Octanate 100TV/ml milt./tirpikl.inj.tirp.1000TV


Octanate 100TV/ml milt./tirpikl.inj.tirp.1000TV
Octapharma(IP)
Kaina apie 377.70 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Octanate 50 TV/ml, 100 TV/ml  milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Žmogus VIII koaguliacijos faktorius

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

1. Kas yra Octanate ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Octanate

3. Kaip vartoti Octanate

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Octanate

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA OCTANATE IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Octanate priklauso vaistų, vadinamų koaguliacijos faktoriais, grupei. Jo sudėtyje yra žmogaus VIII kraujo koaguliacijos faktoriaus. Tai specialus baltymas, dalyvaujantis kraujo krešėjime.

Octanate vartojama pacientų, sergančių hemofilija A, kraujavimui stabdyti ir jo profilaktikai. Tai toks sutrikimas, kurio metu kraujavimas gali trukti ilgiau nei paprastai. Taip yra dėl įgimto VIII koaguliacijos faktoriaus trūkumo kraujyje.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT OCTANATE

 

-  Kiekvieną kartą vartodami Octanate, turite užsirašyti vaisto pavadinimą ir serijos numerį.

-  Jei Jūs nuolat ar kartotinai vartojate Octanate, Jums rekomenduojami atitinkamai skiepai (nuo hepatito A ir hepatito B).

 

Octanate vartoti negalima

-  jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) žmogaus VIII kraujo koaguliacijos faktoriui arba bet kuriai pagalbinei Octanate medžiagai.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia

-  Octanate sudėtyje yra labai nedaug kitų žmogaus baltymų. Visi vaistai, kurių sudėtyje yra baltymų ir kurie yra švirkščiami į veną, gali sukelti alerginių reakcijų (žr. 4 skyrių “Galimas šalutinis poveikis”).

-  Hemofilija A sergantiems pacientams gali atsirasti inhibitorių (neutralizuojančių antikūnų) prieš VIII faktorių (žr. 4 skyrių “Galimas šalutinis poveikis”).

 

Informacija apie Octanate gamyboje naudotą kraują ir plazmą

-  Vartojant iš žmogaus kraujo ar plazmos pagamintų vaistų, standartinės priemonės infekcijoms išvengti yra: donorų atrinkimas, kiekvieno donoro plazmos bei bendro plazmos kaupinio tyrimas dėl specifinių infekcijos žymenų bei efektyvių virusų inaktyvinimo/pašalinimo procedūrų įdiegimas į gamybos procesą. Nepaisant to, kai vartojama iš žmogaus kraujo ar plazmos pagamintų vaistų, negalima visiškai paneigti infekcinių ligų, sukeliamų perduoto infekcinio sukėlėjo, galimybės. Tai galima pasakyti ir apie nežinomus ar atsirandančius virusus ir kitus patogenus.

-  Taikomos priemonės efektyviai saugo nuo apvalkalą turinčių virusų, pavyzdžiui ŽIV, HBV ir HCV bei nuo apvalkalo neturinčio viruso HAV. Priemonės gali būti mažai veiksmingos prieš virusus be apvalkalo, pvz., parvovirusą B19. Parvovirusas B19 gali sukelti sunkių reakcijų nėščiosioms, kurios yra seronegatyvios (vaisiaus infekcijos pavojus), ir asmenims, kuriems yra imunodeficitas ar padidėjusi eritrocitų gamyba (pvz., sergant hemolizine anemija).

 

Kitų vaistų vartojimas

-  Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

-  Nežinoma jokia sąveika tarp VIII žmogaus koaguliacijos faktoriaus vaistų ir kitų vaistų. Nepaisant šios informacijos, Octanate negalima maišyti su kitais vaistais infuzijos metu.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

-  Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

-  Jokio poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nenustatyta.

 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Octanate medžiagas

-  Šio vaisto buteliuko, kuriame yra 250 TV, vienoje dozėje yra mažiau kaip 1 mmol natrio (23 mg), t.y. jis beveik neturi reikšmės, o buteliukų, kuriuose yra 500 TV ir 1000 TV, vienoje dozėje yra iki 1,75 mmol natrio (40 mg). Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

 

 

3. KAIP VARTOTI OCTANATE

 

Octanate, ištirpintas pridėtu injekciniu vandeniu, vartojamas į veną.

 

Gydyti pradėti prižiūrint gydytojui.

