IMMUNATE Baxter 500TV milt./tirp.inj.tirp.N1


IMMUNATE Baxter 500TV milt./tirp.inj.tirp.N1
Baxter
Kaina apie 187.65 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

IMMUNATE Baxter 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti, net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Lapelio turinys

1.   Kas yra IMMUNATE Baxter ir kam jis vartojamas

2.   Kas žinotina prieš vartojant IMMUNATE Baxter

3.   Kaip vartoti IMMUNATE Baxter

4.   Galimas šalutinis poveikis

5.   Kaip laikyti IMMUNATE Baxter

6.   Kita informacija

 

 

1. KAS YRA IMMUNATE Baxter IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Kas yra IMMUNATE Baxter

 

IMMUNATE Baxter yra iš žmogaus plazmos pagamintų VIII krešėjimo faktoriaus ir Willebrand’o faktoriaus kompleksas. IMMUNATE Baxter esantis VIII krešėjimo faktorius pakeičia sergančiųjų hemofilija A VIII faktorių, kai jo nepakanka arba kai jis neveikia tinkamai. Hemofilija A yra su X chromosoma susijusi paveldima kraujo krešėjimo liga, kuria sergant būna sumažėjęs VIII faktoriaus lygis. Tai sukelia pavojingą spontanišką kraujavimą dėl atsitiktinės traumos ar chirurginės intervencijos į sąnarius, raumenis ir vidaus organus. Vartojant IMMUNATE Baxter laikinai pakoreguojamas VIII faktoriaus nepakankamumas ir sumažinamas kraujavimo pavojus.

 

Be to, kad veikia kaip VIII faktoriaus apsauginis baltymas, Willebrand’o faktorius (VWF) dalyvauja kaip trombocitų sukibimo tarpininkas kraujagyslių pažeidimo vietose ir dalyvauja trombocitų agregacijoje.

 

Kam vartojamas IMMUNATE Baxter 

 

IMMUNATE Baxter skiriamas kraujavimui gydyti ir nuo jo apsisaugoti, kai pacientas serga įgimtu (hemofilija A) ar įgytu VIII faktoriaus nepakankamumu.

 

IMMUNATE Baxter taip pat skiriamas Willebrand’o ligai su VIII faktoriaus nepakankamumu gydyti.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IMMUNATE Baxter

 

IMMUNATE Baxter vartoti draudžiama

 

§   Jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) žmogaus VIII koaguliacijos faktoriui arba bet kuriai kitai pagalbinei IMMUNATE Baxter medžiagai.

Jeigu abejojate, pasitarkite su gydytoju.

 

Vartojant IMMUNATE Baxter specialių atsargumo priemonių reikia:

 

Kai pasireiškia alerginė reakcija:

·  Yra reta tikimybė, kad Jums gali pasireikšti anafilaksinė reakcija (sunki, staigi alerginė reakcija) į IMMUNATE Baxter. Jūs turite žinoti ankstyvuosius alerginės reakcijos simptomus, tokius kaip: bėrimas, dilgėlinė, pūslės, viso kūno niežulys, lūpų ir liežuvio pabrinkimas, dusulys, švokštimas, spaudimas krūtinėje, prasta bendra savijauta ir galvos svaigimas. Šie simptomai gali būti ankstyvieji anafilaksinio šoko simptomai, kuris dar gali pasireikšti labai dideliu galvos svaigimu, sąmonės netekimu ir labai apsunkusiu kvėpavimu.

·  Jeigu pasireiškė bent vienas iš šių simptomų, nedelsdami nutraukite injekciją ar infuziją ir kreipkitės į gydytoją. Sunkūs simptomai, įskaitant apsunkusį kvėpavimą ir (gresiantį) nualpimą, reikalauja neatidėliotino gydymo.

 

Kai reikalingas sekimas:

·  Gydytojas gali skirti atlikti tyrimus, kad įsitikintų, jog vartojama dozė yra pakankama reikiamam VIII ar Willebrand’o faktoriaus lygiui pasiekti ir palaikyti.

