Escitalopram-ratiopharm


Escitalopram-ratiopharm 10mg plėvele dengt.tab.N30
Ratiopharm
Kaina apie 14.12 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Escitalopram-ratiopharm 5mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram-ratiopharm 10mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram-ratiopharm 15mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram-ratiopharm 20mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

Lapelio turinys

1.   Kas yra Escitalopram-ratiopharm ir kam jis vartojamas

2.   Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram-ratiopharm

3.   Kaip vartoti Escitalopram-ratiopharm

4.   Galimas šalutinis poveikis

5.   Kaip laikyti Escitalopram-ratiopharm

6.   Kita informacija

 

 

1. KAS YRA Escitalopram-ratiopharm IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Escitalopram-ratiopharm yra vartojamas depresijos (didžiosios depresijos epizodų) gydymui.

Escitalopramas yra antidepresantas, priklausantis selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai padeda normalizuoti serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys atsirasti depresiją ir į ją panašias ligas.

Escitalopram-ratiopharm gali padėti palengvinti depresijos simptomus.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT Escitalopram-ratiopharm

 

 Escitalopram-ratiopharm vartoti negalima:

 

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Escitalopram-ratiopharm medžiagai;

- Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų depresijai gydyti (vadinamųjų neselektyvių/negrįžtamojo poveikio monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI), tokių kaip fenelzino, izokarboksazido, nialmido arba tranilcipromino). Jei juos vartojate, turite padaryti 14 parų pertrauką, kad galėtumėte vartoti Escitalopram-ratiopharm.

Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia:

 

Vaikams ir paaugliams iki 18 metų amžiaus

Escitalopram-ratiopharm draudžiama gydyti vaikus ir jaunesnius kaip 18 metų paauglius. Vaikams ir paaugliams padidėja šalutinio poveikio, pavyzdžiui, bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Escitalopram-ratiopharm jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Dėl aukščiau minėtų šalutinių poveikių, vaikai ir paaugliai, kurie vartoja Escitalopram-ratiopharm, turi būti atidžiai stebimi. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

· Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų depresijai gydyti (vadinamųjų selektyvių/grįžtamojo poveikio monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI), tokių kaip moklobemidas). Jei juos vartojate, turite padaryti 1 paros pertrauką, kad galėtumėte vartoti Escitalopram-ratiopharm. 

· Jei nutraukėte gydymą su Escitalopram-ratiopharm galite pradėti gydymą su MAO inhibitoriumi. Tačiau turite padaryti 7 parų pertrauką prieš vėl vartodami MAO inhibitorių.

ĮSPĖJIMAS: Prašome perskaityti šį įspėjimą:

Nors Escitalopram-ratiopharm ir grįžtamojo poveikio/selektyvių MAO inhibitorių, tokių kaip moklobemidas, vartojimas kartu nerekomenduojamas, Jūsų gydytojas gali paskirti šį derinį. Pavieniais atvejais ši kombinacija yra naudinga. Pasikalbėkite su gydytoju, jei nesate tikri. Jei šis derinys yra būtinas, vaistai skiriami mažiausia įmanoma doze. Tuomet Jūs turite būti labai atidžiai kliniškai stebimas. Jei Jums pasireiškia aukšta temperatūra, mėšlungis, drebulys arba sujaudinimas ar sumišimas tuo pačiu metu, vartojant šį vaistą, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Šie požymiai gali rodyti, taip vadinamą serotonino sindromą. Tai sunkus šalutinis poveikis. Abu vaistai turi būti nedelsiant nutraukiami.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

 

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

-  jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

-  jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

 

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

 

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

 

· Jeigu sergate sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu. Escitalopramo dozė bus pritaikyta specialiai Jums.

· jeigu sergate cukriniu diabetu. Gydymas Escitalopram-ratiopharm gali pakeisti cukraus kiekius kraujyje. Gali tekti pritaikyti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę;

· jeigu yra koronarinių kraujagyslių susiaurėjimas (sergate koronarine širdies liga); Jei taip, Escitalopram-ratiopharm turite vartoti atsargiai.

· Jeigu gydymo pradžioje su Escitalopram-ratiopharm atsiranda nerimo simptomai. Tačiau ši reakcija dažniausiai savaime pranyksta po 2 savaičių. Nerimo simptomų tikimybė yra mažesnė, jei vartojate mažesnę Escitalopram-ratiopharm dozę.

