Escitil


ESCITIL 20mg plėvele dengtos tabletės N28
Egis
Kaina apie 23.33 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

ESCITIL 5 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 10 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 15 mg plėvele dengtos tabletės

ESCITIL 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra ESCITIL ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant ESCITIL

3. Kaip vartoti ESCITIL

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti ESCITIL

6. Kita informacija

1. KAS YRA ESCITIL IR KAM JIS VARTOJAMAS

ESCITIL sudėtyje yra escitalopramo, vartojamo depresijai (didžiosios depresijos epizodams) ir panikos sutrikimams (panikos sutrikimui su ar be agorafobijos, kuri pasireiškia baime būti tokiose vietose, kur galima nesulaukti pagalbos, socialinio nerimo sutrikimui ir obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui) gydyti.

Escitalopramas yra antidepresantas, priklausantis vadinamųjų selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai padeda padidinti serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys depresiją ir į ją panašias ligas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESCITIL

ESCITIL vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei ESCITIL medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija");

- jeigu vartojate kitus vaistinius preparatus, priklausančius MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vartojamą Parkinsono ligai gydyti), moklobemidą (vartojamą depresijai gydyti) ir linezolidą (antibiotiką).

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prašom pasakyti gydytojui apie bet kokią kitą savo būklę arba negalavimą, nes ši informacija gali būti svarbi, ypač:

- jeigu sergate epilepsija. Jeigu atsiras traukulių arba jie padažnės, gydymą ESCITIL reikės nutraukti (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

- jeigu sergate kepenų ar inkstų funkcijos nepakankamumu. Jūsų gydytojas privalės pritaikyti dozę;

- jeigu sergate diabetu. Gydymas ESCITIL gali apsunkinti gliukozės kontrolę. Gali tekti pritaikyti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę;

- jeigu sumažėjęs natrio kiekis kraujyje;

- jeigu Jums lengvai atsiranda kraujosruvų arba pradedate kraujuoti;

- jeigu Jums taikoma elektros traukulių terapija;

- jeigu sergate išemine širdies liga.

Atkreipkite dėmesį

Kaip ir vartojant kitus vaistus depresijai ir susijusioms ligoms gydyti, pagerėjimas nėra pasiekiamas iš karto. Pradėjus gydymą ESCITIL gali prireikti keleto savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Gydant panikos sutrikimą paprastai reikia 2–4 savaičių, kol būklė pagerėja. Gydymo pradžioje kai kurie pacientai gali pajusti padidėjusį nerimą, kuris pranyksta tęsiant gydymą. Todėl yra labai svarbu, kad tiksliai vykdytumėte savo gydytojo nurodymus ir nenutrauktumėte gydymo arba nekeistumėte dozės, nepasitarę su savo gydytoju.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Pacientams, sergantiems maniakine depresine psichoze, gali prasidėti manijos fazė. Jai būdinga greitai kintančių minčių gausa, pernelyg didelis linksmumas ir labai didelis fizinis aktyvumas. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją.

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali pasireikšti tokie simptomai kaip nerimastingumas arba sunkumas ramiai stovėti ar sėdėti. Jeigu šie simptomai pasireiškė, nedelsdami pasakykite gydytojui.

Kartais Jūs galite nesuvokti besireiškiančių anksčiau išvardytų simptomų, todėl Jums gali būti naudinga paprašyti draugo arba giminaičio padėti jums pastebėti galimus Jūsų elgesio pokyčius.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausią ligoninę, jeigu atsiranda minčių ar potyrių, kurie Jums kelia nerimą, arba jei gydymo metu pasireiškia bet kuris iš anksčiau išvardytų simptomų.

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

ESCITIL paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios grupės vaistinius preparatus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio), apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti ESCITIL jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas.

