Escitalopram


Escitalopram Ranbaxy 10mg plėvele dengtos tab.N28
Ranbaxy
Kaina apie 11.85 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Escitalopram Ranbaxy 10 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram Ranbaxy 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas (oksalato pavidalu)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Escitalopram Ranbaxy ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram Ranbaxy

3. Kaip vartoti Escitalopram Ranbaxy

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Escitalopram Ranbaxy

6. Kita informacija

1. KAS YRA ESCITALOPRAM RANBAXY IR KAM JIS VARTOJAMAS

Escitalopram Ranbaxy sudėtyje yra escitalopramo. Escitalopramas vartojamas depresijai (didžiosios depresijos epizodams) ir nerimo sutrikimams (tokių kaip panikos sutrikimui su ar be agorafobijos, socialinio nerimo sutrikimui ir obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui) gydyti.

Escitalopram Ranbaxy yra antidepresantas, priklausantis selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai veikia per serotonino sistemą padidindami serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys depresijos ir į ją panašių ligų vystymąsi.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESCITALOPRAM RANBAXY

Escitalopram Ranbaxy vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Escitalopram Ranbaxy medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija");

- jeigu vartojate kitus vaistinius preparatus, priklausančius MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vartojamą Parkinsono ligai gydyti), moklobemidą (vartojamą depresijai gydyti) ir linezolidą (antibiotiką).

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prašome pasakyti savo gydytojui apie bet kokią kitą savo būklę arba negalavimą, nes ši informacija gali būti jūsų gydytojui svarbi. Būtinai informuokite savo gydytoją:

- jeigu sergate epilepsija. Jeigu atsirastų traukulių arba jie padažnėtų, gydymą Escitalopram Ranbaxy reikės nutraukti (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

- jeigu jūsų kepenų ar inkstų funkcija sutrikusi. Jūsų gydytojas gali koreguoti vaisto dozę jums;

- jeigu sergate cukriniu diabetu. Gydymas Escitalopram Ranbaxy gali apsunkinti gliukozės kiekio kraujyje kontrolę. Gali tekti koreguoti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo cukrinio diabeto dozę;

- jeigu sumažėjęs natrio kiekis kraujyje;

- jeigu Jums lengvai atsiranda kraujosruvų arba greitai pradedate kraujuoti;

- jeigu Jums taikoma elektros traukulių terapija;

- jeigu sergate išemine širdies liga.

Atkreipkite dėmesį

Jei sergate maniakine-depresine liga, kai kuriems pacientams gali prasidėti manijos fazė. Manijos fazei būdinga: neįprastos bei greitai besikeičiančios mintys, neadekvatus laimės pojūtis ir didžiulis fizinis aktyvumas. Jei Jums atsirastų tokių simptomų, kreipkitės į gydytoją.

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali atsirasti tokių simptomų kaip nenustygimas vietoje bei negalėjimas sėdėti ar ramiai stovėti. Tokiu atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu jūs sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti truputį laiko (dažniausiai apie dvi savaitės, kai kuriais atvejais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenimis, psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę.

Jums gali būti naudinga, jeigu pasakytumėte giminaičiams ar savo šeimai, jog sergate depresija ar sergate nerimo sutrikimu ir paprašykite jų perskaityti šį Pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad pasunkėjo Jūsų depresija ar nerimas arba jie nerimauja dėl pasikeitusio Jūsų elgesio.

Vaisto vartojimas vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Escitalopram Ranbaxy paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat jūs turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios grupės vaistinius preparatus, padidėja nepageidaujamo poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, priešiškumo ir pykčio), pasireiškimo tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Escitalopram Ranbaxy jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jis arba ji mano, jog tai yra tinkamiausias gydymas jiems. Jeigu gydytojas skyrė Escitalopram Ranbaxy jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate apie tai sužinoti daugiau, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Escitalopram Ranbaxy, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš aukščiau išvardintų simptomų. Be to, šiuo metu dar nėra ilgalaikio saugumo duomenų apie Escitalopram Ranbaxy poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažintinių funkcijų bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų:

- neselektyviųjų monoamino oksidazės(MAO) inhibitorių, kuriuose yra fenelzino, iproniazido, isokarboksazido, nialamido arba tranilcipromino. Jeigu Jūs vartojate kurio nors iš šių vaistų, prieš pradedant vartoti Escitalopram Ranbaxy, reikės palaukti 14 parų. Baigus Escitalopram Ranbaxy vartojimą reikia palaukti 7 paras prieš vartojant bet kurį iš šių vaistų;

- grįžtamojo poveikio selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (vartojamo depresijai gydyti);

- negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (vartojamo Parkinsono ligai gydyti), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

- antibiotiko linezolido;