· Jei sergate epilepsija. Escitalopram-ratiopharm negali būti vartojamas esant nestabiliai epilepsijai. Pacientai, kurių epilepsija kontroliuojama, Escitalopram-ratiopharm gali vartoti tik esant specialiai medicininei priežiūrai. Šis vaistas turi būti iš karto nutrauktas, jei padažnėja traukulių priepuoliai. Jei pradėjus gydymą su Escitalopram-ratiopharm pirmą kartą pasireiškia traukuliai, nedelsiant praneškite gydytojui. Vaistas tuomet turi būti nutraukiamas.

· Jei sergate bipoliniu sutrikimu ir išsivysto manijos fazė vartojant Escitalopram-ratiopharm (apibūdinama kaip pakilios nuotaikos buvimas, susijęs su liga), turite nedelsiant nutraukti jo vartojimą ir pranešti gydytojui.

· Jei Jums padidėjusi kraujavimo rizika. To paties tipo vaistai kaip ir Escitalopram-ratiopharm gali sukelti kraujavimą į odą, ir kraujosruvos atsiranda dažniau, nei įprasta. Ypatingai atsargumo reikia imtis, jei turite polinkį kraujuoti ir vartojate vaistus, slopinančius krešėjimą, tokius kaip acetilsalicilo rūgštis, priešuždegiminiai vaistai nuo skausmo, kai kurie antipsichoziniai vaistai ir tricikliai antidepresantai. Rizika taip pat didėja, jei tuo pačiu metu vartojate vaistus mažinančius trombozės riziką (tiklopidinas ir dipirdamolas).

· Escitalopramas retais atvejais gali sukelti natrio kiekio sumažėjimą kraujyje. Imkitės atsargumo priemonių, jei sergate kepenų ciroze, jei esate senyvo amžiaus ir jei escitalopramą vartojate kartu su kitais vaistais, kurie taip pat žinomi, kad sukelia natrio kiekio sumažėjimą kraujyje.

· Jeigu Jums atliekama elektros traukulių terapija arba Jums planuojamas toks gydymas. Nėra pakankamai duomenų apie Escitalopram-ratiopharm ir elektros traukulių terapijos derinį. Dėl to gydymas Escitalopram-ratiopharm turi būti taikomas atsargiai, jei tuo pačiu metu atliekama elektros traukulių terapija.

· Jeigu Jums pasireiškia nerimo simptomai bei poreikis judėti ir negalėjimas ramiai sėdėti ar stovėti. Šie simptomai gali pasireikšti per pirmas gydymo savaites. Dozės didinimas gali bloginti šiuos simptomus.

· Jeigu kartu vartojate kitus vaistus, veikiančius serotonino kiekį. Tokie simptomai, kaip sujaudinimas, drebulys, raumenų spazmai ir karščio pojūtis, gali rodyti serotonino sindromo išsivystymą.

 

Kitų vaistų vartojimas

 

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Escitalopram-ratiopharm negalima vartoti kartu su šiais vaistais:

· Neselektyvūs/negrįžtamojo poveikio MAO inhibitoriai (kiti vaistai depresijai gydyti, tokie kaip fenelzinas, izokarboksazidas, nialamidas arba tranilciprominas).

Escitalopram-ratiopharm turi būti vartojamas atsargiai kartu su šiais vaistais:

· Selektyvūs/grįžtamojo poveikio MAO inhibitoriai (kiti vaistai depresijai gydyti, tokie kaip moklobemidas).

· Litis (vaistas bipoliniam susirgimui gydyti).

· Selegilinas (vaistas Parkinsono ligai gydyti). Jei atsiranda karščiavimas arba staigūs raumenų mėšlungiai arba tampate sujaudintas arba sumišęs, nedelsiant turite informuoti gydytoją.

· Flekainidas, propafenonas (vaistai širdies ritmo sutrikimams gydyti). Gali reikėti koreguoti escitalopramo dozę.

· Metoprololis (vaistas širdies ligoms gydyti). Gali reikėti koreguoti escitalopramo dozę.

· Dezipraminas, klomipraminas ir nortriptilinas (vaistai depresijai gydyti). Gali reikėti koreguoti escitalopramo dozę.

