Fragmin 10 000 IU 1ml injekcinis tirpalas N10


Fragmin 10 000 IU 1ml injekcinis tirpalas N10
Pfizer H.C.P
Kaina apie 73.05 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Fragmin 10 000 (anti‑Xa) TV/1 ml injekcinis tirpalas

Dalteparino natrio druska

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Fragmin ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Fragmin

3. Kaip vartoti Fragmin

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Fragmin

6. Kita informacija

1. KAS YRA FRAGMIN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Fragmin yra antitrombozinis preparatas. Jis yra skiriamas:

- pacientams, kuriems reikalingas ūminės giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos gydymas;

- ekstrakorporalinės sistemos apsaugai nuo krešėjimo hemodializės ir hemofiltracijos metu, kai yra ūminis arba lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas;

- trombozės, susijusios su operacijomis, profilaktikai;

- pacientams su nestabilia krūtinės angina ir netransmuraliniu (Q - ) miokardo infarktu;

- ilgalaikiam giliųjų venų trombozės ir (arba) plaučių embolijos gydymui bei antrinei profilaktikai ligoniams, sergantiems vėžiu.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT FRAGMIN

Fragmin vartoti negalima:- jei yra padidėjęs jautrumas (alergija) natrio dalteparinui, kitiems mažo molekulinio svorio heparinams ar heparinui arba bet kuriai pagalbinei Fragmin medžiagai. Jos išvardytos šio pakuotės lapelio pradžioje;

- jeigu praeityje heparinas sukėlė arba buvo įtariama, kad sukėlė, sunkią kraujo ligą (imunologinę trombocitopeniją);

- esant aktyviam stipriam kraujavimui (pvz.: virškinimo trakto išopėjimas arba kraujavimas, kraujavimas į smegenis);

- sergant sunkia krešėjimo liga;

- esant sepsiniui endokarditui;

- esant centrinės nervų sistemos, akių bei ausų sužeidimams arba operacijoms.

Specialių atsargumo priemonių reikia:- jeigu Jūs turite padidėjusią kraujavimo riziką, pavyzdžiui trombocitopeniją, trombocitų defektų;

- esant didelio laipsnio inkstų ar kepenų nepakankamumui.

- esant neveiksmingai gydomai hipertenzijai.

- sergant hipertenzine arba diabetine retinopatija.

- didelėmis Fragmin dozėmis gydant neseniai operuotus pacientus.

- atliekant epidurinę arba spinalinę analgeziją, arba stuburo punkciją tiems pacientams, kuriems tromboembolinių komplikacijų stabdymui buvo taikoma antikoaguliacija.

Kitų vaistų vartojimasJeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Fragmin antikoaguliacinis poveikis gali sustiprėti, jeigu jis vartojamas kartu su tais preparatais, kurie veikia hemostazę (tromboliziniai vaistai, acetilsalicilo rūgštis, nesteroidiniai antiuždegiminiai vaistai, vitamino K antagonistai ir dekstranas).

Tačiau, jeigu nėra specifinių kontraindikacijų pacientams, kurie serga nestabilia krūtinės angina arba netransmuraliniu (Q - ) miokardo infarktu, reikia vartoti geriamą acetilsalicilo rūgštį mažomis dozėmis.

Nėštumas ir žindymo laikotarpisPrieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Šį vaistą vartojo nėščios moterys, tačiau žalingo poveikio nėštumo eigai, vaisiaus arba naujagimio sveikatai nepastebėta.

Ar Fragmin išsiskiria į motinos pieną, informacijos nėra.

Vairavimas ir mechanizmų valdymasNėra žinomas neigiamas poveikis gebėjimui vairuoti ir dirbti su technika.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Fragmin medžiagas

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

3. KAIP VARTOTI FRAGMIN

Paprastai Fragmin švirkščia gydytojas arba medicinos sesuo, tačiau kartais šis vaistas vartojamas ne ligoninėje. Tokiu atveju, kol dar būsite ligoninėje, gydytojas arba medicinos sesuo išmokys šio vaisto susišvirkšti savarankiškai.

Ūminės giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos gydymas:Po oda galima švirkšti vienkartinę Fragmin dozę arba vaisto vartoti du kartus per parą. Skiriant vienkartinę dozę, 200 TV/kg kūno svorio šio vaisto sušvirkščiama po oda kartą per parą. Antikoaguliacinio poveikio tikrinti nebūtina. Vartojant vienkartinę paros dozę, ji neturi viršyti 18000 TV. Vartojant Fragmin du kartus per parą, po 100 TV/kg kūno svorio vaisto dozė yra leidžiama po oda per du kartus.

