Humalog Mix 25 KwikPen 100V/ml inj.susp.3ml N5


Humalog Mix 25 KwikPen 100V/ml inj.susp.3ml N5
Eli Lilly
Kaina apie 48.22 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija

(insulinas lispro)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net

tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinis

poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Humalog Mix25 KwikPen ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Humalog Mix25 KwikPen

3. Kaip vartoti Humalog Mix25 KwikPen

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Humalog Mix25 KwikPen

6. Kita informacija

1. KAS YRA HUMALOG MIX25 KWIKPEN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Humalog Mix25 KwikPen vartojamas diabetui gydyti. Humalog Mix25 KwikPen - tai iš anksto

sumaišyta suspensija. Vaisto veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Humalog Mix25 KwikPen 25%

insulino lispro yra ištirpusio vandenyje, kuris veikia greičiau negu normalus žmogaus insulinas, nes

insulino molekulė yra šiek tiek pakeista. Kiti 75% insulino lispro, esančio Humalog Mix25 KwikPen,

yra suspensijos su protamino sulfatu pavidalu, todėl jo veikimas pailgėja.

Diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės koncentracijai kraujyje

reguliuoti. Humalog Mix25 yra Jūsų insulino pakaitalas, skirtas ilgalaikei gliukozės koncentracijos

kontrolei. Jis veikia labai greitai ir ilgiau už tirpųjį insuliną. Įprastinis Humalog Mix25 injekcijos

laikas - 15 min. laikotarpis iki valgio.

Gydytojas gali Jums patarti vartoti Humalog Mix25 KwikPen kartu su ilgiau veikiančiu insulinu. Prie

kiekvienos insulinų rūšies yra pridėtas vis kitas Pakuotės lapelis. Kol gydytojas nepataria, insulinų

nekeiskite. Pakeitę insuliną, būkite labai atsargūs.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT HUMALOG MIX25 KWIKPEN

Humalog Mix25 KwikPen vartoti negalima:

- Jeigu manote, kad prasideda hipoglikemija (per mažai gliukozės kraujyje). Toliau šiame

informaciniame lapelyje aprašyta, ką daryti, ištikus lengvai hipoglikemijai.

- Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei Humalog

Mix25 Pen medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

• Jeigu Jums gerai pavyksta kontroliuoti gliukozės koncentraciją kraujyje dabar vartojamu

insulinu, Jūs galite nepajusti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių. Ankstyvieji požymiai

išvardinti toliau. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite, kaip dažnai ir kiek sportuosite. Taip

pat privalote dažnai ir atidžiai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje.

283

• Keletas pacientų, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus

insulinu, pranešė, kad ankstyvieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni ar kitokie. Jei Jus

dažnai ištinka hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, pasitarkite su gydytoju.

• Jei teigiamai atsakote bent į vieną žemiau pateiktų klausimų, praneškite gydytojui, vaistininkui

ar diabeto slaugytojui.

- Ar susirgote neseniai?

- Ar sukelia rūpesčių inkstų ar kepenų veikla?

- Ar sportuojate daugiau negu įprastai?

• Insulino poreikis taip pat gali kisti vartojant alkoholį.

• Jei planuojate vykti į užsienį, turite įspėti gydytoją, vaistininką ar diabeto slaugytoją. Dėl laiko

skirtumo Jums gali tekti insuliną švirkštis ir valgyti kitu laiku nei namie.

Kitų vaistų vartojimas

Insulino poreikis gali pakisti, jei vartojate kontracepcinius vaistus, steroidus, pakaitinius skydliaukės

hormonų preparatus, geriamuosius hipoglikeminius vaistus, acetilsalicilo rūgštį, sulfonamidus,

oktreotidą, „β2 stimuliatorius" (pvz., ritodriną, salbutamolį ar terbutaliną), β adrenoblokatorius, kai

kuriuos antidepresantus (monoaminooksidazės inhibitorius), danazolį, kai kuriuos angiotenziną

konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius (pvz., kaptoprilį, enalaprilį) ar angiotenzino II receptorių

blokatorius.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui

arba vaistininkui.

