Humalog Basal 100V/ml inj.susp.3ml N5


Humalog Basal 100V/ml inj.susp.3ml N5
Eli Lilly
Kaina apie 48.22 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Humalog BASAL 100 V/ml injekcinė suspensija užtaise

(insulinas lispro)

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

- Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums. Kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti net tiems, kurių ; ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinis poveikis, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Humalog BASAL ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Humalog BASAL

3. Kaip vartoti Humalog BASAL

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Humalog BASAL

6. Kita informacija

1. KAS YRA HUMALOG BASAL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Humalog BASAL vartojamas diabetui gydyti. Vaisto veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Humalog BASAL yra suspensijos su protamino sulfatu pavidalu, todėl jo veikimas pailgėja.

Diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės koncentracijai kraujyje reguliuoti. Humalog BASAL yra Jūsų insulino pakaitalas, skirtas ilgalaikei gliukozės koncentracijos kontrolei. Humalog BASAL veikia ilgiau už tirpųjį insuliną.

Gydytojas gali Jums patarti vartoti Humalog BASAL kartu su greitai veikiančiu insulinu. Prie kiekvienos insulinų rūšies yra pridėtas vis kitas pakuotės lapelis. Kol gydytojas nepataria, insulinų nekeiskite. Pakeitę insuliną, būkite labai atsargūs.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT HUMALOG BASAL

Humalog BASAL vartoti negalima:

- Jeigu manote, kad prasideda hipoglikemija (per mažai gliukozės kraujyje). Toliau šiame informaciniame lapelyje aprašyta, ką daryti, ištikus lengvai hipoglikemijai.

- Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei Humalog BASAL medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

• Jeigu Jums gerai pavyksta kontroliuoti gliukozės koncentraciją kraujyje dabar vartojamu insulinu, Jūs galite nepajusti ankstyvųjų hipoglikemijos požymių. Ankstyvieji požymiai išvardinti toliau. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite, kaip dažnai ir kiek sportuosite. Taip pat privalote dažnai ir atidžiai tirti gliukozės koncentraciją kraujyje.

• Keletas pacientų, kuriems buvo hipoglikeminių reakcijų gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu, pranešė, kad ankstyvieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni ar kitokie. Jei Jus dažnai ištinka hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, pasitarkite su gydytoju.

• Jei teigiamai atsakote bent į vieną žemiau pateiktų klausimų, praneškite gydytojui, vaistininkui ar diabeto slaugytojui.

- Ar susirgote neseniai?

- Ar sukelia rūpesčių inkstų ar kepenų veikla?

- Ar sportuojate daugiau negu įprastai?

• Insulino poreikis taip pat gali kisti vartojant alkoholį.

• Jei planuojate vykti į užsienį, turite įspėti gydytoją, vaistininką ar diabeto slaugytoją. Dėl laiko skirtumo Jums gali tekti insuliną švirkštis ir valgyti kitu laiku nei namie.

Kitų vaistų vartojimas

Insulino poreikis gali pakisti, jei vartojate kontracepcinius vaistus, steroidus, pakaitinius skydliaukės hormonų preparatus, geriamuosius hipoglikeminius vaistus, acetilsalicilo rūgštį, sulfonamidus, oktreotidą, „b2 stimuliatorius" (pvz., ritodriną, salbutamolį ar terbutaliną), β adrenoblokatorius, kai kuriuos antidepresantus (monoaminooksidazės inhibitorius), danazolį, kai kuriuos angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius (pvz., kaptoprilį, enalaprilį) ar angiotenzino II receptorių blokatorius.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Ar esate nėščia, ar planuojate pastoti, ar žindote kūdikį? Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trim nėštumo mėnesiais sumažėja, o kitais - padidėja. Jei žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino dozę ar dietą.

