Neatidėliotina pagalba

Teksto dydis:

Neatidėliotina pagalba

Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju, dažniausiai atliekamas pašalinio žmogaus iki kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba. Tai yra paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugoma nukentėjusiojo gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi poveikiai.
Pirmoji valanda po nelaimingo atsitikimo paprastai labai svarbi nulemiant tolimesnę nukentėjusiojo būklės raidą.
Pirmosios medicininės pagalbos tikslai – nutraukti žalojantį poveikį, atstatyti ar kompensuoti gyvybines funkcijas, stabilizuoti būklę, kol bus suteikta profesionali medicininė pagalba.
 
Bendrosios pirmosios medicinos pagalbos taisyklės
1. Pirmiausia reikia išsiaiškinti nelaimingo atsitikimo situaciją ir įvertinti nukentėjusiojo būklę. Prieš teikiant pirmąją pagalbą, reikia įsitikinti, kad tai yra saugu. Jei situacija pavojinga Jūsų gyvybei, sveikatai (pravažiuojantis transportas, griūvantys objektai, gaisras, nuodingos medžiagos, elektros srovė, ar galite užsikrėsti pavojinga liga, ar nukentėjęs asmuo agresyvus) teikti pirmąją pagalbą draudžiama.
2. Esant sąlygoms, imtis priemonių pavojingai situacijai pakeisti (autoavarijos vietoje pastatyti įspėjamuosius ženklus, gesinti gaisrą, išjungti elektros srovę, kviesti pabalbą, naudoti apsaugos priemones ir t.t.). Nenaudoti priemonių, kurios gali pabloginti situaciją (nedegti degtukų, jei aplinkoje yra sprogstamų dujų mišinio – gamtinių dujų, benzino garų, nejungti elektros prietaisų). Nebloginti nukentėjusio būklės (jei įtariamas stuburo lūžis – nejudinti jo iš pradinės pozicijos, netraukti iš sudaužyto transporto). Nukentėjusį rekomenduojama judinti tik tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis, jei tai reikalinga siekiant atitraukti jį nuo pavojaus arba atgaivinti, išnešti nukentėjusįjį iš pavojingos aplinkos. Tai daryti reikia labai atsargiai, ypatingai kreipiant dėmesį į kaklą.
3. Pirmąją medicinos pagalbą teikti kuo skubiau.Pradėti nuo to sužalojimo, kuris pavojingiausias gyvybei. Stiprų kraujavimą stabdyti tuojau pat, nelaimingo atsitikimo vietoje. Jei žmogus sužalotas keliose vietose ar keliais būdais, pirmąją pagalbą pradėkite nuo to sužeidimo kuris pavojingiausias gyvybei (pvz., stipraus kraujavimo stabdymas, gaivinimas, žaizdų tvarstymas, imobilizacija). Nes galima taisyklingai sutvarstyti lūžusią koją, tačiau nukentėjusysis žus, jei prieš tai nebus užtikrintas kvėpavimo takų praeinamumas. Taigi teikiant pagalbą neįvertinus būklės, galima ne padėti, o net pakenkti.
4. Jei yra daug nukentėjusiųjų, pirmiausia pagalbą teikti tiems, kurių gyvybei gresia didžiausias pavojus ir kuriuos galima greičiausiai išgelbėti. Nebėkti prie to kuris šaukia garsiausiai, eiti prie to kuris tyli. Vertinti situaciją, pagal turimas galimybes.
5. Pirmąją pagalbą teikti visą laiką, kol atvyks greitoji medicinos pagalba. Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.
   
