Cipralex


Cipralex 10mg plėvele dengtos tabletės N28(LI)skai
Lex ano
Kaina apie 15.79 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Cipralex 5 mg plėvele dengtos tabletės

Cipralex 10 mg plėvele dengtos tabletės

Cipralex 15 mg plėvele dengtos tabletės

Cipralex 20 mg plėvele dengtos tabletės

Escitalopramas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Cipralex ir kam jis vartojimas

2. Kas žinotina prieš vartojant Cipralex

3. Kaip vartoti Cipralex

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Cipralex

6. Kita informacija

1. KAS YRA CIPRALEX IR KAM JIS VARTOJAMAS

Cipralex sudėtyje yra escitalopramo, vartojamo depresijai (didžiosios depresijos epizodams), nerimo sutrikimams (tokiems kaip panikos sutrikimui su agorafobija arba be jos, socialinio nerimo sutrikimui, generalizuoto nerimo sutrikimui ir obsesiniam – kompulsiniam sutrikimui) gydyti.

Escitalopramas yra vadinamas antidepresantas, priklausantis selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) grupei. Šie vaistai padeda normalizuoti serotonino kiekį galvos smegenyse. Serotonino sistemos sutrikimai galvos smegenyse yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys atsirasti depresiją ir į ją panašias ligas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CIPRALEX

Cipralex vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) escitalopramui arba bet kuriai pagalbinei Cipralex medžiagai (žr. 6 skyrių „Kita informacija").

- jeigu vartojate kitų vaistinių preparatų, priklausančių MAO inhibitorių grupei, įskaitant selegiliną (vartojamą Parkinsono ligos gydymui), moklobemidą (vartojamą depresijos gydymui) ir linezolidą (antibiotiką).

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Prašome, pasakyti gydytojui, apie bet kokią kitą savo būklę arba negalavimą pasakykite, nes ši informacija gali būti jam svarbi, ypač jei sergate:

- jeigu sergate epilepsija. Jeigu atsiras traukulių arba jie padažnės, gydymą Cipralex reikės nutraukti (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis");

- jeigu sergate kepenų ar inkstų funkcijos nepakankamumu. Jūsų gydytojas privalės koreguoti dozę;

- jeigu sergate diabetu. Gydymas Cipralex gali apsunkinti gliukozės kontrolę. Gali tekti pritaikyti insulino ir (arba) geriamųjų vaistų nuo diabeto dozę;

- jeigu sumažėjęs natrio kiekis kraujyje;

- jeigu Jums lengvai atsiranda kraujosruvos arba pradedate kraujuoti;

- jeigu Jums taikoma elektrotraukulių terapija;

- jeigu sergate koronarine širdies liga.

Atminkite

Ligoniams, sergantiems maniakine depresine psichoze, gali prasidėti manijos fazė. Jai būdinga greitai besikeičiančių minčių gausa, pernelyg didelis linksmumas ir labai didelis fizinis aktyvumas. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją.

Pirmosiomis gydymo savaitėmis gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nerimastingumas arba sunku ramiai stovėti ar sėdėti. Jeigu šie simptomai pasireiškė, nedelsiant pasakykite gydytojui.

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.

Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:

- jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;

- jeigu esate jaunas suaugęs. Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.

Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.

Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų

Cipralex paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės medikamentų, padidėja šalutinio poveikio, pavyzdžiui, bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, opozicinio neklusnumo ir pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Cipralex jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jeigu, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Cipralex jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Cipralex, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Cipralex poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną iš šių vaistų:

- neselektyviųjų monoamino oksidazės inhibitorių (MAOI), kurių veikliosios medžiagos yra fenelzinas, iproniazidas, isokarboksazidas, nialamidas arba tranilciprominas. Jeigu Jūs vartojate kurį nors iš šių vaistų, prieš pradedant gerti Cipralex reikės palaukti 14 dienų. Baigus Cipralex vartojimą reikia palaukti 7 dienas prieš vartojant bet kurį iš šių vaistų;

