Meronem


Meronem 1g milteliai injek/infuz.tirpalui 30ml N10
AstraZeneca
Kaina apie 572.04 Eur

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

 

Meronem 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Meronem 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

 

Meropenemas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

-  Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

-  Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba slaugytojai.

 

Lapelio turinys

1. Kas yra Meronem ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Meronem

3. Kaip vartoti Meronem

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Meronem

6. Kita informacija

 

 

1. KAS YRA MERONEM IR KAM JIS VARTOJAMAS

 

Meronem priklauso vaistų, vadinamų karbapenemų grupės antibiotikais, grupei. Šis vaistas naikina bakterijas, galinčias sukelti žemiau nurodytų sunkių infekcinių ligų.

 

· Plaučių uždegimas (pneumonija).

· Plaučių ir bronchų infekcinės ligos sergant cistine fibroze.

· Komplikuotos šlapimo takų infekcinės ligos.

· Komplikuotos vidinės pilvo infekcinės ligos.

· Infekcinės ligos, kuriomis galima užsikrėsti gimdymo metu ar po jo.

· Komplikuotos odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos.

· Ūminė bakterijų sukelta smegenų infekcinė liga (meningitas).

 

Meronem taip pat galima skirti karščiuojantiems pacientams, kurių kraujyje yra labai mažai baltųjų kraujo kūnelių (neutropenija), jeigu įtariama, kad karščiavimą sukėlė infekcija.

 

 

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MERONEM

 

Meronem vartoti negalima

· jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) meropenemui arba bet kuriai pagalbinei Meronem  medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje „Kita informacija“);

· jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kitiems antibiotikams (penicilinams, cefalosporinams, karbapenemams), kadangi tokiu atveju gali būti alergija ir meropenemui.

 

Specialių atsargumo priemonių reikia

Prieš padedant vartoti Meronem reikia papildomai pasitarti su gydytoju:

· jeigu turite sveikatos sutrikimų, ypač kepenų arba inkstų;

· jeigu vartojant arba baigus vartoti kitus antibiotikus buvo prasidėjęs stiprus viduriavimas.

 

Jums gali būti nustatyti teigiami Kumbso mėginio duomenys (jie rodo, kad yra antikūnų, galinčių ardyti raudonuosius kraujo kūnelius). Gydytojas aptars tai su Jumis.

 

Jeigu abejojate, ar turite kurią nors iš aukščiau išvardytų problemų, apie tai pasakykite gydytojui arba slaugytojai, prieš pradėdami vartoti Meronem.

 

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto ir augalinius, pasakykite gydytojui. Tai svarbu dėl to, kad Meronem gali turėti įtakos kai kurių kitų vaistų veikimui, o kai kurie kiti vaistai gali turėti įtakos Meronem veikimui.

 

Gydytojui arba slaugytojai ypač svarbu pasakyti, jeigu vartojate kurį nors iš šių vaistų:

· probenecidą (podagrai gydyti);

· natrio valproatą (epilepsijai gydyti). Meronem vartoti negalima, kadangi jis gali susilpninti natrio valproato veikimą.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

 

Jeigu esate nėščia arba planuojate pastoti, svarbu apie tai pasakyti gydytojui prieš pradedant vartoti meropenemą. Nėštumo laikotarpiu meropenemo pageidautina nevartoti. Ar vartoti meropenemą Jums, nuspręs gydytojas.

 

Jeigu žindote arba rengiatės žindyti kūdikį, svarbu apie tai pasakyti gydytojui prieš pradedant vartoti meropenemą. Mažas šio vaisto kiekis gali patekti į pieną ir paveikti kūdikį, todėl ar Jums vartoti meropenemą žindymo laikotarpiu, nuspręs gydytojas.

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šio vaisto poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas.

 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Meronem medžiagas

Meronem  sudėtyje yra natrio.

 

Meronem  500 mg: šio vaisto 500 mg dozėje yra maždaug 2 mekv. natrio. Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

 

Meronem  1 g: šio vaisto 1 g dozėje yra maždaug 4 mekv. natrio. Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

 

Jeigu sergate liga, dėl kurios reikia kontroliuoti natrio vartojimą, apie tai pasakykite gydytojui arba slaugytojai.

 

 

3. KAIP VARTOTI MERONEM

 

Suaugusiems

· Dozė priklauso nuo infekcinės ligos rūšies, sunkumo ir to, kurioje organizmo vietoje ji yra. Reikiamą dozę parinks gydytojas.

· Įprastinė dozė suaugusiems yra nuo 500 mg (miligramų) iki 2 g (gramų), ji paprastai leidžiama kas 8 val. Jeigu sutrikusi inkstų veikla, šio vaisto gali būti leidžiama rečiau.