·  Jei jums paskirta sumažinto druskos kiekio dieta, gydytojas turi jus stebėti itin atidžiai, nes natrio kiekis didžiausioje paros dozėje gali viršyti 200 mg.

 

Kai kraujavimas vis tiek pasireiškia:

·  Jeigu vartojant IMMUNATE Baxter kraujavimas nesusireguliuoja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Galbūt Jums susidarė VIII faktorių neutralizuojantys antikūnai (inhibitoriai). Gydytojas gali skirti atlikti tyrimus, kad tai patvirtintų. VIII faktoriaus inhibitoriai yra Jūsų kraujyje susidarantys antikūnai, blokuojantys vartojamą VIII faktorių. Todėl VIII faktorius tampa mažiau efektyvus kontroliuojant kraujavimą.

 

Jei vaistai yra pagaminti iš žmogaus kraujo ar plazmos, imamasi tam tikrų priemonių pacientams apsaugoti nuo infekcijų perdavimo. Kraujo ar plazmos donorai parenkami rūpestingai, įsitikinant, kad nebus įtraukti infekcijų nešiotojai, taip pat visi plazmos daviniai tikrinami, ar nėra viruso ir infekcijos požymių. Šių preparatų gamintojai apdorodami kraują ir plazmą atlieka veiksmus, kurie gali padaryti virusus neaktyvius arba juos pašalinti. Nepaisant šių priemonių, vartojant vaistus, pagamintus iš žmogaus kraujo ar plazmos, tikimybė, kad gali patekti infekcija, negali būti visiškai atmesta. Tai taip pat galioja visiems nežinomiems ar naujiems virusams ir kitoms infekcijų rūšims.

 

Minėtos priemonės laikomos veiksmingomis nuo tokių apvalkalą turinčių virusų, kaip žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), hepatito B ir hepatito C virusai, ir nuo apvalkalo neturinčio hepatito A viruso. Šios priemonės gali daryti ribotą poveikį tokiems apvalkalo neturintiems virusams kaip parvovirusas B19. Parvovirusas B 19 gali pakenkti nėščioms moterims (embriono infekcija) ir asmenims, kurių imuninė sistema susilpnėjusi ar kuriems pasireiškia kurio nors tipo anemija (pvz., pjautuvinė ar hemolizinė anemija).

 

Jei reguliariai ar pakartotinai vartojate iš žmogaus plazmos pagamintus VIII faktoriaus preparatus, gydytojas gali rekomenduoti jums pasiskiepyti nuo hepatitų A ir B.

 

Rekomenduojama kiekvieną kartą pavartojus IMMUNATE Baxter užsirašyti preparato pavadinimą ir serijos numerį, kad būtų galima atsekti seriją.

 

Tam tikros pacientų grupės

Gydant preparatu vaikus, kuriems mažiau nei 6 metai ir nedaug skirta VIII krešėjimo faktoriaus preparato, reikia laikytis tam tikrų saugumo priemonių, nes apie šią pacientų grupę turima nedaug klinikinių duomenų.

 

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais

 

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

IMMUNATE Baxter sąveika su kitais medicininiais preparatais nežinoma.

 

IMMUNATE Baxter prieš vartojant negalima maišyti su kitais medicininiais preparatais ar tirpalais, išskyrus pridedamą sterilų injekcinį vandenį, nes tai gali susilpninti preparato efektyvumą ir saugumą. Prieš IMMUNATE Baxter infuziją ir po jos rekomenduojama išplauti į veną duriamas prietaiso dalis atitinkamu tirpalu, pvz., fiziologiniu tirpalu.

 

IMMUNATE Baxter vartojimas su maistu ir gėrimais

 

Nėra ypatingų rekomendacijų dėl preparato vartojimo laiko atsižvelgiant į mitybą.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 

Kadangi hemofilija A moterys serga retai, IMMUNATE Baxter vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu patirties nėra. IMMUNATE Baxter nėštumo ir žindymo laikotarpiu gali būti skiriama tik esant aiškiai indikacijai. Todėl pasakykite gydytojui, jeigu esate nėščia ar maitinate krūtimi. Gydytojas nuspręs, ar galima IMMUNATE Baxter vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

 

Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėtas.