- grįžtamųjų selektyviųjų MAO-A inhibitorių, kurių sudėtyje yra moklobemido (vartojamo depresijos gydymui);

- negrįžtamųjų MAO-B inhibitorių, kurių sudėtyje yra selegilino (vartojamo Parkinsono ligos gydymui), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

- antibiotiko linezolido;

- ličio (vartojamo, sergant maniakine depresine psichoze) ir triptofano;

- imipramino ir desipramino (abu vartojami depresijai gydyti);

- sumatriptano ir panašių vaistų (vartojamų nuo migrenos) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes padidina šalutinio poveikio pavojų;

- cimetidino ir omeprazolo (vartojami nuo skrandžio opaligės), fluvoksamino (vaistas nuo depresijos) ir tiklopidino (vartojamo mažinti insulto pavojų), nes gali padidinti Cipralex koncentraciją kraujyje;

- jonažolės (Hypericum perforatum) — augalinio vaisto, vartojamo depresijai gydyti;

- acetilsalicilo rūgšties ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (vaistų nuo skausmo arba kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų);

- varfarino, dipiridamolio ir fenprokoumono (vaistų vartojamų kraujui skystinti, vadinamųjų antikoaguliantų). Gydytojas tikriausiai patikrins kraujo krešėjimo laiką, prieš Jums pradedant ir baigus vartoti Cipralex, kad nustatytų, ar vartojate tinkamą antikoagulianto dozę;

- meflokvino (vartojamo maliarijos gydymui), bupropiono (vartojamo depresijai gydyti) ir tramadolio (vartojamo nuo stipraus skausmo), nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- neuroleptikų (vaistų nuo šizofrenijos, psichozės) ir vaistų nuo depresijos, nes gali sumažėti traukulių atsiradimo slenkstis;

- flekainido, propafenono ir metoprololio (vartojamų širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti), desipramino, klomipramino ir nortriptilino (vaistų nuo depresijos) ir risperidono, tioridazino ir haloperidolio (vaistų nuo psichozės). Gali tekti koreguoti Cipralex dozę.

Cipralex vartojimas su maistu ir gėrimais

Cipralex galima vartoti su maistu arba be jo (žr. 3 skyrių „Kaip vartoti Cipralex").

Cipralex, kaip ir daugumos kitų vaistų, nepatariama vartoti kartu su alkoholiu, tačiau sąveika su alkoholiu yra mažai tikėtina.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia ar planuojate pastoti pasakykite gydytojui. Jeigu esate nėščia, Cipralex vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojus ir naudą.

Jeigu paskutinius 3 nėštumo mėnesius vartojote Cipralex, turėtumėte žinoti, kad Jūsų naujagimiui gali pasireikšti šis šalutinis poveikis: sunkumas kvėpuoti, odos mėlis, priepuoliai, kūno temperatūros kitimas, sunkesnis žindymas, vėmimas, gliukozės sumažėjimas kraujyje, sustirę ar išglebę raumenys, ryškesni gyvybiniai refleksai, drebulys, pašiurpimas, irzlumas, apsnūdimas, nuolatinis verksmas, mieguistumas ir sunkumas užmigti. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirado bent vienas išvardytas simptomas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Nėštumo metu staiga nutraukti vaisto vartojimą negalima.

Jeigu žindote, Cipralex vartoti negalima, nebent Jūs aptarėte su gydytoju gydymo pavojus ir naudą.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kol nežinote ,kaip Jus veikia Cipralex, patariama nevairuoti ir nevaldyti mechanizmų.

3. KAIP VARTOTI CIPRALEX

Cipralex visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusieji

Depresija

Įprastinė rekomenduojama Cipralex dozė yra 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios rekomenduojamos – 20 mg per parą.