Nėštumas

ir žindymo laikotarpisAr esate nėščia, ar planuojate pastoti, ar žindote kūdikį? Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trim

nėštumo mėnesiais sumažėja, o kitais - padidėja. Jei žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo

insulino dozę ar dietą.

Pasitarkite su gydytoju.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymasIštikus hipoglikemijai, gali sumažėti geba susitelkti ir reaguoti. Visada tai prisiminkite, kai rizikuojate

pats ar sukeliate riziką kitiems (pvz., kai vairuojate automobilį ar valdote mechanizmus). Turite

pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jei:

• Jums dažnai kartojasi hipoglikemija,

• ankstyvieji hipoglikemijos požymiai yra neryškūs ar jų visai nėra.

3. KAIP VARTOTI HUMALOG MIX25 KWIKPEN

Visada patikrinkite ant pakuotės ir švirkštimo priemonės etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto

insulino pavadinimą ir tipą. Įsitikinkite, kad gavote Humalog Mix25 KwikPen, kurį Jums

paskyrė gydytojas.

Humalog Mix25 KwikPen visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate,

kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas

• Įprastinis Humalog Mix25 injekcijos laikas - 15 min. laikotarpis iki valgio. Jei reikia, galite

švirkšti iš karto po valgio. Gydytojas Jums bus nurodęs tikslią dozę, kada ir kaip dažnai ją

vartoti. Reikia tiksliai laikytis šių nurodymų ir reguliariai lankytis diabeto klinikoje.

• Jei keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Humalog), Jums gali

prireikti didesnės ar mažesnės dozės negu anksčiau. Galima keisti iš karto pirmąją dozę arba

laipsniškai tai padaryti per kelias savaites ar mėnesius.

• Humalog Mix25 švirkškite į poodį. Kitur nešvirkšti. Draudžiama Humalog Mix25 švirkšti į

veną.

Humalog Mix25 KwikPen paruošimas

284

• KwikPen švirkštimo priemonę reikia dešimt kartų paridenti tarp delnų ir dešimt kartų pavartyti

180°, kol insulinas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto nepavyksta, procedūrą

kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklinis rutuliukas, padedantis

geriau sumaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti.

Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei insulinas yra sulipęs į gabalus arba kietos

baltos dalelės prilipusios prie užtaiso dugno bei šonų ir jis atrodo kaip apšalęs. Tikrinkite

kiekvieną kartą prieš švirkščiant vaistą.

KwikPen švirkštimo priemonės paruošimas (perskaitykite naudojimo instrukciją)

• Pirmiausia nusiplaukite rankas.

• Perskaitykite nurodymus, kaip naudotis iš anksto užpildyta švirkštimo priemone. Griežtai

laikykitės nurodymų. Čia nurodyti tik kai kurie priminimai.

• Naudokite švarią adatą (adatų rinkinyje nėra).

• Užtaisykite KwikPen švirkštimo priemonę prieš kiekvieną švirkštimą. Tokiu būdu patikrinsite

insulino tėkmę ir pašalinsite oro burbuliukus iš KwikPen švirkštimo priemonės. KwikPen

švirkštimo priemonėje gali likti mažų burbuliukų, jie nekenkia. Likę didesni burbuliukai gali

trukdyti tiksliai dozuoti insuliną.

Humalog Mix25 švirkštimas

• Prieš švirkšdami gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė. Švirkškite į poodį taip, kaip

buvote išmokyti. Tiesiogiai į veną nešvirkškite. Sušvirkštę vaistą, neištraukite adatos 5

sekundes, kad būtumėte tikri, jog sušvirkštėte visą dozę. Injekcijos vietos netrinkite. Švirkškite

ne arčiau kaip per 1 cm nuo prieš tai buvusios injekcijos vietos ir vis į kitą vietą taip, kaip Jus

mokė.

Po švirkštimo

• Tuojau pat po injekcijos išoriniu adatos dangteliu nusukite š KwikPen švirkštimo priemonės

adatą. Tada insulinas liks sterilus ir neištekės. Be to, į švirkštimo priemonę nepateks oro ir adata

neužsikimš. Nesikeiskite adatomis su kitais asmenimis. Nesikeiskite švirkštimo priemonėmis.