 

Kraujavimo profilaktika. Jei sergate sunkia hemofilija A, ilgalaikei kraujavimo profilaktikai reikia skirti 20‑40 TV VIII faktoriaus kg kūno svorio kas 2‑3 paras. Jūsų dozę reikės koreguoti atsižvelgiant į atsaką. Kartais gali prireikti vartoti didesnes vaisto dozes ar jas vartoti mažesniais intervalais.

 

Dozės apskaičiavimas

Octanate visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

VIII faktoriaus aktyvumas rodo VIII faktoriaus kiekį plazmoje. Jis išreiškiamas arba procentais (atitinkamai normaliai žmogaus plazmai), arba tarptautiniais vienetais (TV). VIII faktoriaus dozė matuojama TV.

 

Vienas VIII faktoriaus aktyvumo TV yra ekvivalentiškas 1 mililitre normalios kraujo plazmos esančiam VIII faktoriaus kiekiui. VIII faktoriaus 1 TV/kg kūno svorio normalų kraujo plazmos VIII faktoriaus aktyvumą padidina 1,5‑2 %. Norint apskaičiuoti Jums reikiamą dozę, būtina nustatyti VIII faktoriaus aktyvumą plazmoje. Tai leis numatyti, kiek reikia jį padidinti. Jei abejojate, kiek jums reikia padidinti VIII faktoriaus aktyvumą ar kaip apskaičiuoti dozę, pasitarkite su gydytoju.

 

Reikiama dozė apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

Reikiamas vienetų skaičius = kūno svoris (kg) × norimo VIII faktoriaus padidėjimo (%) (TV/dl) × 0,5

 

Vartojamą dozę ir vartojimo dažnį kiekvienam pacientui visada koreguoti atsižvelgiant į klinikinį efektyvumą.

 

Kai yra toliau nurodyti kraujavimo atvejai, VIII faktoriaus aktyvumas neturi sumažėti daugiau negu lentelėje nurodytas plazmos aktyvumas (% nuo normos) atitinkamu laikotarpiu.

 

Šia lentele galima naudotis dozuojant vaistą kraujavimui gydyti ir atliekant chirurgines procedūras.

 

 

Kraujavimo laipsnis/
chirurginės procedūros tipas

Reikiamas VIII faktoriaus kiekis (%)

Dozavimo dažnis (val.) / gydymo trukmė (paromis)

Kraujavimas

 

 

Ankstyvasis kraujavimas į sąnarius (hemartrozė), kraujavimas į raumenis ar iš burnos

20‑40

Kartoti kas 12‑24 val. Vartoti mažiausiai vieną parą, kol, sprendžiant pagal sumažėjusį skausmą, nustoja kraujuoti arba užgyja pažeidimas.

Gausesnis kraujavimas į sąnarius (hemartrozė), kraujavimas į raumenis ar kraujo išsiliejimas (hematoma)

30‑60

Infuziją kartoti kas 12‑24 val.  3-4 paras ar ilgiau, kol išnyksta skausmas ir neįgalumo požymiai.

Gyvybei gresiantis kraujavimas, pvz., kraujavimas galvos operacijos metu, kraujavimas į gerklę, gausus kraujavimas virškinimo trakte

60‑100

Infuziją kartoti kas 8‑24 val., kol praeina pavojus.

Chirurginės procedūros

 

 

Mažosios, įskaitant danties ištraukimą

30‑60

Kas 24 val. mažiausiai vieną parą, kol pagyja.

Didžiosios

80‑100
(prieš operaciją ir po jos)

Infuzijas kartoti kas 8‑24 val., kol užgyja žaizda, paskui dar bent 7 paras, kad VIII faktoriaus aktyvumas būtų 30‑60%.

 

Gydytojas Jums patars, kokią Octanate dozę turite vartoti ir kaip dažnai.

 

Įvairiems žmonėms atsakas į VIII faktorių gali būti skirtingas Todėl gydant rekomenduojama nustatyti VIII faktoriaus kiekį, kad galima būtų parinkti tinkamą dozę ir kartotinių infuzijų dažnį.

 

Klinikiniame tyrime (kuriame dalyvavo 15 6 metų amžiaus ir jaunesnių pacientų) nenustatyta, kad vaikams reikėtų specialių dozavimo reikalavimų.

 

Anksčiau negydytiems pacientus būtina tirti (Bethesda testu) dėl galimo antikūnų atsiradimo. Nepakanka duomenų, kad būtų galima rekomenduoti Octanate vartoti anksčiau negydytiems pacientams.