Panikos sutrikimas

Pirmosiomis savaitėmis vartoti pradinę Cipralex dozę - 5 mg kartą per parą, vėliau dozę padidinti iki 10 mg per parą. Gydytojas gali šią dozę padidinti iki didžiausios paros dozės — 20 mg.

Socialinio nerimo sutrikimas

Įprastinė Cipralex dozė yra 10 mg kartą per parą. Atsižvelgęs į Jūsų savijautą vartojant vaistą, gydytojas gali sumažinti dozę iki 5 mg arba padidinti iki 20 mg per parą.

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Pradinė rekomenduojama Cipralex dozė – 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali dozę padidinti iki didžiausios - 20 mg dozės per parą.

Obsesinis – kompulsinis sutrikimas

Pradinė rekomenduojama Cipralex dozė – 10 mg kartą per parą. Gydytojas gali dozę padidinti iki didžiausios - 20 mg dozės per parą.

Senyvi pacientai (vyresni kaip 65 metų)

Įprastinė Cipralex dozė — 5 mg kartą per parą.

Vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų)

Vaikams ir paaugliams Cipralex vartoti negalima. Daugiau informacijos rasite 2 skyriuje "Kas žinotine prieš vartojant Cipralex".

Cipralex galima vartoti valgant arba nevalgius. Nuryti tabletę užsigeriant vandeniu. Nekramtyti, nes tabletės karčios.

Jeigu būtina, tabletes galima perlaužti, pirmiausiai padėjus ant lygaus paviršiaus vagele į viršų. Tabletes galima perlaužti, spaudžiant žemyn tabletės kraštą nykščiu arba tuo pačiu metu spaudžiant abi tabletės puses abiem smiliais, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartojimo trukmė

Gali praeiti kelėta savaičių, kol pajusite pagerėjimą. Jūs turite vartoti Cipralex, net tada, jei greitai būklė nepagerėja.

Niekada nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

Turite vartoti tabletes tiek laiko, kiek nurodė gydytojas. Jei gydymą baigsite per anksti, simptomai gali atsinaujinti. Gydymą rekomenduojama tęsti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po to, kai vėl pasijutote gerai.

Pavartojus per didelę Cipralex dozę

Jei Jūs išgėrėte didesne nei paskirtą Cipralex dozę, nedelsdami susisiekite su gydytoju arba artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyriumi, net jei apsinuodijimo požymių nėra. Perdozavimo požymiai gali būti: galvos svaigimas, drebulys, susijaudinimas, traukuliai, koma, pykinimas, vėmimas, širdies ritmo pokyčiai, sumažėjęs kraujo spaudimas ir organizmo skysčio ir druskų pusiausvyros pokyčiai. Jei vykstate pas gydytoją arba į ligoninę, pasiimkite Cipralex dėžutę arba talpyklę.

Pamiršus pavartoti Cipralex

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Jei pamiršote išgerti dozę ir prisiminėte prieš einant miegoti, išgerkite ją nedelsiant. Kitą dieną vartokite įprastai. Jeigu prisiminėte tik naktį arba kitą dieną, palikite praleistą dozę ir toliau vartokite įprastai.

Nustojus vartoti Cipralex

Nutraukti Cipralex vartojimo tol, kol gydytojas neliepė. Baigus gydymo kursą, rekomenduojama keletą savaičių palaipsniui mažinti Cipralex dozę.

Nustojus vartoti Cipralex, ypač staiga, gali atsirasti nutraukimo simptomų. Tai įprastą baigiant vartoti Cipralex. Pavojus didesnis, kai Cipralex buvo vartojamas ilgai ar didelėmis dozėmis arba jei dozė mažinama per greitai. Daugumai žmonių pasireiškia lengvi simptomai, kurie patys išnyksta per dvi savaites, tačiau kai kuriems pacientams simptomai gali būti sunkūs ir tęstis ilgai (2-3 mėnesius). Pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireiškė sunkūs nutraukimo simptomai. Gydytojas gali paprašyti Jūsų vėl toliau vartoti tabletes ir dozę mažinti dar lėčiau.

