Miflonide 200mcg inhal.milt,k.kaps.N60+inhal.


Miflonide 200mcg inhal.milt,k.kaps.N60+inhal.
Novartis Pharma
Kaina apie 7.50 Eur

INFORMACINIS LAPELIS

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems pakenkti (net tokiu atveju, jeigu jų ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Lapelio turinys:1. Kas yra Miflonide ir nuo ko jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Miflonide

3. Kaip vartoti Miflonide

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Miflonide laikymo sąlygos

6. Kita informacija

Miflonide 200 mikrogramų inhaliaciniai milteliai, kietos kapsulės

Miflonide 400 mikrogramų inhaliaciniai milteliai, kietos kapsulės

Budesonidum

Jūsų pakuotės kapsulėse yra 200 mikrogramų arba 400 mikrogramų budezonido, vieno vaisto iš kortikosteroidais vadinamų vaistų grupės. Želatininėse kapsulėse taip pat yra laktozės monohidrato.

Miflonide 200 mikrogramų kapsulės įpakuotos lizdiniame lakšte.

Miflonide 400 mikrogramų kapsulės įpakuotos lizdiniame lakšte .

Registravimo liudijimo turėtojas

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Suomija.

Gamintojas

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 and Obere Turnstrasse 8, D-90429 Nuremberg, Vokietija.

1. KAS YRA MIFLONIDE IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

Miflonide išleidžiamas sausų miltelių, esančių dvispalvėse (rožinės spalvos ir bespalvėse) kapsulėse, pavidalu. Sausi milteliai įkvėpiami į plaučius naudojant inhaliatorių Aerolizer™.

Miflonide vartojama uždegimui plaučiuose mažinti. Astma sukelia plaučių smulkiųjų kvėpavimo takų uždegimą. Reguliariai vartojamas Miflonide padeda išvengti astmos priepuolių ir lengvina kvėpavimą. Net ir išnykus simptomams, Miflonide privalote vartoti reguliariai.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MIFLONIDE

Miflonide Jums paskirs gydytojas. Tiksliai laikykitės jo nurodymų.

Miflonide vartoti draudžiama:

· Jeigu Jums yra buvę alerginių reakcijų, sukeltų budezonido, laktozės ar želatinos.

· Jei sergate ar sirgote tuberkulioze (TB).

Jei į kurį nors iš šių klausimų atsakote TAIP, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

· Jeigu jau vartojate kitą kortikosteroidą.

· Jei Jums yra kuris nors kitas (ne astma) kvėpavimo takų ar kvėpavimo sutrikimas.

· Jei esate nėščia ar žindote kūdikį.

Jei į kurį nors iš šių klausimų atsakote TAIP, pasakykite gydytojui ar vaistininkui.

Kiti specialieji įspėjimai

· Kapsulių nenurykite – jos turi būti vartojamos tik su inhaliatoriumi Aerolizer™.

· Miflonide kapsulės vartojamos tik su inhaliatoriumi Aerolizer ir vaisto įkvėpiama tik pro burną. Nemėginkite kapsulių vartoti su kitu inhaliatoriumi.

· Jei pastebėjote, kad švokštimas sustiprėjo ar kvėpavimas pasunkėjo, kreipkitės į gydytoją.

· Miflonide nevartokite ūminiam dusulio priepuoliui gydyti. Tam Jūs turite gauti kitą vaistą.

· Staiga nenustokite vartoti geriamųjų vaistų nuo uždegimo. Gydytojas, paskyręs Miflonide, gali laipsniškai mažinti ilgai vartotų geriamųjų vaistų nuo uždegimo dozę.

· Pavartoję vaistą, gerai išskalaukite burną vandeniu. Vandenį išspjaukite. Taip darydami, išvengsite burnos grybelinės infekcijos (pienligės).

Miflonide ir vaikai

Miflonide neduokite jaunesniems kaip 6 metų vaikams.

Nėštumas

Jei esate ar manote esanti nėščia, pasakykite gydytojui. Miflonide nėščiosioms neskiriama, nebent neišvengiama.

Gydytojas aptars su Jumis galimą Miflonide vartojimo nėštumo laikotarpiu riziką.

Žindymo laikotarpis

Jei žindote kūdikį, pasakykite gydytojui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Miflonide neturėtų veikti gebos vairuoti ir dirbti su įrenginiais.

3. KAIP VARTOTI MIFLONIDE

Gydytojas Jums nurodys, kiek ir kada vartoti Miflonide. Tiksliai laikykitės jo nurodymų.

Suaugusiems

Po 200-400 mikrogramų du kartus per parą. Prireikus gydytojas gali padidinti dozę iki 1600 mikrogramų per parą.

Vaikams

Po 200 mikrogramų du kartus per parą. Prireikus gydytojas gali padidinti dozę iki 800 mikrogramų per parą. Vaikai vaistą gali inhaliuoti tik prižiūrint suaugusiajam.

Jei tiksliai nežinote, kiek Miflonide kapsulių vartoti, prieš pradėdami gydytis, klauskite gydytojo ar vaistininko.

