Gaivinimas

Teksto dydis:

Gaivinimas

Organizmo gyvybei palaikyti būtina nuolatinė kraujotaka ir kvėpavimas. Įkvepiant į plaučius patenka oras. Per plaučius tekėdamas kraujas iš oro pasisavina deguonį, kuris nunešamas į smegenis. Nelaimingo atsitikimo metu sutrikus kvėpavimui, oras nepatenka į plaučius, kraujas nepasisavina deguonies, nes jo nėra plaučiuose, todėl į smegenis deguonis nepatenka. Organizmo būklė, kai sustojus kvėpavimui ir širdies veiklai, galvos smegenų ląstelės išlieka gyvybingos, vadinama klinikine mirtimi, o laikotarpis, per kurį šių ląstelių veiklą galima atgaivinti – klinikinės mirties trukme. Klinikinė mirtis nustatoma remiantis trimis požymiais: 1. Nėra sąmonės (nėra kontakto); 2. nėra kvėpavimo (nematyti krūtinės ląstos kvėpavimo judesių); 3. nėra kraujotakos (neužčiuopiamas pulsas). Sąmonė išnyksta po 1–2 min., o dar po 5 min. įvyksta negrįžtami pokyčiai smegenyse, žmogus miršta. Jeigu per šį laiką bus suteikta tinkama pagalba (dirbtinis kvėpavimas, dirbtinė kraujotaka, spaudinėjant krūtinės ląstą), gyvybę galima išgelbėti. Tai gali atlikti kiekvienas apmokintas žmogus, tuo metu esantis šalia, nes kol atvyks medikai, praeis per daug laiko, kad jie galėtų padėti. Todėl kiekvienas sąmoningas pilietis privalo mokėti gaivinti, kad galėtų išgelbėti savo draugų, artimųjų ar kitų į nelaimę patekusių žmonių gyvybę.
Kvėpavimo takų išvalymas ir atvėrimas
1. Prieš gaivinimą būtina nuimti mantą, atlaisvinti krūtinės ląstą nuo drabužių, nurišti kaklaraiščius, atsegti diržus, įsitikinti, kad krūtinės ląstos srityje nėra pakabukų, medalionų ir kitų pašalinių daiktų.
2. Paguldyti nukentėjusįjį ant nugaros. Jei nukentėjęs guli ant pilvo, reikia ištiesti tos pusės, į kurią planuojama versti, ranką virš galvos išilgai kūno, sukryžiuoti kojas, ant viršaus dedant priešingą vertimo pusei koją, ir, prilaikant už peties, galvos ir dubens atversti ant nugaros. Ranką grąžinti prie kūno.
3. Nukentėjusiojo smakrą suimti dešinės rankos nykščiu ir rodomuoju pirštu, o kairę ranką uždėti ant paciento kaktos ir galvą atlošti taip, kad tarp apatinio žandikaulio ir kaklo susidarytų bukas kampas. Tačiau, jei yra įtarimų, kad gali būti pažeista nukentėjusiojo stuburo kaklinė dalis, galvos atlošinėti negalima. Tokiu atveju kvėpavimo takų praeinamumą galima užtikrinti tik atitraukiant apatinį žandikaulį. Tam reikia už kampų suimti apatinį žandikaulį ir patraukti jį žemyn.
4. Patikrinti ar gulint ant nugaros neužkrito liežuvis ir neužspaudė kvėpavimo takų, taip pat ar nėra svetimkūnių, dantų protezų, gleivių, skrandžio turinio likučių, kraujo krešulių ir kt. Jei yra, įkišti rodomąjį pirštą į burną ir kablio formos judesiu juos pašalinti.
5. Patikrinti ar nukentėjusysis kvėpuoja (ausį priartinti prie nukentėjusiojo burnos, klausytis ar yra kvėpavimo garsas, pajausti šilumą, o akimis stebėti ar juda krūtinės ląsta). Stebėti ne ilgiau kaip 10 sekundžių.
6. Jei kvėpavimo požymių nėra, atlikti dirbtinį kvėpavimą.
 