Nutraukimo simptomai: svaigulys (stabilumo arba pusiausvyros praradimas), dilgsėjimas, niežulys arba (rečiau) elektros iškrovos pojūtis, atsirandantis ir galvoje, miego sutrikimas (vaizdingi ar gąsdinantys sapnai, sunkumas užmigti), nerimas, galvos skausmas, silpnumo jausmas (pykinimas), vėmimas, prakaitavimas (įskaitant prakaitavimą naktį), nerimastingumas ar sujaudinimas, drebulys (virpėjimas), sumišimas ar orientacijos praradimas, jausmingumas ar irzlumas, viduriavimas (paleisti viduriai), regėjimo sutrikimas, virpantis ar smarkus širdies plakimas (palpitacija).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Cipralex, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinis poveikis, tęsiant gydymą, paprastai išnyksta po kelių savaičių.

Prašome įsidėmėti, kad kai kurie negalavimai gali būti ir Jūsų ligos simptomai, kurie lengvės Jums sveikstant.

Praneškite savo gydytojui, jeigu Jums pasireiškė bent vienas iš toliau išvardytų šalutinių reiškinių.

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškė dažniau kaip 1 iš 1000, bet rečiau kaip 1 iš 100 žmonių)

- neįprastas kraujavimas, įskaitant kraujavimą į virškinimo traktą

Retas šalutinis poveikis (pasireiškė dažniau kaip 1 iš 10000, bet rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių)

- jeigu pradėjo tinti oda, liežuvis, lūpos arba veidas, tapo sunku kvėpuoti arba nuryti (alerginė reakcija), nedelsiant praneškite gydytojui arba vykite į ligoninę

- jeigu prasidėjo karščiavimas, sujaudinimas, sumišimas, drebulys ir nevalingi raumenų susitraukinėjimai, tai gali būti retos būklės, vadinamos serotonino sindromu, požymiai. Jeigu Jums tai pasireiškė, praneškite gydytojui

Jeigu Jums pasireiškė toliau išvardytas šalutinis poveikis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę:

- sunkumas šlapintis,

- traukuliai, taip pat žiūrėkite skyrių „Specialių atsargumo priemonių reikia",

- odos ir akių baltymo pageltimas yra kepenų funkcijos sutrikimo (hepatito) požymiai.

Be anksčiau išvardytų, nustatytas šis šalutinis poveikis:

Labai dažnas (daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

- pykinimas

Dažnas (daugiau kaip 1 iš 100, bet mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

- užgulta arba varvanti nosis (sinusitas)

- sumažėjęs arba padidėjęs apetitas

- nerimas, nerimastingumas, neįprasti sapnai, sunku užmigti, mieguistumas, galvos svaigimas, žiovulys, drebulys, odos dilgsėjimas

- viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, burnos džiovimas

- padidėjęs prakaitavimas

- raumenų ir sąnarių skausmas (artralgija ir mialgija)

- lytiniai sutrikimai (ejakuliacijos susilaikymas, erekcijos sutrikimai, sumažėjęs lytinis potraukis, moterims gali būti sunku patirti orgazmą)

- nuovargis, karščiavimas

- svorio padidėjimas

Nedažnas (daugiau kaip 1 iš 1000, bet mažiau kaip 1 iš 100 žmonių)

- dilgėlės bėrimas (dilgėlinė), bėrimas, niežulys (pruritas)

- dantų griežimas, sujaudinimas, nervingumas, panikos priepuolis, sumišimas

- sutrikęs miegas, pakitęs skonio pojūtis, apalpimas (sinkopė)

- išsiplėtę vyzdžiai (midriazė), regėjimo sutrikimas, spengimas ausyse (tinitas)

- plaukų slinkimas

- kraujavimas iš makšties

- svorio sumažėjimas

- dažnas širdies plakimas

- rankų ir kojų patinimas

- kraujavimas iš nosies

Retas (daugiau kaip 1 iš 10000, bet mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių)