Jeigu gydytojas skyrė ESCITIL jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems ESCITIL, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Be to, šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie ESCITIL poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų:

- neselektyviųjų monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI), kurių veikliosios medžiagos yra fenelzinas, iproniazidas, isokarboksazidas, nialamidas arba tranilciprominas. Jeigu Jūs vartojate kurį nors iš šių vaistų, prieš pradedant vartoti ESCITIL, reikės palaukti 14 dienų. Baigus ESCITIL vartojimą reikia palaukti 7 dienas prieš vartojant bet kurį iš šių vaistų;

- grįžtamojo poveikio selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (vartojamo depresijai gydyti);

- negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (vartojamo Parkinsono ligai gydyti), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

- antibiotiko linezolido;

- ličio (vartojamo, sergant maniakine-depresine psichoze) ir triptofano;

- imipramino ir desipramino (abu vartojami depresijai gydyti);

- sumatriptano ir panašių vaistų (vartojamų nuo migrenos) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

- cimetidino ir omeprazolo (vartojami nuo skrandžio opaligės), fluvoksamino (vaistas nuo depresijos) ir tiklopidino (vartojamo mažinti insulto pavojų). Šie vaistai gali didinti ESCITIL koncentraciją kraujyje;

- paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) – augalinio vaisto, vartojamo depresijai gydyti;

- acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (vaistų nuo skausmo arba kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų);

- varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (vaistų vartojamų kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų). Gydytojas tikriausiai patikrins kraujo krešėjimo laiką, prieš Jums pradedant ir baigus vartoti ESCITIL, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoagulianto dozę;

- meflokvino (vartojamo maliarijai gydyti), bupropiono (vartojamo depresijai gydyti) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- antipsichozinių vaistų (nuo šizofrenijos, psichozės) ir vaistų nuo depresijos, nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- flekainido, propafenono ir metoprololio (vartojamų širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), desipramino, klomipramino ir nortriptilino (vaistų nuo depresijos) ir risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistų nuo psichozės). Gali tekti pritaikyti ESCITIL dozę.

ESCITIL vartojimas su maistu ir gėrimais

ESCITIL galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti ESCITIL").

Nors nenustatyta, kad ESCITIL sąveikautų su alkoholiu, tačiau ESCITIL, kaip ir daugumos kitų vaistų, nepatariama vartoti kartu su alkoholiu.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, ESCITIL vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojų ir naudą.

Jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote ESCITIL, turėtumėte žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti toks šalutinis poveikis: sunkumas kvėpuoti, odos mėlis, priepuoliai, kūno temperatūros kitimas, sunkesnis žindimas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, raumenų sustirimas ar išglebimas, ryškesni gyvybiniai refleksai, drebulys, pašiurpimas, irzlumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir sunkumas užmigti. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staiga nutraukti ESCITIL vartojimo negalima.

Jeigu žindote, ESCITIL vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojų ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kol nežinote, kaip Jus veikia ESCITIL, vairuoti ir valdyti mechanizmų nepatartina.

3. KAIP VARTOTI ESCITIL

ESCITIL visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusieji

Depresija

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

Panikos sutrikimas

Pirmosiomis savaitėmis vartoti pradinę dozę – 5 mg kartą per parą, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios paros dozės – 20 mg.

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Atsižvelgdamas į Jūsų savijautą vartojant vaistą, gydytojas gali sumažinti dozę iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama ESCITIL dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

Senyviems pacientams dažniausiai rekomenduojama pradinė dozė yra 5 mg ESCITIL vieną kartą per parą.

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

Vaikams ir paaugliams ESCITIL vartoti negalima. Daugiau informacijos rasite 2 skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant ESCITIL ".

ESCITIL galima vartoti kartu su maistu ar be jo. Nurykite tabletę užsigerdami stikline vandens. Tablečių nekramtykite, nes jos yra karčios.

Jei būtina, tabletę galima perlaužti. Tabletę pirmiausia padėkite ant lygaus paviršiaus, kad laužimo vagelė būtų nukreipta į viršų. Tabletę galima perlaužti pirštais spaudžiant abu tabletės kraštus.

Vartojimo trukmė

Gali praeiti keletas savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Jūs turite vartoti ESCITIL, net jei būklė greitai nepagerėja.

Niekada nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Turite vartoti ESCITIL tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. Jei gydymą baigsite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Pasijutus gerai, gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Pavartojus per didelę ESCITIL dozę

Jei Jūs išgėrėte didesnę ESCITIL dozę, nei paskirta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių, net jei apsinuodijimo požymių nėra. Perdozavimo požymiai gali būti: galvos svaigimas, drebulys, susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, sumažėjęs kraujospūdis bei organizmo skysčio ir druskų pusiausvyros pokyčiai. Jei vykstate pas gydytoją arba į ligoninę, pasiimkite ESCITIL dėžutę arba talpyklę.

Pamiršus pavartoti ESCITIL

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte prieš eidami miegoti, išgerkite ją nedelsdami. Kitą dieną vartokite įprastai. Jeigu prisiminėte tik naktį arba kitą dieną, praleistos dozės negerkite ir toliau vaistą vartokite įprastai.