 

Nurodymai, kaip gydytis namie

 

-  Atidžiai perskaitykite visus nurodymus ir jų laikykitės!

-  Toliau aprašytas procedūras atlikite nepažeidžiant sterilumo!

-  Ant etiketės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Octanate vartoti negalima.

-  Tirpalas turi būti skaidrus ar šiek tiek opalescuojantis. Drumsto ar su nuosėdomis tirpalo nevartoti.

-  Paruoštą tirpalą vartoti iš karto, kad būtų išvengta užteršimo mikroorganizmais.

 

Nurodymai, kaip tirpinti

1.  Uždarytuose buteliukuose tirpiklį (injekcinį vandenį) ir Octanate miltelius pašildyti iki kambario temperatūros. Šildant vandens vonioje saugoti, kad vandens nepatektų ant buteliuko guminio kamščio ar dangtelio. Vandens temperatūra vonioje turi būti ne didesnė kaip 37ºC.

2.  Nuimti dangtelį nuo miltelių ir vandens buteliukų, alkoholiu suvilgytu tamponu nuvalyti guminius kamščius.

3.  Nuimti apsauginį dangtelį nuo trumpojo dvigalės adatos galo prie jo neprisiliečiant. Paskui vertikaliai laikoma adata pradurti vandens buteliuko guminį kamštį. Kad iš vandens buteliuko būtų ištrauktas visas skystis, adatą įbesti taip, kad ji tik pradurtų kamštį ir būtų matoma buteliuke.

4.  Nuimti apsauginį dangtelį nuo ilgojo dvigalės adatos galo prie jo neprisiliečiant. Vandens buteliuką laikyti dugnu į viršų virš miltelių buteliuko ir greitai įbesti adatą į miltelių buteliuko gumos kamščio vidurį. Dėl vakuumo miltelių buteliuke vanduo pateks į buteliuką.

5.  Ištraukti dvigalę adatą su tuščiu vandens buteliuku iš miltelių buteliuko, paskui lėtai sukioti buteliuką, kol milteliai visiškai ištirps. Octanate greitai ištirpsta kambario temperatūroje, gaunamas skaidrus tirpalas ar šiek tiek opalescuojantis. Kambario temperatūroje milteliai ištirpsta greičiau nei per 10 minučių.

 

Octanate, ištirpintas pridėtu tirpikliu, vartojamas į veną.

 

Nurodymai, kaip švirkšti

Prieš VIII faktoriaus injekciją ir jos metu stebėti paciento pulso greitį. Jei jo pulsas ryškiai pagreitėja, injekcijos greitį sumažinti ar ją sustabdyti.

 

Ištirpinus miltelius taip kaip nurodyta aukščiau:

 

1.  Nuo filtro adatos nuimti apsauginį dangtelį ir ja pradurti Octanate buteliuko guminį kamštį.

2.  Nuimti dangtelį nuo filtro adatos ir prijungti ją prie švirkšto.

3.  Buteliuką su švirkštu apversti dugnu aukštyn ir pritraukti tirpalo į švirkštą.

4.  Alkoholiu suvilgytu tamponu dezinfekuoti numatomos injekcijos vietą.

5.  Nuimti filtro adatą nuo švirkšto, vietoj jos pritvirtinti injekcinę adatą.

6.  Injekcinę adatą įdurkite į pasirinktą veną.

7.  Tirpalą lėtai, 2‑3 ml per minutę, švirkšti į veną. Atsiminkite, kad jei, norėdami geriau matyti veną, vartojate turniketą, jį būtina nuimti prieš pradedant Octanate injekciją.

 

Jeigu jums reikia daugiau negu vieno Octanate miltelių buteliuko, galima naudoti tą pačią injekcinę adatą ir tą patį švirkštą. Filtro adata skirta tik vienkartiniam vartojimui. Visada tirpalą į švirkštą pritraukite pro filtro adatą.

 

Naudoti tik kartu pridėtą injekcijos rinkinį. Kitų priemonių injekcijai ar infuzijai naudojimas gali sąlygoti papildomą riziką ir gydymo neefektyvumą .