Kaip vartoti kapsules su inhaliatoriumi Aerolizer

1. Nuimkite gaubtelį.

2. Tvirtai laikydami inhaliatoriaus korpusą, burninę dalį pasukite rodyklės kryptimi.

3. Kapsulę išimkite iš lizdinės plokštelės. Ją įdėkite į kapsulės formos lizdelį inhaliatoriaus korpuse. Kapsulę iš lizdinės plokštelės išimkite tik prieš pat vartojimą.

4. Burninę dalį pasukite į pradinę padėtį.

5. Inhaliatorių laikydami vertikaliai, mygtukus iki galo nuspauskite tik vieną kartą. Paskui juos atleiskite. Įsidėmėkite: šiuo momentu kapsulė gali sutrupėti ir mažų želatinos dalelių gali patekti į burną ir gerklę. Želatina yra valgomoji, todėl nekenksminga. Kapsulė sutrupės rečiau, jei ją persmeigsite tik vieną kartą, jei laikysitės nurodytų laikymo sąlygų ir išimsite kapsulę iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

6. Visiškai iškvėpkite.

7. Įdėkite burninę inhaliatoriaus dalį į burną ir šiek tiek atloškite galvą. Burninę dalį apimkite lūpomis ir greitai, bet stipriai kuo giliau įkvėpkite. Išgirsite dūzgesį, kurį sukelia lizdelyje besisukanti kapsulė, kai išlaisvinami milteliai.

Jei dūzgesio neišgirdote, kapsulė galėjo įstrigti kapsulės formos lizdelyje. Jei taip atsitinka, inhaliatorių reikia atidaryti ir kapsulę išimti iš kapsulės lizdelio. Nemėginkite išlaisvinti kapsulę dar kartą spausdami mygtukus.

8. Jei išgirdote dūzgesį, sulaikykite kvėpavimą tiek, kiek galite, ir ištraukite burninę inhaliatoriaus dalį iš burnos. Paskui iškvėpkite. Atidarykite inhaliatorių ir pasižiūrėkite, ar kapsulėje dar liko miltelių. Jei jų dar yra, kartokite 6-8 žingsnius.

9. Pavartoję vaistą, atidarykite inhaliatorių, išimkite tuščią kapsulę, uždarykite burninę dalį ir uždėkite gaubtelį.

Inhaliatoriaus valymas

Miltelių liekanas nuo burninės dalies ir iš kapsulės lizdelio nuvalykite sausa skepetaite. Taip pat galima naudoti minkštą sausą šepetėlį.

Kaip ilgai vartoti Miflonide

Svarbu Miflonide vartoti reguliariai taip, kaip nurodė gydytojas. Net jei astmos simptomai išnyko, toliau vartokite Miflonide, nes jis padeda išvengti astmos priepuolių.

Pamiršus pavartoti Miflonide

Jei pamiršote pavartoti Miflonide dozę, kitą dozę įkvėpkite įprastu laiku. Nevartokite dvigubos dozės.

Pavartojus per didelę Miflonide dozę

Jei atsitiktinai pavartojote didesnę dozę negu nurodyta, pasakykite gydytojui.

Pokyčiai, atsirandantys nutraukus Miflonide vartojimą

Nustojus vartoti Miflonide, gali padidėti astmos paūmėjimo rizika. Nenustokite vartoti vaisto, jeigu gydytojas nenurodė.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Miflonide, kaip ir visi vaistai, jautriems asmenims gali sukelti nepageidaujamų reakcijų. Pasakykite gydytojui, jei pasireiškė toliau nurodytų reakcijų:

Burnos ar gerklės infekcija (pvz., burnos pienligė). Vaikams nepastovi nuotaika ar kitoks elgesio sutrikimas. Odos reakcijos. Prikimęs balsas. Gerklės skausmas ar dirginimas. Pasunkėjęs kvėpavimas.

Jei vaistas sukelia kitokių reiškinių, pasakykite gydytojui.

Gydytojas retkarčiais gali paskirti mėginius, antinksčių funkcijai ištirti.

5. MIFLONIDE LAIKYMO SĄLYGOS

Tinkamumo laikas

Vaisto tinkamumo laikas nurodytas ant dėžutės. Pasibaigus šiam laikui, vaisto nevartokite. Visada seną inhaliatorių išmeskite, naudokite naują inhaliatorių, kuris būna kartu su nauja pakuote. Vaistą laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje Nesuvartotą vaistą grąžinkite vaistininkui.

Nevartokite Miflonide iš pakuotės, kuri yra pažeista ar matyti sugadinimo požymių.

6. KITA INFORMACIJA

Daugiau informacijos apie šį vaistinį preparatą gali suteikti vietinis registravimo liudijimo turėtojo atstovas.

Novartis Pharma Services Inc. atstovybė Lietuvoje

Konstitucijos pr. 7

LT-09308, Vilnius

Tel. +370 5 269 16 50

Informacinis lapelis paskutinį kartą patvirtintas

2005-04-28 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.