 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines IMMUNATE Baxter medžiagas

 

Netaikoma.

 

 

3. KAIP VARTOTI IMMUNATE Baxter

 

Gydymas turi būti pradėtas prižiūrint gydytojui, turinčiam hemostatinių ligų gydymo patirties.

 

IMMUNATE Baxter visada vartokite tiksliai, kaip nurodė Jūsų gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją.

 

Dozės kraujavimo profilaktikai

 

Jeigu vartojate IMMUNATE Baxter, kad išvengtumėte kraujavimo (profilaktiškai), gydytojas apskaičiuos jums reikalingą vaisto dozę. Jis (ji) tai padarys atsižvelgdamas į Jūsų individualius poreikius. Įprastinė dozė bus nuo 20 iki 40 TV VIII faktoriaus kilogramui kūno svorio, vaistą skiriant kas 2–3 paras. Tačiau kai kuriais atvejais, ypač jaunesniems pacientams, vaistą gali reikti skirti dažniau arba didesnėmis dozėmis.

 

Jeigu manote, kad IMMUNATE Baxter veikia nepakankamai, kreipkitės į gydytoją.

 

Dozės kraujavimo gydymui

 

Jeigu vartojate IMMUNATE Baxter kraujavimui gydyti, gydytojas apskaičiuos jums reikalingą vaisto dozę. Jis (ji) tai padarys atsižvelgdamas į Jūsų individualius poreikius pagal toliau pateiktą formulę:

 

Reikalingi TV = kūno svoris (kg) x reikiamas VIII faktoriaus padidėjimas (% lyginant su normaliu) x 0,5

 

Toliau pateikta lentelė yra skirta tik gydytojui, joje pateikti minimalūs VIII krešėjimo faktoriaus lygiai kraujyje parenkant dozę kraujavimo stabdymui ar chirurginės operacijos metu. Toliau išvardytų hemoraginių būklių atveju atitinkamu laikotarpiu VIII faktoriaus aktyvumas neturėtų sumažėti žemiau nurodyto lygio (procentais lyginant su normaliu).

Esant tam tikroms aplinkybėms gali reikti didesnių, nei apskaičiuota, vaisto dozių, ypač esant žemam inhibitorių titrui.

 

Kraujavimo laipsnis ir chirurginės procedūros tipas

Reikalingas F VIII lygis

(normalaus % ar TV/dl)

Dozės skyrimo dažnumas (valandomis) ir gydymo trukmė (paromis)

Kraujavimai

 

 

Ankstyvoji hemartrozė, kraujavimas raumenyse ar kraujavimas iš burnos

20–40

Kartoti infuzijas kas 12–24 valandas mažiausiai 1 parą, kol kraujavimas, sprendžiant pagal skausmą, praeis arba pasiekiamas gijimas.

Didesnė hemartrozė, kraujavimas raumenyse ar hematoma

30–60

Kartoti infuzijas kas 12–24 valandas 3–4 ar daugiau parų, kol skausmas ir ūmi negalia praeis.

Gyvybei pavojingi kraujavimai

60–100

Kartoti infuzijas kas 8–24 valandas, kol praeis pavojus.

Chirurginės intervencijos

 

 

Nedidelės
Įskaitant dantų traukimą

30–60

Infuzijos kas 24 valandas mažiausiai 1 parą, kol pasiekiamas gijimas.

Didelės

80–100

(prieš operaciją ir po jos)

Kartoti infuzijas kas 8–24 valandas iki adekvataus žaizdos gijimo, toliau tęsti gydymą mažiausiai 7 paras, kad būtų palaikomas VIII faktoriaus aktyvumas nuo 30% iki 60% (TV/dl).

 

Jūsų būklės stebėjimas

 

Gydytojas skirs atlikti atitinkamus laboratorinius tyrimus, kad įsitikintų, jog Jūsų VIII faktoriaus lygis yra pakankamas. Tai ypač svarbu, jeigu Jums yra atliekamos didelės apimties chirurginės intervencijos.

