Atrovent N 20mcg/doz.suslėgtas inhal.tirp.200doz.


Atrovent N 20mcg/doz.suslėgtas inhal.tirp.200doz.
Boehringer Ingelheim
Kaina apie 9.25 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Atrovent N 20 mikrogramų/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas

Ipratropio bromidas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Atrovent N ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Atrovent N

3. Kaip vartoti Atrovent N

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Atrovent N

6. Kita informacija

1. KAS YRA ATROVENT N IR KAM JIS VARTOJAMAS

Atrovent N sudėtyje yra ipratropio bromido, priklausančio vaistų, vadinamų anticholinerginiais, grupei. Jis plečia kvėpavimo takus, todėl vartojamas su pasikartojančiu bronchų susiaurėjimu susijusioms ligoms gydyti. Inhaliuotas Atrovent N poveikį sukelia greitai.

Atrovent N vartojamas su pasikartojančiu bronchų susiaurėjimu susijusių ligų, tokių kaip lėtinė obstrukcinė plaučių liga, įskaitant lėtinį obstrukcinį bronchitą, emfizemą ir astmą, palaikomajam bronchų plečiamajam gydymui (ilgalaikis kvėpavimo takus plečiantis gydymas).

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ATROVENT N

Atrovent N vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) atropinui, į atropiną panašioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Atrovent N medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- jeigu atsiranda akių sutrikimų, pvz., akių skausmas ar nemalonus pojūtis jose, daiktų matymas lyg per miglą, optinės aureolės ar spalvų vaizdiniai, pasireiškiantys kartu su akių paraudimu, turite nedelsdami kreiptis į akių gydytoją, kad ištirtų, kadangi šie simptomai gali būti susiję su komplikacijomis (vyzdžių išsiplėtimu, akispūdžio padidėjimu, uždaro kampo glaukoma);

- jeigu sergate uždaro kampo glaukoma (yra padidėjęs akispūdis);

- jeigu yra šlapimo takų obstrukcija;

- jeigu sergate cistine fibroze (gali sutrikti virškinimo trakto motorika);

- jeigu išsilaiko ar net pasunkėja kvėpavimo sutrikimas, turite kreiptis į savo gydytoją, kadangi būtina patikrinti Jūsų gydymą. Tokiu atveju gali prireikti papildomai vartoti kitokių vaistų. Didinti skirtą dozę niekada negalima, kadangi tai gali lemti sunkų šalutinį poveikį.

Saugokitės, kad Atrovent N niekada nepatektų į akis.

Pavartojus Atrovent N, galimos greito tipo padidėjusio jautrumo reakcijos, kaip parodė retais atvejais pasireiškiantis išbėrimas, dilgėlinė, angioneurozinė edema (greitas odos ar gleivinės patinimas, galintis pasunkinti kvėpavimą), kvėpavimo takų susiaurėjimas, burnos

ir ryklės patinimas arba greitai sunkėjanti gyvybei pavojinga alerginė reakcija.

Jeigu anksčiau gydėtės Atrovent suslėgtu inhaliaciniu tirpalu, kurio sudėtyje yra CFC, pirmą kartą pavartoję naujos sudėties Atrovent, galite justi šiek tiek kitokį skonį, tačiau tai Atrovent N saugumui ir veiksmingumui įtakos nedaro.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Atrovent N bronchų plečiamąjį poveikį gali stiprinti kartu vartojami beta-2 adrenomimetikai ir ksantinų dariniai (teofilinas).

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nors ikiklinikiniai tyrimai inhaliuojamo ipratropio bromido rizikos vaisiui nerodo, nėštumo metu Atrovent N galite vartoti tik aiškiu gydytojo nurodymu.

Ar ipratropio bromido patenka į motinos pieną, nežinoma. Žindymo laikotarpiu Atrovent N galite vartoti tik aiškiu gydytojo nurodymu.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymasPoveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Gydymo Atrovent N metu galimas šalutinis poveikis, toks kaip galvos svaigimas, akomodacijos sutrikimas, vyzdžių išsiplėtimas, ir daiktų matymas lyg per miglą. Jeigu minėtas šalutinis poveikis pasireiškia, turite vengti galimai pavojingos veiklos, pvz., vairavimo ar mechanizmų valdymo.

3. KAIP VARTOTI ATROVENT N

Atrovent N visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jums tinkamą dozavimą nustatys Jūsų gydytojas. Jeigu gydytojo neskirta kitaip, rekomenduojamas dozavimas suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 6 metų vaikams nurodytas toliau.

Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 6 metų vaikams

Rekomenduojama inhaliuoti po 2 dozes (išpurškimus) 4 kartus per parą, tačiau ne daugiau kaip 12 išpurškimų per parą. Rekomenduojamos dozės viršyti negalima.

Jeigu gydymas reikšmingai būklės nelengvina arba jeigu ji sunkėja, kreipkitės į gydytoją, kadangi Jums gali reikėti naujo gydymo plano. Jei prasideda staigus arba greitai stiprėjantis dusulys (kvėpuoti tampa sunku), į gydytoją privalote kreiptis nedelsdami.

Vaikams Atrovent N suslėgto inhaliacinio tirpalo galima vartoti tik gydytojo skyrimu ir suaugusiam žmogui prižiūrint.

Vartojimo instrukcija

Prašom atidžiai perskaityti vartojimo instrukciją, kad Atrovent N suslėgtą tirpalą galėtumėte inhaliuoti tinkamai, tiksliai taip, kaip nurodyta toliau.

Prieš inhaliuodami pirmą kartą, 2 kartus paspauskite inhaliatoriaus vožtuvą.

Kiekvieną kartą preparato inhaliuokite, laikydamiesi toliau pateiktų taisyklių.

1. Numaukite apsauginį dangtelį.

2. Gerai iškvėpkite.

3. Inhaliatorių laikydami taip, kaip parodyta 1 paveiksle, apžiokite ir lūpomis suspauskite kandiklį. Rodyklė ir slėginės talpyklės dugnas turi būti nukreipti į viršų.

1 paveikslas

4. Stipriai spausdami slėginės talpyklės dugną (taip įpurškiama viena dozė), kiek galima giliau įkvėpkite, po to kelias sekundes nekvėpuokite, ištraukite iš burnos kandiklį ir ramiai iškvėpkite. Tokius pačius veiksmus kartokite ir inhaliuodami kitą dozę.

5. Po pavartojimo užmaukite apsauginį dangtelį.

6. Jeigu tris dienas preparato nevartojote, prieš inhaliaciją vieną kartą paspauskite inhaliatoriaus vožtuvą.

Slėginė talpyklė nepermatoma, todėl nematyti, kada ji ištuštėja. Iš inhaliatoriaus galima išpurkšti 200 dozių (išpurškimų). Jas išpurškus, gali atrodyti, kad mažas kiekis skysčio slėginėje talpyklėje dar liko, tačiau tikslios dozės iš jos išpurkšti neįmanoma, todėl reikia pakeisti inhaliatorių.

Preparato kiekį inhaliatoriuje galima patikrinti taip, kaip nurodyta toliau.

Ar skysčio slėginėje talpyklėje dar yra, galima suprasti ją pakračius. Galima patikrinti ir kitaip: slėginę talpyklę atjungti nuo plastmasinio kandiklio ir įdėti į indą su vandeniu. Vaistinio preparato kiekį rodo talpyklės padėtis vandenyje (žr. 2 paveikslą).

2 paveikslas

Inhaliatorių valykite mažiausiai kartą per savaitę. Inhalaitoriaus kandiklis turi būti švarus, kad būtų garantuota, jog vaistinio preparato sankaupos neužblokuos išpurškimo. Prieš valydami, pirmiausiai numaukite dulkių dangtelį ir atjunkite slėginę talpyklę nuo inhaliatoriaus. Šiltu vandeniu inhaliatorių plaukite tol, kol jame neliks vaistinio preparato sankaupų ir (arba) dulkių.

(3 paveikslas)

Išvalę inhaliatorių iškratykite ir palikite, kad ore išdžiūtų. Šidomosiomis sistemomis džiovinti negalima. Kandikliui išdžiūvus, prijunkite slėginę talpyklę ir užmaukite dulkių dangtelį.

(4 paveikslas)

Įspėjimas

Pakuotėje esantis plastmasinis kandiklis specialiai sukurtas Atrovent N suslėgtam inhaliaciniam tirpalui inhaliuoti, todėl pro jį visuomet išpurškiama tiksli dozė. Pro šį kandiklį inhaliuoti kitokį suslėgtą inhaliacinį tirpalą ar Atrovent N suslėgtą inhaliacinį tirpalą inhaliuoti pro kitokį negu pakuotėje esantį kandiklį, draudžiama.