· Tam tikri vaistai nuo psichinių ligų (pvz., risperidonas, tioridazinas ir haloperidolis). Gali reikėti koreguoti escitalopramo dozę.

· Sumatriptanas ir panašūs vaistai (vaistai migrenai gydyti), tramadolis (skausmą malšinantis vaistas), triptofanas (vaistas, skirtas nuotaikai gerinti). Kai jis vartojamas kartu su escitalopramu, didėja šalutinių poveikių rizika. Jei atsiranda karščiavimas arba staigūs raumenų mėšlungiai arba tampate sujaudintas arba sumišęs, nedelsiant turite informuoti gydytoją.

· Cimetidinas, omeprazolas, ezomeprazolas ir lansoprazolas (vaistai skirti skrandžio opoms gydyti), fluvoksaminas (vaistas skirtas depresijai gydyti) ir tiklopidinas (kraują skystinantis vaistas). Šie vaistai gali didinti escitalopramo kiekį kraujyje, dėl to gali reikėti mažinti escitalopramo dozę.

· Jonažolė (augalinis vaistas depresijai gydyti). Kai jis vartojamas kartu su escitalopramu, didėja šalutinių poveikių rizika.

· Geriamieji antikoaguliantai (kraują skystinantys vaistai, tokie kaip varfarinas, dipiridamolis arba fenprokumonas). Jei vartojate vaistus, tokius kaip šie, kartu su escitalopramu, turi būti atidžiai stebimas Jūsų kraujas gydymo su Escitalopram-ratiopharm pradžioje ir pabaigoje.

· Meflokvinas (priešmaliarinis vaistas), bupropionas (vaistas, palengvinantis nikotino nutraukimą), tramadolis (skausmą malšinantis vaistas), antidepresantai (tricikliai, SSRI), neuroleptikai (fenotiazinas, tioksantenai ir butirfenonai). Kaip Escitalopram-ratiopharm, šie vaistai gali sumažinti traukulių slenkstį.  Dėl to kartu su escitalopramu jie turi būti vartojami atsargiai.

 

 Escitalopram-ratiopharm vartojimas su maistu ir gėrimais

 

Gydymo Escitalopram-ratiopharm metu negalima gerti alkoholio.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis  

 

Escitalopram-ratiopharm negalima vartoti nėštumo metu, nebent yra labai svarbių priežasčių tam. Jūsų gydytojas nuspręs tai atidžiai įvertinęs riziką ir naudą. Jei esate nėščia arba planuojate pastoti, pasakykite apie tai savo gydytojui.

Prieš pradedant vartoti Escitalopram-ratiopharm aptarkite galimą riziką su savo gydytoju. Escitalopram-ratiopharm vartojimas paskutinius tris nėštumo mėnesius gali sukelti nutraukimo simptomus naujagimiui. Jeigu iki gimdymo vartojote Escitalopram-ratiopharm, Jūsų naujagimiui gali pasireikšti šie simptomai: sunkumas kvėpuoti, odos ir gleivinių pamėlynavimas (cianozė), kvėpavimo sustojimas, traukuliai, kūno temperatūros kitimas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, sustirę ar išglebę raumenys, ryškesni refleksai, drebulys, pašiurpimas, irzlumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas, sunkesnis žindymas ir sunkumas užmigti.

Jūsų kūdikis turi būti atidžiai prižiūrimas, jei nėštumo pabaigoje vartojote Escitalopram-ratiopharm. Jei Escitalopram-ratiopharm yra vartojamas nėštumo metu, jo negalima staiga nutraukti.

Escitalopramas gali patekti į motinos pieną. Dėl to gydymo metu su Escitalopram-ratiopharm žindyti negalima.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

 

Escitalopram-ratiopharm gali bloginti situacijos įvertinimą ir reakcijos greitį. Dėl to turite būti labai atsargūs vairuodami, valdydami mechanizmus, dirbdami aukštyje ir atlikdami kitus veiksmus, kuriems reikalinga didelė koncentracija.

 

 

4. KAIP VARTOTI Escitalopram-ratiopharm

 

Escitalopram-ratiopharm visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Escitalopramą draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams (dėl papildomos informacijos žr. 2 skyrių).