Pasitarkite su gydytoju.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymasIštikus hipoglikemijai, gali sumažėti geba susitelkti ir reaguoti. Visada tai prisiminkite, kai rizikuojate pats ar sukeliate riziką kitiems (pvz., kai vairuojate automobilį ar valdote mechanizmus). Turite pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jei:

• Jums dažnai kartojasi hipoglikemija,

• ankstyvieji hipoglikemijos požymiai yra neryškūs ar jų visai nėra.

3. KAIP VARTOTI HUMALOG BASAL

3 ml užtaisas skirtas tik 3 ml talpos švirkštimo priemonei. Nenaudokite jo su 1,5 ml talpos švirkštimo priemone.

Visada patikrinkite ant pakuotės ir užtaiso etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto insulino pavadinimą ir tipą. Įsitikinkite, kad gavote Humalog BASAL, kurį Jums paskyrė gydytojas.

Humalog BASAL visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Dozavimas

• Įprastinis Humalog BASAL injekcijos laikas nesiskiria nuo bazinio insulino injekcijos laiko. Gydytojas Jums bus nurodęs tikslią dozę, kada ir kaip dažnai ją vartoti. Reikia tiksliai laikytis šių nurodymų ir reguliariai lankytis diabeto klinikoje.

• Jei keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Humalog), Jums gali prireikti didesnės ar mažesnės dozės negu anksčiau. Galima keisti iš karto pirmąją dozę arba laipsniškai tai padaryti per kelias savaites ar mėnesius.

• Humalog BASAL švirkškite į poodį. Kitur nešvirkšti. Draudžiama Humalog BASAL švirkšti į veną.

Humalog BASAL paruošimas

• Humalog BASAL kiekvieną kartą prieš vartojant reikia sumaišyti. Tam reikia užtaisus dešimt kartų paridenti tarp delnų ir dešimt kartų pavartyti 180°, kol insulinas pasidarys vientisai drumstas ar pieniškas. Jei iš karto nepavyksta, procedūrą kartoti, kol turinys visiškai susimaišys. Užtaisuose yra nedidelis stiklinis rutuliukas, padedantis geriau sumaišyti. Stipriai nekratyti, nes gali susidaryti putų, galinčių trukdyti tiksliai dozuoti. Užtaisus reikia dažnai apžiūrėti. Jų nenaudoti, jei insulinas yra sulipęs į gabalus arba kietos baltos dalelės prilipusios prie užtaiso dugno bei šonų ir jis atrodo kaip apšalęs. Tikrinkite kiekvieną kartą prieš švirkščiant vaistą.

Švirkštimo priemonės paruošimas

• Pirmiausia nusiplaukite rankas ir dezinfekuokite užtaiso guminį paviršių.

• Užtaisą naudokite tik su atitinkamu CE žymėta švirkštimo priemone. Įsitikinkite, kad Humalog arba Lilly užtaisai yra paminėti švirkštimo priemonės naudojimo instrukcijoje. 3 ml užtaisas tinka tik 3 ml talpos švirkštimo priemonei.

• Įdėkite užtaisą į švirkštimo priemonę, laikydamiesi švirkštimo priemonės naudojimo instrukcijos nurodymų.

• Švirkštimo priemonės skalėje nustatykite 1 vieneto arba 2 vienetų dozę. Laikydami švirkštimo priemonę taip, kad adata būtų nukreipta į viršų, lengvai patuksenkite pirštu į švirkštimo priemonės sienelę, kad oro burbuliukai susirinktų viršuje. Išstumkite oro burbuliukus pro adatą, paspausdami injekcijos mygtuką. Prireikus šią procedūrą pakartokite, kol adatos gale pasirodys insulino lašelis. Likę viduje maži oro burbuliukai yra nereikšmingi, tačiau didesni gali turėti įtakos insulino dozės tikslumui.

Humalog BASAL švirkštimas• Prieš švirkšdami gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė. Švirkškite į poodį taip, kaip buvote išmokyti. Tiesiogiai į veną nešvirkškite. Sušvirkštę vaistą, neištraukite adatos 5 sekundes, kad būtumėte tikri, jog sušvirkštėte visą dozę. Injekcijos vietos netrinkite. Švirkškite ne arčiau kaip per 1 cm nuo prieš tai buvusios injekcijos vietos ir vis į kitą vietą taip, kaip Jus mokė.

