Elontril


Elontril 300mg modif.atpalaidav.tab.N30
GlaxoSmithKline
Kaina apie 35.55 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Elontril 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Elontril 300 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Bupropiono hidrochloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Elontril ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Elontril

3. Kaip vartoti Elontril

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Elontril

6. Kita informacija

1. KAS YRA ELONTRIL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Elontril yra vaistas, kurį gydytojas skiria depresijai gydyti. Manoma, kad jis sąveikauja su smegenyse esančiomis cheminėmis medžiagomis, t.y. noradrenalinu ir dopaminu, kurios susijusios su depresija.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ELONTRIL

Elontril vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) Elontril, bupropionui arba bet kuriai pagalbinei Elontril tablečių medžiagai;

- jeigu vartojate kitus vaistus, kurių sudėtyje yra bupropiono;

- jeigu Jums diagnozuota epilepsija arba yra buvę traukulių;

- jeigu turite valgymo sutrikimų, (pvz., bulimija arba nervinė anoreksija);

- jeigu Jums yra smegenų auglys;

- jeigu paprastai vartojate daug alkoholio ir dabar ką tik nustojote arba ruošiatės nustoti vartoti;

- jeigu sergate sunkia kepenų liga;

- jeigu neseniai nustojote vartoti raminamuosius arba ruošiatės nutraukti šių vaistų vartojimą, kol geriate Elontril;

- jeigu pastarąsias 14 dienų vartojote arba šiuo metu vartojate kitus antidepresantus, vadinamus monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI).

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių teiginių, nedelsdami pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Elontril.

Specialios atsargumo priemonės vartojant Elontril

Jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams

Elontril nerekomenduojama gydyti jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų.

Gydant antidepresantais jaunesnius nei 18 metų amžiaus vaikus, jiems padidėja minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio rizika.

Prieš pradėdami vartoti Elontril, pasakykite gydytojui:

- jeigu nuolat vartojate daug alkoholio;

- jeigu sergate cukriniu diabetu ir gydymui vartojate insuliną arba tabletes;

- jeigu turėjote sunkią galvos traumą;

Įrodyta, kad Elontril maždaug 1 žmogui iš 1000 sukelia traukulius. Didesnė tikimybė, kad šis šalutinis poveikis pasireikš aukščiau išvardytų grupių asmenims. Jeigu gydymo metu Jums atsirado traukuliai, gydymą Elontril reikia nutraukti. Tablečių daugiau nevartokite ir pasakykite gydytojui.

- jeigu sergate bipoliniu sutrikimu (kraštutiniai nuotaikos svyravimai), nes Elontril gali sukelti šios ligos epizodą;

- jeigu sergate kepenų arba inkstų liga, yra didesnė tikimybė, kad Jums pasireikš šalutinis poveikis.

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių teiginių, prieš pradėdami vartoti Elontril, pasitarkite su gydytoju. Gydytojas gali skirti ypatingą dėmesį Jūsų priežiūrai arba rekomenduoti kitokį gydymą.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Kitų vaistų vartojimas

Jei pastarąsias 14 dienų vartojote kitus vaistus nuo depresijos, t.y. monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI), prieš pradėdami gerti Elontril, pasakykite gydytojui (taip pat žr. 2 skyrių „Elontril vartoti negalima").

Jeigu vartojate kitus vaistus, žolinius preparatus ar vitaminus, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui. Gydytojas gali pakeisti Jums skirtą Elontril dozę arba pasiūlyti kitaip vartoti kitus vaistus.

Kai kurių vaistų negalima vartoti kartu su Elontril. Kai kurie iš jų gali padidinti traukulių atsiradimo tikimybę. Kiti vaistai gali padidinti kitų šalutinio poveikio simptomų atsiradimo riziką. Kai kurie vaistai yra išvardyti toliau, bet tai nėra išsamus jų sąrašas.

