Escitalopram


Escitalopram Actavis 10mg plėvele dengtos tab.N28
Actavis
Kaina apie 13.57 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Escitalopram Actavis 5 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram Actavis 10 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram Actavis 15 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopram Actavis 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Escitalopram Actavis ir kam jis vartojimas

2. Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram Actavis

3. Kaip vartoti Escitalopram Actavis

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Escitalopram Actavis

6. Kita informacija

1. KAS YRA ESCITALOPRAM ACTAVIS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Escitalopram Actavis yra antidepresantas, priklausantis selektyviųjų atgalinio serotonino sugrąžinimo inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai veikia didindami serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra svarbūs veiksniai depresijai ir į ją panašioms ligoms pasireikšti.

Escitalopram Actavis gydomos šios ligos:

- depresija (didžiosios depresijos epizodai);

- panikos sutrikimams su agorafobija arba be jos (pvz., bijojimas išeiti iš namų, įeiti į parduotuves, būti minioje ar viešose vietose);

- socialinio nerimo sutrikimas (socialinė fobija);

- obsesinis-kompulsinis sutrikimas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ESCITALOPRAM ACTAVIS

Escitalopram Actavis vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Escitalopram Actavis tablečių medžiagai;

- jeigu vartojate kitų vaistinių preparatų, priklausančių MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vaistą, vartojamą Parkinsono ligai gydyti), moklobemidą (vaistą, vartojamą depresijai gydyti) ir linezolidą (antibiotiką).

Specialių atsargumo priemonių reikia

Jeigu Jus vargina bet kokia kita būklė arba liga, prašom apie tai pasakyti gydytojui, nes ši informacija jam gali būti svarbi. Gydytojui labai svarbu pasakyti:

- jeigu sergate epilepsija. Jeigu atsiranda arba padažnėja traukulių priepuoliai, gydymą Escitalopram Actavis reikia nutraukti (žr. ir 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

- jeigu vargina kepenų ar inkstų veiklos sutrikimas. Jūsų gydytojui gali tekti keisti Jums dozę;

- jeigu sergate cukriniu diabetu. Gydymas Escitalopram Actavis gali keisti gliukozės kontrolę. Gali tekti pritaikyti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo cukrinio diabeto dozę;

- jeigu sumažėjęs natrio kiekis kraujyje;

- jeigu turite polinkį į lengvai pasireiškiantį kraujavimą ar kraujosruvas;

- jeigu Jums taikomas gydymas elektra sukeliamais traukuliais;

- jeigu sergate išemine širdies liga.

Įsidėmėkite

Kai kuriems žmonėms, sergantiems maniakine-depresine psichoze, gali prasidėti manijos fazė. Jai būdinga greita neįprastų minčių kaita, pernelyg didelis linksmumas ir labai didelis fizinis aktyvumas. Jeigu toks poveikis pasireiškė, kreipkitės į gydytoją.

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali atsirasti tokių simptomų, kaip neramumas arba negalėjimas ramiai stovėti ar sėdėti. Jeigu šie simptomai pasireiškė, nedelsdami pasakykite gydytojui.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) nerimo sutrikimu, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pirmą kartą pradėjus vartoti antidepresantų, tokių minčių gali kilti dažniau, kadangi tol, kol šie vaistai pradės veikti, turi praeiti šiek tiek laiko, paprastai apie dvi savaitės, tačiau kartais ir daugiau.

Tokios mintys labiau tikėtinos šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs asmuo. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jaunesniems kaip 25 metų suaugusiems žmonėms, vartojantiems antidepresantų, su savižudybe susijusio elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar nerimo sutrikimu. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad perspėtų, jeigu jie manys, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jeigu pradės nerimauti dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Escitalopram Actavis paprastai negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turite žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės vaistų, yra didesnė šalutinio poveikio, pvz., mėginimo nusižudyti, minčių apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, priešiško elgesio ir pykčio) pasireiškimo rizika. Nežiūrint to, gydytojas gali skirti Escitalopram Actavis jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu jis nusprendžia, kad šis vaistas jiems tinka geriausiai. Jeigu gydytojas skyrė Escitalopram Actavis jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs norite tai aptarti, grįžkite pas gydytoją. Jeigu jaunesniam kaip18 metų pacientui vartojant Escitalopram Actavis pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš aukščiau išvardytų simptomų, turite informuoti gydytoją. Taip pat dar nenustatytas ilgalaikis Escitalopram Actavis vartojimo šiai amžiaus grupei saugumas augimo, brendimo ir pažinimo bei elgesio raidos požiūriu.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bet kurį iš šių vaistų:

- neselektyviųjų monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: fenelzino, iproniazido, isokarboksazido, nialamido arba tranilcipromino. Nutraukę gydymą bet kuriuo iš minėtų vaistų, Escitalopram Actavis galėsite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po 14 parų. Nutraukę gydymą Escitalopram Actavis, bet kurio iš minėtų vaistų galėsite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po 7 parų;

- grįžtamojo poveikio selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (vaisto, vartojamo depresijai gydyti);

- negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (vaisto, vartojamo Parkinsono ligai gydyti), nes padidėja šalutinio poveikio rizika;

- antibiotiko linezolido;

- ličio (vaisto, vartojamo maniakinei-depresinei psichozei gydyti) ir triptofano;

- sumatriptano ir į jį panašių vaistų (vartojamų nuo migrenos) bei tramadolio (vaisto, vartojamo stipriam skausmui malšinti), nes padidėja šalutinio poveikio rizika;

- cimetidino ir omeprazolo (vaistų, vartojamų skrandžio opai gydyti), fluvoksamino (antidepresanto) bei tiklopidino (vaisto, vartojamo smegenų insulto rizikai mažinti), nes gali padidėti Escitalopram Actavis koncentracija kraujyje;

- paprastųjų jonažolių (Hypericum perforatum) — vaistažolių preparato, vartojamo depresijai gydyti;

- acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (vaistų skausmui malšinti arba kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų);

- varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (vaistų, vartojamų kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų). Prieš pradėdamas gydyti Escitalopram Actavis ir gydymą juo baigdamas, gydytojas tikriausiai patikrins Jūsų kraujo krešėjimo laiką, kad galėtų nustatyti, ar tinkamą antikoagulianto dozę vartojate;

- meflokvino (vaisto, vartojamo maliarijai gydyti), bupropiono (vaisto, vartojamo depresijai gydyti ir padėti atsikratyti nuo rūkymo) ir tramadolio (vaisto, vartojamo stipriam skausmu malšinti), kadangi galima traukulių slenksčio sumažėjimo rizika;

- neuroleptikų (vaistų nuo šizofrenijos, psichozės), kadangi galima traukulių slenksčio sumažėjimo rizika, ir antidepresantų;

- flekainido, propafenono ir metoprololio (vaistų, vartojamų širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), desipramino, klomipramino ir nortriptilino (antidepresantų) ir risperidono, tioridazino bei haloperidolio (vaistų nuo psichozės). Gali tekti keisti Escitalopram Actavis dozę.

Escitalopram Actavis vartojimas su maistu ir gėrimais

Escitalopram Actavis galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Escitalopram Actavis").

Escitalopram Actavis, kaip ir daugumos kitų vaistų, nepatariama vartoti kartu su alkoholiu, nors Escitalopram Actavis sąveika su alkoholiu nėra tikėtina.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, Escitalopram Actavis vartoti negalima, nebent tik aptarus su savo gydytoju gydymo riziką ir naudą.

Jeigu Escitalopram Actavis vartojate paskutiniųjų trijų nėštumo mėnesių laikotarpiu, turite žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti šis šalutinis poveikis: kvėpavimo sutrikimas, odos pamelsvėjimas, traukuliai, kūno temperatūros pokyčiai, žindimo sutrikimas, vėmimas, mažas gliukozės kiekis kraujyje, raumenų sustingimas arba suglebimas, refleksų sustiprėjimas, drebulys, nervingumas, dirglumas, letargija, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir miego sutrikimas. Jeigu Jūsų naujagimiui atsirado bet koks iš išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jeigu Escitalopram Actavis gydotės nėštumo metu, staiga jo vartojimo nutraukti niekada negalima.

Žindymo laikotarpiu Escitalopram Actavis vartoti negalima, nebent tik aptarus su savo gydytoju gydymo riziką ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas, net vartojamas taip, kaip rekomenduojama, gali pakeisti Jūsų reakcijos laiką tiek, kad sutriktų gebėjimas vairuoti ir valdyti mechanizmus. Kol nežinote, kaip Jus veikia Escitalopram Actavis, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų.

3. KAIP VARTOTI ESCITALOPRAM ACTAVIS

Escitalopram Actavis visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms

Depresijai gydyti

Įprastinė rekomenduojama Escitalopram Actavis dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas šią dozę gali padidinti iki didžiausios rekomenduojamos paros dozės – 20 mg.