- ličio (vartojamo, sergant maniakine-depresine psichoze) ir triptofano;

- imipramino ir desipramino (abu vartojami depresijai gydyti);

- sumatriptano ir panašių vaistų (vartojamų gydyti migreną) ir tramadolio (stipriam skausmui gydyti). Šie vaistai padidina šalutinio poveikio pavojų;

- cimetidino ir omeprazolo (vartojami skrandžio opoms gydyti), fluvoksamino (vaistas nuo depresijos) ir tiklopidino (vartojamo mažinti insulto pavojų). Šie vaistai gali didinti Escitalopram Ranbaxy koncentraciją kraujyje;

- paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) – augalinio vaisto, vartojamo depresijai gydyti;

- acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (vaistų nuo skausmo arba kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų);

- varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (vaistų vartojamų kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų). Prieš Jums pradedant ir baigus vartoti Escitalopram Ranbaxy, gydytojas tikriausiai patikrins kraujo krešėjimo laiką, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoagulianto dozę;

- meflokvino (vartojamo maliarijai gydyti), bupropiono (vartojamo depresijai gydyti) ir tramadolio (vartojamo stipriam skausmui gydyti), nes gali sumažėti traukulių išsivystymo slenkstis;

- neuroleptikų (vaistų, skirtų šizofrenijai, psichozėms gydyti), nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- flekainido, propafenono ir metoprololio (vartojamų širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), desipramino, klomipramino ir nortriptilino (vaistų nuo depresijos) ir risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistų nuo psichozės). Gali tekti koreguoti Escitalopram Ranbaxy dozę.

Escitalopram Ranbaxy vartojimas su maistu ir gėrimais

Escitalopram Ranbaxy galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Escitalopram Ranbaxy").

Nors ir nėra nustatyta, kad Escitalopram Ranbaxy sąveikautų su alkoholiu, tačiau Escitalopram Ranbaxy, vartoti kartu su alkoholiu, kaip ir daugumos kitų vaistų, nepatariama.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, Escitalopram Ranbaxy vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju galimą pavojų ir naudą.

Jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote Escitalopram Ranbaxy, jūs turėtumėte žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti šis nepageidaujamas poveikis: pasunkėjęs kvėpavimas, pamėlusi oda, traukuliai, kūno temperatūros svyravimai, sunkesnis žindimas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, raumenų įsitempimas ar išglebimas, paryškėję refleksai, drebulys, pašiurpimas, dirglumas, apsnūdimas, nuolatinis verkimas, mieguistumas, kūdikis sunkiai užmiega. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staiga nutraukti Escitalopram Ranbaxy vartojimo negalima.

Jeigu žindote, Escitalopram Ranbaxy vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo šiuo vaistu pavojų ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Rekomenduojama, kol nežinote, kaip Jus veikia Escitalopram Ranbaxy, vairuoti ir valdyti mechanizmų nepatartina.

Prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju, jeigu jūsų gydytojas jus yra informavęs, jog jūs netoleruojate kai kurių angliavandenių.

3. KAIP VARTOTI ESCITALOPRAM RANBAXY

Escitalopram Ranbaxy visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusieji

Depresija

Įprastinė rekomenduojama Escitalopram Ranbaxy dozė yra 10 mg vieną kartą per parą. Jūsų gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

Panikos sutrikimas

Pirmąją savaitę reikia vartoti pradinę dozę – 5 mg kartą per parą, vėliau dozę reikia didinti iki 10 mg per parą. Vėliau Jūsų gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios paros dozės – 20 mg.

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama Escitalopram Ranbaxy dozė yra 10 mg vieną kartą per parą. Įvertinęs Jūsų reakciją į vaistą, Jūsų gydytojas gali sumažinti dozę iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama Escitalopram Ranbaxy dozė yra 10 mg vieną kartą per parą. Jūsų gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios 20 mg per parą dozės.

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

Senyviems pacientams įprastais atvejais rekomenduojama pradinė dozė yra 5 mg Escitalopram Ranbaxy vieną kartą per parą.

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

Vaikams ir paaugliams Escitalopram Ranbaxy įprastais atvejais vartoti negalima. Daugiau informacijos rasite 2 skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram Ranbaxy ".

Escitalopram Ranbaxy galima vartoti kartu su maistu arba atskirai nuo valgio. Nurykite tabletę užsigerdami trupučiu vandens.

Tablečių nekramtykite, nes jos yra karčios.

Jei reikalinga, tabletę galima perlaužti. Tabletę pirmiausia padėkite ant lygaus paviršiaus, kad laužimo vagelė būtų nukreipta į viršų. Tabletę galima perlaužti pirštais žemyn spaudžiant abu tabletės kraštus.

