Eslorex


Eslorex 10mg plėvele dengtos tabletės N30
Zentiva
Kaina apie 12.92 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Eslorex 5 mg plėvele dengtos tabletės

Eslorex 10 mg plėvele dengtos tabletės

Eslorex 15 mg plėvele dengtos tabletės

Eslorex 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

- Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Eslorex ir kam jis vartojimas

2. Kas žinotina prieš vartojant Eslorex

3. Kaip vartoti Eslorex

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Eslorex

6. Kita informacija

1. KAS YRA ESLOREX IR KAM JIS VARTOJAMAS

Eslorex sudėtyje yra escitalopramo, kuriuo gydoma depresija (didžiosios depresijos epizodai) ir nerimo sutrikimai, pvz., panikos sutrikimas su agorafobija arba be agorafobijos (baimė būti aplinkoje, kurioje galima nesulaukti pagalbos), socialinio nerimo sutrikimas ir obsesinis-kompulsinis sutrikimas.

Escitalopramas priklauso antidepresantų, kurie vadinami selektyviais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI), grupei. Šie vaistai padeda normalizuoti serotonino kiekį galvos smegenyse. Manoma, kad serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra svarbūs veiksniai, kurie lemia depresijos ir į ją panašių ligų atsiradimą.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESLOREX

Eslorex vartoti negalima

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Eslorex medžiagai (žr. 6 skyrių);

- jeigu vartojate kitų vaistų, kurie priklauso MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (gydoma Parkinsono liga), moklobemidą (gydoma depresija) ir linezolidą (antibiotikas).

Specialių atsargumo priemonių vartojant Eslorex reikia

Jeigu yra kitokių būklių arba sergate kokia nors liga, pasakykite gydytojui, nes gydytojui gali tekti į tai atsižvelgti. Labai svarbu pasakyti gydytojui:

- jeigu sergate epilepsija. Jeigu prasideda priepuoliai arba priepuoliai padažnėja, gydymą Eslorex reikia nutraukti (taip pat žr. 4 skyrių);

- jeigu sergate kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimu. Gydytojui gali tekti keisti vaisto dozę;

- jeigu sergate diabetu. Gydymas Eslorex gali apsunkinti gliukozės koncentracijos kraujyje kontrolę. Gali tekti keisti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę;

- jeigu sumažėjusi natrio koncentracija kraujyje;

- jeigu greitai pradedate kraujuoti arba atsiranda mėlynių;

- jeigu taikoma elektrotraukulių terapija;

- jeigu sergate išemine širdies liga.

Atminkite

Kaip ir vartojant kitokius vaistus, kuriais gydoma depresija ar panašios ligos, būklė pagerės ne iš karto. Pradėjus gydymą Eslorex, gali praeiti keletas savaičių, kol pasijusite geriau. Gydant panikos sutrikimą, paprastai praeina 2‑4 savaitės, kol būklė pagerėja. Kai kurie pacientai gydymo pradžioje gali justi stipresnį nerimą, kuris toliau gydantis išnyksta. Taigi labai svarbu, kad tiksliai vykdytumėte gydytojo nurodymus, nenutrauktumėte vaisto vartojimo ir nekeistumėte dozės nepasitarę su gydytoju.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės skubios pagalbos skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Kai kuriems maniakine depresine psichoze sergantiems pacientams gali prasidėti manijos fazė. Jai būdinga neįprastai greiti minčių pokyčiai, neadekvati laimė ir pernelyg didelis fizinis aktyvumas. Jeigu pasireiškia tokia būklė, kreipkitės į gydytoją.

Pirmomis gydymo savaitėmis gali atsirasti nerimastingumo simptomų ar pasireikšti negalėjimas ramiai pasėdėti ar pastovėti. Jeigu atsiranda tokių simptomų, nedelsdami pasakykite gydytojui.

Jeigu gydymo metu pasireiškia bet kuris iš anksčiau išvardytų simptomų, nedelsdami pasakykite gydytojui arba vykite į artimiausią ligoninę.

Vartojimas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams

Eslorex paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės medikamentų, padidėja šalutinio poveikio, pavyzdžiui, bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Eslorex jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Eslorex jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Eslorex, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Eslorex poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš išvardytų vaistų:

- neselektyvių monoamino oksidazės (MAO) inhibitorių, kurių sudėtyje yra fenelzino, iproniazido, isokarboksazido, nialamido arba tranilcipromino. Jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų, prieš pradėdami vartoti Eslorex, turite palaukti 14 dienų. Baigus gydymą Eslorex, reikia palaukti 7 dienas prieš vartojant bet kurį iš šių vaistų;

- grįžtamų selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (gydoma depresija);

- negrįžtamų MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (gydoma Parkinsono liga), nes gali padidėti šalutinio poveikio rizika;

- antibiotiko linezolido;