Panikos sutrikimui su agorafobija arba be jos gydyti

Pirmą gydymo savaitę Escitalopram Actavis dozė yra 5 mg kartą per parą. Po to dozė didinama iki 10 mg kartą per parą. Vėliau gydytojas dozę gali padidinti iki didžiausios paros dozės - 20 mg.

Socialinio nerimo sutrikimui (socialinei fobijai) gydyti

Įprastinė Escitalopram Actavis dozė yra 10 mg kartą per parą. Priklausomai nuo Jūsų organizmo reakcijos į vaistą gydytojas paros dozę gali sumažinti iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg.

Obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui gydyti

Pradinė rekomenduojama Escitalopram Actavis dozė – 10 mg kartą per parą. Gydytojas paros dozę gali padidinti iki didžiausios, t. y. 20 mg. Ilgalaikio gydymo metu reikia reguliariai iš naujo įvertinti gydymo naudą.

Senyvi (vyresni kaip 65 metų) pacientai

Įprastinė rekomenduojama pradinė Escitalopram Actavis dozė - 5 mg kartą per parą.

Escitalopram Actavis veiksmingumas senyviems žmonėms, sergantiems socialinio nerimo sutrikimu (socialine fobija), netirtas.

Pacientai, kurių kepenų veikla sutrikusi

Pacientams, kurių kepenų veikla sutrikusi, pirmas 14 gydymo parų negalima viršyti įprastinės rekomenduojamos pradinės Escitalopram Actavis paros dozės, t. y. 5 mg. Po to gydytojas, atsižvelgdamas į Jūsų reakciją į vaistą, paros dozę gali padidinti iki 10 mg. Pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas, būtinas atsargumas ir itin atidus dozės didinimas.

Pacientai, kurių inkstų veikla sutrikusi

Jeigu yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas, dozę keisti nebūtina. Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, būtinas atsargumas.

Vaikai ir jaunesni kaip 18 metų paaugliai

Vaikams ir paaugliams Escitalopram Actavis vartoti paprastai negalima. Daugiau informacijos pateikta 2 skyriuje "Kas žinotina prieš vartojant Escitalopram Actavis ".

Escitalopram Actavis 5 mg plėvele dengtos tabletės

Plėvele dengtą tabletę gerkite kartą per parą. Nurykite visą tabletę, užgerdami pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens). Escitalopram Actavis galima gerti valgio metu arba nevalgius.

Escitalopram Actavis 10 mg, 15 mg arba 20 mg plėvele dengtos tabletės

Plėvele dengtą tabletę gerkite kartą per parą. Nurykite visą tabletę, užgerdami pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens). Escitalopram Actavis galima gerti valgio metu arba nevalgius.

Jeigu būtina, tabletę galima perlaužti, padėjus ant lygaus paviršiaus vagele į viršų. Tabletę galima perlaužti, abi jos dalis abiejų rankų smiliais spaudžiant žemyn taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartojimo trukmė

Gali praeiti kelios savaitės, kol pajusite palengvėjimą. Escitalopram Actavis vartojimą tęskite ir tada, kai būklės palengvėjimo dar nejuntate. Nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Escitalopram Actavis vartokite tiek laiko, kiek gydytojo nurodyta. Jei gydymą baigsite per anksti, ligos simptomai gali atsinaujinti. Gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po to, kai savijauta pagerėja.

Pavartojus per didelę Escitalopram Actavis dozę

Jeigu išgėrėte didesnę negu reikia Escitalopram Actavis dozę arba Jūsų vaisto per apsirikimą išgėrė kas nors kitas, nedelsdami informuokite savo gydytoją arba vykite į ligoninę, net ir tuo atveju jeigu jaučiatės gerai. Pasiimkite su savimi likusias tabletes ir jų dėžutę (talpyklę), net jei ji tuščia. Perdozavimo simptomai gali būti galvos svaigimas, virpulys, neramumas, mieguistumas, sąmonės pritemimas, širdies ritmo pokyčiai, traukuliai, nepakankamas plaučių vėdinimas, raumenų silpnumas, jautrumas arba skausmas ir kartu bloga savijauta arba aukšta kūno temperatūra (rabdomiolizė), skysčio ir druskų pusiausvyros pokyčiai, vėmimas ir pykinimas.

Pamiršus pavartoti Escitalopram Actavis

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei Escitalopram Actavis dozę išgerti pamiršote, gerkite ją atėjus kitos dozės vartojimo laikui.

