Meropenem Sandoz


Meropenem Sandoz 500mg milt. inj..inf. tirp. N1
Sandoz
Kaina apie 32.14 Eur

INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Meropenem Sandoz 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
Meropenem Sandoz 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

 

Meropenemas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba slaugytojai.

 

Lapelio turinys

1. Kas yra Meropenem Sandoz ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Meropenem Sandoz

3. Kaip vartoti Meropenem Sandoz

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Meropenem Sandoz

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA MEROPENEM SANDOZ IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Meropenem Sandoz priklauso vaistų, vadinamų karbapenemų grupės antibiotikais, grupei. Šis vaistas naikina bakterijas, kurios gali sukelti sunkias infekcines ligas, tokias kaip:

 

- plaučius pakenkiančios infekcinės ligos (plaučių uždegimas);

- plaučių ir bronchų infekcinės ligos pacientams, kenčiantiems dėl cistinės fibrozės;

- komplikuotos šlapimo takų infekcinės ligos;

- komplikuotos pilvo ertmės infekcinės ligos;

- infekcinės ligos, kuriomis jūs galite užsikrėsti gimdymo metu ar po jo;

- komplikuotos odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos;

- ūminė bakterijų sukelta smegenų infekcinė liga (meningitas).

 

Meropenem Sandoz galima vartoti karščiuojantiems pacientams, kuriems yra neutropenija, jeigu įtariama, kad karščiavimą sukėlė bakterinė infekcija.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MEROPENEM SANDOZ

 

Meropenem Sandoz vartoti negalima:

- jeigu esate alergiškas (per daug jautrus) meropenemui arba bet kuriai kitai Meropenem Sandoz medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje „Kita informacija“);

- jeigu alergiškas (per daug jautrus) kitiems antibiotikams (penicilinams, cefalosporinams, karbapenemams), kadangi tokiu atveju Jūs galite būti alergiškas ir meropenemui.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia

Prieš padedant vartoti Meropenem Sandoz reikia pasitarti su savo gydytoju:

- jeigu Jums yra sveikatos problemų, tokių, kaip kepenų ar inkstų sutrikimai;

- jeigu po kitų antibiotikų vartojimo buvo atsiradęs sunkus viduriavimas.

 

Jums gali formuotis teigiamas Kumbso mėginys, kuris rodo, kad yra antikūnų, galinčių ardyti raudonuosius kraujo kūnelius. Jūsų gydytojas aptars tai su Jumis.

 

Jeigu abejojate, ar Jums tinka bet kuris minėtas atvejus, prieš pradedant vartoti Meropenem Sandoz apie tai pasakykite savo gydytojui ar slaugytojai.

 

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto ir vaistažolių preparatus, pasakykite gydytojui.

Tai svarbu dėl to, kad Meropenem Sandoz gali daryti įtaką kai kurių vaistų veikimui ir kai kurie vaistai gali daryti poveikį Meropenem Sandoz.

 

Yra ypač svarbu pasakyti savo ydytojui arba slaugytojai, jeigu vartojate bet kurio iš šių vaistų:

- probenecido (skirto podagrai gydyti);

- natrio valproatą (skirto epilepsijai gydyti). Meropenem Sandoz turi būti nevartojama, kadangi jis gali silpninti natrio valproato poveikį.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia ar planuojate ja tapti, svarbu apie tai pasakyti gydytojui prieš pradedant vartoti meropenemą. Meropenemo vartojimo nėštumo metu pageidautina vengti.

Jūsų gydytojas nuspręs, ar Jūs turite vartoti meropenemo.

 

Jeigu žindote arba ketinate žindyti kūdikį, svarbu apie tai pasakyti savo gydytojui prieš pradedant vartoti meropenemo. Mažas šio vaisto kiekis gali patekti į pieną ir jis gali paveikti kūdikį. Taigi, Jūsų gydytojas nuspręs, ar žindymo laikotarpiu Jūs turite vartoti meropenemo.

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Meropenem Sandoz medžiagas

Meropenem Sandoz sudėtyje yra natrio.