Gydymo trukmė

Gali prireikti keleto savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Vartokite Escitalopram Ranbaxy, net jei bėgant laikui jūsų būklė negerėja.

Prieš tai nepasitarę su savo gydytoju, niekada nekeiskite vaisto dozės.

Vartokite Escitalopram Ranbaxy tiek laiko, kiek rekomendavo Jūsų gydytojas. Jei gydymą baigsite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Vėl pasijutus gerai, gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Pavartojus per didelę Escitalopram Ranbaxy dozę

Jei Jūs išgėrėte didesnę Escitalopram Ranbaxy dozę, nei Jums paskyrė Jūsų gydytojas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių. Tai darykite net jei nėra apsinuodijimo požymių. Perdozavimo požymiai gali būti tokie kaip: galvos svaigimas, drebulys, sujaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, sumažėjęs kraujospūdis bei organizmo skysčio ir (arba) druskų pusiausvyros pokyčiai. Jei vyksite pas gydytoją arba į ligoninę, kartu pasiimkite Escitalopram Ranbaxy pakuotę arba talpyklę.

Pamiršus pavartoti Escitalopram Ranbaxy

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte prieš eidami miegoti, išgerkite šią dozę nedelsdami. Kitą dieną vaisto vartokite įprastai. Jeigu prisiminėte tik naktį arba kitą dieną, praleistos dozės negerkite ir toliau vaistą vartokite įprasta tvarka.

Nustojus vartoti Escitalopram Ranbaxy

Be savo gydytojo žinios nenustokite vartoti Escitalopram Ranbaxy. Pabaigus gydymo kursą, rekomenduojama keletą savaičių palaipsniui mažinti Escitalopram Ranbaxy dozę.

Nustojus vartoti Escitalopram Ranbaxy, ypač jei nustosite vartoti staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Tai įprasta baigiant vartoti Escitalopram Ranbaxy. Yra didesnis pavojus, kai Escitalopram Ranbaxy buvo vartojamas ilgai arba didelėmis dozėmis arba jeigu dozė mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, patys išnykstantys per dvi savaites. Vis dėl to, kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs ir tęstis ilgai (2–3 mėnesius ar ilgiau). Jeigu Jums pasireiškė sunkūs Escitalopram Ranbaxy nutraukimo simptomai, apie tai informuokite savo gydytoją. Gydytojas gali paprašyti Jūsų vėl toliau vartoti tabletes ir dozę mažinti dar lėtesniu tempu.

Gali pasireikšti šie nutraukimo simptomai: svaigulys (nestabilumo pojūtis arba pusiausvyros praradimas), adatų badymo jausmas, deginimo pojūtis arba (retesniais atvejais) elektros kratymo pojūtis, įskaitant ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi sapnai, košmarai, negalėjimas užmigti), nerimas, galvos skausmas, pykinimas, prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar sujaudinimas, drebulys (virpėjimas), minčių susipainiojimas ar orientacijos praradimas, jausmingumas ar dirglumas, viduriavimas, regėjimo sutrikimas, širdies plakimas (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau kitų klausimų apie šį vaistinį preparatą, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Escitalopram Ranbaxy, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis, tęsiant gydymą, paprastai išnyksta po kelių savaičių.

Prašome žinoti, jog kai kurie nusiskundimai gali būti ir Jūsų ligos simptomai, kurie Jums sveikstant palengvės.

Praneškite savo gydytojui, jeigu Jums atsirado bent vienas iš toliau išvardytų nepageidaujamų reiškinių:

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):

· neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą iš virškinimo trakto.

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

· jeigu Jums pasireikštų odos, liežuvio, lūpų arba veido patinimas, taptų sunku kvėpuoti arba nuryti (alerginė reakcija), nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba vykite į ligoninę;

· jei Jūs sukarščiuotumėte, taptumėte sujaudinta(as), atsirastų minčių susipainiojimas, drebulys ir nevalingi raumenų susitraukimai, tai gali būti retos būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai. Jeigu taip atsitiktų, kreipkitės į savo gydytoją.

Jeigu Jums pasireiškė kuris nors iš toliau išvardytų šalutinių poveikių, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją arba vykite į ligoninę:

· sunkumas šlapintis;

· traukuliai, taip pat žr. 2 skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia";

· odos ir akių baltymų pageltimas; tai yra kepenų funkcijos pablogėjimo (hepatito) požymiai.

Be anksčiau išvardinti, gauta pranešimų apie šį šalutinį poveikį:

Labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

· pykinimas.

Dažnas (daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

· užgulta arba varvanti nosis (sinusitas);

· sumažėjęs arba padidėjęs apetitas;

· nerimas, nerimastingumas, neįprasti sapnai, sunkus užmigimas, mieguistumas, svaigulys, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas;

· viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas;

· padidėjęs prakaitavimas;

· raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija);

· lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, moterims gali būti sunku patirti orgazmą);

· nuovargis, karščiavimas;

· svorio padidėjimas.

