buvo gauta pranešimų, kad tokie vaistai kaip NEPANIL gali paskatinti poodinį kraujavimą (pvz., padidėja polinkis susidaryti mėlynėms). Pavojus padidėja, jei yra polinkis kraujuoti arba jei taip pat vartojate vaistus, kurie veikia kraujo krešėjimo greitį;

- pavojus taip pat padidėja, jei vartojate vaistus, kurie turi įtakos kraujo krešėjimui.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai (ypač per paskutines 14 dienų) vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Escitalopramo negalima vartoti kartu su šiais vaistais:

- selegilinu (vartojamas Parkinsono ligai gydyti), moklobemidu (vartojamas depresijai gydyti);

- linezolidu (antibiotikas);

- fenelzinu, iproniazidu, izokarboksazidu, nialamidu ir tranilciprominu, kurie taip pat yra vartojami depresijai gydyti.

Escitalopramą ir toliau išvardytus vaistus vartoti kartu reikia atsargiai:

- meflokviną (vartojamas maliarijai gydyti), nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- neuroleptinius (vaistai šizofrenijai, psichozei gydyti) antidepresantus, tokie kaip bupropionas, nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- flekainidą, propafenoną ir metoprololį (vartojami širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), dezipraminą, klomipraminą ir nortriptiliną (vaistai nuo depresijos) ir risperidoną, tioridaziną bei haloperidolį (vaistai nuo psichozės). Gali tekti tikslinti escitalopramo dozes;

- ličiu, vaistu maniakinei depresinei psichozei gydyti;

- imipraminą ir dezipraminą (abu vartojami depresijai gydyti).

Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate escitalopramą kartu su bet kuriuo iš šių vaistų:

- sumatriptaną ir panašius vaistus (vartojami migrenai gydyti);

- tramadolį (vartojamas esant stipriam skausmui), nes padidėja šalutinio poveikio rizika. Jei vartojant šį derinį atsiranda kokių nors neįprastų simptomų, kreipkitės į gydytoją;

- cimetidiną, lansoprazolą ir omeprazolą (vartojami nuo skrandžio opaligės), nes gali padidinti escitalopramo koncentraciją kraujyje. Jei vartojate dideles escitalopramo dozes ir jaučiate sunkumą, kai kartu vartojate cimetidiną arba omeprazolą, gydytojas gali sumažinti escitalopramo dozę;

- jonažolės preparatą (Hypericum perforatum) (augalinis vaistas, vartojamas depresijai gydyti), nes gali padidėti šalutinių reiškinių pavojus, jeigu kartu vartojate escitalopramą su augaliniais preparatais, kurių sudėtyje yra jonažolės;

- vaistus, kurie turi įtakos kraujo krešėjimui:

geriamuosius antikoaguliantus: tokie vaistai yra tiklopidinas, dipiridamolis ir fenprokumonas (šie vaistai vartojami sumažinti trombozės rizikai), varfarinas (vartojamas esant, pvz., kraujo krešulių kojose ar plaučiuose). Geriamųjų antikoaguliantų poveikis gali pasikeisti, todėl prieš Jums pradedant ir baigus vartoti escitalopramą gydytojas tikriausiai patikrins kraujo krešėjimo laiką, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoagulianto dozę.

Jei escitalopramą vartojate kartu su bet kuriuo iš minėtų vaistų, pasitarkite su gydytoju.

NEPANIL vartojimas su maistu ir gėrimais

NEPANIL galima vartoti su maistu arba be jo.

Nenustatyta, kad NEPANIL sustiprintų alkoholio poveikį. Tačiau gydymo NEPANIL metu vartoti alkoholio nerekomenduojama.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

Nevartokite NEPANIL, jei esate nėščia, jei planuojate pastoti arba maitinate krūtimi, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojų ir naudą.