Užmaukite švirkštimo priemonės dangtelį.

Kitos injekcijos

• Kiekvieną kartą KwikPen švirkštimo priemonę naudokite su nauja adata. Prieš kiekvieną

švirkštimą pašalinkite visus oro burbuliukus. Laikydami KwikPen švirkštimo priemonę adata

žemyn, galite pamatyti, kiek liko insulino. Užtaiso skalėje matysite, kiek vienetų liko.

• Jokio kito insulino šioje švirkštimo priemonėje nemaišykite. Pasibaigusios KwikPen švirkštimo

priemonės kartotinai nenaudokite. Prašome ją saugiai išmesti, vaistininkas ar diabeto

slaugytojas pasakys Jums, kaip tai padaryti.

Pavartojus per didelę Humalog Mix25 dozę

Jei pavartosite didesnę Humalog Mix25 dozę nei reikia, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje. Jei gliukozės kraujyje yra per mažai, suvalgykite

gliukozės tablečių, cukraus ar išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Paskui suvalgykite vaisių, sausainių

ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai padės, jei hipoglikemija lengva ar perdozuota

nedaug insulino. Jei Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, oda pabąla, nedelsdami

kreipkitės į gydytoją. Gliukagono injekcija gali išgydyti vidutinio sunkumo hipoglikemiją. Po šios

injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jei gliukagonas nepadeda, Jus reikia gydyti ligoninėje.

Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pamiršus pavartoti Humalog Mix25

Jei pavartosite mažesnę Humalog Mix25 dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija ar hiperglikemija (žr. A ir B) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą,

pykinimą, vėmimą, dehidraciją, sąmonės praradimą, komą ar net mirtį.

285

• Visada su savimi turėkite atsarginių švirkštų ir Humalog Mix25 buteliuką, atsarginę švirkštimo

priemonę ir užtaisus, jeigu pamestumėte KwikPen švirkštimo priemonę ir užtaisus ar jie

sugestų.

• Visada su savimi turėkite dokumentą, kuriame nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu.

• Visada su savimi turėkite cukraus.

Nustojus vartoti Humalog Mix25

Jei pavartosite mažesnę Humalog Mix25 dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje. Kol

gydytojas nepataria, insulino nekeiskite.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Humalog Mix25, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Vietinė alergija yra dažna (nuo ≥1/100 iki <1/10). Kai kuriems žmonėms injekcijos vieta parausta,

patinsta ir niežti. Tai dažniausiai praeina savaime per kelias dienas ar savaites. Jei taip atsitiktų,

kreipkitės į gydytoją.

Sisteminė alergija yra reta (nuo ≥1/10000 iki <1/1000). Jos simptomai:

• viso kūno bėrimas, • sumažėjęs kraujospūdis,

• pasunkėjęs kvėpavimas, • dažnesnis širdies plakimas,

• švokštimas, • prakaitavimas.

Jei manote, kad Jums atsirado tokia alergija Humalog Mix25, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija (odos sustorėjimas ar įdubimas) yra nedažna (nuo ≥1/1000 iki <1/100). Jei injekcijos

vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nepaminėtas šalutinis

poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Dažnos su diabetu susijusios problemos

A. Hipoglikemija

Hipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra

nepakankamai. Ji gali atsirasti dėl to, kad:

• susišvirkštėte per daug Humalog Mix25 ar kito insulino,

• nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą,

• prieš pat valgymą ar po jo sunkiai mankštinotės ar dirbote,

• sergate infekcine ar kita liga (ypač jei viduriuojate ir vemiate),

• pasikeitė organizmo insulino poreikis; arba

• sergate inkstų ar kepenų liga ir ji paūmėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali paveikti gliukozės kiekį kraujyje.

Pirmieji nepakankamo gliukozės kiekio kraujyje simptomai išryškėja greitai. Tai:

• nuovargis, • greitas širdies plakimas,

• nervingumas ar drebulys, • pykinimas,

• galvos skausmas, • šaltas prakaitas.

