Obsesinis-kompulsinis sutrikimas. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas

Teksto dydis:


Obsesinis-kompulsinis sutrikimas pasižymi įkyriomis mintimis ar veiksmais, kurie suvokiami kaip savi, tačiau yra nemalonūs, beprasmiški ir varginantys. Obsesijomis, arba įkyrybėmis, vadinamos mintys, idėjos, potraukiai ar vaizdiniai, kurie įkyriai ir stereotipiškai grįžta į sąmonę, ligonis stengiasi joms atsispirti, bet nesugeba. Jos nepaklūsta paciento norams ir dažnai prieštarauja jo valiai. Kompul­sijomis vadinami tokie paciento veiksmai, kurie, nuolat ir stereotipiškai kar­tojami, kartais tampa ištisais ritualais, tačiau neturi realios prasmės. Tie ritualai dažnai skirti simboliškai apsaugoti ligonį ar jo artimuosius nuo mažai tikėtinos grėsmės, ir pats žmogus paprastai suvokia jų beprasmiškumą ir ne­sėkmingai bando su jais kovoti.

Medicininis gydymas

Šių pacientų gydymas remiasi psichodinamine jų sutrikimo samprata, todėl labiausiai jiems tinka psichoterapija. Medikamentinis daugelio fobinių nerimo simptomų gydymas nedaro didesnės įtakos paties sutrikimo eigai, teikia tik laikiną pagerėjimą. Tačiau paskutinių tyrimų duomenys liudija, kad farmakologinio ir psichoterapinio gydymo derinys yra veiksmingas tiems pacientams, kurių agorafobiją lydi dar ir panikos priepuoliai. Tokiu atveju iš pradžių skiriama SSRI tipo antidepresantų, kurių klinikinis veiksmingumas šių sutrikimų atvejais yra įrodytas. Kartais, kol antidepresantai ima veikti, 10-12 dienų drauge su jais yra skiriama ir benzodiazepinų grupės anksioli­tikų. Tuo pat metu taikoma ir psichoterapija. Gydant specifines fobijas reko­menduotina taikyti pažintinę elgesio terapiją, fokusuotą į simptomą ir aiškiai struktūruotą.

Į viršų