Pagrindiniai poveikiai, kurie gali pasireikšti Jūsų naujagimiui, jeigu vartojate šios grupės vaistus (antidepresantus):

- jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote NEPANIL, turėtumėte žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti toks šalutinis poveikis: sunkumas kvėpuoti, odos mėlis, traukuliai, kūno temperatūros kitimas, sunkesnis žindimas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, sustirę ar išglebę raumenys, stipresni refleksai, drebulys, pašiurpimas, irzlumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir sunkumas užmigti. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją;

- nėštumo metu staiga nutraukti NEPANIL vartojimą negalima.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nors NEPANIL nesukelia mieguistumo ir buvo nustatyta, kad jis neturi įtakos intelektinėms funkcijoms, tačiau bet koks psichiką veikiantis vaistinis preparatas gali susilpninti gebėjimą vertinti ir įgūdžius.

Kol nežinote, kaip vaistas Jus veikia, vairuoti ir valdyti mechanizmus turėtumėte atsargiai.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines NEPANIL medžiagas

Vaisto sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI NEPANIL

NEPANIL visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Viena NEPANIL dozė yra geriama kasdien, vieną kartą per parą.

- NEPANIL galima vartoti kartu su maistu ar be jo. Nurykite tabletę užsigerdami stikline vandens. Tabletės nekramtykite.

- Jei būtina, tabletę galima perlaužti. Pirmiausia tabletę padėkite ant lygaus paviršiaus, kad dalijimo vagelė būtų nukreipta į viršų. Tabletę galima perlaužti pirštais spaudžiant abu tabletės kraštus.

Įprastinė dozė

Suaugusieji

- Depresija. Įprastinė dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti. Rekomenduojama didžiausia dozė yra 20 mg per parą.

- Panikos sutrikimas. Pirmosiomis savaitėmis vartoti pradinę dozę – 5 mg kartą per parą, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios paros dozės – 20 mg.

- Socialinio nerimo sutrikimas / socialinė fobija. Įprastinė dozė yra 10 mg kartą per parą. Kad simptomai sumažėtų paprastai reikia 2–4 savaičių. Atsižvelgdamas į Jūsų savijautą vartojant vaistą, gydytojas gali sumažinti dozę iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

- Obsesinis-kompulsinis sutrikimas. Pradinė rekomenduojama dozė yra 10 mg kartą per parą. Priklausomai nuo individualios paciento reakcijos į vaistą gydytojas gali dozę padidinti iki didžiausios 20 mg dozės per parą.

Ypatingi pacientai

- Pacientams, kurie serga lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos nepakankamumu, dozės tikslinti nereikia. Atsargumo priemonių reikia imtis pacientams, kurių inkstų nepakankamumas yra sunkus.

- Pacientams, sergantiems kepenų liga (lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumas), pradinė rekomenduojama dozė yra 5 mg per parą pirmąsias dvi gydymo savaites. Gydytojas gali padidinti dozę iki 10 mg per parą. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų nepakankamumas, vaisto reikia vartoti atsargiai.

Vartojimas vaikams ir paaugliams iki 18 metų amžiaus

- NEPANIL paprastai neskiriamas vaikams ir paaugliams iki 18 metų amžiaus.

Senyvi pacientai

- Įprastinė pradinė dozė yra 5 mg per parą. Rekomenduojama, kad didžiausia dozė būtų mažesnė nei 20 mg.

Didesnės nei 20 mg NEPANIL dozės per parą saugumas nebuvo tiksliai ištirtas.

Vartojimo trukmė

Gydymo trukmė kiekvienam pacientui gali skirtis.

- Kaip ir vartojant kitus vaistus depresijos, gydant panikos sutrikimą ir socialinę fobiją, gali prireikti keleto savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Todėl nenustokite vartoti NEPANIL, net jei prireiktų laiko, kol pajusite, kad Jūsų būklė pagerėjo. Niekada nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

- Turite vartoti tabletes tiek laiko, kiek nurodė gydytojas, net ir tada, kai pradedate jaustis geriau. Užslėpta liga gali tęstis ilgai, ir jei gydymą baigsite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Todėl gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po to, kai vėl pasijutote gerai.

Nustojus vartoti NEPANIL

Nenutraukite NEPANIL vartojimo tol, kol gydytojas neliepė. Baigus visą gydymo kursą, paprastai rekomenduojama keletą savaičių palaipsniui mažinti NEPANIL dozę.

