Medopexol


Medopexol 0.088mg tabletės N30
Medochemie
Kaina apie 4.66 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

MEDOPEXOL 0,088 mg tabletės

MEDOPEXOL 0,18 mg tabletės

MEDOPEXOL 0,7 mg tabletės

Pramipeksolis

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

Lapelio turinys

1. Kas yra MEDOPEXOL ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant MEDOPEXOL

3. Kaip vartoti  MEDOPEXOL

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti  MEDOPEXOL

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA MEDOPEXOL IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

MEDOPEXOL priklauso dopamino agonistų grupės vaistams, stimuliuojantiems smegenyse esančius dopaminui jautrius receptorius. Juos stimuliuojant, smegenyse kyla nerviniai impulsai, padedantys kontroliuoti kūno judesius.

 

MEDOPEXOL vartojamas simptominiam pirminės Parkinsono ligos gydymui. Galima gydyti vien šiuo vaistu arba jo ir levodopos deriniu.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT  MEDOPEXOL

 

MEDOPEXOL vartoti negalima:

-  jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pramipeksoliui arba bet kuriai pagalbinei MEDOPEXOL tablečių medžiagai.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia

Pasakykite gydytojui, jeigu Jums yra, buvo ar gydymo metu pasireiškė kokia nors liga arba simptomai, ypač:

-  inkstų liga;

-  haliucinacijos (matymas, girdėjimas arba jutimas to, ko iš tikrųjų nėra). Haliucinacijos daugiausiai būna regos;

-  diskinezija (pvz., nenormalūs, nekontroliuojami galūnių judesiai). Jeigu sergate progresavusia Parkinsono liga ir gydotės levodopa,  MEDOPEXOL dozės didinimo metu Jums gali atsirasti diskinezija;

-  mieguistumas arba staigaus miego priepuoliai;

-  elgsenos pokyčiai (pvz., patologinis potraukis azartiniams lošimams, neįveikiamas potraukis apsipirkinėti), lytinio potraukio sustiprėjimas (pvz., seksualinės aistros padidėjimas), gausus valgymas

-  psichozė (pvz., yra tokių simptomų, kaip sergant šizofrenija);

-  regos sutrikimas (gydymo MEDOPEXOL metu Jums reikės reguliariai tirtis akis);

-  sunki širdies ar kraujagyslių liga. Jums reikės reguliariai, ypač gydymo pradžioje, matuoti kraujospūdį. Tai daryti būtina todėl, kad būtų galima išvengti su kūno padėties pokyčiu susijusios hipotenzijos (kraujospūdžio kritimo stojantis) pasireiškimo;

-  stiprėjimas: simptomų atsiranda anksčiau negu paprastai, jie būna sunkesni ir apima kitas galūnes.

 

Vaikai ir paaugliai

MEDOPEXOL nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.

 

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto vaistus, vaistažolių preparatus, mitybos preparatus ir maisto papildus, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Kartu su vaistais nuo psichozės MEDOPEXOL vartoti reikia vengti.

 

Atsargumas būtinas, jeigu vartojate:

-  cimetidino (vaisto nuo didelio skrandžio rūgštingumo ir skrandžio opos);

-  amantadino (preparato, kuriuo galima gydyti Parkinsono ligą).

 

Jeigu vartojate levodopos, jo dozę, pradėjus gydytis MEDOPEXOL, patariama mažinti.

 

Jeigu vartojate raminamųjų (slopinimą sukeliančių) preparatų arba geriate alkoholio, būtinas atsargumas, kadangi tokiais atvejais MEDOPEXOL gali veikti Jūsų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

 

MEDOPEXOL vartojimas su maistu ir gėrimais

Gydymo MEDOPEXOL metu alkoholio gerti reikia atsargiai. MEDOPEXOL galima gerti valgio metu arba nevalgius. Tabletę reikia nuryti užgeriant vandeniu.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, manote, kad galite būti pastojusi, arba planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Gydytojas Jums paaiškins, ar galite gydymą MEDOPEXOL tęsti.

 

MEDOPEXOL poveikis vaisiui nežinomas, todėl nėštumo metu šiuo vaistu gydytis negalima, išskyrus atvejus, kai jo vartoti skiria gydytojas.

 

Žindymo laikotarpiu MEDOPEXOL vartoti negalima. Šis vaistas gali mažinti pieno gamybą. Be to, jo gali patekti į motinos pieną, vadinasi, ir žindomo kūdikio organizmą. Jeigu MEDOPEXOL gydyti būtina, kūdikio žindymą reikia nuraukti.

