Elicea


Elicea 10mg plėvele dengtos tabletės N28
KRKA
Kaina apie 11.85 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Elicea 5 mg plėvele dengtos tabletės

Elicea 10 mg plėvele dengtos tabletės

Elicea 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Elicea ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Elicea

3. Kaip vartoti Elicea

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Elicea

6. Kita informacija

1. KAS YRA ELICEA IR KAM JIS VARTOJAMAS

Elicea sudėtyje yra escitalopramo. Šio vaisto vartojama depresijai (didžiosios depresijos sutrikimui) ir nerimo sutrikimams (panikos sutrikimui su agarofobija arba be jos, socialinio nerimo sutrikimui ir obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui) gydyti.

Escitalopramas yra vadinamųjų selektyvaus poveikio serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei priklausantis antidepresantas. Šie vaistai veikia serotonino sistemą smegenyse, t. y. didina serotonino kiekį. Manoma, kad serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra svarbus veiksnys, skatinantis atsirasti depresiją ir su ja susijusias ligas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ELICEA

Elicea vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Elicea medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija");

- jeigu tuo pat metu vartojate vaistų, vadinamų MAO inhibitoriais, įskaitant selegiliną (juo gydoma Parkinsono liga), moklobemidą (jo vartojama nuo depresijos) bei linezolidą (antibiotiką).

Specialių atsargumo priemonių reikia

Jei yra bet koks kitas sutrikimas ar sergate bet kokia kita liga, pasakykite gydytojai, kad jis tai turėtų omenyje.

Ypač svarbu pasakyti gydytojui, jeigu:

· sergate epilepsija. Jei atsiras traukulių ar jie padažnės, gydytojas nutrauks gydymą Elicea (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

· yra kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimas (gydytojas gali norėti koreguoti dozę);

· sergate cukriniu diabetu. Gydymo Elicea metu gali pakisti glikemijos (cukraus kiekio kraujyje) kontrolė. Gali reikėti koreguoti insulino ir (arba) geriamųjų cukraus kiekį kraujyje mažinančių vaistų dozę;

· natrio kiekis kraujyje yra sumažėjęs;

· lengvai prasideda kraujavimas ar atsiranda kraujosruvų;

· esate gydomas elektra sukeliamais traukuliais (elektrošoku);

· sergate išemine širdies liga.

Svarbios pastabos

Jei yra maniakinis-depresinis sutrikimas, kai kuriems pacientams gali prasidėti manijos fazė. Jai būdingos neįprastos bei greitai kintančios idėjos, neadekvatus laimės pojūtis ir labai didelis fizinis aktyvumas. Jei Jums atsiranda minėtų simptomų, kreipkitės į gydytoją.

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali atsirasti tokių simptomų kaip nenustygstamumas bei negalėjimas sėdėti ar ramiai stovėti. Tokiu atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Mintys apie savižudybę bei depresijos arba nerimo sutrikimo pasunkėjimas

Jei sergate depresija arba yra nerimo sutrikimas, kartais gali atsirasti minčių apie savęs žalojimą arba savižudybę. Tokių minčių atsiradimo rizika gali būti didesnė pradėjus vartoti antidepresantų, nes kol šie vaistai pradeda veikti, turi praeiti tam tikras laikotarpis.

Didesnis tokių minčių atsiradimo pavojus yra, jei:

- anksčiau yra buvę minčių apie savižudybę ar savęs žalojimą;

- esate jaunas suaugęs žmogus. Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad jaunesniems kaip 25 metų suaugusiems žmonėms, sergantiems psichikos liga ir vartojantiems antidepresantų, padidėja su savižudybe susijusio elgesio pavojus.

Jei bet kuriuo metu atsiranda minčių apie savižudybę ar savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba ieškokite pagalbos artimiausioje gydymo įstaigoje.

Gali būti naudinga pasakyti artimiems draugams ir giminaičiams, kad sergate depresija arba kad Jums yra nerimo sutrikimas, bei pasiūlyti jiems perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite paprašyti, kad pasakytų Jums, jei jiems atrodo, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo, arba jei jiems nerimą kelia Jūsų elgesio pokyčiai.

Vaikų ir jaunesnių kaip 18 metų paauglių gydymas

Elicea paprastai navartojamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės medikamentus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Elicea jaunesniems nei 18 metų pacientams, jei, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Elicea jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metu pacientams, vartojantiems Elicea, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Elicea poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Pasakykite gydytojui, jei vartojate bet kurį iš toliau išvardytų vaistų.