Staigaus nutraukimo reikia vengti. Baigiant gydymą escitalopramu, dozę reikia palaipsniui mažinti per vieną ar dvi savaites, kad būtų išvengta galimų nutraukimo simptomų. Dažniausiai pasitaikantys nutraukimo simptomai yra svaigulys, pykinimas ir galvos skausmas, jutimo sutrikimai (įskaitant paresteziją (nenormalų pojūtį, pvz., deginimą, dilgsėjimą) ir t. t., elektros iškrovos pojūtį), miego sutrikimai (nemiga ir intensyvūs sapnai), sujaudinimas arba nerimas, pykinimas ir (arba) vėmimas, tremoras (nevalingas drebulys arba virpėjimas), minčių susipainiojimas, prakaitavimas, viduriavimas, palpitacijos (nemalonus smarkaus širdies plakimo pojūtis), emocinis nestabilumas, irzlumas, regėjimo sutrikimai.

Speciali informacija apie Jūsų ligą

Savęs sužalojimo pavojus

Kartais kelias pirmąsias gydymo nuo depresijos savaites, kol dar nepasireiškia visas vaisto antidepresinis poveikis, gali atsirasti ar padaugėti minčių apie savęs sužalojimą. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jei Jums kyla tokių neramių minčių arba potyrių.

Manijos epizodai

Kai kurie pacientai, sergantys maniakine-depresine liga, gali pereiti į maniakinę fazę. Jai būdingos gausios ir greitai besikeičiančios idėjos, perdėtas linksmumas ir pernelyg didelis fizinis aktyvumas. Tokiais atvejais yra svarbu kreiptis į gydytoją.

Panikos sutrikimai

Pradėję gydytis pacientai, kurie turi polinkį į panikos priepuolius, iš tiesų gali patirti laikiną padidėjusio nerimo periodą, kuris paprastai praeina per pirmąsias 1–2 savaites. Todėl esant panikos sutrikimui rekomenduojama maža pradinė dozė.

Vartojimas vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Žr. 2 skyrių.

Pavartojus per didelę NEPANIL dozę

Jei manote, kad Jūs išgėrėte ar kas nors kitas išgėrė per daug NEPANIL tablečių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių. Padarykite tai, net jei apsinuodijimo požymių nėra. Vykdami pas gydytoją ar į ligoninę pasiimkite kartu NEPANIL buteliuką.

Perdozavimo požymiai gali būti galvos svaigimas, drebulys, susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, sumažėjęs kraujo spaudimas ir organizmo skysčio ir druskų pusiausvyros pokyčiai.

Pamiršus pavartoti NEPANIL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę, nes taip jūs rizikuojate vaisto perdozuoti. Kitą dozę išgerkite kaip įprasta.

Jei kyla klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

NEPANIL, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis, tęsiant gydymą, paprastai praeina po kelių savaičių.

Prašome įsidėmėti, kad kai kurie negalavimai gali būti ir Jūsų ligos simptomai, kurie lengvės Jums sveikstant.

Praneškite gydytojui, jeigu Jums pasireiškė bent vienas iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių.

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):

- neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą į virškinimo traktą.

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

- jeigu pradėjo tinti oda, liežuvis, lūpos arba veidas, tapo sunku kvėpuoti arba nuryti (alerginė reakcija), nedelsdami praneškite gydytojui arba vykite į ligoninę;

- jeigu prasidėjo karščiavimas, sujaudinimas, minčių susipainiojimas, drebulys ir nevalingi raumenų traukuliai, tai gali būti retos būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai. Jeigu Jums tai pasireiškė, praneškite gydytojui.

Jeigu Jums pasireiškė toliau išvardyti šalutiniai poveikiai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę:

- sunkumas šlapintis;

- traukuliai, taip pat žr. skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia";

- odos ir akių baltymo pageltimas, kuris yra kepenų funkcijos sutrikimo (hepatito) požymis.

Be anksčiau išvardytų, nustatyti tokie šalutiniai poveikiai:

Labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

- pykinimas.

Dažnas (daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

- užgulta arba varvanti nosis (sinusitas);

- sumažėjęs arba padidėjęs apetitas;

- nerimas, nerimastingumas, neįprasti sapnai, sunkumas užmigti, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas;

- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas;

- padidėjęs prakaitavimas;

- raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija);

- lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, moterims gali būti sunku patirti orgazmą);

- nuovargis, karščiavimas;

- svorio padidėjimas.