 

Nebent jei Jūsų gydytojas paskyrė kitaip, įprasta dozė suaugusiems yra tokia:

10 mg Escitalopram-ratiopharm. Jei reikalinga, Jūsų gydytojas gali didinti dozę. Didžiausia rekomenduojama dozė yra 20 mg Escitalopram-ratiopharm per parą.

 

Nurykite nepažeistą tabletę užsigerdami vandeniu. Tabletes galite vartoti su maistu ar be jo.

Jei reikalinga, tabletės gali būti dalinamos į lygias puses.

 

Senyvo amžiaus pacientai

Senyviems pacientams pradinė dozė yra 5 mg Escitalopram-ratiopharm per parą. Jūsų gydytojas nuspręs kaip geriausia didinti dozę Jums.

 

Pacientai su kepenų funkcijos sutrikimais

Rekomenduojama paros dozė pacientams su kepenų funkcijos sutrikimais yra 5 mg Escitalopram-ratiopharm per parą. Po 2 savaičių Jūsų gydytojas gali didinti dozę iki 10 mg Escitalopram-ratiopharm per parą.

 

Pacientai su lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu

Jei sergate lengvu ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, nereikalingas dozės koregavimas.

 

Pacientai su sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu

Pacientai su sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu Escitalopram-ratiopharm gali vartoti tik pasitarę su gydytoju.

 

Kiek laiko vartoti Escitalopram-ratiopharm

 

Jūsų gydytojas nuspręs kiek laiko vartoti Escitalopram-ratiopharm.

Kaip ir gydant kitais vaistais nuo depresijos, gali užtrukti kelias savaites, kol pajusite pagerėjimą. Tęskite tablečių vartojimą, net jei ilgokai nepajuntate pagerėjimo.

Bet kokiu atveju turite pasitarti su savo gydytoju prieš bet kaip keisdami savo dozę.

Gydymo trukmė gali kisti. Tęskite plėvele dengtų tablečių vartojimą, kaip paskyrė gydytojas, net jei pasijuntate geriau. Jei plėvele dengtų tablečių vartojimą nutrauksite per anksti, simptomai gali vėl pasireikšti. Dėl to gydymas turi būti tęsiamas mažiausiai šešis mėnesius po simptomų išnykimo.

 

Pavartojus per didelę Escitalopram-ratiopharm dozę

 

Jei Jūs išgėrėte didesne nei paskirtą Escitalopram-ratiopharm dozę, arba kitas asmuo pavartojo Jūsų vaistą, nedelsdami susisiekite su gydytoju arba ligonine. Pasiimkite vaisto pakuotę su savimi, kad galėtumėte parodyti gydytojui, kokių vaistų vartojote. Jis spręs kokių priemonių imtis.

Perdozavimo simptomai gali būti: galvos svaigimas, drebulys, nerimas, mieguistumas, sąmonės netekimas, traukuliai, širdies ritmo pokyčiai. 

 

Pamiršus pavartoti Escitalopram-ratiopharm

 

Jei pamiršote vieną Escitalopram-ratiopharm dozę, tęskite gydymą kai reikės gerti kitą dozę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 

 

Nustojus vartoti Escitalopram-ratiopharm

 

Bet kokiu atveju, turite pasitarti su gydytoju prieš nutraukiant Escitalopram-ratiopharm vartojimą. Įspėkite gydytoją, jei norite nutraukti gydymą anksti.

Nenutraukite Escitalopram-ratiopharm vartojimo tol, kol gydytojas Jums to nepasakys. Jei užbaigėte gydymo kursą, patariama Escitalopram-ratiopharm dozę palaipsniui mažinti per kelias savaites.

Jei nutraukiate escitalopramo vartojimą, ypatingai, jei tai vyko staiga, gali pasireikšti nutraukimo simptomai. Jie yra dažni, jei gydymas su Escitalopram-ratiopharm staiga nutraukiamas. Rizika yra didesnė, kai Escitalopram-ratiopharm buvo vartotas ilgą laiką arba didelėmis dozėmis arba, kai dozė yra per greitai sumažinama. Daugumai pacientų šie simptomai yra lengvi ir patys praeina per dvi savaites. Tačiau kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs arba užsitęsti (2-3 mėnesius ar ilgiau). Jei pasireiškia sunkūs nutraukimo simptomai, vartojant Escitalopram-ratiopharm, kreipkitės į savo gydytoją. Jis ar ji gali paprašyti Jūsų vėl vartoti tabletes ir dozę mažinti lėčiau.