Jei nesate tikri, kad pažinsite ankstyvuosius hipoglikemijos požymius, venkite tokių situacijų, kai gali

kilti pavojus savo ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

286

B. Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino kraujyje nepakanka.

Hiperglikemija gali atsirasti dėl to, kad:

• nesusišvirkštėte Humalog Mix25 ar kito insulino,

• susišvirkštėte mažiau insulino negu gydytojas Jums paskyrė,

• valgote gerokai daugiau ir nesilaikote dietos,

• karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

Hiperglikemija gali būti diabetinės ketoacidozės priežastis. Pirmieji simptomai išryškėja pamažu, per

kelias valandas ar dienas. Tai:

• mieguistumas, • išnykęs apetitas,

• paraudęs veidas, • salsvas iškvepiamo oro kvapas,

• troškulys, • pykinimas ar vėmimas.

Pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas - tai sunkios būklės simptomai. Nedelsiant kreipkitės į

gydytoją.

C. Liga

Jei sergate, ypač jei pykina ar vemiate, insulino poreikis gali pakisti. Net jei nevalgote, Jums vis tiek

reikia insulino. Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje, laikykitės nurodymų, kaip elgtis

susirgus, nedelsdami praneškite gydytojui.

5. KAIP LAIKYTI HUMALOG MIX25 KWIKPEN

Nepradėtą naudoti Humalog Mix25 KwikPen laikyti 2-8 °C temperatūroje (šaldytuve). Negalima

užšaldyti. Pradėtą naudoti KwikPen švirkštimo priemonę laikyti kambario

(žemesnėje kaip 30 °C)temperatūroje ne ilgiau kaip 28 dienas. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šilumos šaltinio ar

saulės.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti

iki paskutinės to mėnesio dienos.

Humalog Mix25 KwikPen vartoti negalima, jei insulinas yra sulipęs į gabalus arba kietos baltos

dalelės prilipusios prie užtaiso dugno bei šonų ir jis atrodo kaip apšalęs. Patikrinkite tai kiekvieną

kartą prieš švirkšdami.

Vaistų likučių negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti

nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinės suspensijos sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Insulinas lispro sintezuojamas laboratorijoje

rekombinacinės DNR technologijos būdu. Tai pakeista žmogaus insulino forma, todėl jis

skiriasi nuo kitų žmogaus ir gyvulinių insulinų. Insulinas lispro artimas žmogaus insulinui,

natūraliam kasos gaminamam hormonui.

- Pagalbinės medžiagos yra m-krezolis, fenolis, glicerolis, dinatrio fosfatas⋅7H2O, cinko oksidas

ir injekcinis vanduo. Gali būti pridėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido rūgšties

rūgštingumui koreguoti.

Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija išvaizda ir kiekis pakuotėje

Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija – tai sterili, balta suspensija, kurios viename

mililitre yra 100 V (100 V/ml) insulino lispro. Humalog Mix25 KwikPen 25% insulino lispro yra

287

ištirpusio vandenyje, kiti 75% insulino lispro, esančio Humalog Mix25 KwikPen, yra suspensijos su

protamino sulfatu pavidalu. Vienoje švirkštimo priemonėje yra 300 V (3 ml) insulino lispro. Humalog

Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija gali būti tiekiamas pakuotėmis po 5 švirkštimo

priemones arba sudėtinėmis pakuotėmis, kuriose yra 2 dėžutės po 5 švirkštimo priemones. Gali būti

tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Humalog Mix25 užpildytoje švirkštimo priemonėje yra toks pat

kaip Humalog Mix25 užtaisuose. KwikPen švirkštimo priemonėje yra iš anksto įmontuotas užtaisas.

Ištuštėjusios KwikPen švirkštimo priemonės kartotinai užpildyti negalima.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinę suspensiją gamina:

• Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prancūzija,

• Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, 35396 Giessen,

Vokietija

Registravimo liudijimo turėtojas: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA, Houten,

Olandija (Nyderlandai). 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Humalog, Mix, Insulinas, Cukrinis, Diabetas, Cukriniam, Diabetui, Gydyti