Po švirkštimo

• Tuojau pat po injekcijos išoriniu adatos dangteliu nusukite švirkštimo priemonės adatą. Tada insulinas liks sterilus ir neištekės. Be to, į švirkštimo priemonę nepateks oro ir adata neužsikimš. Nesikeiskite adatomis su kitais asmenimis. Nesikeiskite švirkštimo priemonėmis. Užmaukite švirkštimo priemonės dangtelį.

Kitos injekcijos

• Užtaisą palikite švirkštimo priemonėje. Prieš kiekvieną injekciją reikia nustatyti 1 vienetą ar 2 vienetus ir, nukreipus švirkštimo priemonę į viršų, paspausti injekcijos mygtuką, kol adatos gale pasirodys lašas insulino. Kiek liko Humalog BASAL, galite nustatyti pažiūrėję į užtaiso šone esančią skalę. Atstumas tarp skalės padalų - apie 20 vienetų. Jei užtaise esančio insulino Jūsų dozei nepakanka, keiskite užtaisą.

Jokio kito insulino Humalog BASAL užtaise nemaišykite. Pasibaigusio užtaiso kartotinai nenaudokite.

Pavartojus per didelę Humalog BASAL dozę

Jei pavartosite didesnę Humalog BASAL dozę nei reikia, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje. Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje. Jei gliukozės kraujyje yra per mažai, suvalgykite gliukozės tablečių, cukraus ar išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Paskui suvalgykite vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai padės, jei hipoglikemija lengva ar perdozuota nedaug insulino. Jei Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, oda pabąla, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gliukagono injekcija gali išgydyti vidutinio sunkumo hipoglikemiją. Po šios injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jei gliukagonas nepadeda, Jus reikia gydyti ligoninėje. Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pamiršus pavartoti Humalog BASAL

Jei pavartosite mažesnę Humalog BASAL dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje. Pasitikrinkite savo gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija ar hiperglikemija (žr. A ir B) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, dehidraciją, sąmonės praradimą, komą ar net mirtį.

• Visada su savimi turėkite atsarginių švirkštų ir Humalog BASAL buteliuką, atsarginę švirkštimo priemonę ir užtaisus, jeigu pamestumėte švirkštimo priemonę ir užtaisus ar jie sugestų.

• Visada su savimi turėkite dokumentą, kuriame nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu.

• Visada su savimi turėkite cukraus.

Nustojus vartoti Humalog BASAL

Jei pavartosite mažesnę Humalog BASAL dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje. Kol gydytojas nepataria, insulino nekeiskite.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Humalog BASAL, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Vietinė alergija yra dažna (nuo ³1/100 iki <1/10). Kai kuriems žmonėms injekcijos vieta parausta, patinsta ir niežti. Tai dažniausiai praeina savaime per kelias dienas ar savaites. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į gydytoją.

Sisteminė alergija yra reta (nuo ³1/10000 iki <1/1000). Jos simptomai:

• viso kūno bėrimas, • sumažėjęs kraujospūdis,

• pasunkėjęs kvėpavimas, • dažnesnis širdies plakimas,

• švokštimas, • prakaitavimas.

Jei manote, kad Jums atsirado tokia alergija Humalog BASAL, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija (odos sustorėjimas ar įdubimas) yra nedažna (nuo ³1/1000 iki <1/100). Jei injekcijos vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nepaminėtą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Dažnos su diabetu susijusios problemos

A. HipoglikemijaHipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra nepakankamai. Ji gali atsirasti dėl to, kad:

• susišvirkštėte per daug Humalog BASAL ar kito insulino,

• nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą,

• prieš pat valgymą ar po jo sunkiai mankštinotės ar dirbote,

• sergate infekcine ar kita liga (ypač jei viduriuojate ir vemiate),

• pasikeitė organizmo insulino poreikis; arba

• sergate inkstų ar kepenų liga ir ji paūmėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali paveikti gliukozės kiekį kraujyje.