Didesnė traukulių atsiradimo tikimybė yra:

- jeigu vartojate kitus vaistus nuo depresijos ar kitos psichikos ligos;

- jeigu vartojate teofiliną astmai arba plaučių ligai gydyti;

- jeigu vartojate tramadolį, stiprų vaistą nuo skausmo;

- jeigu Jūs vartojote raminamuosius arba ruošiatės nutraukti jų vartojimą, kol geriate Elontril (žr. 2 skyriuje „Elontril vartoti negalima");

- jeigu vartojate vaistus nuo maliarijos (meflokviną ar chlorokviną);

- jeigu vartojate nervų sistemą stimuliuojančius vaistus arba vaistus, kurie reguliuoja svorį ir apetitą;

- jeigu vartojate steroidus (geriamuosius arba injekcinius);

- jeigu vartojate antibiotikus, vadinamus chinolonais;

- jeigu vartojate tam tikų rūšių antihistaminius vaistus, kurie gali sukelti miegustumą;

- jeigu vartojate vaistus diabetui gydyti.

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių teiginių, prieš pradėdami vartoti Elontril nedelsdami pasakykite gydytojui. Gydytojas įvertins Elontril Jums sukeliamą gydymo naudą ir galimą riziką.

Didesnė nei įprastai kito šalutinio poveikio tikimybė yra:

- jeigu vartojate kitus vaistus nuo depresijos (pvz., amitriptiliną, fluoksetiną, paroksetiną, dotiepiną, desipraminą ar imipraminą) ar nuo kitos psichikos ligos (pvz., klozapiną, risperidoną, tioridazoną ar olanzapiną);

- jeigu vartojate vaistus Parkinsono ligai gydyti (levodopą, amantadiną ar orfenadriną);

- jeigu vartojate vaistus, kurie veikia Jūsų organizmo gebėjimą skaldyti Elontril (karbamazepiną, fenitoiną, valproatus);

- jeigu vartojate ciklofosfamidą ar ifosfamidą (dažniausiai jie vartojami vėžiui gydyti);

- jeigu vartojate tiklopidiną ar klopidogrelį (dažniausiai vartojami apsaugoti nuo insulto);

- jeigu vartojate kokius nors beta blokatorius;

- jeigu vartojate kokius nors vaistus širdies ritmui reguliuoti;

- jeigu naudojate nikotino pleistrus, padedančius mesti rūkyti.

Elontril gali būti mažiau veiksmingas

- jeigu vartojate ritonavirą (vaistą ŽIV infekcijai gydyti).

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių teiginių, pasakykite gydytojui. Jūsų gydytojas patikrins, kiek veiksmingas yra Elontril. Gydant Jūsų depresiją, gali prireikti padidinti dozę arba gydyti kitu vaistu. Nedidinkite Elontril dozės, nepasitarę su gydytoju, nes gali padidėti nepageidaujamų reiškinių, taip pat ir traukulių, rizika.

Jeigu Jums tinka bent vienas iš šių teiginių, nedelsdami pasakykite gydytojui, prieš pradėdami vartoti Elontril.

Elontril vartojimas su maistu ir gėrimais

Kai kurie žmonės pastebi, kad vartodami Elontril tampa jautresni alkoholiui. Kol gydotės Elontril, gydytojas gali patarti Jums nevartoti alkoholinių gėrimų (alaus, vyno ar stipriųjų gėrimų) arba stengtis vartoti jų kuo mažiau. Tačiau jeigu Jūs vartojote daug alkoholinių gėrimų, nenustokite vartoti staiga: tai gali būti pavojinga.

Prieš pradėdamas vartoti Elontril, pasakykite gydytojui apie alkoholio vartojimą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, Elontril vartoti negalima, nebent taip rekomendavo gydytojas. Jeigu esate nėščia, prieš pradėdama vartoti bet kokį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vartojant Elontril, kūdikio žindyti negalima, nes sudedamosios Elontril medžiagos patenka į motinos pieną ir gali pakenkti kūdikiui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jeigu Elontril sukelia apsvaigimą arba galvos svaigimą, vairuoti ir valdyti mechanizmų negalima.

3. KAIP VARTOTI ELONTRIL

Elontril visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Toliau nurodytos įprastinės dozės, tačiau Jūsų gydytojas paskyrė dozę asmeniškai Jums. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Gali prireikti laiko, kol pasijusite geriau. Reikia tam tikro laiko (kartais savaičių ar mėnesių), kad pasireikštų visas vaisto poveikis. Kai Jūs iš tikrųjų pasijusite geriau, gydytojas gali nurodyti Jums ir toliau vartoti Elontril, kad vėl nepasikartotų depresija.