 

Meropenem Sandoz 500 mg: šio vaisto 500 mg dozėje yra maždaug 2 mekv. natrio. Į tai turi atsižvelgti pacientai, kurių dietoje kontroliuojamas natrio kiekis.

 

Meropenem Sandoz  1000 mg: šio vaisto 1000 mg dozėje yra maždaug 4 mekv. natrio. Į tai turi atsižvelgti pacientai, kurių dietoje kontroliuojamas natrio kiekis.

 

Jeigu sergate liga, dėl kurios reikia kontroliuoti natrio suvartojimą, apie tai pasakykite savo gydytojui arba slaugytojai.

 

 

3. KAIP VARTOTI MEROPENEM SANDOZ

 

Suaugusiems pacientams

· Dozė priklauso nuo infekcinės ligos, kuria Jūs sergate, tipo, infekcijos buvimo organizme vietos ir infekcijos sunkumo. Jūsų gydytojas nuspręs, kokia dozė jums reikalinga.

· Įprastinė dozė suaugusiems ligoniams yra nuo 500 mg (miligramų) iki 2 g (gramų), ji paprastai Jums bus leidžiama kas 8 val, tačiau jeigu Jūsų inkstų veikla sutrikusi, dozė Jums gali būti leidžiama rečiau.

 

Vaikams ir paaugliams

· Dozė vaikams nuo 3 mėn. iki 12 metų parenkama atsižvelgiant į vaiko amžių ir kūno svorį. Įprastinė dozė yra nuo 10 mg iki 40 mg Meropenem Sandoz kiekvienam kg (kilogramui) vaiko kūno svorio, ji paprastai leidžiama kas 8 val. vaikams, kurių kūno svoris  yra didesnis kaip 50 kg, skiriama suaugusio žmogaus dozė.

 

Kaip vartoti Meropenem Sandoz

· Meropenem Sandoz Jums bus suleidžiamas arba sulašinamas į stambią veną.

· Dažniausiai Meropenem Sandoz Jums suleis gydytojas ar slaugytoja.

· Vis dėlto, kai kurie pacientai, tėvai ir globėjai yra apmokyti suleisti Meropenem Sandoz namuose. Taisyklės, kaip tai daryti, nurodytos šiame pakuotės lapelyje (skyriuje „Meropenem Sandoz injekavimo sau ar kam nors kitam namuose taisyklės“). Meropenem Sandoz visada vartokite tiksliai, kaip nurodė Jūsų gydytojas. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo gydytoju.

· Jums skirto injekcinio tirpalo maišyti su kitų vaistų tirpalais arba į juos pilti negalima.

· Injekuoti galima per maždaug 5 min. arba 15 – 30 min. Jūsų gydytojas pasakys, kaip Jums vartoti Meropenem Sandoz.

· Jūsų injekcijos paprastai turi būti atliekamos kasdien tuo pačiu laiku.

 

Pavartojus per didelę Meropenem Sandoz dozę

Jeigu Jums netyčia buvo suleista didesnė negu nurodyta dozė, tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti Meropenem Sandoz

Jeigu praleidote injekciją, turite ją atlikti kiek galima greičiau. Vis dėlto, jeigu jau beveik laikas švirkšti kitą injekciją, tai užmirštoji praleidžiama.

Negalima vartoti dvigubos dozės (dviejų injekcijų iš karto) norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti Meropenem Sandoz

Nenutraukite Meropenem Sandoz vartojimo kol Jūsų gydydojas nenurodys.

Jei kiltu daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydydoją arba slaugytoją. 

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, klauskite savo gydytojo arba slaugytojos.

 

 

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

 

Meropenem Sandoz, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Žemiau nurodyto galimo šalutinio poveikio dažnis apibūdinamas remiantis tokiu susitarimu:

Labai dažnas

pasireiškia daugiau kaip 1 vartotojui iš 10;

Dažnas

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 100;

Nedažnas

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 1000;

Retas

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 10 000;

Labai retas

pasireiškia mažiau kaip 1 vartotojui iš 10 000;

Dažnis nežinomas

dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis, bet yra retas arba labai retas.

