NovoSeven 2mg milt./tirp.inj.tirp.N1+ tipikl.2.1ml


NovoSeven 2mg milt./tirp.inj.tirp.N1+ tipikl.2.1ml
Novo Nordisk
Kaina apie 1878.71 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

NovoSeven 1 mg (50 KTV) milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

NovoSeven 2 mg (100 KTV) milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

NovoSeven 5 mg (250 KTV) milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

eptacog alfa (aktyvuotas), eptacogum alfa (activatum)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra NovoSeven ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant NovoSeven

3. Kaip vartoti NovoSeven

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti NovoSeven

6. Kita informacija

Kitoje lapelio pusėje - NovoSeven vartojimo instrukcija

1. KAS YRA NOVOSEVEN IR KAM JIS VARTOJAMAS

NovoSeven yra kraujo krešėjimo faktorius. Kai nuosavi organizmo kraujo krešėjimo faktoriai neveikia, šis vaistas kraujavimo vietoje skatina kraujo krešulio susiformavimą.

NovoSeven vartojamas kraujavimo atvejams gydyti ir stipraus kraujavimo, susijusio su chirurginėmis operacijomis arba kitokiomis invazinėmis procedūromis, profilaktikai:

• jei sergate paveldėtaja hemofilija, tačiau į gydymą VIII arba IX krešėjimo faktoriumi normaliai nereaguojate (kadangi yra VIII arba IX krešėjimo faktorių inhibitorių arba jeigu yra rizika, kad vartojant produktą pasireikš padidėjęs atsakas į VIII arba IX krešėjimo faktorių);

• jei sergate įgyta hemofilija;

• jei Jums nustatyta paveldėtoji VII krešėjimo faktoriaus stoka;

• jei sergte Glanzmann'o trombastenija (kraujavimo sutrikimas), kurios gydymas trombocitų perpylimu yra neveiksmingas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT NOVOSEVEN

NovoSeven vartoti negalima:

• jei esate alergiškas kuriai nors sudedamajai NovoSeven medžiagai, ar

• jei esate alergiškas pelių, žiurkėnų arba galvijų baltymams

Specialių atsargumo priemonių reikia:

• jei Jūs ką tik buvote operuotas;

• jei Jūs ką tik patekote į avariją;

• jei Jūsų arterijos yra pažeistos ligos;

• jei sergate sunkia kepenų liga;

• jei Jums yra sunki kraujo infekcija.

Pacientus, linkusius į diseminuotą intravaskulinę koaguliaciją (DIK, būklė, kai kraujo krešulių atsiranda visoje kraujo srovėje) reikia atidžiai stebėti.

Jei kraujavimo neįmanoma suvaldyti, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Jei kuri nors minėtų būklių tinka Jums, prieš injekciją pasitarkite su savo gydytoju.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite savo gydytojui ar vaistininkui.

Turite vengti kartu vartoti NovoSeven ir krešėjimo faktorių koncentratus.

Gydymo NovoSeven kartu su kraujo krešulių tirpinimą slopinančiais preparatais, patirties yra mažai. Jei tokių vaistų vartojate, pasakykite gydytojui prieš vartodami NovoSeven.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate nėščia arba žindyvė, prieš vartodama NovoSeven pasitarkite su savo gydytoju.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines NovoSeven medžiagas

Jei gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate fruktozės, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti NovoSeven.

3. KAIP VARTOTI NOVOSEVEN

NovoSeven švirkščiamas į veną. Esant stipriam kraujavimui, operacinėje ar ligoninės palatoje NovoSeven suleidžia gydytojas arba slaugytojas. Jei kraujavimas nestiprus arba vidutinio stiprumo, vaisto Jums gali leisti, jei reikia, švirkštis namuose.

Nepasikonsultavę su gydytoju, šiuo vaistu nesigydykite ilgiau nei 24 valandas

• Po kiekvieno NovoSeven pavartojimo kiek galima greičiau praneškite savo gydytojui arba ligoninės personalui, tuomet jie galės stebėti gydymo veiksmingumą.

• Jei kraujavimas nesustoja, būtinas guldymas į ligoninę.

Dozavimas

Reikiamą dozę nustatys gydytojas, atsižvelgdamas į Jūsų kūno masę ir bendrą būklę.

Jei sergate hemofilija

Įprastinė kiekvienos injekcijos dozė yra 90 mikrogramų/kg kūno masės. Kaip alternatyvą, Jūsų gydytojas gali rekomenduoti gydytis viena 270 mikrogramų/kg kūno masės doze, tačiau senyvų žmonių gydymo tokia doze klinikinės patirties nėra.

Gydymas namuose negali trukti ilgiau nei 24 valandas.

Jei Jums yra VII krešėjimo faktoriaus trūkumas

Įprastinė kiekvienos injekcijos dozė yra 15 - 30 mikrogramų/kg kūno masės.