· Vadinamųjų neselektyvaus poveikio monoaminooksidazės (MAO) inhibitorių, kuriais gydoma depresija. Veiklioji tokių vaistų medžiaga gali būti fenelzinas, iproniazidas, isokarboksazidas, nialamidas ir tranilciprominas. Jei bet kurį iš šių vaistų vartojote, reikia palaukti 14 dienų ir tik tada pradėti vartoti Elicea. Nutraukus gydymą Elicea, bet kurio iš minėtų vaistų galima vartoti tik po 7 dienų.

· Vadinamųjų grįžtamojo selektyvaus poveikio MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (jų vartojama depresijai gydyti).

· Vadinamųjų negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (tokių vaistų vartojama Parkinsono ligai gydyti). Šie vaistai didina šalutinio poveikio riziką.

· Antibiotiko linezolido.

· Ličio (juo gydomas maniakinis-depresinis sutrikimas) ir triptofano (vaisto nuo depresijos).

· Imipramino ir dezipramino (abiejų preparatų vartojama depresijai gydyti).

· Sumatriptano ir panašių vaistų (jais gydoma migrena) ir tramadolio (juo malšinamas stiprus skausmas). Šie vaistai didina šalutinio poveikio riziką.

· Cimetidino ir omeprazolo (vaistų, kuriais gydoma skrandžio opaligė), fluvoksamino (antidepresanto) ir tiklopidino (vaisto, vartojamo insulto rizikai mažinti). Šie vaistai gali didinti Elicea kiekį kraujyje.

· Žolinių paprastųjų jonažolių (Hypericum perforatum) preparatų, kurių vartojama sergant depresija.

· Aspirino ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (skausmui malšinti ir kraujui skystinti vartojamų preparatų, dar vadinamų antikoaguliantais).

· Varfarino, dipiridamolio ir fenprokumono (kraujui skystinti vartojamų preparatų, dar vadinamų antikoaguliantais). Pradėdamas bei baigdamas gydymą Elicea, gydytojas gali norėti patikrinti Jūsų kraujo krešėjimo laiką, kad įsitikintų, ar Jūsų vartojama antikoagulianto dozė išlieka tinkama.

· Meflokvino (juo gydoma maliarija), bupropiono (vaisto nuo depresijos) ir tramadolio (juo malšinamas stiprus skausmas), kadangi gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis.

· Neuroleptikų (vaistų, kuriais gydomas psichikos sutrikimas šizofrenija), kadangi gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis, bei antidepresantų.

· Flekainido, propafenono ir metoprololio (jų vartojama nuo širdies ir kraujagyslių sutrikimų), klomipramino ir nortriptilino (antidepresantų) bei risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistų nuo psichikos sutrikimų). Gali reikėti koreguoti Elicea dozę.

Elicea vartojimas su maistu ir gėrimais

Elicea galima vartoti valgant arba nevalgant (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Elicea").

Duomenų apie Elicea ir alkoholio sąveiką negauta, tačiau Elicea, kaip ir daugumos kitų vaistų, vartojimo laikotarpiu alkoholio vartoti nerekomenduojama.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti, pasakykite gydytojui. Nėštumo laikotarpiu Elicea vartoti negalima, nebent su gydytoju aptarėte galimą riziką ir naudą.

Jeigu paskutiniaisiais 3 nėštumo mėnesiais vartojote Elicea, turite žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti toks poveikis: kvėpavimo pasunkėjimas, odos pamėlimas, priepuoliai, kūno temperatūros pokyčiai, žindymo pasunkėjimas, vėmimas, mažas cukraus kiekis kraujyje, sustirę ar suglebę raumenys, refleksų sustiprėjimas, drebulys, dirglumas, irzlumas, letargija, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir miego sutrikimas. Jeigu naujagimiui atsirado bent vienas išvardytas simptomas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staiga nutraukti vaisto vartojimo negalima.

Jeigu žindote, Elicea vartoti negalima, nebent su gydytoju aptarėte galimą riziką ir naudą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų tol, kol nepaaiškės, kaip Elicea Jus veikia.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Elicea medžiagas

Elicea sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI ELICEA

Elicea visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Elicea galima vartoti valgant arba nevalgant. Tabletę reikia nuryti užgeriant vandeniu, jos negalima kramtyti, kadangi tabletė yra karti.

Suaugę žmonės

Depresija

Įprastinė rekomenduojama kartą per parą geriama dozė yra 10 mg. Gydytojas paros dozę gali didinti iki didžiausios, t. y. 20 mg paros dozės.

Panikos sutrikimas

Pradinė pirmą savaitę kartą per parą geriama Elicea paros dozė yra 5 mg, vėliau ji didinama iki 10 mg. Gydytojas dozę gali dar didinti (didžiausia paros dozė yra 20 mg).

