Leptospirozė. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas

Teksto dydis:


Leptospirozė – tai infekcinė liga, kurią sukelia mikroorganizmai, vadinami leptospiromis. Ja serga žmonės ir gyvūnai (raguočiai, kiaulės, šunys, graužikai ir kt.).

Ligos sukėlėjas – judrios Leptospira interrogans bakterijos (leptospiros) panašios į ploną spiralę užlenktais galais. Bakterijų ilgis - 6-12 µ, skersmuo - 0,15-0,2 µ, vingių skaičius - įvairus. Šios bakterijos yra patogeninės ir žmonėms, ir gyvūnams; priklauso Leptospiraceae šeimos Leptospira genčiai, kurioje yra 25 serogrupės ir 200 skirtingų serologinių variantų. Patogeninės leptospiros atvirų vandens telkinių vandenyje išsilaiko iki 30 dienų ir ilgiau, drėgnoje dirvoje – 280 dienų, maisto produktuose – 2 dienas, atsparios šalčiui. Patogeninės leptospiros jautrios tiesioginiams saulės spinduliams, aukštai temperatūrai (esant 45ºC žūsta per 45 min., 70 ºC – per 10 s), dezinfekcinėms medžiagoms, rūgščiai terpei.

Patarimai ir profilaktika

 

  • Svarbu laikytis asmens higienos taisyklių dirbant fermose, skerdyklose, prižiūrint kanalizacijos įrenginius, dėvėti asmenines apsaugines priemones (specialią aprangą, pirštines), kurias po darbo reikia dezinfekuoti;
  • Naikinti graužikus gyvenamosiose patalpose, fermose, mėsos kombinatuose;
  • Negerti vandens iš atvirų vandens telkinių, nesutvarkytų šulinių;
  • Žemdirbiai, melioratoriai, atliekantys įvairius darbus pelkėtose vietose ir užliejamose pievose, turėtų dirbti apsiavę guminius batus;
  • Maisto produktus laikyti taip, kad jų negalėtų pasiekti nei naminiai gyvūnai, nei žiurkės ar pelės;
  • Nevartoti maistui žiurkių ar pelių apgraužtų ir užterštų maisto produktų;
  • Tinkamai prižiūrėti odos žaizdas;
  • Tinkamai prižiūrėti srutas ir nutekamuosius vandenis iš fermų ir skerdyklų;
  • Stebėti laukinių graužikų skaitlingumą, išaiškinti infekuotus gyvulius.

Į viršų