- ličio (gydomas maniakinis depresinis sutrikimas) ir triptofano;

- imipramino ir dezipramino (abiems šiais vaistais gydoma depresija);

- sumatriptano ir panašių vaistų (gydoma migrena) bei tramadolio (malšinamas stiprus skausmas), nes padidėja šalutinio poveikio rizika;

- cimetidino ir omeprazolo (gydomos skrandžio opos), fluvoksamino (antidepresantas) ir tiklopidino (vaistas, kuris mažina insulto riziką), nes šie vaistai gali padidinti Eslorex koncentraciją kraujyje;

- jonažolės (Hypericum perforatum) – vaistažolių preparatais, kuriais gydoma depresija;

- acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (malšinamas skausmas arba skystinamas kraujas);

- varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (kraujo skystinimui, taip vadinami antikoaguliantai). Prieš pradedant ir baigus vartoti Eslorex, gydytojas greičiausiai patikrins Jūsų kraujo krešėjimo laiką, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoaguliantų dozę;

- meflokvino (gydoma maliarija), bupropiono (gydoma depresija) ir tramadolio (malšinamas stiprus skausmas), nes gali sumažėti priepuolių atsiradimo slenkstis;

- neuroleptikų (gydoma šizofrenija, psichozės) ir antidepresantų, nes gali sumažėti priepuolių atsiradimo slenkstis;

- flekainido, propafenono ir metoprololio (gydoma širdies ir kraujagyslių liga), dezipramino, klomipramino ir nortriptilino (gydoma depresija) ir risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistai nuo psichozės). Gali tekti keisti Eslorex dozę.

Eslorex vartojimas su maistu ir gėrimais

Eslorex galima vartoti valgant arba be maisto (žr. 3 skyrių).

Eslorex, kaip ir daugumą kitų vaistų, nerekomenduojama vartoti kartu su alkoholiu, nors sąveikos su alkoholiu nesitikima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, Eslorex vartoti negalima, kol su gydytoju neaptarėte gydymo rizikos ir naudos.

Jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote Eslorex, turėtumėte žinoti, kad naujagimiui gali pasireikšti šis šalutinis poveikis: kvėpavimo pasunkėjimas, melsvas odos atspalvis, traukuliai, kūno temperatūros pokyčiai, žindymo pasunkėjimas, vėmimas, gliukozės koncentracijos kraujyje sumažėjimas, raumenų standumas ar išglebimas, refleksų sustiprėjimas, drebulys, išgąstis, dirglumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir miego sutrikimas. Jeigu naujagimiui pasireiškė bet kuris iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staigiai nutraukti Eslorex vartojimo negalima.

Eslorex žindymo laikotarpiu vartoti negalima, išskyrus, jeigu aptarėte su gydytoju gydymo riziką ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kol nežinote, kaip Jus veikia Eslorex, vairuoti ar mechanizmų valdyti negalima.

3. KAIP VARTOTI ESLOREX

Eslorex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusieji

Depresija

Įprasta rekomenduojama Eslorex dozė yra 10 mg, kuri vartojama vieną kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios rekomenduojamos 20 mg dozės per parą.

Panikos sutrikimas

Pirmą savaitę reikia vartoti pradinę 5 mg Eslorex dozę vieną kartą per parą, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Gydytojas gali šią dozę dar padidinti iki didžiausios 20 mg paros dozės.

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprasta rekomenduojama Eslorex dozė yra 10 mg, kuri vartojama vieną kartą per parą. Atsižvelgdamas į Jūsų organizmo atsaką į vaistą, gydytojas paros dozę gali sumažinti iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Įprasta rekomenduojama Eslorex dozė yra 10 mg, kuri vartojama vieną kartą per parą. Gydytojas dozę gali padidinti iki didžiausios 20 mg paros dozės.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Pradinė rekomenduojama Eslorex paros dozė yra 10 mg, kuri suvartojama per vieną kartą. Gydytojas dozę gali padidinti iki didžiausios 20 mg paros dozės.

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

Įprasta rekomenduojama pradinė Eslorex dozė yra 5 mg vieną kartą per parą.

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

Eslorex vaikams ir paaugliams paprastai vartoti negalima. Daugiau informacijos žr. 2 skyriuje skyrelyje ,,Kas žinotina prieš vartojant Eslorex".

Eslorex galima vartoti valgant arba be maisto. Tabletę reikia nuryti užsigeriant vandeniu. Jų kramtyti negalima, nes tabletės karčios.

Jeigu būtina, tabletes galima perlaužti: pirmiausia tabletę reikia padėti ant lygaus paviršiaus vagele į viršų ir perlaužti, spaudžiant žemyn tabletės kraštą nykščiu arba tuo pačiu metu spaudžiant abi tabletės puses abiem smiliais.