Jei sergate Glanzmann'o trombastenija

Įprastinė kiekvienos injekcijos dozė yra 90 (80 – 120) mikrogramų/kg kūno masės.

Gydant bet kurį minėtą sutrikimą NovoSeven

• Paklauskite gydytojo, kada vaisto švirkšti ir kiek laiko jo vartoti.

• Prasidėjus kraujavimui, pirmąją dozę reikia sušvirkšti kiek galima anksčiau.

• Gydytojas dozę Jums gali keisti.

Pavartojus per didelę NovoSeven dozę, Jūs turite

Jei sušvirkštėte per daug NovoSeven, nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo.

Pamiršus sušvirkšti NovoSeven

Jei pamiršote sušvirkšti NovoSeven, ar jeigu norite nutraukti gydymą, kreipkitės į gydytoją patarimo.

Kaip ruošti tirpalą injekcijai ir kaip jį švirkšti

Detalią instrukciją rasite kitoje lapelio pusėje.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Kaip ir visi kiti vaistai, NovoSeven gali sukelti šalutinį poveikį, tačiau paprastai jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkūs šalutiniai poveikiai

Padidėjusio jautrumo reakcijos yra pranešamos retai (tarp 1 iš 10000 ir 1 iš 1000 dozių).

Taip pat buvo pranešta apie šiuos sunkius šalutinius poveikius:

• kraujo krešuliai arterijose, sukeliantys širdies priepuolį ar smegenų insultą;

• kraujo krešuliai plaučių venose, kojose arba injekcijos vietoje;

• kraujo krešuliai kepenyse, dažniausiai atsirandantys pacientams, kurie serga kepenų liga ar kuriems buvo atlikta kepenų operacija;

• anafilaksinės reakcijos.

Daugumas pacientų, kuriems toks poveikis pasireiškė, buvo linkę į trombozinius sutrikimus dėl esančių rizikos faktorių.

Priminkite gydytojui, jei jums yra buvę alerginių reakcijų, nes gali tekti atidžiau Jus stebėti.

Lengvesni šalutiniai poveikiai

Šalutiniai poveikiai, pasireiškiantys alerginėmis odos reakcijomis; karščiavimas; pykinimas; atskirais atvejais nedažnai pranešta apie nepakankamą atsaką į gydymą (tarp 1 iš 1000 ir 1 iš 100 dozių).

Apie kraujo tyrimų rodomą kepenų funkcijos pokytį bei vėmimą pranešta retai ((tarp 1 iš 10000 ir 1 iš 1000 dozių).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI NOVOSEVEN

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

• Ant etiketės ir dėžutės nurodytam, tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistą vartoti galima iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

• Laikyti miltelius ir tirpiklį žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje..

• Laikyti miltelius ir tirpiklį apsaugotus nuo šviesos.

• Negalima užšaldyti, kad nebūtų pažeistas stiklinis tirpiklio buteliukas.

• Nors NovoSeven išlieka stabilus 24 valandas po sumaišymo, rekomenduojama vaistą švirkšti iškart po sumaišymo, kad išvengtumėte infekcijų. Jei jis tuoj pat neinjekuojamas, Jūs turite laikyti buteliuką kartu su pritvirtintu švirkštu šaldytuve 2 °C-8° C temperatūroje ne ilgiau kaip 24 valandas. Nelaikykite tirpalo, jeigu gydytojas Jums nepatarė jo laikyti.

6. KITA INFORMACIJA

NovoSeven sudėtis

– Veiklioji medžiaga yra rekombinantinis koaguliacijos faktorius VIIa (aktyvuotas eptacog alfa).

– Pagalbinės miltelių medžiagos yra natrio chloridas, kalcio chlorido dihidratas, glicilglicinas, polisorbatas 80, manitolis, sacharozė, metioninas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas. Pagalbinės tirpiklio medžiagos yra histidinas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo.

Miltelių injekciniam tirpalui yra: 1 mg/buteliuke (atitinka 50 KTV/buteliuke), 2 mg/buteliuke (atitinka 100 KTV/buteliuke) arba 5 mg/buteliuke (atitinka 250 KTV/buteliuke).

Paruošus preparatą, 1 ml tirpalo yra 1 mg eptacog alfa (aktyvuoto).

1 KTV atitinka 1000 TV (Tarptautinių Vienetų).

NovoSeven išvaizda ir kiekis pakuotėje

Miltelių buteliuke yra balti milteliai ir tirpiklio buteliuke yra skaidrus, bespalvis tirpalas. Paruoštas injekcinis tirpalas yra bespalvis. Nevartokite paruošto tirpalo, jei jame yra dalelių ar jeigu pakitusi jo spalva.

Vienoje NovoSeven pakuotėje yra:

• 1 buteliukas su milteliais injekciniam tirpalui;

• 1 buteliukas su tirpikliu ištirpinimui.

Pakuotės dydžiai: 1 mg (50 KTV), 2 mg (100 KTV) arba 5 mg (250 KTV).

