Kaspinuočiai. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas

Teksto dydis:


Kaspinuočiai yra plokščiosios kirmėlės. Žmogaus organizme gali parazituoti kelių rūšių kaspinuočiai. Svarbiausi jų yra žuvinis arba platusis, jautinis, kiaulinis, šuninis (echinokokas), mažasis. Paprastai kaspinuočiai per savo gyvenimo ciklą – nuo kiaušinio iki kirmino – pakeičia net kelis tarpinius šeimininkus, kol pasiekia galutinį. Žmogus atskirų kaspinuočių gyvenimo cikluose gali būti tarpinis (šuniniam kaspinuočiui), galutinis (žuviniam, jautiniam, mažajam kaspinuočiams) arba ir galutinis, ir tarpinis (kiauliniam kaspinuočiui) šeimininkas.

Patarimai ir profilaktika

  • Žuvinio kaspinuočio profilaktikai privalomai tiriami žuvies pramonės darbuotojai, šalia vandens telkinių gyvenantys žmonės, tikrinama žuvis, būtinas teisingas žuvies apdorojimas.
  • Jautinio kaspinuočio profilaktikai svarbu išaiškinti sergančiuosius, stebėti juos 6 mėnesius po gydymo. Turi būti atliekamos sanitarinės raguočių mėsos ekspertizės, mėsa tinkamai termiškai apdorojama.
  • Mažojo kaspinuočio profilaktikai tiriami vaikai, ikimokyklinių įstaigų personalas, sergančiojo šeimos nariai. Būtina laikytis asmens higienos taisyklių.
  • Kiaulinio kaspinuočio profilaktikai svarbu išaiškinti sergančiuosius, juos stebėti 6 mėnesius po gydymo. Taip pat atliekama sanitarinė kiaulienos ekspertizė. Mėsą būtina apdoroti termiškai.
  • Šuninio kaspinuočio profilaktikai svarbu išaiškinti sergančiuosius ir juos gydyti, periodiškai tikrinti šunis, nustačius – naikinti kirmėles.

Į viršų