Briliantinis žaliasis


Briliantinis žaliasis Valentis 1% odos tirp.10ml
Valentis
Kaina apie 1.13 Eur

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

Briliantinis žaliasis Valentis 1 % odos tirpalas
Briliantinis žaliasis
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą nes jame pateikiama Jums svarbi informacija
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.
-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-        Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
-        Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
 
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
 
1.      Kas yra Briliantinis žaliasis Valentis ir kam jis vartojamas
2.      Kas žinotina prieš vartojant Briliantinis žaliasis Valentis
3.      Kaip vartoti Briliantinis žaliasis Valentis
4.      Galimas šalutinis poveikis
5.      Kaip laikyti Briliantinis žaliasis Valentis
6.      Pakuotės turinys ir kita informacija
 
 
1.       Kas yra Briliantinis žaliasis Valentis ir kam jis vartojamas
 
Šis vaistas vartojamas infekcijos profilaktikai po odos nubrozdinimų ar įdrėskimų.
 
Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
 
 
2.       Kas žinotina prieš vartojant Briliantinis žaliasis Valentis
 
Briliantinis žaliasis Valentis vartoti negalima:
Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai ar pagalbinei medžiagai.
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Briliantinis žaliasis Valentis.
 
Negalima tepti kirstinių, pjautinių, šautinių ir kitokių žaizdų, susijusių su odos vientisumo pažeidimu.
Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės. Jei taip atsitiko, reikia gerai nuplauti vandeniu.
Gali sutepti drabužius.
 

Vaikams

Specialios dozavimo rekomendacijos vaikams nereikalingos.
 
Kiti vaistai ir Briliantinis žaliasis Valentis
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, arba dėl to nesate tikri, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
 
Nėra duomenų, kad vartojamas laikantis nurodymų, šis vaistas nėščioms moterims ar žindyvėms būtų pavojingas.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepasireiškia.
 
 
3.       Kaip vartoti Briliantinis žaliasis Valentis
 
Vartoti ant odos.
Nubrozdinimai, įdrėskimai ir aplink juos esanti nepažeista oda tepama susižeidus, o vėliau, jei reikia, vieną ar kelis kartus per parą tol, kol užgyja.
 
Ką daryti pavartojus per didelę Briliantinis žaliasis Valentis dozę?
Vartojant ant odos, perdozuoti beveik neįmanoma. Nurijus šio vaisto, gali atsirasti stemplės uždegimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas ir pilvo skausmas.
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
4.       Galimas šalutinis poveikis
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
Briliantinio žaliojo etanolinis tirpalas gali sukelti alergines reakcijas ir kontaktinį dermatitą.
Šiuo vaistu patepus gleivinę, gali pasireikšti jos dirginimas ar net išopėjimas (ypač naujagimiams).
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.
 
 
5.       Kaip laikyti Briliantinis žaliasis Valentis
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Buteliuką laikyti sandarų.
 
Ant buteliuko etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 
 
6.       Pakuotės turinys ir kita informacija
 
Briliantinis žaliasis Valentis sudėtis
-     Veiklioji medžiaga yra briliantinis žaliasis. 1 ml odos tirpalo jo yra 10 mg.
-      Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
 
Briliantinis žaliasis Valentis išvaizda ir kiekis pakuotėje
Skaidrus, intensyviai žalios spalvos, etanolio kvapo skystis.
 
Tiekiamos 10 ml buteliukų vaisto pakuotės.
 
Registruotojas
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223
 
Gamintojas
UAB „Valentis“
Taikos pr. 102
LT-51195 Kaunas
Tel.: +370 37 452650
Faksas: +370 37 452664
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.
 
UAB „Valentis“
Molėtų pl. 11
LT-08409 Vilnius
Tel.: +370 5 2701225
Faksas: +370 5 2701223
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2016-08-30
 
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Briliantinis žaliasis, Infekcija, Profilaktika, Odos, Nubrozdinimas, Įdrėskimas