Dirbtinis kvėpavimas
1. Jei atliktos kvėpavimo takų išvalymo ir atvėrimo procedūros, reikia užspausti nukentėjusiojo šverves, nes priešingu atveju per nosį išeis visas įpučiamas oras.
2. Giliai įkvėpus burna apžioti nukentėjusiojo burną, kad neliktų tarpų orui išeiti, ir tolygiai (nepūsti staigiai, daug, nes oras gali patekti į skrandį, o grįžęs skrandžio turinys į plaučius) per 1,5–2 sekundes įpūsti orą, kad pakiltų krūtinės ląsta (800–1200 ml oro). Jei krūtinės ląsta pakilo, palaukti, kol oras išeis ir atlikti dar vieną pūtimą. Jei įpūsti nepavyko, patikrinti gerklę ir kartoti kvėpavimo takų atvėrimo procedūrą. Gaivinant per minutę reikia atlikti 10–12 įpūtimų.
3. Jei sužalotas apatinis žandikaulis ar sunkiai sužalota nukentėjusiojo burna, jos negalima atverti, dirbtinį kvėpavimą reikia atlikti per nosį. Nukentėjusiojo galvą atlošti ir pakelti smakrą, apžioti nosį ir ptro ją įpūsti oro. Po to, kad gaivinamas žmogus galėtų iškvėpti, ranka, laikančia už smakro, praverti jo burną.
4. Po 2 veiksmingų įpūtimų tikrinti pulsą nukentėjusiojo kaklo arterijoje, žaste, kirkšnyje, bandyti išgirsti širdies darbą. Jei nukentėjusiojo širdis plaka 60 ir daugiau kartų per minutę, išorinio širdies masažo nereikia.
5. Jei po 2 įpūtimų pulso nėra – daryti išorinį širdies masažą.

Išorinis širdies masažas
1. Nukentėjusysis turi gulėti aukštielninkas ant kieto pagrindo.
2. Apnuoginti krūtinės ląstą.
3. Atlikti išorinį širdies masažą geriausia klūpint prie nukentėjusiojo ant kelių.
4. Delnus vienas ant kito dėti tarp vidurinio ir apatinio krūtinkaulio trečdalio (maždaug per 2 pirštus nuo krūtinkaulio apačios link galvos). Vienas nykštys turi būti nukreiptas link nukentėjusiojo smakro, kitas – link pilvo. Pirštai neturi liesti krūtinės ląstos. Rankas per alkūnes laikyti ištiestas.
5. Spausti reikia iš viršaus žemyn apie 3–5 centimetrus gylio, staigiu vidutinio stiprumo judesiu, vidutiniškai 60 kartų per minutę. Atliekant paspaudimus naudoti savo kūno svorio jėgą. Kiekvieno krūtinkaulio paspaudimo metu turi būti jaučiama pulsinė banga ties miego arterija.
6. Po kiekvieno paspaudimo krūtinės ląstą reikia atleisti, kad į širdį pritekėtų kraujo, tačiau rankų nenuimti. Kiekvieną paspaudimą atlikinėti tik tada, kai krūtinės ląsta grįš į pradinę padėtį.
7. Tarpuose tarp paspaudimų sustoti ir įpūsti oro iš burnos į burną (atrba iš burnos į nosį). Jei gaivina vienas, įpūtimų ir paspaudimų santykis turi būti 2:15 (1 ciklas), jei gaivina dviese – 1:5 (1 ciklas).
Jei gaivinamas vaikas, oro reikia įpūsti žymiai mažiau, krūtinę spausti mažesne jėga (kūdikio krūtinę spausti pirštais).
8. Tęsti gaivinimą (pradedant nuo įpūtimų) tol, kol nukentėjusysis atsigaus (parausvės jo oda, vyzdžiai pradės reaguoti į šviesą) ar atvyks greitoji medicinos pagalba.

Komentuoti

Skaitytojų komentarai (115)