Nukentėjusio būklės įvertinimas
1. Įvertinti nukentėjusiojo odos spalvą, išoriškai matomus sužeidimus, nukentėjusiojo padėtį (vertinti artėjant prie nukentėjusio).
2. Patikrinti reakciją, sąmonę. Pabandyti įvertinti nukentėjusio reagavimo į aplinką laipsnį. Jeigu nukentėjusysis atrodo pilnai ar dalinai praradęs sąmonę, reikia pabandyti kreiptis į jį labai garsiai, pajudinti už peties, stebėti ar reaguoja.
3. Patikrinti kvėpavimą. Pažiūrėti, ar kilnojasi jo krūtinė, pasiklausyti pridedant ausį prie nukentėjusiojo burnos, pajusti iškvepiamą orą priglaudžiant skruostą ar ausį prie nukentėjusiojo veido. Jei išvardintų požymių neaptinkama, nukentėjusysis greičiausiai nekvėpuoja. Tuomet būtina kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą, atlaisvinti kvėpavimo takų praeinamumą ir nedelsiant pradėti dirbtinį kvėpavimą.
4. Patikrinti kraujotaką (užčiuopti pulsą). Jeigu nėra jokių cirkuliacijos požymių, pradėti išorinį širdies masažą (krūtinės ląstos spaudimus)
5. Nustatyti ar nukentėjusysis nekraujuoja (ar matosi kraujo čiurkšlė, krauju permirkę drabužiai, įėjimo ir išėjimo žaizdos, po nematoma kūno dalimi pakišamos ir ištraukiamos rankos kūno nejudinant).
6. Atkreipti dėmesį ar nėra šoko požymių (įvertinti odos spalvą, temperatūrą, drėgnumą, sąmonę, kvėpavimo dažnį, pulsą, troškulį, pykinimą, vėmimą).
7. Nustatyti ar nėra lūžių (nustatyti ar nėra smarkaus skausmo, patinimo, tirpimo, sumažėjusio jautrumo, ar nukentėjusysis gali pajudinti galūnes, ar nėra galūnių deformacijos, lūžgalių krebždėjimo, judrumo neįprastoje vietoje – tikrinama nuo galvos žemyn).
8. Nustatyti ar nėra nudegimų (paraudimo, pūslių, apdegusios odos, drabužių).
9. Nustatyti ar nėra galvos sužeidimų (kaukolės deformacijos, vyzdžių vienodumo, skysčio tekėjimo iš ausų, nosies, burnos ar sužeistos vietos, mieguistumo, neaiškios kalbos, galvos svaigimo, pykinimo, traukulių).
Dėmesio! Būklės vertinimo metu radus gyvybei svarbių funkcijų sutrikimą, tolesnis vertinimas nutraukiamas ir teikiama pagalba. Esant galimybei, įvertinimas pratęsiamas vėliau. Jei matomas stiprus kraujavimas, pirmiausia greitai užveržiama skarele virš kraujavimo vietos, po to eilės tvarka vertinama būklė. Jei yra kiaurinė krūtinės žaizda, pirmiausia reikia hermetizuoti žaizdą, po to vertinti ir teikti pagalbą.
 
Pirmosios medicinos pagalbos ABC
Teikiant pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiam, kuris yra be sąmonės, vadovautis šiuo principu:
A. Kvėpavimo takai. Jei rastas žmogų be sąmonės, pirmiausia reikia įvertinti kvėpavimo takų praeinamumą ir atverti kvėpavimo takus.
B. Kvėpavimas. Nukentėjusiojo kvėpavimo funkcijos įvertinimas. Nesant kvėpavimo – atlikti dirbtinį kvėpavimą.
C. Kraujotaka. Nukentėjusiojo kraujotakos įvertinimas, tikrinant miego arterijos pulsą. Nesant pulso, netiesioginis širdies masažas. Intensyvaus kraujavimo stabdymas. Kova su šoku.
 
Pirmosios medicinos pagalbos eiliškumas
1. Aplinkos ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas.
2. Stipraus kraujavimo stabdymas, gaivinimas.
3. Žaizdų sutvarstymas.
4. Įtvėrimas.
5. Reikalingos padėties suteikimas.
6. Normalios kūno temperatūros palaikymas.