Nutraukimo simptomai yra: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros praradimas), dilgsėjimas, niežulys arba (rečiau) elektros iškrovos pojūtis, atsirandantis ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi ar gąsdinantys sapnai, sunkumas užmigti), nerimas, galvos skausmas, silpnumo jausmas (pykinimas), prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar sujaudinimas, drebulys (virpėjimas), sumišimas ar orientacijos praradimas, jausmingumas ar irzlumas, viduriavimas (paleisti viduriai), regėjimo sutrikimas, virpantis ar smarkus širdies plakimas (palpitacija).

Nėra įrodymų, kad escitalopramas sukelia priklausomybę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

Escitalopram-ratiopharm, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Šalutinių poveikių įvertinimas paremtas šiais dažniais:

Labai dažni:

dažniau nei 1 iš 10 gydytų pacientų

Dažni:

mažiau nei 1 iš 10, bet daugiau nei 1 iš 100 gydytų pacientų

Nedažni:

mažiau nei 1 iš 100, bet daugiau nei 1 iš 1000 gydytų pacientų

Reti:

mažiau nei 1 iš 1000, bet daugiau nei 1 iš 10000 gydytų pacientų

Labai reti:

mažiau nei 1 iš 10000 gydytų pacientų, nežinoma (negali būti įvertinama iš prieinamų duomenų)

Dažnis nežinomas

negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

 

Šalutiniai poveikiai dažniausiai pasireiškia per pirmą ar antrą gydymo savaitę. Jie dažniausiai sumažėja tęsiant gydymą.

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Dažnis nežinomas: Trombocitų sumažėjimas (trombocitopenija)

 

Imuninės sistemos sutrikimai

Reti: Stiprus kraujospūdžio kritimas, blyški oda, nerimas, silpnas greitas pulsas, šalta, drėgna oda, sutrikusi sąmonė, sukelti sunkaus padidėjusio jautrumo tam tikriems dariniams (anafilaksinė reakcija)

 

Endokrininiai sutrikimai

Dažnis nežinomas: Netinkama antidiurezinio hormono (ADH) sekrecija

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažni: Sumažėjęs apetitas, padidėjęs apetitas

Dažnis nežinomas: Sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (hiponatremija) su simptomais, tokiais kaip pykinimas, bendras negalavimas, raumenų silpnumas, sumišimas

 

Psichikos sutrikimai

Dažni: Nerimas, nerimastingumas, nenormalūs sapnai, sumažėjęs seksualinis potraukis, orgazmo sutrikimas (moterims)

Nedažni: Dantų griežimas naktį (bruksizmas) sujaudinimas, nervingumas, panikos atakos, sumišimas

Reti: Agresija, atsiribojimo nuo savęs pojūtis (depersonalizacija), haliucinacijos,

Dažnis nežinomas:  manija, mintys apie savižudybę, savižudiškas elgesys

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: Nemiga, mieguistumas, galvos svaigimas, dilgčiojimo pojūtis, drebulys

Nedažni:   Skonio sutrikimai, miego sutrikimai, sąmonės netekimas (alpimas)

Reti: Serotonino sindromas (taip pat žr. 2 skyrių „Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram-ratiopharm“)

Dažnis nežinomas: Drebulys (diskinezija), judėjimo sutikimai, traukuliai

 

Akių sutrikimai

Nedažni:   Vyzdžio išsiplėtimas (midriazė), regėjimo aštrumo sutrikimas

 

Ausų ir labirintų sutrikimai

Nedažni:   Spengimas ausyse

 

Širdies sutrikimai

Nedažni:   Padažnėjęs širdies ritmas (tachikardija)

Reti:   Lėtas širdies ritmas (bradikardija)

 

Kraujagyslių sutrikimai

Dažnis nežinomas: Kraujospūdžio kritimas atsistojus (ortostatinė hipotenzija)

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dažni: Nosies ir sinusų uždegimas (sinusitas), žiovulys

Nedažni:   Kraujavimas iš nosies

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni:  pykinimas

Dažni: Viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos sausumas

Nedažni: Skrandžio ir žarnyno kraujavimas (tame tarpe ir kraujavimas iš tiesiosios žarnos)