 

Vaikams ir paaugliams

· Dozė vaikams nuo 3 mėn. iki 12 metų parenkama atsižvelgiant į vaiko amžių ir kūno svorį. Įprastinė dozė yra nuo 10 mg iki 40 mg Meronem kiekvienam kg (kilogramui) vaiko kūno svorio, ji paprastai leidžiama kas 8 val. Daugiau kaip 50 kg sveriantiems vaikams skiriama tokia dozė kaip suaugusiems.

 

· Meronem švirkščiama arba infuzuojama (lašinama) į stambią veną.

· Dažniausiai Meronem suleidžia gydytojas arba slaugytoja.

· Vis dėlto kai kurie pacientai, tėvai ir globėjai yra apmokyti suleisti Meronem namuose. Kaip tą daryti, nurodyta šio pakuotės lapelio skyriuje „Instrukcija kaip susileisti Meronem arba suleisti jo kitam žmogui“. Meronem visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

· Jums skirto injekcinio tirpalo maišyti su kitų vaistų tirpalais arba į juos pilti negalima.

· Šio vaisto galima suleisti per maždaug 5 min. arba 15 – 30 min. Kaip Jums vartoti Meronem, nuspręs gydytojas.

· Dažniausiai šio vaisto leidžiama kasdien tuo pačiu laiku.

 

Pavartojus per didelę Meronem dozę

Jeigu Jums netyčia buvo suleista didesnė negu nurodyta dozė, tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją arba artimiausiąją ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti Meronem

Užmirštą šio vaisto dozę prisiminus reikia sušvirkšti kiek įmanoma greičiau. Vis dėlto jeigu jau beveik laikas leisti kitą dozę, tai užmirštoji praleidžiama.

Negalima vartoti dvigubos dozės (dviejų injekcijų iš karto) norint kompensuoti praleistą.

 

Nustojus vartoti Meronem

Nenutraukite Meronem vartojimo, kol tą padaryti nurodys gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

 

 

4. galimAS ŠALUTINIS poveikiS

 

Meronem, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Žemiau nurodyto galimo šalutinio poveikio dažnis apibūdinamas taip:

 

labai dažnas:

pasireiškia daugiau kaip 1 vartotojui iš 10;

dažnas:

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 100;

nedažnas:

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 1000;

retas:

pasireiškia 1-10 vartotojų iš 10 000;

labai retas:

pasireiškia mažiau kaip 1 vartotojui iš 10 000;

nežinomas:

dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis, bet yra retas arba labai retas.

 

Sunkios alerginės reakcijos

Jeigu Jums pasireiškė sunki alerginė reakcija, nedelsdami nutraukite Meronem vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, kadangi Jums gali reikėti skubios jo pagalbos. Sunkios alerginės reakcijos požymiai gali būti staiga pasireiškę:

· stiprus odos išbėrimas, niežulys ar dilgėlinė;

· veido, lūpų, liežuvio ar kitų kūno dalių tinimas;

· dusulys, švokštimas ar sutrikęs kvėpavimas.

 

Raudonųjų kraujo kūnelių pažeidimas (dažnis nežinomas)

Jo požymiai yra:

· neįprastas dusulys;

· raudonas ar rudas šlapimas.

Pastebėję kurį nors iš šių sutrikimų poveikių, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 

Kitas galimas šalutinis poveikis

 

Dažnas:

· pilvo (skrandžio) skausmas;

· pykinimas;

· vėmimas;

· viduriavimas;

· galvos skausmas;

· odos išbėrimas, niežulys;

· skausmas ir uždegimas;

· padidėjęs trombocitų (kraujo plokštelių) kiekis (nustatomas kraujo tyrimu);

· pakitę kraujo tyrimų, rodančių kepenų funkciją, duomenys.

 

Nedažnas:

· kraujo pokyčiai: sumažėjęs trombocitų (kraujo plokštelių) kiekis (tuomet gali be aiškios priežasties susidaryti mėlynių), padidėjęs kai kurių baltųjų kraujo kūnelių kiekis, sumažėjęs kitų baltųjų kraujo kūnelių kiekis ir padidėjęs medžiagos, vadinamos bilirubinu, kiekis. Gydytojas gali periodiškai daryti kraujo tyrimus;

· pakitę kraujo tyrimų, rodančių inkstų funkciją, duomenys;

· dilgčiojimo pojūtis, lyg badytų adatomis;

· grybelių sukelta burnos ertmės ar makšties infekcija (pienligė).

 

Retas:

· traukuliai.

 

Kitas galimas nežinomo dažnio šalutinis poveikis:

· žarnų uždegimas ir viduriavimas;

· venų, į kurias suleista Meronem, skausmas;

· kiti kraujo pokyčiai (jų simptomai yra dažnos infekcijos, aukšta temperatūra ir gerklės skausmas), todėl gydytojas gali periodiškai daryti kraujo tyrimus;

· staiga prasidėjęs stiprus odos išbėrimas, pūslių susidarymas ar lupimasis (kartu gali būti didelis karščiavimas ir sąnarių skausmas).