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama kartą per parą geriama Elicea dozė yra 10 mg. Gydytojas paros dozę gali mažinti iki 5 mg arba didinti iki didžiausios, t. y. 20 mg paros dozės (tai priklausys nuo Jūsų reakcijos į vaistą).

Obsesinis - kompulsinis sutrikimas

Įprastinė rekomenduojama kartą per parą geriama Elicea dozė yra 10 mg. Gydytojas paros dozę gali didinti iki didžiausios, t. y. 20 mg paros dozės.

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

Paprastai gydymo pradžioje rekomenduojama kartą per parą vartoti 5 mg Elicea paros dozę.

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

Vaikai ir paaugliai Elicea paprastai negydomi. Daugiau informacijos pateikta 2 skyriuje "Kas žinotina prieš vartojant Elicea".

Jei reikia, tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Gydymo trukmė

Būklė gali pradėti gerėti tik po keleto savaičių. Elicea vartojimą tęskite net tuo atveju, jei nejaučiate būklės pagerėjimo.

Niekada nekeiskite vaisto dozės nepasitarę su gydytoju.

Elicea vartokite tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. Jei gydymą nutrauksite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Gydymą rekomenduojama dar tęsti ne mažiau kaip 6 mėnesius po to, kai pradedate jaustis gerai.

Pavartojus per didelę Elicea dozę

Jei išgėrėte didesnę Elicea dozę nei skirta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių, net jei neatsiranda jokių nemalonių požymių. Galimi perdozavimo simptomai yra galvos svaigimas, drebulys, baimingas susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokytis, kraujo spaudimo sumažėjimas ir organizmo skysčio ir druskų pusiausvyros pokytis. Vykdami pas gydytoją arba į ligoninę, pasiimkite Elicea dėžutę ar talpyklę.

Pamiršus pavartoti Elicea

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte tą pačią dieną, dozę išgerkite nedelsdami. Kitą dieną vaisto vartokite įprastai. Praleistos dozės negerkite naktį ar kitą dieną: tokiu atveju vaisto vartokite kaip įpratę.

Nustojus vartoti Elicea

Nenutraukite gydymo nepasitarę su gydytoju. Baigus gydymo kursą, paprastai Elicea dozę rekomenduojama laipsniškai mažinti kelias savaites.

Nutraukus gydymą Elicea, ypač staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų (toks poveikis pasireiškia dažnai). Nutraukimo simptomų atsiradimo pavojus padidėja, jei Elicea vartojama ilgai, didelė dozė arba jei dozė sumažinama per greitai. Daugumai ligonių šie simptomai būna lengvi ir per dvi savaites praeina savaime. Vis dėlto kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs ir trukti ilgai (2‑3 mėnesius ar ilgiau). Jei baigus gydymą Elicea atsiranda sunkių nutraukimo simptomų, kreipkitės į gydytoją. Jis gali patarti vėl pradėti gerti tablečių ir dozę mažinti lėčiau.

Nutraukimo simptomai yra svaigulys (pusiausvyros sutrikimas arba stabilumo praradimas), dilgčiojimo, badymo, deginimo ir (rečiau) elektros šoko pojūtis (toks pojūtis gali būti ir galvoje), miego sutrikimas (intensyvūs sapnai, košmariški sapnai, negalėjimas miegoti), nerimo pojūtis, galvos skausmas, pykinimas, prakaitavimas (įskaitant naktinį), nenustygstamumas ar baimingas susijaudinimas, tremoras (drebulys), minčių susipainiojimas ar dezorientacija, emocionalumas ar irzlumas, viduriavimas (laisvi viduriai), regos sutrikimai, virpėjimą ar daužymąsi primenantys širdies susitraukimai (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Elicea, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis paprastai būna lengvas ir po kelių gydymo savaičių išnyksta.

Nepamirškite, kad dauguma sutrikimų gali būti Jūsų ligos simptomai, galintys palengvėti pradėjus gerėti Jūsų būklei.

Jei gydymo metu pasireiškia bet kuris toliau išvardytas šalutinis poveikis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100)

· Neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą iš virškinimo trakto.

Retas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000)

· Odos, liežuvio, lūpų ar veido patinimas arba kvėpavimo ar rijimo pasunkėjimas (alerginė reakcija).

· Didelė temperatūra, kinetinis susijaudinimas (ažitacija), minčių susipainiojimas, drebulys bei staigūs raumenų susitraukimai (tai gali būti retai pasireiškiančios būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai).

Jei atsiranda toliau išvardytų nepageidaujamų reiškinių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba ligoninę.

· Šlapinimosi pasunkėjimas.

· Traukulių priepuoliai (taip pat žr. skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia").