Krešėjimo stabdymas hemodializės ir hemofiltracijos metu:Esant lėtiniam inkstų funkcijos nepakankamumui, iš karto į veną Fragmin švirkščiama 30 ‑ 40 TV/kg kūno svorio, vėliau intraveninės infuzijos būdu 10 ‑ 15 TV/kg/val. Tokios dozės plazmoje paprastai sudaro 0,5 ‑ 1,0 TV/ml anti ‑ Xa koncentraciją.

Esant ūminiam inkstų funkcijos nepakankamumui su dideliu kraujavimo pavojumi, iš karto į veną Fragmin švirkščiama 5 ‑ 10 TV/kg kūno svorio, vėliau intraveninės infuzijos būdu 4 ‑ 5 TV/kg/val. Vaisto kiekis plazmoje turi būti 0,2 ‑ 0,4 TV (anti ‑ Xa)/ml.

Trombozės, susijusios su operacijomis, profilaktika:2500 TV Fragmin švirkščiama po oda 1 ‑ 2 valandas prieš operaciją ir po to kiekvieną rytą po oda šio vaisto injekuojama po 2500 TV tol, kol ligonis guli, paprastai 5 ‑ 7 dienas ir ilgiau.

Jei operacijos susijusios su papildomais rizikos faktoriais ir ortopedinėms operacijoms vakare prieš operaciją po oda reikia sušvirkšti 5000 TV Fragmin. Kitus vakarus į paodį taip pat švirkščiama 5000 TV šio preparato. Taip gydoma tol, kol pacientas guli, paprastai 5 ‑ 7 dienas ir ilgiau. Arba 2500 TV Fragmin po oda švirkščiama 1 ‑ 2 valandas prieš operaciją ir 2500 TV po oda praėjus 8 ‑ 12 valandų. Kitas dienas kiekvieną rytą į paodį šio vaisto sušvirkščiama 5000 TV.

Ilgalaikė tromboembolijų profilaktika, atliekant ortopedinę operaciją (pvz., klubo sąnario keitimas):

5000 TV Fragmin po oda sušvirkščiama vakare prieš operaciją ir 5000 TV po oda švirkščiama kitus vakarus. Po operacijos gydymas tęsiamas penkias savaites. Arba 2500 TV

Fragmin švirkščiama po oda 1 ‑ 2 valandas prieš operaciją ir 2500 TV po oda praėjus 8 ‑ 12 valandų. Vėliau penkias savaites po operacijos, kiekvieną rytą, po oda šio vaisto švirkščiama 5000 TV.

Nestabili krūtinės angina ir netransmuralinis (Q - ) miokardo infarktas:Į paodį skiriama 120 TV/kg kūno svoriui Fragmin du kartus per parą. Didžiausia vaisto dozė yra 10 000 TV/12 val. Gydymą reikia tęsti mažiausiai šešias dienas arba ilgiau, jeigu kitaip nenurodė gydytojas.

Pacientams, laukiantiems širdies kraujotakos atstatymo operacijos, rekomenduojama skirti Fragmin likus dienai iki invazinės procedūros. Po pradinio stabilizacinio 5 – 7 dienų laikotarpio, kurio metu Fragmin duodamas 2 kartus per parą, dozuojant 120 TV/kg kūno svorio, vartojama fiksuota Fragmin dozė lygi 5000TV (moterys < 80 kg ir vyrai < 70 kg) arba 7500TV (moterys > 80 kg ir vyrai > 70 kg) du kartus per parą. Bendras gydymo laikotarpis neturi viršyti 45 dienas.

Kartu rekomenduojama gydyti maža acetilsalicilo rūgšties doze. Atliktuose klinikiniuose tyrimuose dozės svyravo tarp 75 - 325 mg, laikantis įprastinių ligoninės reikalavimų.

Ilgalaikis giliųjų venų trombozės ir (arba) plaučių embolijos gydymas bei antrinė profilaktika ligoniams, sergantiems vėžiu.

Pirmą mėnesį. Po oda (s.c.) vieną kartą per parą sušvirkščiama 200 TV/kg kūno svorio dalteparino dozė. Suminė paros dozė neturi viršyti 18 000 TV.