Nustojus vartoti Escitalopram Actavis

Jeigu norite gydymą pertraukti, prieš tai pasikalbėkite su gydytoju. Jam gali tekti imtis tinkamų priemonių. Nepasitarę su gydytoju, savo nuožiūra vaisto vartojimo nenutraukite. Nutraukiant Escitalopram Actavis vartojimą, gydytojas lieps palaipsniui kelias savaites arba mėnesius mažinti dozę. Tai padės sumažinti nutraukimo simptomų pasireiškimo galimybę.

Nustojus vartoti, ypač staiga, Escitalopram Actavis, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Gydymą Escitalopram Actavis nuraukus, jų paprastai atsiranda. Rizika yra didesnė, jeigu Escitalopram Actavis buvo vartotas ilgai ar didelėmis dozėmis arba jei dozė buvo mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, kurie per dvi savaites išnyksta savaime, tačiau kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs arba išsilaikyti ilgai (2-3 mėnesius). Jeigu nutraukus Escitalopram Actavis vartojimą Jums pasireiškė sunkūs nutraukimo simptomai, susisiekite su savo gydytoju. Jis (ji) gali Jums liepti vėl pradėti vartoti tabletes ir jų vartojimą nutraukti dar lėčiau.

Nutraukimo simptomai: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros praradimas), dilgsėjimas ir tirpulys, deginimo pojūtis, elektros iškrovos pojūtis (rečiau), įskaitant ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi ar gąsdinantys sapnai, negalėjimas miegoti), nerimas, galvos skausmas, šleikštulys (pykinimas), vėmimas, prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), neramumas ar psichomotorinis sujaudinimas, drebulys (virpulys), sumišimas ar orientacijos praradimas, sujaudinimas arba dirglumas, viduriavimas (skystos išmatos), regos sutrikimai, juntamas stiprus bei greitas širdies plakimas (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Escitalopram Actavis, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažniausiai šalutinis poveikis pasireiškia per pirmąją arba antrąją gydymo savaitę ir gydymą tęsiant lengvėja ir retėja.

Jeigu gydymo metu pasireiškia bet kuris žemiau išvardytas šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją.

Nedažnas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 1 000, bet mažiau negu 1 iš 100 žmonių) šalutinis poveikis:

- neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą į virškinimo traktą.

Retas (pasireiškė daugiau negu 1 iš 10 000, bet mažiau negu 1 iš 1 000 žmonių) šalutinis poveikis:

- jeigu pasireiškė odos, liežuvio, lūpų arba veido patinimas, kvėpavimo arba rijimo pasunkėjimas (alerginė reakcija), nedelsdami susisiekite su savo gydytoju arba vykite į ligoninę;

- jeigu pasireiškė didelis karščiavimas, sujaudinimas, minčių susipainiojimas, drebulys ir staigūs raumenų susitraukinėjimai, tai gali būti retai pasireiškiančio sutrikimo, vadinamo serotonino sindromu, požymiai.

Jeigu Jums pasireiškė toliau išvardytas šalutinis poveikis, turite nedelsdami kreiptis į savo gydytoją arba vykti į ligoninę:

- šlapinimosi pasunkėjimas;

- traukuliai;

- odos ir akių baltymo pageltimas, kuris yra kepenų funkcijos sutrikimo (hepatito) požymis.

Be anksčiau išvardyto, pastebėtas ir toliau išvardytas poveikis.

Labai dažnas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 žmonių):

- pykinimas (šleikštulys).

Dažnas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 100, bet mažiau negu 1 iš 10 žmonių):

- generalizuota baimė, neramumas, nenormalūs sapnai, miego sutrikimas, mieguistumas, galvos svaigimas, odos pojūčiai, pvz., deginimas, dilgčiojimas, niežulys ar peršėjimas, nesant aiškios fizinės priežasties, drebulys, žiovulys;

- seksualinės funkcijos sutrikimas (uždelsta ejakuliacija, erekcijos sutrikimas, lytinio potraukio sumažėjimas, sunkumas patirti orgazmą moterims);

- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas;

- nosies užgulimas arba sekreto tekėjimas iš jos (sinusitas);

- prakaitavimo padidėjimas;

- nuovargis, karščiavimas;

- sąnarių ir raumenų skausmas;

- kūno svorio padidėjimas;

- apetito sumažėjimas arba padidėjimas.

