Finasteride


Finasteride Teva 5mg plėvele dengtos tabletės N30
Teva
Kaina apie 13.36 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Finasteride Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės

Finasteridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

- Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos

simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Finasteride Teva ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Finasteride Teva

3. Kaip vartoti Finasteride Teva

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Finasteride Teva

6. Kita informacija

1. Kas yra Finasteride Teva ir kam jis vartojamas

Finasteride Teva veiklioji medžiaga finasteridas priklauso vaistų, vadinamų 5-alfa reduktazės inhibitoriais, grupei. Jie mažina priešinės vyrų liaukos (prostatos) dydį.

Finasteride Teva gydoma ir kontroliuojama gerybinė prostatos hiperplazija (GPH), t. y. gerybinis priešinės liaukos padidėjimas. Šis vaistas sukelia padidėjusios priešinės liaukos sumažėjimą, pagerina šlapimo tekėjimą ir su GPH susijusius simptomus, sumažina ūminio šlapimo susilaikymo riziką ir chirurginės operacijos būtinybę.

2. Kas žinotina prieš vartojant Finasteride Teva

Finasteride Teva vartoti negalima:

- jeigu esate alergiškas (pernelyg jautrus) finasteridui arba bet kuriai kitai šio vaisto medžiagai (žr. 6 skyriaus poskyrį „Finasteride Teva sudėtis").

- Jeigu esate nėščia ar galite tokia tapti. Finasteride Teva moterų gydymui netinka.

Jeigu galimas sąlytis su Finasteride Teva, nėščioms ir galinčioms pastoti moterims reikia ypatingos priežiūros (žr. šio skyriaus poskyrį „ Nėštumas

ir žindymo laikotarpis").

Finasteride Teva vartoti vaikams nerekomenduojama.

Jeigu abejojate, visada pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Specialių atsargumo priemonių vartojant Finasteride Teva reikia:

- jeigu yra didelis liekamojo šlapimo kiekis arba jeigu labai sumažėja šlapimo srovė. Tokiu atveju Jus reikia atidžiai ištirti dėl galimo šlapimo takų susiaurėjimo.

- jeigu susilpnėjusi Jūsų kepenų veikla. Tokiu atveju gali būti padidėjęs finasterido kiekis kraujo plazmoje.

- jeigu Jūsų seksualinė partnerė yra nėščia arba gali pastoti, Jūs turite vengti sėklos, kurioje gali būti labai mažas kiekis vaisto, patekimo į savo partnerės organizmą.

Pasitarkite su savo gydytoju, jei kuris nors iš minėtų atvejų Jums tinka ar tiko anksčiau.

Prieš pradedant vartoti Finasteride Teva ir gydymo šiuo vaistu metu pacientą reikia kliniškai ištirti, (įskaitant priešinės liaukos apčiuopą pirštu per tiesiąją žarną) ir nustatyti specifinį priešinės liaukos antigeną (PSA) kraujo serume.

Kitų vaistų vartojimas

Reikšmingos vaistų sąveikos nenustatyta.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Finasteride Teva skirtas tik vyrams.

Nėščioms ir galinčioms pastoti moterims negalima liesti susmulkintų ar lūžusių Finasteride Teva tablečių. Jeigu moteris, nešiojanti vyriškos lyties vaisių, geria finasterido, arba jeigu jo prasiskverbia per odą, naujagimiui galimi lyties organų sklaidos trūkumai. Finasteride Teva tabletės yra dengtos plėvele. Jeigu jos nesulūžę ar nesutraiškytos, plėvelė saugo nuo kontakto su finasteridu.

Jei paciento seksualinė partnerė yra nėščia arba gali pastoti, jis turi stengtis, kad jo sėklos nepatektų į partnerės organizmą (pvz., naudoti prezervatyvą) arba nutraukti gydymą finasteridu.

Vairavimas

ir mechanizmų valdymas

Duomenų, rodančių, kad Finasteride Teva daro poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus, nėra.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Finasteride Teva medžiagas

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. Kaip vartoti Finasteride Teva

Finasteride Teva visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Įprastinė paros dozė yra viena tabletė (atitinkanti 5 mg finasterido).

Plėvele dengtą tabletę galima nuryti valgo metu ar bet kuriuo kitu laiku. Reikia nuryti visą plėvele dengtą tabletę. Dalyti ar smulkinti tablečių negalima.

Nors pagerėjimas gali pasireikšti anksti, tačiau palankios organizmo reakcijos pasireiškimo nustatymui gali prireikti ne trumpesnio kaip 6 mėn. gydymo.

Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turėsite vartoti Finasteride Teva. Nenutraukite gydymo per anksti, nes simptomai gali vėl pasunkėti.

Dozavimas pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, Finasteride Teva vartojimo patirties nėra (žr. taip pat 2 skyriaus poskyrį „Specialių atsargumo priemonių vartojant Finasteride Teva reikia").

Dozavimas pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Dozavimo keisti nereikia. Finasteride Teva vartojimas hemodializuojamiems pacientams iki šiol neištirtas.

Dozavimas senyviems pacientams

Dozavimo keitimas nereikalingas.

Pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku, jeigu manote, jog Finasteride Teva sukeliamas poveikis yra per stiprus ar per silpnas.

Pavartojus per didelę Finasteride Teva dozę

Jei suvartojote Finasteride Teva daugiau negu paskirta arba jeigu netyčia šio vaisto suvartojo vaikas, nedelsiant praneškite savo gydytojui.

Pamiršus pavartoti Finasteride Teva

Jei pamiršote suvartoti Finasteride Teva dozę, prisiminę ją tuojau pat išgerkite, nebent būtų beveik laikas gerti kitą dozę. Tokiu atveju vaisto vartokite toliau taip, kaip paskirta. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

Finasteride Teva, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Šalutinio poveikio atvejų dažniui įvertinti naudojami šie dažnio apibūdinimai:

Labai dažni: pasireiškia daugiau negu 1 iš 10 pacientų

Dažni: pasireiškia daugiau negu 1 iš 100 pacientų

Nedažni: pasireiškia mažiau negu 1 iš 100 pacientų

Reti: pasireiškia mažiau negu 1 iš 1000 pacientų

Labai reti: pasireiškia mažiau negu 1 iš 10000 pacientų

Dažniausias šalutinis poveikis yra lytinis nepajėgumas ir lytinio potraukio susilpnėjimas. Šis poveikis dažniausiai pasireiškia gydymo pradžioje ir, gydymą tęsiant, daugumai pacientų paprastai ilgai netrunka.

Odos dirginimas ar alerginės reakcijos.

Dažni

Bėrimas.

Reti

Niežulys, urtikarija (dilgėlinė).

Padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz. veido ir lūpų pabrinkimas.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Nuovargis.

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Labai dažni

Lytinis nepajėgumas (impotencija).

Dažni

Lytinio potraukio susilpnėjimas, spermos tūrio sumažėjimas, spermos išmetimo sutrikimas, krūtų jautrumo ar krūtų padidėjimas vyrams.

Nedažni

Sėklidžių skausmas.

Labai reti

Vyrams - sekrecija iš krūtų, krūtų mazgeliai.

Vartojant finasterido, gali pakisti PSA laboratorinio tyrimo rezultatai.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI FINASTERIDE TEVA

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant kartoninės dėžutės ir lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Finasteride Teva vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Finasteride Teva sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra finasteridas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg finasterido.

- Pagalbinės medžiagos yra laktozė monohidratas, mikrokristalinė celiuliozė, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, pregelifikuotas krakmolas, povidonas K30, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas, Opadry Blue [hipromeliozė (E464), titano dioksidas (E171) makrogolis 6000, makrogolis 400 ir indigokarminas (E132)].

Finasteride Teva išvaizda ir kiekis pakuotėje

Finasteride Teva yra mėlynos, kapsulės formos plėvele dengtos tabletės, kurių viena pusė pažymėta įspaudu "FNT5", kita pusė lygi.

Finasteride Teva tiekiamas pakuotėmis, kurių kiekvienoje yra 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1 (pakuotė gydymo įstaigai), 56, 60, 84, 90, 98, 100 ar 120 plėvele dengtų tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nyderlandai

Gamintojai

TEVA UK Ltd

Brampton Road,Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Jungtinė Karalystė

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Nyderlandai

Teva Santé SA

Rue Bellocier, 89107 Sens

Prancūzija

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ùt 13

4042 Debrecen

Vengrija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Sicor Biotech UAB

Kęstučio g. 59/Lenktoji g. 27,

Vilnius LT-08124, Lietuva

Telefonas: +370 5 211 35 00

Pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-10-29 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Finasteride, Mažina, Priešinės, Vyrų, Liaukos, Prostatos, Dydį, Gerybinis, Nevėžinis, Prostatos, Padidėjimas, Išvešėjimas, Hiperplazija, GPH