 

Pacientai, kuriems susidarę VIII faktoriaus inhibitoriai

 

Jeigu VIII faktoriaus lygis plazmoje nepasiekia laukto lygio arba jei net padidinus dozę nepasiekiama reikiama kraujavimo kontrolė, galima įtarti VIII faktoriaus inhibitorių susidarymą. Gydytojas patikrins, ar yra VIII faktoriaus inhibitorių.

 

Jeigu jums susidarė VIII faktoriaus inhibitorių, kraujavimo kontrolei gali reikti didesnių IMMUNATE Baxter dozių. Jeigu net ir skiriant vaistą didesnėmis dozėmis nepasiekiama kraujavimo kontrolė, gydytojas gali skirti kito vaisto. Kraujavimo kontrolei pasiekti nedidinkite IMMUNATE Baxter bendros dozės nepasikonsultavę su gydytoju.

 

Willebrand’o-Jürgens sindromas su VIII faktoriaus nepakankamumu

 

IMMUNATE Baxter skiriamas pacientų, sergančių Willebrand’o liga, kuriems sumažėjęs VIII faktoriaus aktyvumas, pakaitiniam gydymui VIII faktoriumi. Pakaitinį gydymą IMMUNATE Baxter, skirtą kontroliuoti hemoragijas ir išvengti su chirurgine intervencija susijusio kraujavimo, reikia atlikti laikantis hemofilijos A gydymo nurodymų.

 

Vartojimo dažnumas

Gydytojas pasakys, kaip dažnai ir kokiais intervalais vartoti IMMUNATE Baxter. Tai priklausys nuo vaisto efektyvumo kiekvienu individualiu atveju.

 

Gydymo trukmė

Paprastai pakaitinis gydymas IMMUNATE Baxter trunka visą gyvenimą.

 

Pavartojus per didelę IMMUNATE Baxter

·  Nėra aprašyta jokių VIII krešėjimo faktoriaus perdozavimo simptomų. Jeigu kyla abejonių, prašome pasitarti su gydytoju.

 

Pamiršus pavartoti IMMUNATE Baxter

·  Praleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

·  Suvartokite kitą įprastinę dozę ir toliau reguliariais intervalais tęskite gydymą, kaip skyrė gydytojas.

 

Nustojus vartoti IMMUNATE Baxter

 

Nenustokite vartoti IMMUNATE Baxter nepasitarę su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Vartojimo metodas ir būdas

 

Paruošus tirpalą su pateikiamu tirpikliu, IMMUNATE Baxter vartojamas į veną. Griežtai laikykitės gydytojo nurodymų.

 

Leidimo greitis parenkamas atsižvelgiant į jūsų savijautą ir neturi viršyti 2 ml per minutę.

 

Prieš vartojant sušildykite preparatą iki kambario ar kūno temperatūros. Ruoškite tik naudodami pakuotėje esantį rinkinį kadangi kai kurie kiti infuzijos rinkiniai gali adsorbuoti VIII krešėjimo faktorių ant vidinių paviršių ir gydymas nebus efektyvus.

 

IMMUNATE Baxter reikia paruošti prieš pat vartojant. Tirpalą reikia tuojau pat suvartoti, nes jame nėra konservantų. Tirpalas turi būti skaidrus ar šiek tiek keičiantis spalvas. Jei tirpale yra drumzlių ar nuosėdų, jį reikia išmesti. Paruošto vartoti tirpalo negalima dėti į šaldytuvą.

 

Miltelių tirpinimas ruošiant injekcinį tirpalą

 

Dirbkite aseptinėmis sąlygomis!

 

1. Neatidarytą tirpiklio (sterilaus injekcinio vandens) buteliuką sušildykite iki kambario temperatūros (daugiausiai iki 37°C).

2. Nuimkite apsauginius gaubtelius nuo miltelių ir tirpiklio buteliukų taip, kaip parodyta A paveikslėlyje, ir nuvalykite abiejų buteliukų kamščius.