Nedažnas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 1 000, bet mažiau negu 1 iš 100 žmonių):

- nevalingas griežimas dantimis arba jų sukandimas, sujaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipainiojimas;

- skonio pojūčio sutrikimas, miego sutrikimas, alpulys;

- kraujavimas iš nosies;

- kraujavimas iš gimdos ne mėnesinių metu, per gausios ar ilgalaikės mėnesinės;

- dilgėlinė, išbėrimas, niežėjimas;

- plaukų slinkimas;

- rankų ar kojų patinimas;

- vyzdžių išsiplėtimas (midriazė), daiktų matymas lyg per miglą, spengimas ausyse;

- dažnas širdies plakimas;

- kūno svorio sumažėjimas.

Retas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 000, bet mažiau negu 1 iš 1 000 žmonių):

- agresyvumas, depersonalizacija, haliucinacijos;

- retas širdies plakimas.

Poveikis, apie kurį pranešė kai kurie pacientai (dažnis nežinomas):

- mintys apie savęs žalojimą arba savižudybę, žr. ir skyrių „Specialių atsargų priemonių reikia";

- manija;

- judesių sutrikimas (nevalingi raumenų judesiai);

- pieno išsiskyrimas moterims ne žindymo laikotarpiu;

- skausminga erekcija;

- kraujavimo sutrikimai, įskaitant kraujavimą į odą ir gleivinę (ekchimozę) bei mažą kraujo plokštelių kiekį kraujyje (trombocitopeniją);

- galvos svaigimas stojantis dėl mažo kraujospūdžio (ortostatinė hipotenzija);

- natrio kiekio sumažėjimas kraujyje (jo simptomai yra pykinimas ir negalavimas kartu su raumenų silpnumu arba sumišimu);

- išskiriamo šlapimo kiekio padidėjimas (antidiurezinio hormono sekrecijos sutrikimas);

- kepenų funkcijos tyrimų duomenų nuokrypis nuo normos (kepenų fermentų kiekio padidėjimas kraujyje);

- staigus odos ir gleivinės patinimas (angioneurozinė edema);

- su savižudybe susiję reiškiniai.

Taip pat žinoma, kad vartojant vaistų, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo (veiklioji Escitalopram Actavis medžiaga), pasitaiko ir kitoks šalutinis poveikis. Tai:

- motorinis neramumas (akatizija);

- anoreksija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ESCITALOPRAM ACTAVIS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir tablečių talpyklės po „Tinka iki" bei lizdinės plokštelės po „EXP" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Escitalopram Actavis vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Lizdinė plokštelė. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Tablečių talpyklė. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Escitalopram Actavis sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg escitalopramo (oksalato pavidalu).

- Pagalbinės medžiagos. Tablečių branduolys: mikrokristalinė celiuliozė, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, kroskarmeliozės natrio druska, talkas ir magnio stearatas. Tablečių plėvelė: hipromeliozė 6cP, titano dioksidas (E 171) ir makrogolis 6 000.

Escitalopram Actavis išvaizda ir kiekis pakuotėje

Escitalopram Actavis 5 mg tabletės yra apvalios, abipus išgaubtos, baltos, dengtos plėvele, 6 mm skersmens, vienoje jų pusėje yra įspausta raidė „E".

Escitalopram Actavis 10 mg tabletės yra ovalios, abipus išgaubtos, baltos, dengtos plėvele, 6,4 mm pločio ir 9,25 mm ilgio, su šoninėmis vagelėmis, vienoje tablečių pusėje yra laužimo vagelė, o kitoje - įspausta raidė „E". Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Escitalopram Actavis 15 mg tabletės yra ovalios, abipus išgaubtos, baltos, dengtos plėvele, 7,3 mm pločio ir 10,6 mm ilgio, su šoninėmis vagelėmis, vienoje tablečių pusėje yra laužimo vagelė, o kitoje - įspausta raidė „E". Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Escitalopram Actavis 20 mg tabletės yra ovalios, abipus išgaubtos, baltos, dengtos plėvele, 8 mm pločio ir 11,7 mm ilgio, su šoninėmis vagelėmis, vienoje tablečių pusėje yra laužimo vagelė, o kitoje - įspausta raidė „E". Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Pakuočių dydžiai

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 arba 200 tablečių, supakuotų į lizdines plokšteles.

Tablečių talpyklė, kurioje yra 100 (5 mg, 10 mg, 15 mg arba 20 mg) arba 200 (5 mg arba 10 mg) tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandija

Gamintojas

Actavis Ltd

B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08

Malta

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Actavis Baltics"

Vytauto 8/7-6 LT-08118 Vilnius

Tel.: +370 5 260 9615

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-05-27 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Escitalopram, Antidepresantas, Depresija, Panika, Panikos, Obsesinis-kompulsinis, Sutrikimas, Agorafobija, Nerimas, Socialinė, Fobija