Nedažnas (daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

- dilgėlinis bėrimas (dilgėlinė), bėrimas, niežulys (pruritas);

- dantų griežimas, sujaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipainiojimas;

- sutrikęs miegas, pakitęs skonio pojūtis, apalpimas (sinkopė);

- išsiplėtę vyzdžiai (midriazė), regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse (tinitas);

- plaukų slinkimas;

- kraujavimas iš makšties;

- svorio sumažėjimas;

- dažnas širdies plakimas;

- rankų ir kojų patinimas;

- kraujavimas iš nosies.

Retas (daugiau kaip 1 iš 10 000, bet mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

- agresyvumas, savo asmenybės realumo nesuvokimas, haliucinacijos;

- retas širdies plakimas.

Šalutinis poveikis, apie kurį pranešė kai kurie pacientai (dažnis nėra žinomas):

- mintys apie savęs žalojimą arba savižudybę, taip pat žr. skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia";

- sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (simptomai: silpnumo jausmas, raumenų silpnumas arba sumišimas);

- galvos svaigimas atsistojant, nes sumažėja kraujo spaudimas (ortostatinė hipotenzija);

- pakitę kepenų funkcijos tyrimų rezultatai (kepenų baltymų padaugėjimas kraujyje);

- judėjimo sutrikimai (nevalingi raumenų judesiai);

- skausminga erekcija (priapizmas);

- kraujavimo sutrikimai, įskaitant odos ir gleivinių kraujavimą (ekchimozę) ir sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopeniją);

- staigus odos ir gleivinių patinimas (angioedema);

- padidėjęs šlapimo kiekis (ADH sekrecijos pakitimas);

- pieno kiekio sumažėjimas žindančioms moterims;

- manija.

Taip pat žinoma, kad vartojant vaistus, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo (veiklioji NEPANIL medžiaga), pasitaiko ir kitoks šalutinis poveikis.

- motorinis nerimastingumas (akatizija);

- anoreksija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI NEPANIL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Ant lizdinės plokštelės arba dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, NEPANIL vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

NEPANIL sudėtis

Veiklioji medžiaga yra escitalopramas (oksalato pavidalu).

NEPANIL 5 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 5 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

NEPANIL 10 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 10 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

NEPANIL 15 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 15 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

NEPANIL 20 mg plėvele dengtos tabletės: kiekvienoje tabletėje yra 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

Pagalbinės medžiagos:

Tabletės šerdis

Magnio stearatas

Mikrokristalinė celiuliozė (E460)

Silikatinta mikrokristalinė celiuliozė

Talkas

Kroskarmeliozės natrio druska

Tabletės plėvelė

Baltasis Opadry II 33G28523 (kurio sudėtyje yra hipromeliozės, titano dioksido (E171), makrogolio 3350, laktozės monohidrato, glicerolio triacetato).

NEPANIL išvaizda ir kiekis pakuotėje

NEPANIL 5 mg plėvele dengtos tabletės

Balta, apvali, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė. Vienoje pusėje yra įspaustas ženklas N53.

NEPANIL 10 mg plėvele dengtos tabletės

Balta, apvali, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė. Vienoje pusėje yra dalijimo vagelė, o kitoje pusėje yra įspaustas ženklas N54.

NEPANIL 15 mg plėvele dengtos tabletės

Balta, apvali, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė. Vienoje pusėje yra dalijimo vagelė, o kitoje pusėje yra įspaustas ženklas N55.

NEPANIL 20 mg plėvele dengtos tabletės

Balta, apvali, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė. Vienoje pusėje yra dalijimo vagelė, o kitoje pusėje yra įspaustas ženklas N56.

10 mg, 15 mg ir 20 mg tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

Tabletės yra supakuotos į lizdines plokšteles (PA/Alu/PVC-Alu), kuriose yra 20, 28, 30, 50, 100 plėvele dengtų tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest,

Vengrija

Gamintojas

Gedeon Richter Polska Sp. z.o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lenkija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Gedeon Richter Plc. atstovybė

Maironio 23-3,

Vilnius

Tel. +370 5 268 53 92

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-07-02 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.