Komentuoti

Skaitytojų komentarai (4)

Danielle Alan 2024-01-07 08:22

Welcome. BE NOT TROUBLED anymore. you’re at the right place. Nothing like having trustworthy hackers. have you lost money before or bitcoins and are looking for a hacker to get your money back? You should contact us right away. It's very affordable and we give guarantees to our clients. Our hacking services are as follows:Email: [email protected]
-hack into any kind of phone
_Increase Credit Scores
_western union, bitcoin and money gram hacking
_criminal records deletion
_BLANK ATM/CREDIT CARDS
_Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back)
_Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at
Email: [email protected]

Whats app:+1 (803) 392-1735

WHY WOULD YOU NEED TO HIRE A HACKER??:
There are so many Reasons why people need to hire a hacker, It might be to Hack a Websites to deface information, retrieve information, edit information or give you admin access.
• Some people might need us To Hack Their Target Smartphone so that they could get access to all activities on the phone like , text messages , call logs , Social media Apps and other information
• Some might need to Hack a Facebook , gmail, Instagram , twitter and other social media Accounts,
• Also Some Individuals might want to Track someone else's Location probably for investigation cases
• Some might need Us to Hack into Court's Database to Clear criminal records.
• However, Some People Might Have Lost So Much Funds With BINARY OPTIONS BROKERS or BTC MINING and wish to Recover Their Funds
• All these Are what we can get Done Asap With The Help Of Our Root Hack Tools, Special Hack Tools and Our Technical Hacking Strategies Which Surpasses All Other Hackers.

* OUR SPECIAL SERVICES WE OFFER ARE:
* RECOVERY OF LOST FUNDS ON BINARY OPTIONS
* Credit Cards Loading
* BANK Account Loading

* You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do All ?

* CONTACTS:
* For Binary Options Recovery,feel free to contact ([email protected])for a wonderful job well done,stay safe.

Why waste your time waiting for a monthly salary. When you can make up to $3,000 in 24hours from home,
Invest $300 and earn $3,000
Invest $500 and earn $5,000
Invest $600 and earn $6,000
Invest $700 and earn $7,000
Invest $800 and earn $8,000
Invest $900 and earn $9,000
Invest $1000 and earn $10,000

IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED

Whats app:+1 (803) 392-1735

Vivian Marcus 2023-04-27 14:23

Hello my name is Vivian Marcus from the United State, i'm so exciting writing this article to let people seek for help in any Break up Marriage and Relationship, Dr Kachi brought my Ex Boyfriend back to me, Thank you Sir Kachi for helped so many Relationship situation like mine to be restored, i was in pain until the day my aunt introduce me to Dr Kachi that she got her husband back with powerful love spell with help of Dr Kachi So i sent him an email telling him about my problem how my Boyfriend left me and cheating on me because of her boss lady at work i cry all day and night, but Dr Kachi told me my Boyfriend shall return back to me within 24hrs and to me everything he asked me to do the next day it was all like a dream when he text me and said please forgive me and accept me back exactly what i wanted, i am so happy now as we are back together again. because I never thought my Ex Boyfriend would be back to me so quickly with your spell. You are the best and the world greatest Dr Kachi. if you're having broke up Ex Lover or your husband left you and moved to another woman, You do want to get Pregnant do not feel sad anymore contact: [email protected] his Text Number Call: +1 (209) 893-8075

Ben 2022-11-05 03:01

Praėjusią savaitę Teusday man padėjo susitaikyti ir nuostabusis daktaras Zaka, apie kurį visi šneka internete. Jis atkūrė mano nutrūkusius santykius ir susigrąžino buvusįjį. Man skaudėjo širdį pastaruosius 6 mėnesius po to, kai mano vaikinas išsiskyrė su manimi, bet pamačiusi apie Dr.Zaka internete labai apsidžiaugiau, kad su juo susisiekiau. Jis papasakojo, ką turiu daryti, padarė susitaikymo burtą ir po 48 valandų Aleksas grįžo ir pradėjo prašyti atleidimo. Noriu padėkoti dr.Zakui už didelę pagalbą. Jei jums reikia jo pagalbos, taip pat galite susisiekti su juo el. paštu: [email protected] arba Whatsapp +2348082943805.