Nedažnas (daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

· dilgėlinė, bėrimas, niežulys;

· dantų griežimas, sujaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipainiojimas;

· sutrikęs miegas, sutrikęs skonio jutimas, apalpimas;

· išsiplėtę vyzdžiai (midriazė), regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse;

· plaukų slinkimas;

· kraujavimas iš makšties;

· svorio mažėjimas;

· dažnas širdies plakimas;

· rankų ir kojų patinimas;

· kraujavimas iš nosies.

Retas (daugiau kaip 1 iš 10 000, bet mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

· agresyvumas, asmenybės pokyčiai, haliucinacijos;

· retas širdies plakimas

Yra pranešimų, jog kai kuriems pacientams pasireiškė savęs žalojimo minčių, su savižudybe susijusių minčių (dažnis nežinomas). Taip pat žr. „Specialių atsargumo priemonių reikia".

· sumažėjęs natrio kiekis kraujyje (simptomai: negalavimo jausmas, raumenų silpnumas arba minčių susipainiojimas);

· galvos svaigimas atsistojant, dėl sumažėjusio kraujo spaudimo (ortostatinė hipotenzija);

· pakitę kepenų funkcijos tyrimų rezultatai (padidėjęs kepenų fermentų kiekis kraujyje);

· judėjimo sutrikimai (nevalingi raumenų judesiai);

· skausminga erekcija (priapizmas);

· kraujavimo sutrikimai, įskaitant kraujavimą į odą ir gleivines (ekchimozė) ir sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopenija);

· staigus odos ir gleivinių patinimas (angioedema);

· padidėjęs išsiskiriančio šlapimo kiekis (ADH sekrecijos pakitimas);

· pieno tekėjimas nežindančioms moterims;

· manija.

Taip pat yra žinoma, kad vartojant vaistų, kurie veikia panašiai į escitalopramą (veiklioji Escitalopram Ranbaxy medžiaga), gali pasireikšti ir šis šalutinis poveikis:

· negalėjimas ramiai sėdėti ar stovėti (akatizija);

· anoreksija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ESCITALOPRAM RANBAXY

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant lizdinės plokštelės arba dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Escitalopram Ranbaxy vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Escitalopram Ranbaxy sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra escitalopramas (oksalato pavidalu). Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg arba 20 mg escitalopramo.

- Pagalbinės medžiagos:

Intragranulinės: mikrokristalinė celiuliozė, laktozė monohidratas, kopovidonas, kukurūzų krakmolas.

Ekstragranulinės: silicinta mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska, talkas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas.

Tabletės plėvelė: Opadry OY-S-58910, susidedantis iš hipromeliozės (E 464), titano dioksido (E 171), makrogolio 400, talko.

Escitalopram Ranbaxy išvaizda ir kiekis pakuotėje

Escitalopram Ranbaxy yra tiekiamos 10 mg ir 20 mg plėvele dengtomis tabletėmis.

Escitalopram Ranbaxy 10 mg yra ovalo formos, balta, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė su laužimo vagele, kiekvienoje vagelės pusėje įspausta „E" ir "8" vienoje tabletės pusėje, kita tabletės pusė lygi.

Escitalopram Ranbaxy 20 mg yra ovalo formos, balta, abipus išgaubta, plėvele dengta tabletė su laužimo vagele, kiekvienoje vagelės pusėje įspausta „E" ir "9" vienoje tabletės pusėje, kita tabletės pusė lygi.

Escitalopram Ranbaxy 10mg yra tiekiamas po 14, 28, 56 tabletes Al/Poliamido/PVC lizdinėse plokštelėse.

Escitalopram Ranbaxy 20mg yra tiekiamas po 14, 28, 56 tabletes Al/Poliamido/PVC lizdinėse plokštelėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4 Chiswick Park, London W4 5YE

Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Ranbaxy Ireland Ltd, Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Airija

arba

Cemelog-BRS, Kft.,Vasút u. 2, 2040 Budaörs, Vengrija

arba

Farma-APS, Produtos Farmacêuticos, S.A., Rua João de Deus 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portugalija

arba

TERAPIA S.A., 124 Fabricii Street, Cluj Napoca, Rumunija

Ranbaxy Laboratories Limited atstovybė

Taikos pr. 88A
LT 51182 Kaunas, Lietuva

Tel. +370-37-311843

el. paštas: [email protected]

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-08-13 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Escitalopram, Antidepresantas, Depresija, Panika, Panikos, Obsesinis-kompulsinis, Sutrikimas, Agorafobija, Nerimas, Socialinė, Fobija