Kiek tablečių vartoti

Įprastinė rekomenduojama dozė suaugusiems žmonėms yra tik po VIENĄ 150 mg tabletę per parą.

Jeigu po kelių savaičių depresijos simptomai nepalengvėja, gydytojas gali dozę padidinti iki 300 mg per parą.

Jums paskirtą Elontril dozę išgerkite anksti ryte. Elontril reikia gerti tik vieną kartą per parą.

Reikia nuryti visą tabletę. Tabletės negalima kramtyti, smulkinti ar laužyti. Jei taip darysite, galite perdozuoti, nes vaistas per greitai ims veikti Jūsų organizmą. Dėl to gali atsirasti nepageidaujamų reiškinių, taip pat ir priepuolių (traukulių).

Kai kuriems žmonėms viso gydymo metu reikės vartoti po vieną 150 mg tabletę per parą. Tokią dozę gydytojas gali paskirti, jeigu Jūs sergate kepenų arba inkstų liga.

Kiek laiko vartoti

Tik Jūs kartu su savo gydytoju galite nuspręsti, kiek laiko Jums reikia vartoti Elontril. Gali prireikti kelių savaičių ar mėnesių gydymo, kol pajusite pagerėjimą. Savo simptomus nuolat aptarkite su gydytoju, kad nutartumėte, kiek laiko Jums reikia vartoti vaistą. Kai pasijusite iš tiesų geriau, Jūsų gydytojas gali patarti Jums ir toliau vartoti Elontril, kad depresija nepasikartotų.

Pavartojus per didelę Elontril dozę

Jeigu išgėrėte per daug tablečių, gali padidėti traukulių rizika. Nedelskite. Paklauskite savo gydytojo, ką Jums daryti, arba iš karto kreipkitės į artimiausios ligoninės priėmimo skyrių.

Pamiršus pavartoti Elontril

Jei pamiršote išgerti dozę, palaukite, kol ateis laikas gerti kitą tabletę. Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Nustojus vartoti Elontril

Nenustokite vartoti Elontril ir nemažinkite preparato dozės nepasitarę su gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Elontril, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Traukuliai arba priepuolis

Maždaug 1 žmogui iš 1000, vartojančių Elontril, gresia priepuolio (traukulių) pavojus. Tikimybė jiems atsirasti yra didesnė, jei geriate per didelę preparato dozę, vartojate tam tikrus vaistus arba jei Jums yra padidėjusi traukulių rizika. Jeigu baiminatės, pasakykite gydytojui.

Jeigu buvo traukulių, jiems praėjus, praneškite gydytojui. Daugiau tablečių negerkite.

Alerginės reakcijos

Kai kuriems žmonėms Elontril gali sukelti alerginių reakcijų. Jos gali būti tokios:

- odos paraudimas ir išbėrimas (panašus į įsidilginimą), pūslelės ar niežtintis gumbuotas odos patinimas (dilgėlinė). Kai kuriuos odos išbėrimus gali tekti gydyti ligoninėje, ypač jei pažeidžiama burna ar akys;

- neįprastas švokštimas ar pasunkėjęs kvėpavimas;

- akių vokų, lūpų ir liežuvio patinimas;

- raumenų ar sąnarių skausmas;

- kolapsas (ūminis kraujagyslių funkcijos nepakankamumas) ar sąmonės aptemimas.

Jei atsirado kokių nors alerginės reakcijos simptomų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Daugiau tablečių negerkite.

Alerginė reakcija gali trukti ilgai. Jei gydytojas paskyrė kokį nors preparatą alergijos simptomams lengvinti, būtinai pabaikite jo kursą.

Kitoks šalutinis poveikis

Labai dažnas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti daugiau nei vienam iš 10 žmonių.

- Dažniausias šalutinis poveikis, pasireiškiantis vartojant Elontril, yra miego sutrikimas. Tabletę būtinai reikia išgerti anksti ryte.

- Galvos skausmas.

- Burnos džiūvimas.

- Pykinimas, vėmimas.