Pakuotės dydis nurodytas ant dėžutės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-05

NOVOSEVEN VARTOJIMO INSTRUKCIJOS

Tirpalo ruošimas

Nusiplaukite rankas. Prieš tirpinimą NovoSeven miltelių ir tirpiklio buteliukus reikia laikyti kambario temperatūroje. Nuimkite plastikinius dangtelius nuo abiejų buteliukų. Jei dangteliai pažeisti, arba jų trūksta, nenaudokite buteliukų. Nuvalykite guminius buteliukų kamštelius alkoholiu sudrėkintais tamponėliais ir palaukite, kol išdžiūs, prieš naudodami. Naudokite reikiamo dydžio vienkartinį švirkštą, buteliuko adapterį, perpylimo adatą (20-26G) bei kitas tinkamas priemones.

A

Nuimkite apsauginį buteliuko adapterio įpakavimą, nenuimdami jo apsauginio dangtelio. Prisukite buteliuko adapterį ant tirpiklio buteliuko. Pritvirtinę nuimkite apsauginį dangtelį. Nelieskite buteliuko adapterio galiuko. Jei naudojate perpylimo adatą, išpakuokite ją nenuimdami jos apsauginio dangtelio. Tvirtai užmaukite perpylimo adatą ant švirkšto.

B

Įtraukite oro į švirkštą, traukdami švirkšto stūmoklį: oro tūris turi atitikti tirpiklio tūrį, esantį tirpiklio buteliuke (ml atitinka kubinius centimetrus, nurodytus ant švirkšto).

C

Švirkštą užsukite tvirtai ant tirpiklio buteliuko adapterio. Jei naudojate perpylimo adatą, įsmeikite ją per guminį kamštelį į tirpiklio buteliuką. Nelieskite perpylimo adatos smaigalio. Suleiskite orą į buteliuką, stumdami stūmoklį, kol pajusite aiškų pasipriešinimą.

D

Laikykite švirkštą su tirpiklio buteliuku nukreiptus į viršų. Jei naudojate perpylimo adatą, patikrinkite, ar perpylimo adatos smaigalys yra tirpiklyje. Traukdami stūmoklį, įtraukite tirpiklį į švirkštą.

E

Nuimkite tuščią tirpiklio buteliuką. Jei naudojate buteliuko adapterį, lengvai stumtelėkite švirkštą ir nuimkite adapterį nuo buteliuko.

F

Įsmeikite švirkštą su buteliuko adapteriu arba perpylimo adata, į miltelių buteliuką. Jei naudojate perpylimo adatą, patikrinkite, ar ji persmeigė guminio kamštelio centrą. Laikykite švirkštą, šiek tiek pakreiptą su buteliuku nukreiptu žemyn. Lėtai stumdami stūmoklį, suleiskite tirpiklį į miltelių buteliuką. Švirkškite tirpiklį ne tiesiai ant NovoSeven miltelių, nes tai sukels putojimą.

G

Švelniai pasukiokite buteliuką, kol milteliai ištirps. Nekratykite buteliuko, nes tirpalas pradės putoti. Patikrinkite, ar tirpale nėra matomų dalelių, ar nepakito jo spalva. Jei tai pastebėjote, nenaudokite tirpalo. Paruoštas NovoSeven tirpalas yra skaidrus ir bespalvis. Laikykite buteliuko adapterį ar perpylimo adatą prisuktus prie buteliuko.

Nors NovoSeven išlieka stabilus 24 valandas po sumaišymo, Jūs turėtumėte jį suvartoti vienos injekcijos metu, kad išvengtumėte infekcijų. Jei nesuvartojate tirpalo iškart po sumaišymo, turite laikyti buteliuką su pridėtu švirkštu šaldytuve, 2 ºC – 8 ºC temperatūroje ne ilgiau kaip 24 valandas. Nelaikykite tirpalo, nepasitarę su gydytoju.

Tirpalo įšvirkštimas

H

Patikrinkite, ar stūmoklis visiškai įstumtas (jis gali būti išstumtas dėl slėgio švirkšte), prieš apversdami švirkštą aukštyn. Jei naudojate perpylimo adatą, patikrinkite, ar jos smaigalys yra tirpale. Laikydami švirkštą su buteliuku apverstu dugnu į viršų, traukite stūmoklį tol, kol visą tirpalą įtrauksite į švirkštą.

I

Jei naudojote buteliuko adapterį, nusukite jį su tuščiu buteliuku. Jei naudojote perpylimo adatą, numaukite ją nuo buteliuko, užmaukite ant jos perpylimo dangtelį ir nusukite ją nuo švirkšto.

NovoSeven yra paruoštas injekcijai. Atlikite švirkštimo procedūrą taip, kaip Jums patarė gydytojas.

J

Saugiai sunaikinkite švirkštą, buteliukus bei kitus nepanaudotus produktus taip, kaip Jums patarė gydytojas. 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.