 

Sunkios alerginės reakcijos

Jeigu Jums pasireiškė sunki alerginė reakcija, nedelsdami nutraukite Meropenem Sandoz vartojimą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją, kadangi Jums gali reikėti skubaus gydymo medikamentais. Sunkios alerginės reakcijos požymiai gali būti staiga pasireiškę:

· stiprus odos išbėrimas, niežulys ar dilgėlinė;

· veido, lūpų, liežuvio ar kitų kūno dalių patinimas;

· dusulys, švokštimas ar sutrikęs kvėpavimas.

 

Raudonųjų kraujo kūnelių pažeidimas (dažnis nežinomas)

Jo požymiai yra:

· jums netikėtai atsiradęs dusulys;

· raudonas ar rudas šlapimas.

Pastebėję kurį nors iš minėtų pokyčių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 

Kitas galimas šalutinis poveikis

 

Dažnas

· Pilvo (skrandžio) skausmas.

· Pykinimas.

· Vėmimas.

· Viduriavimas.

· Galvos skausmas.

· Odos išbėrimas, niežulys.

· Skausmas ir uždegimas.

· Padidėjęs kraujo plokštelių kiekis Jūsų kraujyje (nustatomas kraujo tyrimu).

· Kraujo tyrimų, įskaitant tyrimus, rodančius, kaip gerai veikia Jūsų kepenys, duomeų pokyčiai.

 

Nedažnas

· Kraujo pokyčiai: sumažėjęs kraujo plokštelių kiekis (dėl ko Jums gali lengviau atsirasi mėlynių), padidėjęs kai kurių baltųjų kraujo ląstelių kiekis, sumažėjęs kitų baltųjų kraujo ląstelių kiekis ir padidėjęs medžiagos, vadinamos bilirubinu, kiekis. Jūsų gydytojas gali retkarčiais daryti kraujo tyrimus.

· Kraujo tyrimų, įskaitant tyrimus, rodančius kaip gerai veikia jūsų inkstai, duomenų pokyčiai.

· Dilgčiojimo pojūtis (dilgsėjimas).

· Grybelio sukelta burnos ertmės ar makšties infekcinė liga (pienligė).

 

Retas

· Traukuliai (konvulsijos).

 

Kitas galimas nežinomo dažnio šalutinis poveikis

· Žarnų uždegimas ir viduriavimas.

· Venų, į kurias sušvirkštas Meropenem Sandoz, skausmas.

· Kiti Jūsų kraujo pokyčiai. Jų simptomai yra dažnos infekcinės ligos, aukšta temperatūra ir gerklės skausmas), todėl gydytojas gali retkarčiais daryti kraujo tyrimus;

· staiga prasidėjęs stiprus odos išbėrimas, pūslėtumas ar lupimasis. Tai gali būti susiję su aukšta temperatūra ir sąnarių skausmu.

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba slaugytojai.

 

 

5. KAIP LAIKYTI MEROPENEM SANDOZ

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Ant buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Meropenem Sandoz vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

Paruoštas tirpalas: paruoštus injekcijoms ar infuzijoms į veną tirpalus reikia suvartoti nedelsiant. Laikotarpis nuo miltelių tirpinimo pradžios iki injekcijos arba infuzijos į veną pabaigos negali būti ilgesnis kaip 1 val.

 

Paruošto tirpalo negalima užšaldyti.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Meropenem Sandoz sudėtis

-  Veiklioji medžiaga yra meropenemo trihidratas.

 

Meropenem Sandoz 500 mg

Kiekviename buteliuke yra meropenemo trihidrato, atitinkančio 500 mg bevandenio meropenemo.

 

Meropenem Sandoz 1000 mg

Kiekviename buteliuke yra meropenemo trihidrato, atitinkančio 1000 mg bevandenio meropenemo.

 

-  Pagalbinė medžiaga yra bevandenis natrio karbonatas.

 

Meropenem Sandoz išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Meropenem Sandoz yra balti ar šviesiai gelsvi kristaliniai milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui. Paruoštas vartoti tirpalas yra bespalvis ar gelsvos spalvos.

 

Meropenem Sandoz milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui yra tiekiami dėžutėmis po 1x1 ir 10x1 buteliukų.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovėnija

 

Gamintojas

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austrija

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-10-12

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.