· Odos ir akių baltymų pageltimas (tai kepenų funkcijos sutrikimo bei kepenų uždegimo požymiai).

Be to, gauta duomenų apie toliau išvardytą šalutinį poveikį.

Labai dažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 10)

· Pykinimas.

Dažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10)

· Užgulta arba varvanti nosis (sinusitas).

· Sumažėjęs arba padidėjęs apetitas.

· Nerimas, nenustygstamumas, neįprasti sapnai, užmigimo pasunkėjimas, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, dilgčiojimas odoje.

· Viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiūvimas.

· Sustiprėjęs prakaitavimas.

· Raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija).

· Lytiniai sutrikimai (vėlesnė ejakuliacija, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, orgazmo pasiekimo pasunkėjimas moterims).

· Nuovargis, karščiavimas.

· Kūno svorio padidėjimas.

Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100)

· Dilgėlinės tipo išbėrimas (dilgėlinė), išbėrimas, niežulys.

· Griežimas dantimis, kinetinis sujaudinimas (ažitacija), nervingumas, panikos priepuolis, minčių susipainiojimas.

· Miego sutrikimas, skonio pojūčio pokytis, alpulys (sinkopė).

· Vyzdžių išsiplėtimas (midriazė), regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse.

· Plaukų slinkimas.

· Kraujavimas iš makšties.

· Kūno svorio sumažėjimas.

· Dažnas širdies plakimas.

· Rankų ir kojų patinimas.

· Kraujavimas iš nosies.

Retas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 žmogui iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000)

· Agresija, depersonalizacija, haliucinacijos.

· Retas širdies plakimas.

Kai kuriems pacientams atsirado toliau išvardytas šalutinis poveikis (jo dažnumas nežinomas).

· Mintys apie savižudybę ar savčs žalojimą (taip pat žr. skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia").

· Natrio kiekio kraujyje sumažėjimas (tokio poveikio simptomai yra pykinimas, bendrasis negalavimas, raumenų silpnumas arba minčių susipainiojimas).

· Kraujo spaudimo sumažėjimo sukeltas galvos svaigimas atsistojant (ortostatinė hipotenzija).

· Nenormalūs kepenų funkcijos tyrimų rodmenys (kepenų fermentų kiekio kraujyje padidėjimas).

· Judesių sutrikimas (nevalingi raumenų judesiai).

· Skausminga erekcija (priapizmas).

· Kraujavimo sutrikimas, įskaitant odos ir gleivinių kraujavimą (ekchimozę) ir sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopeniją).

· Staigus odos ir gleivinės patinimas (angioneurozinė edema).

· Išskiriamo šlapimo kiekio padidėjimas (antidiurezinio hormono sekrecijos sutrikimas).

· Pieno išsiskyrimas krūtimi nežindančioms moterims.

· Manija.

Be to, žinoma, kad tam tikras šalutinis poveikis atsiranda vartojant vaistų, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo. Toks poveikis yra

· motorinis nenustygstamumas, t. y. negebėjimas ramiai pastovėti (akatizija);

· anoreksija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ELICEA

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Elicea vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių temperatūrinių laikymo sąlygų nereikalaujama.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Elicea sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg, 10 mg arba 20 mg escitalopramo ( 6,39 mg, 12,78 mg arba 25,56 mg escitalopramo oksalato pavidalu).

- Pagalbinės tabletės branduolio medžiagos yra laktozė monohidratas, krospovidonas, povidonas, mikrokristalinė celiuliozė, pregelifikuotas kukurūzų krakmolas ir magnio stearatas. Pagalbinės plėvelės medžiagos yra hipromeliozė, titano dioksidas (E171), laktozė monohidratas, makrogolis 3000 ir triacetinas.

Elicea išvaizda ir kiekis pakuotėje

5 mg tabletės yra baltos, apvalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, nuožulniais kraštais.

10 mg ir 20 mg tabletės yra baltos, ovalios, abipus išgaubtos, dengtos plėvele, vienoje pusėje vagelė.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dalis.

Elicea plėvele dengtos tabletės tiekiamos lizdinėmis plokštelėmis (dėžutėje yra 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 arba 200 tablečių) bei 250 tablečių DTPE tablečių talpyklėmis.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

KRKA, d.d. atstovybė Lietuvoje

Senasis Ukmergės kelias 4,

Vilniaus raj., Užubalių k.

LT - 14013

Tel. + 370 5 236 27 40

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-10-20 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Elicea, Escitalopramas, Depresija, Nerimas, Socialinio, Nerimo, Obsesinis-kompulsinis, Sutrikimas, Panikos, Agarofobija, Antidepresantas