3. Pridėkite perkėlimo įtaiso nelygųjį kraštą prie tirpiklio buteliuko taip, kaip parodyta B paveikslėlyje, ir spustelėkite.

4. Nuo kito perkėlimo įrenginio galo nuimkite apsauginį dangtelį ir stenkitės neliesti atidengto galo.

5. Perkėlimo įtaisą su pritvirtintu tirpiklio buteliuku apverskite virš miltelių buteliuko ir įdurkite laisvą adatą per miltelių buteliuko guminį kamštelį (C paveikslėlis). Vakuumas įtrauks tirpiklį į miltelių buteliuką.

6. Maždaug po minutės paimkite buteliukus nuimdami perkėlimo įtaisą su pritvirtintu tirpiklio buteliuku nuo miltelių buteliuko (D paveikslėlis). Preparatas lengvai tirpsta, todėl koncentrato buteliuką švelniai krestelėkite arba to visai nedarykite. BUTELIUKO TURINIO NEREIKIA PLAKTI. NEAPVERSKITE MILTELIŲ BUTELIUKO TOL, KOL NEBŪSITE PASIRENGĘ IŠTRAUKTI TURINIO.

7.  Prieš vartojant paruoštą tirpalą reikia patikrinti, ar jame nėra matomų dalelių ar spalvos pakitimo. Tačiau ir tiksliai laikantis paruošimo procedūros kartais gali matytis keletas smulkių dalelių. Pridėtas filtras pašalins daleles nesumažindamas etiketėje pažymėto poveikio.

 

Vartojimas:

 

Dirbkite aseptinėmis sąlygomis!

 

Kad iš kamščio į vaistinį preparatą nepatektų gumos dalelių (mikroembolijos rizika), naudokite pridėtą filtrą. Jei norite ištraukti ištirpintą preparatą, uždėkite filtrą ant pridėto vienkartinio švirkšto ir įdurkite juo per guminį kamštelįį (E paveikslėlis).

 

Trumpam ištraukite švirkštą iš filtro. Į miltelių buteliuką patekęs oras sunaikins visas putas. Tada per filtrą įtraukite tirpalą į švirkštą (F paveikslėlis).

Ištraukite švirkštą iš filtravimo įtaiso ir lėtai sušvirkškite tirpalą į veną (didžiausias švirkštimo greitis – 2 ml per minutę), naudodami pridėtą infuzijos rinkinį su sparneliais (arba pridėtą vienkartinę adatą).

 

 

 

 

 

 A pav. B pav.   C pav. D pav.    E pav. F pav.

 

 

 

 

Vaistinio preparato likučius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietinių reikalavimų.

 

IMMUNATE Baxter vartojimas turi būti registruojamas įrašant partijos numerį. Prie kiekvieno buteliuko pridedama nuplėšiama dokumentinė etiketė.

 

 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

 

IMMUNATE Baxter, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui.

 

Šalutinis poveikis, galintis atsirasti vartojant žmogaus plazmos VIII krešėjimo faktoriaus produktus:

 

Alerginės reakcijos, kurios kai kuriais atvejais gali pereiti į sunkias ir gyvybei grėsmingas reakcijas (anafilaksiją). Todėl Jūs turite žinoti apie ankstyvuosius alerginės reakcijos požymius, tokius kaip: veido paraudimas, bėrimas, dilgėlinė, pūslės, viso kūno niežulys, lūpų ir liežuvio pabrinkimas, dusulys, švokštimas, spaudimas krūtinėje, hipotonija, sumažėjęs kraujospūdis, prasta bendra savijauta ir galvos svaigimas. Šie simptomai gali būti ankstyvieji anafilaksinio šoko požymiai. Jei pasireiškė alerginių ar anafilaksinių reakcijų, nedelsdami nutraukite injekciją ar infuziją ir kreipkitės į gydytoją. Pavojingus simptomus reikia nedelsiant gydyti.