2024 BEST LOVE SPELL TO BRING BACK LOST LOVE IN UNITED STATES +256763059888 . 2024-01-08 20:09

2024 BEST LOVE SPELL TO BRING BACK LOST LOVE IN UNITED STATES +256763059888 .
this is the best love spell in the world to bring your lost lover back all over the world.
LOST LOVE SPELL CASTER GAY LOVE SPELL,Lesbian LOVE SPELL,QUICKEST LOVE SPELLS, Love spells / Bring back lost love and black magic spell specialist/voodoo doll spells money spells/spiritual healer. Traditional love spells by Priest Mandela(the Transitional Healer) will help you find true love or bring back lost lover. So you have been unlucky in love with a string of unsuccessful relationships in your love life leading to heartache, bitterness and the desire to stay away from relationships. Traditional love spells will heal your love life, cancel out all negative love energies in your life & bring true True love is something that everyone wants but very few people ever find let alone keep. Contact +256763059888 I have traditional love spells to help you find true love, protect your relationship or marriage & keep your lover faithful & honest. Traditional love spells will help you experience the joy of true love, meeting that special someone who you have mutual and reciprocal love for. True love is about a person who loves you, understands you and with who you share mutual trust, respect, friendship, intimacy and dependency. You both cant live without each other. Priest Mandela has traditional loves spells to make all your love & marriage dreams a reality If this is what are looking for in your love life, consult the ancestral spirits for answers to your problems call +256763059888 or you can also communicate with Priest Babba and mamma Love spells Love spells Love spells Love spells Love spells Love spells Traditional love spells by Priest Babba and mamma(the Traditional Healer) are based on the magic of the mount Traditional. Priest Mandela the Traditional Healer and spell caster with love spells, lost love spells, marriage spells, romance spells and lust spells. Make someone you want to fall in love with you, find the most perfect lover, bring your lover back. For this & more order these ancient classical love spells by Priest Mandela Bring back lost love spells Contact; +256763059888 Don’t throw in the towel. Don’t accept defeat. Priest Omar has powerful bring back lost love spells to reunite you and your ex-lover. If you have separated with your lover for any reason & no matter what time has passed bring back lost love spells by Priest Mandela will recreate strong feelings of affection & sexual attraction between you and your ex-lover. Bring back lost love spells will cause your ex-lover to be besotted with you and feel a deep affection & emotional attachment to you. You ex-lover will want you back immediately after you cast a bring back lost lover spell Priest Mandela Restore the love interest, passion & watch as your ex-lover is consumed with desire for your kind of love & affection after using these power bring back lost love spells Prevent a breakup or divorce love spells whatsapp +256763059888 or [email protected]

LOST LOVE SPELL CASTER GAY LOVE SPELL,Lesbian LOVE SPELL,QUICKEST LOVE SPELLS, Love spells / Bring back lost love and black magic spell specialist/voodoo doll spells money spells/spiritual healer. Traditional love spells by Priest Mandela(the Transitional Healer) will help you find true love or bring back lost lover. So you have been unlucky in love with a string of unsuccessful relationships in your love life leading to heartache, bitterness and the desire to stay away from relationships. Traditional love spells will heal your love life, cancel out all negative love energies in your life & bring true True love is something that everyone wants but very few people ever find let alone keep. Contact +256763059888 I have traditional love spells to help you find true love, protect your relationship or marriage & keep your lover faithful & honest. Traditional love spells will help you experience the joy of true love, meeting that special someone who you have mutual and reciprocal love for. True love is about a person who loves you, understands you and with who you share mutual trust, respect, friendship, intimacy and dependency. You both cant live without each other. Priest Mandela has traditional loves spells to make all your love & marriage dreams a reality If this is what are looking for in your love life, consult the ancestral spirits for answers to your problems call +256763059888 or you can also communicate with Priest Babba and mamma Love spells Love spells Love spells Love spells Love spells Love spells Traditional love spells by Priest Babba and mamma(the Traditional Healer) are based on the magic of the mount Traditional. Priest Mandela the Traditional Healer and spell caster with love spells, lost love spells, marriage spells, romance spells and lust spells. Make someone you want to fall in love with you, find the most perfect lover, bring your lover back. For this & more order these ancient classical love spells by Priest Mandela Bring back lost love spells Contact; +256763059888 Don’t throw in the towel. Don’t accept defeat. Priest Omar has powerful bring back lost love spells to reunite you and your ex-lover. If you have separated with your lover for any reason & no matter what time has passed bring back lost love spells by Priest Mandela will recreate strong feelings of affection & sexual attraction between you and your ex-lover. Bring back lost love spells will cause your ex-lover to be besotted with you and feel a deep affection & emotional attachment to you. You ex-lover will want you back immediately after you cast a bring back lost lover spell Priest Mandela Restore the love interest, passion & watch as your ex-lover is consumed with desire for your kind of love & affection after using these power bring back lost love spells Prevent a breakup or divorce love spells whatsapp +256763059888 or [email protected]