- agresyvumas, depersonalizacija, haliucinacijos

- retas širdies plakimas

Kai kurie pacientai pranešė (dažnis nėra žinomas)

- mintis apie savęs žalojimą arba savižudybė ir savižudišką elgesį, taip pat žiūrėkite skyrių „Specialių atsargų priemonių reikia"

- sumažėjusį natrio kiekį kraujyje (simptomai: silpnumo jausmas, raumenų negerukas arba sumišimas)

- galvos svaigimą atsistojant, nes sumažėja kraujo spaudimas (ortostatinę hipotenziją)

- pakitusius kepenų funkcijos tyrimus (kepenų baltymų padaugėjimą kraujyje)

- judėjimo sutrikimus (nevalingus raumenų judesius)

- skausmingą erekciją (priapizmą)

- kraujavimo sutrikimus, įskaitant odos ir gleivinių kraujavimą (echimozes) ir sumažėjusį trombocitų kiekį kraujyje (trombocitopenija)

- staigų odos ir gleivinių patinimą (angioedemas)

- padidėjusį šlapimo kiekį (ADH sekrecijos pakitimas)

- žindamoms moterims sumažėjusį pieno kiekį

- maniją

Taip pat žinoma, kad vartojant vaistų, kurių veikimo būdas panašus į escitalopramo (veiklioji Cipralex medžiaga), pasitaiko ir kitoks šalutinis poveikis.

- psichikos nerimastingumas (akatizija)

- anoreksija

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI CIPRALEX

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant etiketės arba dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Cipralex vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Cipralex sudėtis

Veiklioji medžiaga yra escitalopramas. Kiekvienoje Cipralex tabletėje yra 5 mg 10 mg 15 mg arba 20 mg escitalopramo (oksalato druskos pavidalo).

Kitos sudėtyje esančios medžiagos:

Šerdis. Mikrokristalinė celiuliozė, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, talkas, natrio kroskarmeliozė ir magnio stearatas.

Apvalkalas. hipromeliozė, makrogolis 400 ir titano dioksidas (E 171).

Cipralex išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tiekiamos Cipralex 5 mg, 10 mg, 15 mg ir 20 mg plėvele dengtos tabletės. Tablečių išvaizda aprašyta toliau.

5 mg: plėvele dengta tabletė yra apvali, balta, vienoje pusėje yra raidės ,,EK".

10 mg: plėvele dengta tabletė yra ovali, balta, vienoje pusėje yra laužimo vagele, kurios vienoje pusėje yra raidė „E", kitoje – „L".

15 mg: plėvele dengta tabletė yra ovali, balta, vienoje pusėje yra laužimo vagele, kurios vienoje pusėje yra raidė ,,E", kitoje – „M".

20 mg: plėvele dengta tabletė ovali, balta, vienoje pusėje yra laužimo vagele, kurios vienoje pusėje yra raidė ,,E", kitoje – „N".

Cipralex tiekiamas šiuose pakuotėse"

Lizdinė plokštelė (skaidri) kartono dėžutėje

5, 10, 15 ir 20 mg: 14, 28, 56 ir 98 tabletės.

Lizdinė plokštelė (balta) kartono dėžutėje

5, 10, 15 ir 20 mg: 14, 20, 28, 50, 100 ir 200 tabletės.

Polipropileno talpyklė

15 ir 20 mg: 100 tablečių

5 ir 10 mg: 100 ir 200 tablečių

Vienadozės

5, 10, 15 ir 20 mg: 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 ir 500x1 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Copenhagen-Valby

Danija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB Lundbeck Lietuva,

L.Stuokos-Gucevičiaus 9-3,

LT-01122 Vilnius,

Tel.: 8 (5) 2 31 41 88

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-06-03 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Cipralex, Escitalopramas, Depresija, Nerimas, Antidepresantas