 

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba slaugytojai.

 

 

5. KAIP LAIKYTI MERONEM

 

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Meronem vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

 

Paruošus vartoti: paruoštus injekcijoms ar infuzijoms į veną tirpalus reikia suvartoti nedelsiant. Nuo vaisto ruošimo pradžios iki injekcijos arba infuzijos į veną pabaigos turi praeiti ne daugiau kaip 1 val.

 

Paruošto tirpalo negalima užšaldyti.

 

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. KITA INFORMACIJA

 

Meronem sudėtis

Buteliuke yra meropenemo trihidrato kiekis, atitinkantis 500 mg bevandenio meropenemo.

 

Buteliuke yra meropenemo trihidrato kiekis, atitinkantis 1 g bevandenio meropenemo.

 

Pagalbinė medžiaga yra bevandenis natrio karbonatas.

 

Meronem išvaizda ir kiekis pakuotėje

· Meronem – tai balti ar šviesiai gelsvi milteliai, injekciniam arba infuziniam tirpalui buteliuke. Pakuotėje yra 10 buteliukų.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

AstraZeneca UK Limited.

Silk Road Business Park 1

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Jungtinė Karalystė

 

Gamintojas

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire

Jungtinė Karalystė

 

Corden Pharma S.P.A.

Viale dell’ Industria 3

20040 Caponago (Milanas)

Italija

 

Šis vaistinis preparatas registruotas EEE valstybėse narėse tokiais pavadinimais:

Austrija: Optinem

Belgija: Meronem IV

Bulgarija: Meronem

Kipras: MERONEM

Čekijos Respublika: MERONEM

Danija: MERONEM

Estija: Meronem

Suomija: Meronem

Prancūzija: MERONEM

Vokietija: Meronem

Graikija: Meronem

Vengrija: Meronem

Islandija: Meronem

Airija: Meronem IV

Italija: MERREM

Latvija: Meronem

Lietuva: Meronem

Liuksemburgas: Meronem IV

Malta: Meronem IV

Nyderlandai: Meronem i.v.

Norvegija: Meronem

Lenkija: Meronem

Portugalija: Meronem

Rumunija: Meronem i.v.

Slovakijos Respublika: Meronem 500mg i.v.

Slovėnija: Meronem

Ispanija: Meronem I.V.

Švedija: Meronem

Jungtinė Karalystė: Meronem IV

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-02-04

 

 

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

Patarimai / sveikatos mokymas

 

Antibiotikai vartojami bakterijų sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti. Nuo virusų sukeltų infekcinių ligų jie neveiksmingi.

 

Kartais infekcines ligas sukelia bakterijos, kurių tam tikras antibiotikas neveikia. Viena dažniausių to priežasčių yra sukėlėjų atsparumas vartojamam antibiotikui. Tai reiškia, kad net vartojant antibiotiką jos gali išgyventi ir net daugintis.

 

Bakterijos gali įgyti atsparumą antibiotikams dėl daugelio priežasčių. Antibiotikų vartojimas tiksliai pagal nurodymus gali padėti išvengti bakterijų atsparumo jiems.

 

Jeigu gydytojas paskyrė Jums gydymo antibiotiku kursą, tai jis skirtas gydyti tik tai ligai, kuria sergate šiuo metu. Žemiau pateikiamų patarimų laikymasis padės išvengti atsparių bakterijų atsiradimo, dėl kurio antibiotikas gali nustoti veikti.

 

1. Labai svarbu vartoti nurodytą antibiotiko dozę, nurodytu laiku, nurodytą dienų skaičių. Perskaitykite etiketėje pateikiamus nurodymus ir, jeigu ko nors nesuprastumėte, paprašykite gydytojo arba vaistininko paaiškinti.

2. Jokio antibiotiko negalima vartoti jokiais kitais atvejais, o tik kai Jums jį paskiria gydytojas. Jį galima vartoti gydyti tik tai infekcinei ligai, nuo kurios skyrė gydytojas.

3. Negalima vartoti kitam žmogui skirtų antibiotikų, net jeigu jo infekcinė liga panaši į tą, kuria sergate Jūs.

4. Negalima kitiems žmonėms duoti antibiotikų, kurių gydytojas skyrė Jums.

5. Baigus gydytojo nurodytą gydymo kursą likusius nesuvartotus antibiotikus reikia grąžinti į vaistinę, kad jie būtų tinkamai sunaikinti.

 

 

 

Žemiau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

 

Instrukcija kaip susileisti Meronem sau arba suleisti jo kitam žmogui

Kai kurie pacientai, tėvai ir globėjai yra apmokyti leisti Meronem namuose.