Preparatas talpyklėje suslėgtas, todėl jos negalima atverti arba laikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

Pavartojus per didelę Atrovent N dozę

Jeigu Atrovent N pavartojote daugiau negu reikia, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką patarimo.

Tikėtini ipratropio bromido perdozavimo simptomai (pvz., burnos džiūvimas, akomodacijos sutrikimas ir širdies plakimo padažnėjimas) yra lengvi.

Pamiršus pavartoti Atrovent N

Jeigu Atrovent N Jums išrašė vartoti reguliariai, tačiau dozę pavartoti pamiršote, inhaliuokite ją tuoj pat, kai tik prisiminsite, , o kitą vartokite įprastiniu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Atrovent N

Jeigu Atrovent N vartojimą nutrauksite, Jūsų kvėpavimo sutrikimas gali atsinaujinti arba net pasunkėti. Vadinasi, Atrovent N reikia vartoti tiek laiko, kiek gydytojo skirta. Prieš nutraukdami Atrovent N vartojimą, bet kokiu atveju pasikalbėkite su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Kiekvienoje dozėje (išpurškime) yra ne daugiau kaip 8,415 mg etanolio.

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

Atrovent N, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kaip ir visi inhaliuojamieji vaistai, Atrovent N gali sukelti lokalaus dirginimo simptomus.

Klinikinių tyrimų metu dažniausias stebėtas šalutinis poveikis buvo galvos skausmas, ryklės dirginimas, kosulys, burnos džiūvimas, skrandžio ir žarnyno motorikos sutrikimas (įskaitant vidurių užkietėjimą, viduriavimą ir vėmimą), pykinimas ir galvos svaigimas.

Žemiau išvardyto šalutinio poveikio dažnis apibūdinamas taip:

- labai dažnas (pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 pacientų),

- dažnas (pasireiškia 1 – 10 iš 100 pacientų),

- nedažnas (pasireiškia 1 – 10 iš 1 000 pacientų),

- retas (pasireiškia 1 – 10 iš 10 000 pacientų),

- labai retas (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 pacientų),

- dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Širdies sutrikimai

Nedažni: palpitacija, supraventikulinė tachikardija.

Reti: prieširdžių virpėjimas, širdies plakimo padažnėjimas.

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni: galvos skausmas, galvos svaigimas.

Akių sutrikimai

Nedažni: daiktų matymas lyg per miglą, midriazė, akispūdžio padidėjimas, glaukoma, akių skausmas, vaivorykštės ratų matymas, konjunktyvos hiperemija, ragenos edema.

Reti: akomodacijos sutrikimas.

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dažni: ryklės dirginimas, kosulys.

Nedažni: bronchų spazmas, paradoksinis bronchų spazmas, gerklų spazmas, ryklės edema, ryklės džiūvimas.

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni: burnos džiūvimas, pykinimas, skrandžio ir žarnų motorikos sutrikimas.

Nedažni: viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, stomatitas, burnos edema.

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Nedažni: šlapimo susilaikymas.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni: išbėrimas, niežulys, angioneurozinė edema.

Reti: dilgėlinė.

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni: jautrumo padidėjimas, anafilaksinės reakcijos.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI ATROVENT N

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir užšalimo.

Ant dėžutės ir slėginės talpyklės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Atrovent N vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Atrovent N sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra ipratropio bromidas. Vienoje dozėje (išpurškime) yra 21 mikrogramas ipratropio bromido monohidrato, atitinkančio 20 mikrogramų ipratropio bromido.

- Pagalbinės medžiagos yra 1,1,1,2-tetrafluoretanas (HFA 134a), bevandenė citrinų rūgštis, išgrynintas vanduo ir bevandenis etanolis.

Atrovent N išvaizda ir kiekis pakuotėje

Atrovent N yra skaidrus, bespalvis suslėgtas inhaliacinis tirpalas.

Atrovent N tiekiamas slėginėmis talpyklėmis. Vienoje pakuotėje yra viena slėginė talpyklė, kurioje yra 200 dozių (10 ml) preparato.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vokietija

Gamintojas

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH& Co KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Taikos pr. 141

LT-51132 Kaunas

Tel.: +370 37 47 31 99

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-04-13 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Atrovent, Ipratropio bromidas, Plečia, Kvėpavimo, Takus, Bronchų, Susiaurėjimas, Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, Bronchitas, Enfizema, Astma