Dažnas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti mažiau nei vienam iš 10 žmonių.

- Karščiavimas, galvos svaigimas, niežulys, prakaitavimas ir odos išbėrimas (kartais dėl alerginės reakcijos).

- Drebėjimas, tremoras (drebulys), silpnumas, nuovargis, krūtinės skausmas.

- Neramumas ar sujaudinimas.

- Pilvo skausmas ar kiti negalavimai (vidurių užkietėjimas), skonio pokytis, sumažėjęs apetitas (anoreksija).

- Kraujospūdžio pokytis, veido paraudimas.

- Skambėjimas ausyse, regos sutrikimas.

Nedažnas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti mažiau nei vienam iš 100 žmonių.

- Prislėgtumo jausmas (taip pat žr. 2 skyrių „Specialios atsargumo priemonės vartojant Elontril", skyrelį „Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas").

- Sumišimo jausmas.

- Sunkumas susikaupti.

- Padažnėjęs širdies plakimas.

- Svorio mažėjimas.

Retas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti mažiau nei vienam iš 1000 žmonių.

- Traukuliai.

Labai retas šalutinis poveikis, galintis pasireikšti mažiau nei vienam iš 10 000 žmonių.

- Palpitacija (pernelyg smarkus širdies plakimas), alpimas.

- Raumenų trūkčiojimas, sustingimas, nevalingi judesiai, eisenos ir koordinacijos sutrikimas.

- Neramumas, dirglumas, priešiškumas, agresyvumas ar paranoja, nerealūs ar keisti pojūčiai (depersonalizacija), tariamasis nesančių dalykų jutimas (haliucinacija) ar jausmų apgaulė (deliuzija), keisti sapnai, dilgčiojimas ar nutirpimas, atminties netekimas.

- Odos ar akių baltymų pageltimas (gelta), kurį gali sukelti padidėjęs kepenų fermentų kiekis, hepatitas.

- Sunki alerginė reakcija, išbėrimas kartu su sąnarių ir raumenų skausmu.

- Gliukozės kiekio kraujyje pokytis.

- Šlapinimasis gausiau arba mažiau nei įprastai.

- Sunkus odos bėrimas, kuris gali atsirasti burnoje bei kitose kūno vietose ir gali būti pavojingas gyvybei.

- Sustiprėjusi psoriazė (sustorėjusios paraudusios odos dėmės).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ELONTRIL

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Elontril vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Buteliuke yra nedidelė sandari talpyklė, kurioje yra medžio anglies ir silicio gelio, kurie neleidžia tabletėms sudrėkti. Šios talpyklės neišimkite iš buteliuko. Neprarykite jos.

Vaisto negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Elontril sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra bupropiono hidrochloridas. Vienoje tabletėje yra 150 mg arba 300 mg bupropiono hidrochlorido.

- Pagalbinės medžiagos. Tabletės branduolys: polivinilo alkoholis, glicerolio dibehenatas. Tabletės apvalkalas: etilceliuliozė, povidonas K-90, makrogolis 1450, metakrilo rūgšties ir etilakrilato kopolimero dispersija, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, trietilo citratas.

Spausdinimo rašalas: šelako lakas, juodasis geležies oksidas (E 172) ir amonio hidroksidas.

Elontril išvaizda ir kiekis pakuotėje

Elontril 150 mg tabletės. Kreminės gelsvos spalvos apvali tabletė, kurios vienoje pusėje yra juodu rašalu užrašyta „GS5FV", o kita pusė yra vienspalvė. Jos tiekiamos balto polietileno buteliais po 7, 30 arba 90 (3x30) tablečių.

Elontril 300 mg tabletės. Kreminės gelsvos spalvos apvali tabletė, kurios vienoje pusėje yra juodu rašalu užrašyta „GS5YZ", o kita pusė yra vienspalvė. Jos tiekiamos balto polietileno buteliais po 7, 30 arba 90 (3x30) tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva"

A. Goštauto g. 40A

LT-01112 Vilnius

Lietuva

Gamintojas

Glaxo Wellcome GmbH & Co

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Odesloe

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-03 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Elontrin, Bupropionas, Depresija, Depresijai, Gydyti