 

Įspėjimas: šio vaisto galima leistis sau arba leisti kitam žmogui namuose tik gydytojui arba slaugytojai apmokius.

· Šį vaistą reikia sumaišyti su kitu skysčiu (skiedikliu). Kiek skiediklio naudoti, pasakys gydytojas.

· Paruošę vaistą, suvartokite jį nedelsiant. Vaisto negalima užšaldyti.

 

Kaip ruošti šį vaistą?

1. Nusiplaukite ir labai gerai išdžiovinkite rankas. Paruoškite švarią vietą darbui.

 

2. Iš pakuotės išėmę Meronem buteliuką patikrinkite, ar jis nepažeistas, ar nesibaigęs tinkamumo laikas.

 

3. Nuėmę spalvotą gaubtelį, alkoholiu sudrėkinta servetėle nuvalykite pilką guminį kamštį ir palaukite, kol kamštis nudžius.

 

4.   Prie naujo sterilaus švirkšto pritvirtinkite naują sterilią adatą, neliesdami galų.

 

5.   Į švirkštą sutraukite rekomenduojamą sterilaus injekcinio vandens tūrį. Reikiamas skysčio tūris nurodytas šioje lentelėje:

 

Meronem dozė

Tirpinimui reikiamas injekcinio vandens tūris

500 mg (miligramų)

10 ml (mililitrų)

1 g (gramas)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Pastaba. Jei skirta didesnė kaip 1 g Meronem dozė, teks suvartoti daugiau kaip vieno buteliuko turinį. Buteliukuose esantį skystį paskui galima sutraukti į vieną švirkštą.

 

6. Švirkšto adata pradūrę pilko guminio kamščio vidurį, sušvirkškite nurodytą injekcinio vandens tūrį į Meronem IV buteliuką (buteliukus).

 

7. Ištraukę adatą iš buteliuko, stipriai pakratykite jį maždaug 5 sek. arba kol ištirps visi milteliai. Nauja alkoholiu sudrėkinta servetėle dar kartą nuvalykite pilką guminį kamštį ir palaukite, kol kamštis nudžius.

 

8. Laikydami stūmoklį iki galo įstumtą į švirkštą, vėl įdurkite adatą per pilką guminį kamštį. Kartu laikydami švirkštą ir buteliuką, buteliuką apverskite.

 

9. Adatos galiuką laikydami skystyje ir traukdami stūmoklį, visą buteliuke esantį skystį sutraukite į švirkštą.

 

10.  Iš buteliuko ištraukę adatą su švirkštu, tuščią buteliuką išmeskite į saugią vietą.

 

11.  Laikydami švirkštą vertikaliai (adata į viršų), švelniai pastuksenkite jį, kad skystyje esantys oro burbuliukai pakiltų į viršų.

 

12.  Švelniai stumdami stūmoklį, pašalinkite visą švirkšte esantį orą.

 

13.  Jei vartojate Meronem namuose, tinkamu būdu išmeskite panaudotas adatas ir infuzinius rinkinius. Jeigu gydytojas nurodė šio vaisto vartojimą baigti, nesuvartotą Meronem IV tinkamai išmeskite.

 

Vaisto švirkštimas

 

Šis vaistas gali būti švirkščiamas pro trumpą kaniulę arba venfloną arba pro jungtį arba centrinę sistemą

 

Meronem IV švirkštimas (injekcija) pro trumpą kaniulę arba venfloną

1.   Nuimkite adatą nuo švirkšto ir saugiai išmeskite ją į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

 

2.Trumpos kaniulės ar venflono galiuką nuvalykite alkoholiu sudrėkinta servetėle ir palaukite, kol jis nudžius. Atidarykite kaniulės gaubtelį ir prijunkite švirkštą.

 

3.Lėtai stumkite švirkšto stūmoklį, kad antibiotikas būtų sušvirkštas tolygiu greičiu maždaug per 5 min.

 

4.Baigę švirkšti antibiotiką (kai švirkštas lieka tuščias), nuimkite švirkštą ir praplaukite kaip nurodė gydytojas arba slaugytoja.

 

5.   Uždarykite kaniulės gaubtelį ir saugiai išmeskite švirkštą į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

 

Meronem  švirkštimas pro jungtį arba centrinę sistemą

1. Nuėmę jungties ar centrinės sistemos gaubtelį, nuvalykite sistemos galiuką alkoholiu sudrėkinta servetėle, o paskui palaukite, kol jis nudžius.

 

2. Prijungę švirkštą, lėtai stumkite jo stūmoklį, kad antibiotikas būtų sušvirkštas tolygiu greičiu maždaug per 5 min.

 

3. Baigę švirkšti antibiotiką, nuimkite švirkštą ir praplaukite kaip nurodė gydytojas arba slaugytoja.

 

4. Uždarykite centrinę sistemą nauju švariu gaubteliu ir saugiai išmeskite švirkštą į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.