Antrą - šeštą mėnesį.Vieną kartą per parą po oda reikia sušvirkšti maždaug 150 TV/kg kūno svorio dalteparino dozę

Dozės sumažinimas, jeigu pasireiškia chemoterapijos sukelta trombocitopenija

TrombocitopenijaTuo atveju, jeigu pasireiškia chemoterapijos sukelta trombocitopenija (trombocitų kiekio sumažėjimas), dalteparino vartojimą reikia nutraukti tol, kol trombocitų kiekis neatsistato.

Kai trombocitų kiekis yra 50 000‑100 000/mm3, gydytojas atsižvelgęs į paciento kūno svorį, paskirs vartoti 17‑33% mažesnę už pradinę dalteparino dozę. Kai tik trombocitų kiekis atsistatys, reikės vėl vartoti visą dalteparino dozę.

Inkstų nepakankamumasSunkaus inkstų funkcijos nepakankamumo atveju, dalteparino dozę reikia keisti taip, kad prieš dalteparino sušvirkštimą būtų palaikoma gydomoji 1 TV/ml (0,5‑1,5 TV/ml) anti-Xa koncentracija. Jeigu anti-Xa koncentracija bus mažesnė arba didesnė už gydomąją, dalteparino dozę gydytojas atitinkamai padidins ar sumažins, o anti-Xa koncentraciją vėl nustatys po 3‑4 dozių. Taip dozė keičiama tol, kol pasiekiama gydomoji anti-Xa koncentracija.

Pavartojus per didelę Fragmin dozęJei atsitiktinai kas nors sušvirkštė arba Jūs pats (pati) susišvirkštėte per didelę Fragmin dozę, apie tai būtina nedelsiant pranešti gydytojui arba kreiptis į ligoninę.

Pamiršus pavartoti FragminPraleidus dozę, vėliau vietoj jos dvigubos dozės vartoti negalima.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Fragmin, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį.

Klinikinių tyrimų metu ligoniams dažnai (³1%) pasireiškė šie nepageidaujami reiškiniai.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai. Laikina nedidelė trombocitopenija (I tipo).

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai. Laikinas kepenų fermentų transaminazių (ASAT, ALAT) padaugėjimas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai. Kraujavimas, sušvirkštimo vietos hematoma, alerginės reakcijos.

Ne visi anksčiau išvardyti sutrikimai turėjo priežastinį ryšį su gydymu dalteparinu.

Po vaistinio preparato patekimo į rinką pasireiškė toliau išvardytas papildomas nepageidaujamas poveikis.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai. Imunologinė heparino sukelta trombocitopenija (II tipo, susijusi arba nesusijusi su trombozinėmis komplikacijomis).

Odos ir poodinio audinio sutrikimai. Odos nekrozė.

Imuninės sistemos sutrikimai. Anafilaksinės reakcijos.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai. Kartais pasireiškė kraujavimas į retroperitoninį tarpą arba galvos smegenis, kai kurie atvejai buvo mirtini.

Ypač didelės vaisto dozės gali sukelti kraujavimą. Buvo keli anafilaksinės reakcijos ir sunkios imunologinės trombocitopenijos (II tipo), susijusios su arterijų ir/arba venų tromboze arba tromboembolija, atvejai.

Jeigu atsiranda šiame lapelyje neminėtas šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI FRAGMIN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Ant etiketės ir dėžutės po „Tinka iki" nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Atidarius ampulę, preparatą vartoti nedelsiant.

6. KITA INFORMACIJA

Fragmin sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra dalteparino natrio druska. 1 ml tirpalo yra 10 000 (anti‑Xa) TV dalteparino natrio druskos.

- Pagalbinės medžiagos yra natrio chloridas (koreguoti izotoniškumą), injekcinis vanduo ir natrio hidroksidas arba vandenilio chlorido rūgštis (koreguoti pH).

Fragmin išvaizda ir kiekis pakuotėje

Skaidrus bespalvis arba gelsvas tirpalas.

Stiklo ampulėje yra 1 ml injekcinio tirpalo.

Kartoninėje dėžutėje yra 10 ampulių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

"Pfizer Luxembourg SARL" filialas Lietuvoje

Goštauto 40a

LT‑01112 Vilnius

Tel. +370 5 2514000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-04-01 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Fragmin, Dalteparinas, Giliųjų, Venų, Trombozė, Plaučių, Embolija, Apsauga, Nuo krešėjimo, Trombozė, Profilaktika, Krūtinės, Angina, Infarktas, Vėžys