 

Neutralizuojančių antikūnų prieš VIII faktorių (inhibitorių) susidarymas yra žinoma sergančiųjų hemofilija A gydymo komplikacija. Neutralizuojančių antikūnų prieš VIII faktorių (inhibitorių) susidarymas pasireiškia nepakankamu klinikiniu atsaku. Tokiu atveju rekomenduojama kreiptis į specializuotą hemofilijos centrą.

 

A, B ar AB kraujo grupės pacientams, kuriems skiriamas didelis kiekis preparato, gali pasireikšti hemolizė.

 

Šalutinis poveikis, galintis atsirasti vartojant IMMUNATE Baxter:

 

Klinikinių tyrimų metu sekantys šalutiniai poveikiai buvo apibūdinti kaip nedažni:

 

Imuninės sistemos sutrikimai: alerginės reakcijos.

 

Produktui esant rinkoje, sekantys šalutiniai poveikiai buvo apibūdinti kaip labai reti atvejai:

 

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai: koaguliacijos sutrikimas, VIII faktoriaus slopinimas

 

Imuninės sistemos sutrikimai: padidėjusio jautrumo reakcija

 

Nervų sistemos sutrikimai: galvos svaigimas, galvos skausmas

 

Akių sutrikimai: konjunktyvitas

 

Širdies sutrikimai: širdies plakimo pojūtis

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai: kosulys, apsunkintas kvėpavimas

 

Virškinimo trakto sutrikimai: pykinimas

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai: paraudimas, niežėjimas, bėrimas, dilgėlinė, pūslės.

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai: raumenų skausmas.

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai: šalimas, sudirginimas dūrio vietoje, skausmas, karščiavimas.

 

 

5. KAIP LAIKYTI IMMUNATE Baxter

 

Laikytivaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Laikyti nuo 2°C iki 8°C temperatūroje (šaldytuve). Negalima užšaldyti.

 

Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

.

Ant etiketės ir dėžutės po EXP nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, IMMUNATE Baxter vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Tinkamumo metu preparatą galima laikyti kambario temperatūroje (iki 25°C) ne ilgiau nei 6 mėnesius. Prašome užrašyti ant preparato dėžutės laikymo kambario temperatūroje pradžios datą. Palaikius IMMUNATE Baxter kambario temperatūroje, negalima dėti jo į šaldytuvą – jį reikia nedelsiant suvartoti arba sunaikinti.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

IMMUNATE Baxter sudėtis

 

Milteliai

 

- Veiklioji medžiaga yra žmogaus VIII koaguliacijos faktorius. Kiekviename buteliuke yra 500 TV žmogaus VIII koaguliacijos faktoriaus ir 250 TV žmogaus plazmos Willebrand‘o faktoriaus.

Praskiedus pakuotėje pridedamu tirpikliu, preparate yra apie 100 TV/ml žmogaus plazmos VIII koaguliacijos faktoriaus ir 50 TV/ml žmogaus plazmos Willebrand‘o faktoriaus.

 

- Pagalbinės medžiagos yra žmogaus albuminas, glicinas, natrio chloridas, natrio citratas, lizino hidrochloridas, kalcio chloridas

 

Tirpiklis

 

- Sterilus injekcinis vanduo

 

 

IMMUNATE Baxter išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Milteliai ir tirpiklis yra vienai dozei skirtuose stikliniuose buteliukuose (milteliai: II hidrolitinio tipo stiklo; tirpiklis: I hidrolitinio tipo stiklo), abu buteliukai uždaryti guminiais kamšteliais.

 

 

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1 buteliukas IMMUNATE Baxter 500 TV

1 buteliukas sterilaus injekcinio vandens (5 ml)

1 perkėlimo ir filtravimo įtaisas

1 vienkartinis švirkštas (5 ml)

1 vienkartinė adata

1 infuzijos rinkinys su sparneliais

 

Pakuotės dydis: 1 x 500 TV

 

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna, Austrija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

UAB „Tamro“

S. Žukausko 29 – 1,

LT-09129, Vilnius

Tel. +370 52 691 693

 

 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-03-06

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Immunate, Žmogaus, VIII koaguliacijos, Faktorius, Krešėjimo, Kraujo, Krešėjimas, Hemofilija, Kraujavimas