CHAILD PREGNANCY SPELL TO CURE INFERTILITY TO GET BABIES CALL +256763059888 2024-01-08 20:09

CHAILD PREGNANCY SPELL TO CURE INFERTILITY TO GET BABIES CALL +256763059888 .
Are You Ready to get Pregnant, is the Clock Starting to Tick Pretty Loudly for You??? Does it Feel Like You are the Only One Struggling to Get Pregnant? If this is Your Situation, Let Your Worries of getting Pregnant be a Thing of the Past because my Fertility Spells will help you to Become Pregnant as soon as you want it. This fertility powerful spell it will give you 100% a beautiful children you dreams and your choice you want either a girl,a boy, twins like boy and girl,boys and girls just call Professor Mandela and Mamma cto give a chance to talk God and Goddesses to ask children you want. No Need to Go to See the Fertility Statue when you Have My Magical fertility Spell Chants To Help guarantee You to have Baby or Babies you want in life +256763059888
Fertility Spell Pregnancy spells to increase fertility in both men & women increasing your chances to get pregnant Pregnancy spells too boost fertility in women & men. Get pregnant with twins or baby boy and baby girl after using pregnancy spells. Fertility spell to ensure that a couple has a safe pregnancy and without any problems or complications. call or WhatsApp +256763059888 to get your issue solved and be among those who are happy in life with there happy families. children is a key to make family call Priest and mamma to help you get pregnant and have a healthy baby children.
Pregnancy spells to help you have a easy delivery with as little pain as possible & no complications. Let my spiritual pregnancy protection spells protect your pregnancy and help you have a healthy pregnancy. Boost your potency & vitality with powerful pregnancy spells that work
If you want thinking about starting a family or increasing the size of your family then my fertility spells can help increase fertility boosting you to get pregnant. Pregnancy spells can also be used to prevent or promote conception or fertility call or WhatsApp +256763059888
If you have difficulty conceiving order fertility & pregnancy spells to maximize fertility, heal infertility & help you have a health pregnancy. Heal weak erection problems in men, delay menopause in women & make it possible for a couple diagnosed as barren to have healthy children with fertility healing spells. call and WhatsApp me to get pregnant and give birth +256763059888 or send email [email protected]

UNITED STATES OF AMERICA CALL +256763059888 FOR PREGNANCY SPELL WORKS 100%. 2024-01-08 20:08

UNITED STATES OF AMERICA CALL +256763059888 FOR PREGNANCY SPELL WORKS 100%.
This is the best Pregnancy fertility spell with no side effect to give you children of any type of gander you want in life. WhatsApp or call Professor Mandela and Mamma call+256763059888 for Spiritual cleansing to heal infertility and bear to produce a beautiful and handsome healthy baby of your choice boy ,girl,twins boys and girl, twin girl and girl or twin boy and boy its your choice to choose a child you want.
to get Pregnancy and fertility spells call/whatsapp +256763059888
P­regna­ncy is suppo­sed to be one of the most celeb­rated thing­s in this world­. This is becau­se falli­ng to get pregn­ant means that you will not possi­bly be bring­ing someo­ne in this world­. But let me tell, the issue­s relat­ed to pregn­ancy are much inten­se. Peopl­e even fear getti­ng pregn­ant nowad­ays. One of the reaso­ns to that is a fathe­r rejec­ting the respo­nsibi­lity of a pregn­ant woman­. Which woman wants to go throu­gh pregn­ancy and birth alone­? Reverse infertility & be pregnant naturally using voodoo spiritual cleansing call +256763059888 to banish negative infertility energy
Primary, infertility is defined as not being able to get pregnant despite having frequent, unprotected sex for at least a year
+256763059888
Secondary infertility is defined as the inability to become pregnant or to carry a pregnancy to term following the birth of one or more biological children.
Over 50 million people between the ages of 15 and 55 having difficulty getting pregnant or staying pregnant
+256763059888
Use voodoo divination to communicate with the ancestors to understand the spiritual causes of your infertility. Cast a voodoo fertility spells to permanently heal infertility in men & women
Protect your unborn child during pregnancy & have a healthy pregnancy using voodoo pregnancy healing spells
Conception spells to promote fertility. Black magic spells for pregnancy. Fertility spells chants, pregnancy rituals and prayers for fertility
Full moon pregnancy spells, fertility spells to banish miscarriages, candle magic fertility spells, Santeria fertility spells, traditional pregnancy spells, voodoo spells to get pregnant & improve your reproductive For
more information Call / WhatsApp on +256763059888 also [email protected].