Gydymo trukmė

Gali praeiti keletas savaičių, kol pasijusite geriau. Turite vartoti Eslorex net, jeigu būklė kurį laiką negerėja.

Niekada nekeiskite vaisto dozės prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Turite vartoti Eslorex tiek laiko, kiek rekomendavo gydytojas. Jeigu gydymą nutrauksite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po to, kai vėl imsite jaustis gerai.

Pavartojus per didelę Eslorex dozę

Jeigu išgėrėte didesnę nei paskirtą Eslorex dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba artimiausios ligoninės priėmimo skyrių net tada, kai apsinuodijimo požymių nėra. Perdozavimo požymiai gali būti tokie: galvos svaigimas, drebulys, susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, kraujospūdžio sumažėjimas ir organizmo skysčių bei druskų pusiausvyros pokyčiai. Vykdami pas gydytoją arba į ligoninę pasiimkite Eslorex dėžutę arba talpyklę.

Pamiršus pavartoti Eslorex

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte prieš eidami miegoti, išgerkite ją nedelsdami. Kitą dieną vartokite įprastą dozę. Jeigu prisiminėte tik naktį arba kitą dieną, praleistos dozės gerti nereikia. Toliau vaistą vartokite įprastai.

Nustojus vartoti Eslorex

Eslorex vartojimo nutraukti negalima tol, kol tai padaryti nurodys gydytojas. Baigus gydymo kursą, Eslorex dozę rekomenduojama mažinti palaipsniui keletą savaičių.

Nustojus vartoti Eslorex, ypač jeigu gydymas nutraukiamas staigiai, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Tokių simptomų atsiranda dažnai baigus gydymą Eslorex. Rizika didesnė, jeigu Eslorex buvo vartojamas ilgą laiką, buvo vartojamos didelės vaisto dozės arba dozė mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, kurie patys išnyksta per dvi savaites. Vis dėlto kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs ir tęstis ilgai (2‑3 mėnesius ar ilgiau). Jeigu nutraukus Eslorex vartojimą pasireiškė sunkūs nutraukimo simptomai, kreipkitės į gydytoją. Gydytojas gali paprašyti atnaujinti tablečių vartojimą ir tada dar lėčiau mažinti dozę.

Nutraukimo simptomai yra šie: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros nebuvimas), dygsėjimas ar dilgsėjimas, deginimo pojūtis ir (labai retai) elektros iškrovos jutimas, atsirandantis ir galvoje, miego sutrikimai (intensyvūs sapnai, košmarai, negalėjimas miegoti), nerimo jutimas, galvos skausmas, šleikštulys (pykinimas), prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar susijaudinimas, drebulys (virpėjimas), minčių susipainiojimas ar orientacijos nebuvimas, jausmingumas ar irzlumas, viduriavimas (laisvi viduriai), regėjimo sutrikimai, širdies virpėjimo ar smarkaus plakimo jutimas (palpitacijos).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Eslorex, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis dažniausiai po kelių savaičių išnyksta, tęsiant gydymą. Įsidėmėkite, kad kai kurie negalavimai gali būti ir ligos simptomai, taigi jie palengvės, kai pradėsite sveikti.

Jeigu pasireiškė bet kuris toliau išvardytas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui.

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių)

- Neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą iš virškinimo trakto.

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių)

- Jeigu pasireiškė odos, liežuvio, lūpų ar veido patinimas, pasunkėjo kvėpavimas arba rijimas (alerginė reakcija), nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę.

- Jeigu pasireiškė karščiavimas, susijaudinimas, minčių susipainiojimas, drebulys ir staigūs raumenų susitraukinėjimai, tai gali rodyti retą būklę, kuri vadinama serotonino sindromu. Jeigu taip atsitiko, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu pasireiškė toliau išvardyti šalutiniai reiškiniai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę:

- šlapinimosi pasunkėjimas,

- traukuliai, taip pat žr. skyrelį „Specialių atsargumo priemonių vartojant Eslorex reikia",

- odos ir akių baltymo pageltimas (tai yra kepenų funkcijos sutrikimo [hepatito] požymiai).

Be anksčiau išvardyto, pasireiškė šis papildomas šalutinis poveikis:

Labai dažnas (dažniau kaip 1 iš 10 žmonių)

- Negalavimas (pykinimas).

Dažnas (dažniau kaip 1 iš 100, bet rečiau kaip 1 iš 10 žmonių)

- Nosies užgulimas arba skystos išskyros iš nosies (nosies ančių uždegimas [sinusitas]).

- Apetito sumažėjimas arba padidėjimas.

- Nerimas, nerimastingumas, nenormalūs sapnai, negalėjimas užmigti, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas.

- Viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas.

- Prakaitavimo sustiprėjimas.

- Raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija).

- Lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, lytinio potraukio susilpnėjimas, moterims gali būti sunku patirti orgazmą).