Nustojus vartoti ESCITIL

Nenutraukite ESCITIL vartojimo tol, kol nenurodė gydytojas. Baigus gydymo kursą, rekomenduojama keletą savaičių palaipsniui mažinti ESCITIL dozę.

Nustojus vartoti ESCITIL, ypač staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Tai įprasta baigiant vartoti ESCITIL. Pavojus didesnis, kai ESCITIL buvo vartojamas ilgai ar didelėmis dozėmis arba jei dozė mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, kurie patys išnyksta per dvi savaites, tačiau kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs ir tęstis ilgai (2–3 mėnesius ar ilgiau). Pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireiškė sunkūs ESCITIL nutraukimo simptomai. Gydytojas gali paprašyti Jūsų vėl toliau vartoti tabletes ir dozę mažinti dar lėčiau.

Nutraukimo simptomai: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros praradimas), dilgsėjimas, deginimo pojūtis arba (rečiau) elektros iškrovos pojūtis, atsirandantis ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi ar gąsdinantys sapnai, sunkumas užmigti), nerimas, galvos skausmas, silpnumo jausmas (pykinimas), prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar sujaudinimas, drebulys (virpėjimas), minčių susipainiojimas ar orientacijos praradimas, jausmingumas ar irzlumas, viduriavimas, regėjimo sutrikimas, virpantis ar smarkus širdies plakimas (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

ESCITIL, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis, tęsiant gydymą, paprastai išnyksta po kelių savaičių.

Prašom įsidėmėti, kad kai kurie negalavimai gali būti ir Jūsų ligos simptomai, kurie lengvės Jums sveikstant.

Praneškite savo gydytojui, jeigu Jums atsirado bent vienas iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių:

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):

- neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą į virškinimo traktą.

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

- jeigu Jums pasireiškė odos, liežuvio, lūpų arba veido patinimas, sunkumas kvėpuoti arba nuryti (alerginė reakcija), nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę;

- jei Jums pasireiškė karščiavimas, sujaudinimas, minčių susipainiojimas, drebulys ir nevalingi raumenų susitraukimai, tai gali būti retos būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai. Tai pajutę, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu Jums pasireiškė kuris nors iš toliau išvardytų šalutinių poveikių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę:

- sunkumas šlapintis;

- traukuliai, taip pat žr. 2 skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia";

- odos ir akių baltymų pageltimas; tai yra kepenų sutrikimo (hepatito) požymiai.

Be anksčiau išvardytų, nustatytas šis šalutinis poveikis:

Labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

- pykinimas.

Dažnas (daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

- užgulta arba varvanti nosis (sinusitas);

- sumažėjęs arba padidėjęs apetitas;

- nerimas, nerimastingumas, neįprasti sapnai, sunkumas užmigti, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas;

- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas;

- padidėjęs prakaitavimas;

- raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija);

- lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, moterims gali būti sunku patirti orgazmą);

- nuovargis, karščiavimas;

- svorio padidėjimas.

Nedažnas (daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

- dilgėlinis bėrimas (dilgėlinė), bėrimas, niežulys (pruritas);

- dantų griežimas, sujaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipaniojimas;

- sutrikęs miegas, pakitęs skonio pojūtis, apalpimas (sinkopė);

- vyzdžių išsiplėtimas (midriazė), regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse (tinitas);

- plaukų slinkimas;

- kraujavimas iš makšties;

- svorio sumažėjimas;

- dažnas širdies plakimas;

- rankų ir kojų patinimas;

- kraujavimas iš nosies.

Retas (daugiau kaip 1 iš 10 000, bet mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

- agresyvumas, depersonalizacija, haliucinacijos;

- retas širdies plakimas

- su savižudybe susiję reiškiniai, taip pat žr. „Specialių atsargumo priemonių reikia".

Kai kuriems pacientams pasireiškė toliau išvardytas nepageidaujamas poveikis (dažnis nežinomas):

- sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (simptomai: silpnumo jausmas, raumenų silpnumas arba minčių susipainiojimas);

- galvos svaigimas atsistojant, nes sumažėja kraujo spaudimas (ortostatinė hipotenzija);

- pakitę kepenų funkcijos tyrimų rezultatai (kepenų fermentų padaugėjimas kraujyje);

- judėjimo sutrikimai (nevalingi raumenų judesiai);

- skausminga erekcija (priapizmas);

- kraujavimo sutrikimai, įskaitant odos ir gleivinių kraujavimą (ekchimozes) ir sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopenija);

- staigus odos ir gleivinių patinimas (angioedema);

- padidėjęs šlapimo kiekis (ADH sekrecijos pakitimas);

- pieno atsiradimas nežindančioms moterims;

- manija.

