Otipax ausų lašai, tirpalas 15ml


Otipax ausų lašai, tirpalas 15ml
Biocodex
Kaina apie 3.70 Eur

 

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

 

OTIPAX 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas)

Fenazonas, lidokaino hidrochloridas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

-          Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-          Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-          Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

-          Jeigu per 1-2 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.         Kas yra OTIPAX ir kam jis vartojamas

2.         Kas žinotina prieš vartojant OTIPAX

3.         Kaip vartoti OTIPAX

4.         Galimas šalutinis poveikis

5.         Kaip laikyti OTIPAX

6.         Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra OTIPAX ir kam jis vartojamas

 

OTIPAX yra ausų lašai, skirti vietiniam simptominiam gydymui ir pasižymintys skausmą malšinančiu veikimu.

 

Jie skirti:

-          ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui;

-          pūslinio virusinio ausies uždegimo gydymui;

-          slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukelto ausies uždegimo gydymui.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant OTIPAX

 

OTIPAX vartoti negalima:

-          jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių susirgimų;

-          jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti OTIPAX.

 

Prieš vartojant OTIPAX ausų lašus Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies būgnelis. Jei jis yra pažeistas, lašų į ausis vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis.

 

Įspėjimas

Šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių.

 

Kiti vaistai ir OTIPAX

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu būtina, OTIPAX gali būti vartojamas nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

 

3.       Kaip vartoti OTIPAX

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Paprastai lašinama po 4 lašus 2 - 3 kartus per dieną į išorinę ausies landą.

 

Vartojimo instrukcija

- Nusukite kamštį nuo buteliuko;

- Ant buteliuko užsukite lašintuvą;

- Atsukite baltą dangtelį, esantį lašintuvo viršuje;

- Buteliuką apverskite ir nestipriai spausdami viduriniąją lašintuvo dalį, įlašinkite 4 lašus;

- Po vartojimo vėl užsukite dangtelį ant lašintuvo.

 

Ką daryti pavartojus per didelę OTIPAX dozę?

Jeigu netyčia pavartojote per didelę vaisto dozę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Pamiršus pavartoti OTIPAX

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti OTIPAX

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Šalutinis poveikis gali būti suskirstytas pagal toliau nurodytus dažnius:

 

Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)

Vietinės ausies landos alerginės reakcijos, sudirginimas, paraudimas.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti OTIPAX

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

 

Pirmą kartą atidarius buteliuką, ausų lašų tinkamumo laikas - 1 mėn.

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

OTIPAX sudėtis

 

-          Veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido.

-          Pagalbinės medžiagos yra natrio tiosulfatas, bevandenis etanolis, glicerolis, išgrynintas vanduo.

 

OTIPAX išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

Skaidrus, bespalvis etanolio kvapo tirpalas.

Buteliuke yra 16 g ausų lašų.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas:

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prancūzija

 

Gamintojas:

BIOCODEX

1, avenue Blaise Pascal

60 000-Beauvais

Prancūzija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

 

UAB ALGOL PHARMA
9-ojo Forto g. 70

LT-48179 Kaunas

Lietuva

Tel. + 370 37 40 86 81

info.pharma.lt@algol.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2014-12-17

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/

 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Ausų lašeliai, Ausų uždegimas