 

Pavartojus per didelę Octante dozę

Neregistruota jokių žmogaus VIII koaguliacijos faktoriaus perdozavimo simptomų. Tačiau, rekomenduojamos dozės viršyti negalima.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

Octanate, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Reti: pasireiškia mažiau nei 1 pacientui iš 1000

Labai reti: pasireiškia mažiau nei 1 pacientui iš 10 000, įskaitant pavienius atvejus

 

-  Nors retai, bet vaistais, kurių sudėtyje yra VIII faktoriaus, gydytiems pacientams buvo registruota padidėjusio jautrumo ar alerginių reakcijų. Ankstyvieji alerginės reakcijo spožymiai yra šie:

vėmimas, injekcijos vietos deginimas ir dilgčiojimas, spaudimas krūtinėje, šaltkrėtis, padidėjęs širdies susitraukimų dažnis (tachikardija), pykinimas, dilgsėjimo ir adatėlių badymo pojūtis, karščio pylimas, galvos skausmas, dilgėlinė, žemas kraujospūdis (hipotenzija), bėrimas, nerimastingumas, veido, lūpų, burnos, liežuvio ar gerklės tinimas, dėl ko gali būti sunku ryti ar kvėpuoti (angioedema), nuovargis (letargija), švokštimas.

Jei pasireiškė kuris nors iš aukščiau paminėtų simptomų, kreipkitės į gydytoją.

-  Labai retai dėl padidėjusio jautrumo gali kilti sunki, gyvybei pavojinga alerginė reakcija, vadinama anafilaksine reakcija, kuri gali pasireikšti šoku ir kai kuriais, arba visais, iš aukščiau išvardytų simptomų. Tokiu atveju reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ar kviesti greitąją pagalbą.

-  Retai būna karščiavimas.

-  Jei sergate hemofilija A, Jums gali atsirasti VIII faktoriaus inhibitorių (neutralizuojančių antikūnų). Šiais retais atvejais antikūnai gali sumažinti vaisto efektyvumą ir kraujavimas gali tęstis. Gydymo metu dėl šių inhibitorių bus reguliariai atliekami kraujo tyrimai.

-  Jeigu Octanate nestabdo kraujavimo, kreipkitės į specializuotą hemofilijos centrą.

-  Inhibitorių atsiradimas gali didinti sunkių alerginių reakcijų (anafilaksinio šoko) riziką. Jei pasireiškė alerginė reakcija, reikia ištirti, ar neatsirado inhibitorių.

-  Informacija apie priešvirusinį saugumą pateikta 2 skyriuje. (Specialių atsargumo priemonių reikia - Informacija apie Octanate gamyboje naudotą kraują ir plazmą).

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

 

5. KAIP LAIKYTI OCTANATE

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C).

Negalima užšaldyti.

Buteliukus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Ant etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Octanate vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Nevartoti drumsto ar su neištirpusiomis dalelėmis tirpalo.

Paruoštą tirpalą vartoti nedelsiant.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Octanate sudėtis

-  Veiklioji medžiaga yra žmogaus VIII kraujo plazmos koaguliacijos faktorius (atskiedus 50 TV/ml arba 100 TV/ml).

-  Pagalbinės medžiagos:

Miltelių: natrio citratas, natrio chloridas, kalcio chloridas ir glicinas.

Tirpiklis: injekcinis vanduo.

 

Octanate išvaizda ir kiekis pakuotėje

Liofilizuoti milteliai: balti ar gelsvi milteliai arba trapi kieta masė.

 

Octanate yra milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui.

 

Tirpiklis yra skaidrus bespalvis tirpalas.

 

Yra trijų dydžių pakuotės, kurios skiriasi žmogaus VIII kraujo koaguliacijos faktoriaus ir tirpiklio kiekiu:

-  250 TV buteliuke: atskiedus 5 ml susidaro 50 TV/ml koncentracija

-  500 TV buteliuke: atskiedus 10 ml susidaro 50 TV/ml koncentracija

-  1000 TV buteliuke: atskiedus 10 ml susidaro 100 TV/ml koncentracija

 

Visose pakuotėse yra:

vienas vienkartinis švirkštas, viena dvigalė adata, viena filtro adata, viena injekcinė adata ir du alkoholiu suvilgyti tamponai.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Jungtinė Karalystė

 

Gamintojas

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.
Oberlaaerstr. 235
A-1100 Vienna
Austrija

 

arba

 

Octapharma S.A.
70 - 72 Rue du Maréchal Foch
BP 33, F - 67381 Lingolsheim
Prancūzija

 

arba

 

Octapharma AB

SE 112 75 Stockholm

Švedija

 

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

Šis vaistas EEE narėse tiekiamas tokiais pavadinimais:

-  Octanate: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Slovenia, Romania, Slovak Republic, Spain, Sweden, The United Kingdom

-  Octafil: Finland

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-11-28.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.