Mintys apie savęs žalojimą arba savižudybę (buvo gauta pranešimų apie ketinimus nusižudyti ar savižudišką elgesį gydant escitalopramu ar anksti nutraukus gydymą) (taip pat žr. skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia").

Taip pat žinoma, kad vartojant vaistus, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo (veiklioji ESCITIL medžiaga), pasitaiko ir kitoks šalutinis poveikis:

- negalėjimas ramiai sėdėti ar stovėti (akatizija);

- apetito stoka (anoreksija).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ESCITIL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant etiketės arba dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, ESCITIL vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

ESCITIL sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Kiekvienoje ESCITIL tabletėje yra 5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos:

Tabletės šerdis: mikrokristalinė celiuliozė (E460), kroskarmeliozės natrio druska (E 468), bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas (E 470b).

Tabletės plėvelė: hipromeliozė (E 464), titano dioksidas (E 171), makrogolis 400.

ESCITIL plėvele dengtų tablečių išvaizda ir kiekis pakuotėje

ESCITIL yra tiekiamos 5 mg, 10 mg, 15 mg ir 20 mg plėvele dengtomis tabletėmis. Tablečių išvaizda yra aprašyta toliau:

ESCITIL 5 mg: apvalios, baltos, plėvele dengtos tabletės.

ESCITIL 10 mg: ovalo formos (apie 8,1 x 5,6 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

ESCITIL 15 mg: ovalo formos (apie 10,4 x 5,6 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti į lygias dozes.

ESCITIL 20 mg: ovalo formos (apie 11,6 x 7,1 mm), baltos, plėvele dengtos tabletės su laužimo vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

ESCITIL tiekiamas šių dydžių pakuotėmis:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tablečių lizdinėse plokštelėse

30 x 1, 49 x 1, 100 x 1 tabletės (vienadozėse lizdinėse plokštelėse)

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38. H-1106 Budapest

Vengrija

Gamintojas

HBM Pharma s.r.o

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovakija

arba

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38.

H-1106 Budapest

Vengrija

Šis vaistinis preparatas yra registruotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:

Austrija Escitil 5 mg Filmtabletten

Escitil 10 mg Filmtabletten

Escitil 15 mg Filmtabletten

Escitil 20 mg Filmtabletten

Bulgarija Есцитил 5 mg филмирани таблетки

Есцитил 10 mg филмирани таблетки

Есцитил 15 mg филмирани таблетки

Есцитил 20 mg филмирани таблетки

Čekijos Respublika Escitil 5 mg potahované tablety

Escitil 10 mg potahované tablety

Escitil 15 mg potahované tablety

Escitil 20 mg potahované tablety

Vengrija Escitil 5 mg filmtabletta

Escitil 10 mg filmtabletta

Escitil 15 mg filmtabletta

Escitil 20 mg filmtabletta

Latvija Escitil 5 mg apvalkotās tabletes

Escitil 10 mg apvalkotās tablets

Escitil 15 mg apvalkotās tablets

Escitil 20 mg apvalkotās tablets

Lietuva Escitil 5 mg plėvele dengtos tabletės

Escitil 10 mg plėvele dengtos tabletės

Escitil 15 mg plėvele dengtos tabletės

Escitil 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lenkija Escitil 5 mg, tabletki powlekane

Escitil 10 mg, tabletki powlekane

Escitil 15 mg, tabletki powlekane

Escitil 20 mg, tabletki powlekane

Rumunija Escitil 5 mg comprimate filmate

Escitil 10 mg comprimate filmate

Escitil 15 mg comprimate filmate

Escitil 20 mg comprimate filmate

Slovakija Escitil 5 mg filmom obalené tablety

Escitil 10 mg filmom obalené tablety

Escitil 15 mg filmom obalené tablety

Escitil 20 mg filmom obalené tablety

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-06-23 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Escitil, Escitalopramas, Depresija, Didžiosios, Depresijos, Epizodai, Panika, Panikos, Obsesinis-kompulsinis, Sutrikimas, Agorafobija, Socialinis, Nerimas, Antidepresantas