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

MEDOPEXOL gali sukelti haliucinacijas (matymą, girdėjimą ar jutimą to, ko iš tikrųjų nėra). Jeigu toks poveikis pasireiškia, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų.

 MEDOPEXOL  vartojimas siejamas su mieguistumu ir staigaus miego priepuoliais, ypač Parkinsono liga sergantiems ligoniams. Jeigu toks poveikis pasireiškia, vairuoti ir valdyti mechanizmus draudžiama. Apie tokio poveikio pasireiškimą turite informuoti gydytoją.

 

 

3. KAIP VARTOTI MEDOPEXOL

 

MEDOPEXOL visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

MEDOPEXOL galima gerti valgio metu arba nevalgius. Tabletę nurykite užgerdami vandeniu.

 

Parkinsono ligos gydymas

Paros dozę lygiomis dalimis reikia gerti per 3 kartus.

 

Pirmą gydymo savaitę įprastinė dozė yra 1 MEDOPEXOL 0,088 mg tabletė 3 kartus per parą (atitinka 0,264 mg per parą).

 

 

Pirma savaitė

Tablečių kiekis

Po vieną MEDOPEXOL 0,088 mg tabletę 3 kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,264

 

Šią dozę kas 5 – 7 paros gydytojo nurodymu reikės didinti iki simptomus kontroliuojančios (palaikomosios) dozės.

 

 

Antra savaitė

Trečia savaitė

Tablečių kiekis

Po vieną MEDOPEXOL 0,18 mg tabletę 3 kartus per parą

Arba

Po dvi MEDOPEXOL 0,088 mg tabletes 3 kartus per parą

Po pusė MEDOPEXOL 0,7 mg tabletę 3 kartus per parą

Arba

Po dvi MEDOPEXOL 0,18 mg tabletes 3 kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,54

1,1

 

Įprastinė palaikomoji paros dozė yra 1,1 mg, tačiau ją gali tekti didinti. Prireikus gydytojas paros dozę gali padidinti iki didžiausios, t. y. 3,3 mg. Vis dėlto gali užtekti ir mažesnės paros dozės, pavyzdžiui trijų MEDOPEXOL 0,088 mg tablečių.

 

 

Mažiausia palaikomoji dozė

Didžiausia palaikomoji dozė

Tablečių kiekis

Po vieną MEDOPEXOL 0,088 mg tabletę 3 kartus per parą

Po vieną su puse MEDOPEXOL 0,7 mg tabletę 3 kartus per parą

Bendra paros dozė (mg)

0,264

3,3

 

Pacientams, sergantiems inkstų liga

Jeigu sergate vidutinio sunkumo arba sunkia inkstų liga, gydytojas Jums skirs vartoti mažesnę dozę. Tokiu atveju tablečių reikės gerti kartą arba 2 kartus per parą. Sergantiems vidutinio sunkumo inkstų liga, įprastinė pradinė dozė yra viena MEDOPEXOL 0,088 mg tabletė 2 kartus per parą, sergantiems sunkia inkstų liga - tik viena MEDOPEXOL 0,088 mg tabletė kartą per parą.

 

 

Pavartojus per didelę MEDOPEXOL dozę

Jeigu per apsirikimą išgėrėte per daug tablečių:

-  nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios medicinos pagalbos skyrių patarimo;

-  Jums gali pasireikšti vėmimas, neramumas arba bet kuris šio lapelio 4 skyriuje (Galimas šalutinis poveikis) išvardytas simptomas.

 

Pamiršus pavartoti MEDOPEXOL

Nesirūpinkite. Pamirštąją dozę praleiskite, o kitą gerkite įprastiniu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą  dozę.

 

Nustojus vartoti MEDOPEXOL

Nepasitarę su gydytoju, MEDOPEXOL vartojimo nenutraukite. Jeigu vaisto vartojimą nutraukti reikės, gydytojas Jums palaipsniui mažins dozę. Tai sumažins simptomų sunkėjimo riziką.

 

Jeigu sergate Parkinsono liga, staigiai MEDOPEXOL vartojimo nutraukti negalima. Vartojimą nutraukus staigiai, gali pasireikšti sutrikimas, vadinamas piktybiniu neurolepsiniu sindromu, galintis kelti didelį pavojų sveikatai. Šio sindromo simptomai yra:

-  akinezija (raumenų judesių nebuvimas);

-  raumenų rigidiškumas;

-  karščiavimas;

-  kraujospūdžio nestabilumas;

-  tachikardija (dažnas širdies ritmas);

-  minčių susipainiojimas;

-  sąmonės pritemimas (pvz., koma).