- Nuovargis, karščiavimas.

- Kūno svorio padidėjimas.

Nedažnas (dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių)

- Smulkus išbėrimas (dilgėlinė), išbėrimas, niežulys.

- Dantų griežimas, susijaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipainiojimo būklė.

- Miego sutrikimas, skonio pojūčio pokytis, apalpimas.

- Vyzdžių išsiplėtimas, regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse.

- Plaukų slinkimas.

- Kraujavimas iš makšties.

- Kūno svorio sumažėjimas.

- Dažnas pulsas.

- Rankų ir kojų patinimas.

- Kraujavimas iš nosies.

Retas (dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių)

- Agresyvumas, asmens jausmo praradimas, haliucinacijos.

- Retas pulsas.

- Su savižudybe siejami reiškiniai, taip pat žr. skyrelį „Specialių atsargumo priemonių vartojant Eslorex reikia".

Kai kuriems pacientams pasireiškė (dažnis nežinomas)

- Natrio koncentracijos kraujyje sumažėjimas (pasireiškė pykinimas ir negalavimas, raumenų silpnumas ar minčių susipainiojimas).

- Galvos svaigimas atsistojus dėl kraujospūdžio sumažėjimo (ortostatinė hipotenzija).

- Kepenų funkcijos rodmenų sutrikimas (kepenų fermentų padaugėjimas kraujyje).

- Judesių sutrikimai (nevalingi raumenų judesiai).

- Skausminga erekcija.

- Kraujavimo sutrikimai, įskaitant odos ir gleivinių kraujavimą (dėminės kraujosruvos) ir trombocitų kiekio kraujyje sumažėjimą (trombocitopenija).

- Staigus odos ir gleivinių patinimas (angioneurozinė edema).

- Šlapinimosi pagausėjimas (ADH sekrecijos sutrikimas).

- Pieno gamyba moterims, kurios nežindo.

- Manija.

Vartojant escitalopramą arba netrukus po gydymo užbaigimo, gali atsirasti minčių apie savižudybę taip pat žr. skyrelį „Specialių atsargumo priemonių vartojant Eslorex reikia".

Be to, vartojant panašiai kaip escitalopramas (veiklioji Eslorex medžiaga) veikiančių vaistų, pasireiškė toks šalutinis poveikis:

- Motorinis nerimastingumas (akatizija).

- Apetito nebuvimas (anoreksija).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ESLOREX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant etiketės arba dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Eslorex vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Eslorex sudėtis

Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Vienoje Eslorex tabletėje yra 5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

Pagalbinės medžiagos:

Tabletės šerdis. Mikrokristalinė celiuliozė (E 460), kroskarmeliozės natrio druska (E 468), bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas (E 470b).

Tabletės plėvelė. Hipromeliozė (E 464), titano dioksidas (E 171) ir makrogolis 400.

Eslorex išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tiekiamos Eslorex 5 mg, 10 mg, 15 mg ir 20 mg plėvele dengtos tabletės. Tablečių išvaizda aprašyta toliau.

Eslorex 5 mg yra apvalios, baltos, plėvele dengtos tabletės.

Eslorex 10 mg yra ovalo formos (8,1 x 5,6 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Eslorex 15 mg yra ovalo formos (10,4 x 5,6 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

Eslorex 20 mg yra ovalo formos (11,6 x 7,1 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Tiekiamos šios Eslorex pakuotės:

30 ir 60 tablečių vienoje pakuotėje.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Zentiva, k.s.,

U kabelovny 130,

Dolní Měcholupy,

102 37, Prague 10,

Čekija

Gamintojas

ZENTIVA a.s.,

Nitrianská 100,

92027 Hlohovec

Slovakija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Zentiva International a.s. filialas

A. Juozapavičiaus g. 6/2,

LT-09310, Vilnius

Tel.: 8 5 2477480

Faksas: 8 5 2477481

Šis vaistinis preparatas yra registruotas šalyse narėse Europos ekonominėje zonoje šiais pavadinimais:

Austrija

ESCITIL 5/10/15/20 mg - Filmtabletten

Bulgarija

Esoprex 5/10/15/20 mg

Čekija

Esoprex 5/10/15/20 mg potahované tablety

Estija

Eslorex 5/10/15/20 mg

Lietuva

Eslorex 5/10/15/20 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija

Eslorex 5/10/15/20 mg apvalkotās tabletes

Lenkija

Escertal (5/10/15/20 mg)

Rumunija

Eslorex 5/10/15/20 mg

Slovakija

Esoprex 5/10/15/20 mg

-

-

- Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-02-01 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Eslorex, Escitalopramas, Depresija, Didžiosios, Depresijos, Epizodai, Socialinis, Nerimas, Panika, Nerimo, Panikos, Obsesinis-kompulsinis, Sutrikimai, Agorafobija, Antidepresantas