Akių traumos. Simptomai, priežastys, eiga ir gydymas

Teksto dydis:


Akies trauma - tai akies audinių anatomonio vientisumo ir funkcinės būklės pažeidimas įvairiais išoriniais veiksniais. Tai viena dažniausių vienakio aklumo ir invalidumo priežasčių visame pasaulyje.

Akių traumos skisrtomos į lengvas ir sunkias. Galimos mechaninės, terminės, cheminės, spindulinės, sporto pramonės, žemės ūkio, karo, vaikų traumos.

Priežastys

Akių pažeidimus galima suskirstyti į pramoninius, žemės ūkio, buities ir vaikų traumas. Atskirai reikėtų išskirti kovines (karo) traumas. Pramoninės traumos įvyksta pažeidus akį metalo skeveldromis, drožlėmis, stiklo šukėmis, akmenų, anglių dalelėmis. Žemdirbių akių traumos panašios į pramonines traumas, tačiau kai kurios žemės ūkio traumos yra specifinės (karvė įduria ragu, gyvulys įspiria, akis pažeidžiama botagu, į akį pakliūva spaliai, pelai ir kt.). Labai įvairios buitinės traumos (akis sužalojama žirklėmis, adata, peiliu, stiklu, lazda, patekus svetimkūniui ir kt.). Vaikai daugiausia susižeidžia žaizdami ir išdykaudami (aštriais daiktais, šaudydami lanku, žaisliniu pistoletu, timpomis, mėtydami akmenis, sniego gniūžtes, sprogdindami įvairius sprogmenis, pirotechniką ir kt.).

Dažna akių trauma – akių nudegimai. Jie gali būti terminiai ir cheminiai. Terminius nudegimus sukelia įkaitę metalai, verdantis vanduo ar vandens garai, liepsna. Visus cheminius nudegimus galima skirstyti į nudegimus rūgštimi ir nudegimus šarmais.

Į viršų