Pirmieji nepakankamo gliukozės kiekio kraujyje simptomai išryškėja greitai. Tai:

• nuovargis, • greitas širdies plakimas,

• nervingumas ar drebulys, • pykinimas,

• galvos skausmas, • šaltas prakaitas.

Jei nesate tikri, kad pažinsite ankstyvuosius hipoglikemijos požymius, venkite tokių situacijų, kai gali kilti pavojus savo ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

B. Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozėHiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino kraujyje nepakanka. Hiperglikemija gali atsirasti dėl to, kad:

• nesusišvirkštėte Humalog BASAL ar kito insulino,

• susišvirkštėte mažiau insulino negu gydytojas Jums paskyrė,

• valgote gerokai daugiau ir nesilaikote dietos,

• karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

Hiperglikemija gali būti diabetinės ketoacidozės priežastis. Pirmieji simptomai išryškėja pamažu, per kelias valandas ar dienas. Tai:

• mieguistumas, • išnykęs apetitas,

• paraudęs veidas, • salsvas iškvepiamo oro kvapas,

• troškulys, • pykinimas ar vėmimas.

Pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas - tai sunkios būklės simptomai. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

C. LigaJei sergate, ypač jei pykina ar vemiate, insulino poreikis gali pakisti. Net jei nevalgote, Jums vis tiek reikia insulino. Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje, laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus, nedelsdami praneškite gydytojui.

5. KAIP LAIKYTI HUMALOG BASAL

Nepradėtą naudoti Humalog BASAL laikyti 2-8 °C temperatūroje (šaldytuve). Negalima užšaldyti. Pradėtą naudoti užtaisą laikyti kambario

(žemesnėje kaip 30 °C) temperatūroje ne ilgiau kaip 21 dieną. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šilumos šaltinio ar saulės.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės to mėnesio dienos.

Humalog BASAL vartoti negalima, jei insulinas yra sulipęs į gabalus arba kietos baltos dalelės prilipusios prie užtaiso dugno bei šonų ir jis atrodo kaip apšalęs. Patikrinkite tai kiekvieną kartą prieš susišvirkšdami Humalog BASAL.

Vaistų likučių negalima mesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip naikinti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Humalog BASAL 100 V/ml injekcinės suspensijos užtaise sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Insulinas lispro sintezuojamas laboratorijoje rekombinacinės DNR technologijos būdu. Tai pakeista žmogaus insulino forma, todėl jis skiriasi nuo kitų žmogaus ir gyvulinių insulinų. Insulinas lispro artimas žmogaus insulinui, natūraliam kasos gaminamam hormonui.

- Pagalbinės medžiagos yra protamino sulfatas m-krezolis, fenolis, glicerolis, dinatrio fosfatas×7H2O, cinko oksidas ir injekcinis vanduo. Gali būti pridėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido rūgšties rūgštingumui koreguoti.

Humalog BASAL 100 V/ml injekcinė suspensija užtaise išvaizda ir kiekis pakuotėje

Humalog BASAL 100 V/ml injekcinė suspensija užtaise – tai sterili, balta suspensija, kurios viename mililitre yra 100 V (100 V/ml) insulino lispro. Humalog BASAL yra suspensijos su protamino sulfatu pavidalu. Viename užtaise yra 300 V (3 ml) insulino lispro. Humalog BASAL 100 V/ml injekcinė suspensija užtaise gali būti tiekiamas pakuotėmis po 5 užtaisus arba sudėtinėmis pakuotėmis, kuriose yra 2 dėžutės po 5 užtaisus. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Humalog BASAL 100 V/ml injekcinę suspensiją užtaise gamina:

• Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Prancūzija,

• Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madridas), Ispanija.

Rinkodaros teisės turėtojas: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, 3991 RA, Houten, Olandija (Nyderlandai). 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Humalog, Basal, Insulinas, Cukrinis, Diabetas, Cukriniam, Diabetui, Gydyti