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

 

 MEDOPEXOL, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Pastebėto šalutinio poveikio dažnio apibūdinamas

Labai dažnas

Pasireiškia daugiau negu 1 vartotojui iš 10

Dažnas

Pasireiškia 1 – 10 vartotojų iš 100

Nedažnas

Pasireiškia 1 – 10 vartotojų iš 1 000

Retas

Pasireiškia 1 – 10 vartotojų iš 10 000

Labai retas

Pasireiškia mažiau negu 1 vartotojui iš 10 000

Dažnis nežinomas

Negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

 

Jeigu sergate Parkinsono liga, Jums gali pasireikšti toliau išvardytas šalutinis poveikis.

 

Labai dažnas:

-  diskinezija (nenormalūs, nekontroliuojami galūnių judesiai);

-  mieguistumas;

-  galvos svaigimas;

-  pykinimas (šleikštulys);

-  hipotenzija (mažas kraujospūdis)

 

Dažnas:

-  impulsas elgtis neįprastai;

-  haliucinacijos (matymas, girdėjimas arba jutimas to, ko iš tikrųjų nėra);

-  minčių susipainiojimas;

-  nuovargis;

-  nemiga;

-  skysčio kaupimasis, paprastai kojose (periferinė edema);

-  galvos skausmas;

-  nenormalūs sapnai;

-  vidurių užkietėjimas;

-  neramumas;

-  amnezija (atminties sutrikimas);

-  regos sutrikimas;

-  vėmimas;

-  kūno svorio sumažėjimas.

 

Nedažnas:

-  paranoja (pvz., per didelis būgštavimas dėl kokio nors asmens, kurio savijauta gera);

-  deliuzija (iliuzija);

-  didelis mieguistumas ir staigus miego priepuoliai dienos metu;

-  hiperkinezija (judesių padažnėjimas, negalėjimas ramiai laikytis);

-  kūno svorio padidėjimas;

-  seksualinės aistros padėjimas (pvz., lytinio potraukio sustiprėjimas);

-  alerginės reakcijos (pvz., išbėrimas, niežulys, jautrumo padidėjimas);

-  alpulys;

-  patologinis potraukis azartiniams lošimams, ypač vartojant didelę MEDOPEXOL dozę;

-  per didelis seksualumas;

-  neįveikiamas potraukis apsipirkinėti.

 

Dažnis nežinomas:

-  gausesnis valgymas (gausus valgymas, persivalgymas).

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI MEDOPEXOL

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Ant lizdinės plokštelės ir dėžutės po „Tinka iki“ / „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, MEDOPEXOL vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

MEDOPEXOL sudėtis

 

-  Veiklioji medžiaga yra pramipeksolis.

Vienoje MEDOPEXOL 0,088 mg tabletėje yra 0,088 mg pramipeksolio, atitinkančio 0,125 mg pramipeksolio dihidrochlorido mononitrato.

Vienoje MEDOPEXOL 0,18 mg tabletėje yra 0,18 mg pramipeksolio, atitinkančio 0,25 mg pramipeksolio dihidrochlorido mononitrato.

Vienoje MEDOPEXOL 0,7 mg tabletėje yra 0,7 mg pramipeksolio, atitinkančio 1 mg pramipeksolio dihidrochlorido mononitrato.

-  Pagalbinės medžiagos yra manitolis,  hidroksipropilceliuliozė, kukurūzų krakmolas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas ir magnio stearatas.

 

MEDOPEXOL išvaizda ir kiekis pakuotėje

0,088 mg tabletės yra baltos, apvalios, plokščios, maždaug 6,5 mm skersmens.

0,18 mg tabletės yra baltos, abipus išgaubtos, pailgos, maždaug 8 mm ilgio ir 4 mm pločio, su vagele abiejose pusėse. Tabletę galima dalyti į dvi lygias dalis.

 

0,7 mg tabletės yra baltos, apvalios, plokščios, maždaug 9 mm skersmens, su vagele vienoje pusėje. Tabletę galima dalyti į dvi lygias dalis.

 

Pakuotės dydis

30 tablečių.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Rinkodaros teisės turėtojas

 

Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos street

3011, Limassol

Kipras

 

Gamintojas

 

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

12351 Athens

Graikija

 

arba

 

Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos street

3011, Limassol

Kipras

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

Medochemie Ltd. atstovybė Lietuvoje,

IX-ojo Forto g. 70-321,

Kaunas LT- 48179.

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-09-25

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.