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Dažnis nežinomas: kepenų uždegimas (hepatitas)

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: Padidėjęs prakaitavimas

Nedažni:   Dilgėlinė, plaukų slinkimas, bėrimas, niežėjimas

Dažnis nežinomas: Kraujavimas į odą (ekchimozė), gleivinių ir odos tinimas (angioedema)

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni: Sąnarių ir raumenų skausmas

 

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Dažnis nežinomas: Šlapinimosi sunkumai

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Dažni: Ejakuliacijos sutrikimai, impotencija (vyrams)

Nedažni: Gausios mėnesinės (menoragija), kraujavimas ne mėnesinių metu (metroragija) moterims

Dažnis nežinomas: Užsitęsusi erekcija (priapizmas) vyrams, pieno išskyros iš krūtų (galaktorėja)

 

Bendri sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni: Nuovargis, karščiavimas

Nedažni:   Tinimas dėl skysčių kaupimosi (edema)

 

Tyrimai

Dažni: Padidėjęs svoris

Nedažni:   Sumažėjęs svoris

Dažnis nežinomas: Padidėję kepenų fermentų kiekiai kraujyje

Taip pat žinoma, kad vartojant vaistų, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo (veiklioji Escitalopram-ratiopharm medžiaga), pasitaiko ir kitoks šalutinis poveikis: poreikis judėti ar negalėjimas ramiai sėdėti ar stovėti (psichomotorinis nerimas/akatizija) ir apetito nebuvimas (anoreksija).

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI Escitalopram-ratiopharm

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Ant dėžutės nurodytam  tinkamumo laikui pasibaigus, Escitalopram-ratiopharm vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Escitalopram-ratiopharm sudėtis

 

- Veiklioji  medžiaga yra escitalopramas.

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg escitalopramo (escitalopramo oksalato pavidalu).

- Pagalbinės medžiagaos yra:

Tabletės šerdis

Mikrokristalinė celiuliozė (E460), kroskarmelozės natrio druska (E468), koloidinis bevandenis silicio dioksidas, magnio stearatas (E470b).

Tabletės plėvelė

Hipromeliozė (E464), titano dioksidas (E171), makrogolis 400.

 

Escitalopram-ratiopharm išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Escitalopram-ratiopharm 5mg plėvele dengtos tabletės yra apvalios, baltos, abipus išgaubtos, plėvele dengtos tabletės

Escitalopram-ratiopharm 10 mg / 15 mg / 20 mg plėvele dengtos tabletės yra ovalios baltos plėvele dengtos tabletės su laužimo linija vienoje pusėje. Tabeltės gali būti perlaužiamos į lygias puses.

Escitalopram-ratiopharm yra tiekiamas pakuotėmis po: 

Escitalopram-ratiopharm 5mg ir 20mg

Neilono/aluminio/PVC-aliuminio folijos lizdinės plokštelės su

14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablečių

30x1, 100x1 vienadozės lizdinės plokštelės

 

Escitalopram-ratiopharm 10mg

Neilono/aliuminio/PVC-aliuminio folijos lizdinės plokštelės dėžutėse su

14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablečių

30x1, 100x1 vienadozės lizdinės plokštelės

 

Escitalopram-ratiopharm 15mg

Neilono/aliuminio/PVC-aliuminio folijos lizdinės plokštelės dėžutėse su

14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tablečių

30x1, 100x1 vienadozės lizdinės plokštelės

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas

ratiopharm GmbH
Graf–Arco–Str. 3
89079 Ulm
Vokietija

 

Gamintojai

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG

Gollstrasse 1

84529 Tittmoning

Vokietija

 

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate, Aharnon St.

P.O. Box 51706

3508 Limassol

Kipras

 

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straβe 3

89143 Blaubeuren

Vokietija

 

Medikalla Oy MediPharmia Finland Ltd

Teolisuustie 16

60100 Seinäjoki

Suomija

 

Hoechst-Biotica spol. s.r.o.

Slabinska 30

03680 Martin

Slovakijos  Respublika

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

ratiopharm International GmbH,

Subačiaus g. 23-2/ Rasų g. 2-2,

LT-11350 Vilnius

Tel.:+ 370 5 212 32 95

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-09-03

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Escitalopram, Antidepresantas, Depresija, Didžiosios, Depresijos, Epizodai